Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilgjengelige nettsteder 23. August 2007 Kirsten Ribu.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilgjengelige nettsteder 23. August 2007 Kirsten Ribu."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilgjengelige nettsteder 23. August 2007 Kirsten Ribu

2 Gruppeoppgave i dag •Begynn å planlegge nettstedet. •Hva skal det inneholde? •Hvor mange sider? •Hvordan skal navigeringen være? •Tegn opp hvordan man lenker mellom sidene, og ut til referanser og andre nettsteder.

3 Fordel roller i gruppa •Fordel oppgaver og roller i gruppa: –Redaktør: Ansvarsområde: ledelse, innkalling til møter, ansvar for at arbeidet gjøres, frister overholdes, oveordnet ansvar for innhold og utforming –Utvikler: Ansvar for HTML og CSS –Tester: Ansvar for at sidene validerer og er tilgjengenlige –Innholdsansvarlig: Ansvar for tekst, både innhold og presentasjon –Designer: Ansvar for visuell utforming, valg av utseende på tekst og lenker, farge og presentasjon.

4 Skrekkeksempler •www.webpagesthatsuck.comwww.webpagesthatsuck.com

5 En del ting å tenke på •Ta hensyn til hjelpemidler og programvare for tilpasninger!

6 Leselist Satellite fra Bojo as

7 Skjermlesere, talesyntese og leselist Skjermleseren kan ved hjelp av talesyntese, (tekst-til-tale system), lese opp titler, menyer, innhold og brukerens egne inntastinger. •Navigasjonen blir enklere dersom innholdet er strukturert.

8 Opplesningsutstyr •For personer med lesevansker. •Det kan installeres mulighet for opplesning på flere språk. •Opplesningsprogrammer er ofte avhengig av at det er mulig å kopiere tekst til utklippstavlen. •Hvis teksten ligger som grafikk, er det ikke mulig.

9

10 Forstørringsprogrammer For vanskeligheter med å se og lese det som står på en skjerm Disse programmene gjør det mulig å zoome inn det område av skjermen der markøren befinner seg.

11 Forstørringsprogrammer •Vanskelig å holde oversikten over sider som er låst i stor størrelse med scrolling både vannrett og loddrett. •Tekst som vises som et bilde, for eksempel på en logo, eller knapp fungerer dårlig for personer med sterkt nedsatt syn.

12 Manglende tekst til bilder •Utstyrer bilder, grafikk, tabeller, lenker m.m. med en alternativ tekst - ”alt-tekst”. •Brukes til å beskrive hva bilder forestiller, hva grafer inneholder eller hvor lenkene sender deg.

13 Ikke-skalerbar tekst •Behovene varierer fra bruker til bruker. •Noen foretrekker å få vist teksten med små skrifttyper slik at de får se mest mulig av teksten. •Brukere med nedsatt syn har behov for store skrifttyper for å kunne lese teksten.

14

15 Når det som er klikkbart blir for smått

16

17

18 Lyd og video •Vidoesnutter kan tekstes og tekstversjoner av lydklipp/video kan legges ut. •Tilsvarende problemer oppstår også ved bruk av andre filformater, som for eksempel PDF-dokumenter og Flash-filer.

19 Vanskelige tekster •ALL-undersøkelsen, som ble presenteret av Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning i 2003, anslår at 30 prosent av den voksne befolkningen i Norge har en leseferdighet som er utilstrekkelig i forhold til kravene i dagens arbeids- og hverdagsliv.

20

21 Begrensinger på teksten •Lange ord, faguttrykk og forkortelser fører til problemer for brukere som får teksten lest opp ved hjelp av skjermleser •Skjermleseren ofte får problemer med å uttale spesielle ord. •Det er også et problem dersom sidene på nettstedet er tettpakket med tekst. I en slik situasjon er det vanskelig å få oversikt.

22 Komplisert oppbygging av sidene •Et nettsted inneholder ofte store mengder med informasjon. •Informasjonen er ofte ordnet i en rekke forskjellige kategorier og på ulike sider. Det er derfor svært viktig at strukturen er ordnet og ensartet. •Dette gjelder både nettstedet som helhet og den enkelte siden. •For personer som har en hjerneskade eller som leser langsomt, er det en stor belastning dersom nettstedet ikke er bygd opp på en enkel og logisk måte.

