Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forbedring på byggeplass

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forbedring på byggeplass"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forbedring på byggeplass
NESOs formannsskole kl 18 Samling 4 Foreleser: Magne Beddari

2 Mål for forelesningen Eleven skal:
Kjenne til kontinuerlig forbedring og LEAN Produksjon Bidra til mindre sløsing av tid og ressurser, og til mindre feil og mangler Eleven skal få kjennskap og innsikt i : LEAN Produksjon/Management i BA-bransjen Sløsing av tid og produktivitet/verdiskaping i BA-bransjen Feil og mangler i bransjen – hva, hvorfor og hvordan hindre feil og mangler Kontinuerlig forbedring og praktiske forslag til forbedring i BA-bransjen

3 Kort om LEAN ”Lean Production” = ”Slank produksjon” - Opprinnelig et system for å redusere sløsing Historie - Henry Ford (1913-) og Toyota (1930-dd) - ”The machine that changed the world” (1990) og ”Lean thinking” (1996) Lean i dag - Sannsynligvis verdens mest utbredte system for økt verdiskapning gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid

4 Lean tenkemåte En måte å tenke på som fokuserer på kontinuerlige forbedringer og reduksjon av feil og avvik innen alle områder og i alle former. Fokuserer på å redusere ledetider og kostnader samt høyne kvalitetsnivået ved produksjon av produkter/tjenester eller ved informasjonsbehandling. Fokuserer på å redusere all sløsing, dvs. alt som ikke tilfører verdi til produktet sett fra kundens ståsted. Definisjon (National Institute for Science & Technology - NIST): En systematisk tilnærming med tanke på å identifisere sløsing gjennom kontinuerlig forbedring, flytorientering basert på kundebehov og å strebe etter perfeksjon.

5 Bedriftskompetanse as
Lean - verktøykasse Sløsing Sløsing Grunnregler 5 S Visualisering A3 Kartlegging av prosesser Verdiskapende ressursbruk Verdiskapende ressursbruk

6 Grunnregler – prinsipper - kultur
Alle vet hva kunden vil ha Vi leverer alltid riktig vare eller tjeneste Alle har alltid noe å gjøre som skaper verdi / fremdrift Alle vet nøyaktig hva de skal gjøre Alt er klart når vi skal sette i gang arbeidet Vi sløser aldri med ressurser En feil gjøres kun èn gang Vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss Definisjon (National Institute for Science & Technology - NIST): En systematisk tilnærming med tanke på å identifisere sløsing gjennom kontinuerlig forbedring, flytorientering basert på kundebehov og å strebe etter perfeksjon.

7 Hvordan vet du….? Max Min … hva du gjør når du får problem?
... at du har det du trenger? ... hva som skal produseres og når ? .....at kunden er tilfreds? … hvor produktene skal flyte? … at du lykkes ? … hvordan jobben skal gjøres ? … at du har et problem ? … hvor utstyret skal stå ? … hva som er din rolle ?

8 De 4 grunnreglene Regel 1: Aktiviteter Regel 2: Koblinger
Regel 3: Flyt Regel 4: Forbedringer Alt arbeid skal være høyt spesifisert når det gjelder innhold, sekvens, tid og resultat. Enhver kunde-/ leverandørforbindelse må være direkte, og det må være en entydig ja/nei metode for å sende forespørsel og motta svar Flytruten for ethvert produkt og for all service må være enkel og direkte Enhver forbedring må gjøres med en vitenskapelig metode under ledelse av ev veileder og på lavest mulig nivå i organisasjonen. Reglene krever at alle aktiviteter, forbindelsen og flytruter sikres med innebygde tester for å signalisere avvik eller problemer.

9 ? # 4 Hva gjør vi når vi ikke innfrir kravene, eller
når kravene endres? ? # 1 Er jobben gjort riktig? ? # 2 Er kunden tilfreds? Ressurser Kunde ? # 3 Er alle aktivitetene knyttet sammen? 14

10 Regel 1 - Alle kjenner jobben sin
Opplært og kjenne til kontrakt / kundekrav God arbeidsbeskrivelse Planlagte aktiviteter Oppfølging

11 Regel 2 - Alt klart når arbeidet starter
Metode for å organisere en felles arbeidsplass for å gi best mulig moral og effektivitet. Målet er at alle til enhver tid vet hvor alt er og ikke bruker tid på å lete. Det skal være raskt å se at noe mangler fra sin dediserte plass. 5S fokuserer på hva som skal beholdes, hvor det skal oppbevares og hvordan.

12 5S skaper et miljø hvor ting skjer i tide hver gang.
Hva er 5S? En arbeidsform som har til hensikt å skape en strukturert og ren arbeidsplass hvor ergrelser og tap av tid, materiell og andre ressurser pga. manglende orden, er redusert til null. 5S er å erklære krig mot sløseri av tid og ressurser. 5S skaper et miljø hvor ting skjer i tide hver gang.

13 5S arbeidsplassorganisering
Sortere/Seiri Fjerne alt som ikke er strengt tatt nødvendig på arbeidsplassen. Systematisere/Seiton Det som da er igjen må systematiseres – hver ting får sin faste og merkede plass. Slutt med å lete! Skinne/Seiso Arbeidsplass og utstyr må rengjøres og holdes i orden. Standardisere/Seiketsu Organisere arbeidet slik at den orden man har oppnådd blir opprettholdt gjennom å definere og organisere arbeidsoppgavene, sette en standard, definere arbeidsområder og følge opp. Sikre/Shitsuke Sikre at de framskritt som er oppnådd blir opprettholdt og videreutviklet.

