Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dialogkonferanse Svartediket Onsdag 14.mai 2014 Margrethe Wold – Mattilsynet Distriktskontor for Bergen og omland Viktigheten av sikker vannforsyning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dialogkonferanse Svartediket Onsdag 14.mai 2014 Margrethe Wold – Mattilsynet Distriktskontor for Bergen og omland Viktigheten av sikker vannforsyning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dialogkonferanse Svartediket Onsdag 14.mai 2014 Margrethe Wold – Mattilsynet Distriktskontor for Bergen og omland Viktigheten av sikker vannforsyning

2 • Vann kan spre sykdom raskt, og til mange. • Vannkvalitet er viktig for næringsmiddelprodusenter. Dere er en viktig næringsmiddelprodusent! Vann er en viktig ressurs og må forvaltes på best mulig måte! Vann – vårt viktigste næringsmiddel

3 Rengjøring av basseng - hva sier regelverket? § 12 – Krav til kvalitet: Vannet skal når det leveres til mottaker være ; -hygienisk betryggende, -klart og uten fremtredende lukt, smak eller farge. -det skal ikke inneholde fysiske, kjemiske biologiske komponenter som kan medføre helseskade i vanlig bruk. -kvalitetskravene i vedlegget skal være oppfylt. §5 – Ansvar for vann som leveres og internkontroll: •Krav til kvalitet, mengde og leveringssikkerhet når vannet leveres til mottaker. •Etablere og etterleve internkontroll. •Kartlegge mulige farer forbundet med vannets helsemessige trygghet. •Ha styring med punkter og prosesser som er kritiske.

4 Hva kan skje der det er belegg / slam? I høydebasseng og i fjellanlegg kan organisk og uorganisk materiale i vannet sedimentere og gi grunnlag for vekst av mikroorganismer.  Belegg som skyldes organisk stoff  Belegg og flyteslam pga oppløste jern- og manganforbindelse •kjemisk oksidasjon – dannelse av rust og brunstein •bakteriologisk oksidasjon – dannelse av brunt slam Selv om risikoen for avvik er størst i basseng med behandlet vann, er slam uønsket også i råvannsbasseng.

5 Er det viktig å fjerne slam i bassenger? JA Forebyggende :  Helse- og kvalitetsmessig  Driftsmessig -Og økonomisk lønnsomt på sikt?

6 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Dialogkonferanse Svartediket Onsdag 14.mai 2014 Margrethe Wold – Mattilsynet Distriktskontor for Bergen og omland Viktigheten av sikker vannforsyning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google