23

24 Tilgjengelige nettsider – hvem har ansvar?

25 Praktiske råd •21 råd …. •Noen av dem: ->Husk at ca 40 prosent av den voksne befolkningen har en leseferdighet som ikke er bedre enn nivået på 6.skoletrinn. –Skriv derfor enkelt med korte, direkte og aktive setninger.

26 Sørg for enhetlig layout på nettstedet •Sørg for en enhetlig layout på nettstedet. Designelementer bør gjenbrukes på alle sider.

27 Skriv inn alternative tekster for grafiske elementer •Beskriv alle bilder med det som kalles ”alt- tekst”. •”Alt” står for ”alternativ”, og ”alt-teksten” er den teksten som leses opp eller vises for de brukere som ikke kan se bildene.

28 Bruk overskrifter for å vise strukturen •De brukerne som er avhengig av systemer som leser opp sider, navigerer ofte ved hjelp av overskriftene på en nettside. •Dersom overskriftene bare består av uthevet tekst, får disse brukerne problemer. •Av samme grunn er det viktig at bare virkelige overskrifter markeres som overskrifter. Overskriftstagger skal ikke brukes til å lage stor og iøynefallende tekst.

29

30 Lær forskjellen mellom avsnitt og linjeskift •Avsnitt begynner med koden ” ”og slutter med ” ” •Linjeskift vises som ” ” eller ” ”

31 Kjenn taggene og bruk dem riktig •En vanlig feil er å bruke HTML-tagger som ” ” eller ” ” for å lage tekstinnrykk. •Taggen ” ” er beregnet på å angi sitater og vil av en skjermleser bli lest opp som et sitat. •Taggen ” ” er beregnet på definisjoner og vil gi HTML-feil dersom den brukes isolert og ikke sammen med den tilhørende termen i en ” ”- tagg.

32 Datatabeller må gjøres forståelige •Gjør tabeller så enkle som mulig, helst ikke mer avansert enn en timeplan. •Lag heller flere enkle tabeller enn én stor og kompleks tabell. •Sørg for at rad- og kolonneoverskriftene er markert som tabelloverskrifter. •Gi tabellen en egen overskrift og lag eventuelt et tekstlig resymé som klargjør de viktigste konklusjonene man kan trekke av tabellen.

33 Bruk meningsbærende lenketekster •Lenker er selve limet som binder nettsider sammen, og må kunne brukes av alle. •Et vanlig eksempel er de lenkene som er utstyrt med teksten ”Les mer”. Navigerer man ved å hoppe fra lenke til lenke, eller ved å få lest opp en liste over samtlige lenker på en side, gir ikke ”Les mer” fem ganger etter hverandre mening.

34 9. Unngå lenker som åpner sider i nye vinduer •Et nytt vindu dekker for det eksisterende. •Brukeren kan heller ikke benytte nettleserens tilbake-knapp for å komme tilbake til startsiden. •Problemet er stort for personer med forståelsesvansker og personer som bruker skjermlesere.

35 10. Strukturer teksten •Tekster som er vanskelige å lese og å forstå, er et problem for alle. •Det blir vanskelig å finne den informasjonen man søker, og brukeren vil bruke lang tid for å få det ønskede utbyttet. •Personer med lesevansker og brukere av skjermlesere har spesielt store problemer med lange og vanskelige tekster.

36 Både enkel og full versjon •Del opp siden i to deler: En del med korte hovedpoenger fra teksten med lenke til den andre delen som inneholder den fullstendige teksten. •Når en bruker kommer til den første delen skal han/hun kunne avgjøre om informasjonene er tilstrekkelig. •Mange vil dessuten foretrekke å skrive ut fullversjonen i og med at det er anstrengende å lese lange tekster på skjerm.

37 17. PDF – ikke tilgjengelig for alle •PDF står for ”Portable Document Format”, •PDF er populært fordi det bevarer dokumentenes opprinnelige utseende. •Mange PDF-dokumenter er ikke tilgjengelig for alle, og det bør derfor suppleres med andre formater.

