Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fellesmøte tillitsvalgte 20. februar 2013  Årsplan 2013 ( skal vedtas)  Ung leder v Kristine  Handlingsplan for rekruttering  Søknad NOF om tilskudd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fellesmøte tillitsvalgte 20. februar 2013  Årsplan 2013 ( skal vedtas)  Ung leder v Kristine  Handlingsplan for rekruttering  Søknad NOF om tilskudd."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Fellesmøte tillitsvalgte 20. februar 2013  Årsplan 2013 ( skal vedtas)  Ung leder v Kristine  Handlingsplan for rekruttering  Søknad NOF om tilskudd 2013  Økonomi - Budsjett 2013  Representasjon  Årsmøte Ringerike idrettsråd, 4. mars - valg av representant  Hole kommune, 6. mars  Hole idrettsråd, 12. mars  Mulig NM ultralang 2015  Eventuelle andre saker Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no

3 Langtidsplan 2011 – 2015 -Gjennomføring et ansvar for hele klubben! -Status og resultater 2011 gjør det naturlig at vi i år særlig fokuserer på: -Rekruttering medlemmer (179 – 167 mål i 2015: 200) -Økt rekruttering -Økt deltakelse i D/H 13-16 (stafettlag KM, deltakere HL) -Økt salg tur-o ( 160 – 175, mål i 2015: 250) -Resultatforbedring individuelt og stafett Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no

4 Årsplan 2013 Forslag lagt fram på årsmøtet Drøfte nå i kveld, - - og vedta Når årsplanen er vedtatt, har hvert utvalg som oppgave (og fullmakt til) å gjennomføre. - Men innafor rammene som budsjettet setter. Kontakte leder (AU) når uforutsett oppstår. Fellesmøter AU og Utvalg (eks med nye ledere; rekrutt- trening) Fellesansvar gjennomføre tiltak i årsplanen og nå de måla vi har satt oss. Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no

5  Årsplan 2013 – utvalgsvis gjennomgang  Rekruttering og trening  Ungdom  Arrangement  Kart  Tur-o  Dugnad  Informasjon Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no

6 Viktige oppgaver 2013: -Flere medlemmer -Flere rekrutter -Oppfølging de tre treningsgruppene; rekrutter, ungdom og junior -Flere skole- og nærkart, nytt kart Eggemoen -Økt salg tur-o -Ringerike 2-dagers -Alle dugnader Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no

7 Nært forestående oppgaver og aktiviteter: -Danmarkstur 8.-10. mars -Samling Vestfold 6.-7. april -Sesongstart Norwegian Spring 20.-21. april -Tyrinatta 24. april -Tur-o -Uttak mange stafetter (Vårstafetten, Tyrinatta, Tio) -Trening terreng/o-teknikk så snart det blir (nesten) bart Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no

8 BUDSJETT 2013 Budsjett i balanse – med det aktivitets-/kostnadsnivå vi ønsker Bruker av kartfondet Utvalgsledere budsjettansvar sine områder (både inntekter og utgifter). Alle regninger skal attesteres av utvalgsleder. Utgifter ut over budsjett må klareres med AU før innkjøp gjøres eller tiltak iverksettes. Vær på jakt etter økte inntekter og sparte utgifter! (gavepremier, annonser Troll-posten, økt salg tur-o, sponsor …) Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no

9 Hovedstrategier: •1. ROL skal ha rekruttering som hovedsatsing. •2. Alle utvalgene skal tenke rekruttering i sitt arbeid, og AU har et koordineringsansvar. •3. Holde fast ved en robust organisering - oppgavene deles på mange. •4. Videreføre stort aktivitetstilbud og gode tiltak og i størst mulig grad innarbeide nye tiltak og ideer i de eksisterende aktivitetene. •5. Barn og unge skal fortsatt være hovedmålgruppe, men vi skal arbeide for å rekruttere og gi tilbud til flere voksne også. •6. ROL skal støtte opp om andre idrettslag og medlemmer i ROL som tar initiativ til rekruttering og/eller trening i lokalmiljø. •7. Bedre og målretta informasjon om tilbudene våre, - samarbeid informasjonsutvalget og rekruttering-trening, arrangement og tur-o. Jf at vi allerede har stort aktivitetstilbud som ”tåler” flere deltakere. Handlingsplan rekruttering

10 Mange konkrete tiltak med mål og ansvar Andre ? Endringer? NOF vektlegger og belønner strategisk rekkefølge på tiltak, eksempelvis; Skole Vennetrening Finn fram Rekruttiltak O-troll Løp Viktig at vi opprettholder godt tilbud til medlemmene slik at frafallet minimaliseres. Handlingsplan rekruttering

11 Søknad NOF Bygger på årsplan og handlingsplan rekruttering •ROL søker midler til –Lokale barn- og ungdomsaktiviteter (aldersgruppen 6-20 år) –DNB Challenge (skolesprint) –Tur-o /Tur-o på nett –Finn Fram arragement (Ikke kompetansetiltak; klubbutvikling, trener-, leder-, arrangørutvikling, ocad og Tiltak for å integrere funksjonshemmede) Rekrutt- og trening og Tur-o sender innspill, - Leder samordner og sender søknad. Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no

12 NM Ultralang 2015 Ulemper: Mer arbeid og ansvar Fordeler: Synliggjøring og markedsføring o-idretten Kompetanse heving Samarbeid Viul, Fossekallen og ROL Flere deltakere Ringerike 2-dagers Kart til seinere bruk Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no

13 INFORMASJONSRUTINER -Styremøtereferat til alle tillitsvalgte og på hjemmesida -Referat fra møter i utvalgene til medlemmer i vedkommende utvalg og alle i styret PLAN STYREMØTER 20.2. Fellesmøte Uke 23 Styremøte (onsdag 5. juni) Uke 39 Styremøte (onsdag 25. september) Uke 47 Styremøte (onsdag 20. november) Uke 3/4 Årsmøte (onsdag 22. januar) Få møter – betinger aktiv bruk og respons på e-post Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no

14 Samarbeidsavtale (sponsor) Ringerikes Blad -80 % rabatt på alle annonser (kort tekst, og vis til hjemmeside) -Finn fram dagen -Eggemomila og Ribbemarsjen. -Egen avtale Ringeriksmaraton -Annonse Trollposten o.a. trykksaker Samarbeidsavtale (sponsor) Sparebank1 Ringerike -25.000 per år -Klubbdrakter (synliggjøre på foto i RB m.m.) Start- og målseil -Annonse Trollposten o.a. trykksaker Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no

15 Legg inn nyheter på ROLs hjemmeside Logg inn: http://www.ringerike-o-lag.no/admin.asp ”Nyheter på forsiden” ”Lag nyhet” Fyll ut: Forfatter, Tittel, Tekst (kort) Passord: rol”Lagre nyhet” Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no


Laste ned ppt "Fellesmøte tillitsvalgte 20. februar 2013  Årsplan 2013 ( skal vedtas)  Ung leder v Kristine  Handlingsplan for rekruttering  Søknad NOF om tilskudd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google