14 Hva er 5S? Fase 1 - Seiri (整理) Sortere Gjennomgå alt verktøy, materiell, utstyr, mm. på arbeidsplassen og beholde kun det nødvendige. Alt annet kastes eller lagres et annet sted. Fase 2 - Seiton (整頓) Systematisere Fokuserer på effektivitet ved å organisere verktøy, materiell og utstyr på en slik måte at arbeidsflyten blir mest mulig effektiv ved å ha alt utstyr på riktig plass der det trengs. Fase 3 - Seisō (清掃) Skinne Systematisk rydding slik at alt utstyr blir satt tilbake på sin opprinnelige plass etter bruk. Dette skal være en del av de daglige rutinene og ikke basert på skippertak med rydding når det er blitt rotete. Fase 4 - Seiketsu (清潔) Standardisere Standardisere arbeidsoppgaver og rutiner slik at enhver vet eksakt hva eget ansvarsområde er. Fase 5 - Shitsuke (躾) Sikre Vedlikeholde og forbedre standarder og rutiner. Straks de foregående 4S-er er innført, blir de den normale arbeidsformen. Det skal sikres at fokus beholdes og at en ikke sklir tilbake til gamle arbeidsformer.

15 Hva bygger 5S på? At man tar initiativ selv At man tør å
ta beslutninger At man stoler på egen dømmekraft Menneskene er viktigste drivkraft. Ligger i bunn. Viktig med involvering av alle for å skape enig het 5S Den enkelte må selv bidra

16 Hva fører 5S til? 1. Sortere - 2. Systematisere - 3. Strigle Standardisere - 5. Selvdisiplin/motivasjon 5 S fører til bedre arbeidsmiljø, høyere kvalitet, økt produktivitet, økt tilgjengelighet og økt engasjement Ledelse med drivkraft Standardisert arbeidssett Ren og strukturert arbeidsplass Tydelig rolle- og ansvars-fordeling Motiverte medarbeidere Informasjon gjennom visualisering Sterkt lokalt vedlikehold og tilsyn

17 Alt klart når arbeidet starter?

18 Steg 1 - Sortere FORMÅL Skape en arbeidsplass egnet til å jobbe gjennom å utelukke unødvendige ting fra arbeidsplassen METODE Sortere ut unødvendige ting gjennom å markere dem med røde (=unødvendige), gule (=usikre) eller grønne (=nødvendige) lapper Kast rødt Ta en beslutning om gult Behold grønt

19 Steg 2 - Systematisere FORMÅL
Skape en velorganisert arbeidsplass som minimerer leting og forenkler arbeidet METODE Rett utstyr skal på rett plass - flytte og endre Merk opp plassering og formål navn, artikkelnummer, etc. Bestemme maks / min-nivå - hvem, hva, hvor mye, når

20 Alt klart når arbeidet starter

21 Steg 3 - Strigle FORMÅL Fjerne årsakene til rot og dårlig orden METODE
Grundig rengjøring Inspisere etter problem, markere og notere ned feil Følg opp problemområder Forbedre tilsyn

22 Steg 4 - Standardisere FORMÅL
Se til at man opprettholder og forbedrer nivåene for steg 1-3 gjennom å lage rutiner og arbeidsmetoder som standardiseres METODE Lage rutiner for å opprettholde steg 3. Standardisere Forbedre synligheten i virksomheten (praktisk kontroll og ledelse kontroll) Visualisere Øke ledelsens synlighet på arbeidsplassen Kommunisere

23 Steg 5 – Selvdisiplin & motivasjon
FORMÅL Skape et miljø som streber etter kontinuerlig forbedring METODE Innføre motiverende aktiviteter (forbedringsgruppe, studiebesøk, belønning, etc.) positive aktiviteter Følge opp og planlegge fortsatt 5S-arbeid kontinuerlig forbedre 5S Dato: 15.10 Dato: 15.11 Dato: 15.12

24 Regel 3 - flyt - Spagettidiagram

25 Regel 3 - flyt – Asfaltlegging
Forhandle kontrakt Kunde Asfaltverk Planlegging prosjektleder Daglig behov Byggemøte Turnus/skift 4 dagers uke 12/9 ordning Planlegging Bas Ukeplan Lab hulrom kvalitet visuelt faktura- grunnlag Dokumentere resultat Avslutning rengjøring flytting Trafikk-avvikling - skilting Klargjøre utstyr Klebing Utlegging Valsing Dokumentasjon

26 Regel 4 - Kontinuerlige forbedringer
Involvere de som gjør arbeidet Jobbe strukturert Problem Årsak Løsning Gjennomføring Måling = A3

27 A3 1.Forbedringsområde 3. Ønsket situasjon 2. Nåsituasjon
4. Handlingsplaner og tiltak

28 Kvalitet i Lean – egenvurdering
Planlegging / Dokumentasjon Feil og mangler Sikkerhet

29 Andre forhold som kan vurderes
Arbeidsplassen - ryddighet Feil og mangler – oppretting Venting – tegninger, materialer, utstyr, UE og SE Flytting på materialer Feil med utstyr og maskiner Flyt i produksjonen

30 Skape verdi – ikke sløse med ressurser
Mennesker Material maskin Flyt Kvalitet Informasjon

31 Gruppeoppgave Hvordan kan vi redusere sløsingen og øke verdiskapingen i våre bedrifter? Hvor sløses det mest?


Laste ned ppt "Forbedring på byggeplass"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google