38 PDF •Velger dere å bruke PDF-filer, bør de suppleres med en HTML-utgave med det samme innholdet. •Det må legges ut godt synlige henvisninger til hvordan man henter og aktiverer programmet. •Det må ikke legges ut PDF-filer der innholdet er skannet inn.

39 21. Bruk testverktøy •Kontroller alle ferdigstilte sider. •Det finnes verktøy på nettet som programvare på din egen PC. •Det finnes også verktøy som du kan teste sidene dine uten at du selv installerer enkelt kan installere og som du kan bruke til å sjekke sider som ikke er lagt ut.

40 Testing •Det er oppgaven som avgjør hvilke verktøy du skal benytte. •Har du installert Accessibility Toolbar kan du kontrollere at selve HTML-koden er korrekt. •Det gjør du ved å velge Validation > W3C HTML Validator, og deretter velge det som passer til situasjonen.

41 W3C og WAI •Du bør sørge for å følge de retningslinjer og standarder som finnes hos W3C (World Wide Web Consortium). •Det er viktig å teste nettstedet ved å la faktiske brukere prøve det ut og gi tilbakemelding.

42 W3C og WAI •Det mest anerkjente og hyppigst benyttede grunnlaget for arbeid med tilgjengelighet er retningslinjene fra Web Accessibility Initiative (WAI). •WAI er en undergruppe i W3C.

43 WAI •WAI arbeider på 3 områder med tilgjengelighet: –innhold på nettsider: Web Content Accessibility Guideline (WCAG). –utviklingsverktøy: Authoring Tool Application Guideline (ATAG). –nettlesere: User Agent Accessessibility Guideline (UAAG). –www.w3.org/WAI/

44 Ressurser •WCAG 1.0 finner du på adressen: www.w3.org/TR/WCAG10/ •Teknikker tilpasset WCAG 1.0 finner du på: www.w3.org/TR/WCAG10-TECHS/ •HTML-teknikkene tilpasset WCAG 1.0 finner du på: www.w3.org/TR/WCAG10-HTML-TECHS/ •CSS-teknikker tilpasset WCAG 1.0 finner du på: www.w3.org/TR/WCAG10-CSS-TECHS/

45 Ressurser •Det finnes flere nettsteder som beskriver hvordan retningslinjene kan implementeres i praksis. •Et slikt nettsted er Accessify www.accessify.com, som har samlet en rekke linker og verktøyer som er nyttig for å kunne kontrollere og forbedre tilgjengeligheten. www.accessify.com

46 Ressurser •På www.webaim.org/ finner du også mange gode råd og verktøy.www.webaim.org/ •Nettsteder og tilhørende URLer ikke alltid like lett å finne tilbake til. Derfor har Deltasenteret www.shdir.no/deltasenteret/ og Norge.no www.norge.no egne sider som gir deg oppdatert informasjon om tilgjengelighet og arbeidet med å fremme tilgjengelighet i Norge.www.shdir.no/deltasenteret/www.norge.no

47 HTML-verktøy •W3Schools –W3Schools er en referansemanual for HTML. Her kan du se hvilke HTMLtagger som er i bruk og hvilke attributter som finnes. –Her kan du også finne ut hvilke tagger som hører til i hvilke HTML-versjoner, hva taggene kan brukes til og hvilke nettlesere de fungerer i. •W3Schools er integrert i Accessibility Toolbar. Se menypunktet References > Language references, eller på adressen: http://www.w3schools.com/tags/ http://www.w3schools.com/tags/

48 W3C HTML validator •W3C’s HTML-validator kan brukes for å teste hvorvidt nettsiden overholder en valgt HTML- standard. Dersom HTML-koden ikke er riktig, er det stor sannsynlighet for at nettsiden heller ikke er tilgjengelig. Testing av nettsider bør derfor alltid starte med en test av HTML-koden. •HTML-validatoren er integrert i Accessibility Toolbar, men finnes også på adressen: validator.w3.org validator.w3.org •Med HTML-validatoren kan man både teste sider som er lagt ut på nettet og laste opp og teste sider som ennå ikke er lagt ut.

49 HTML Tidy •HTML Tidy er et program som rydder opp i HTML-dokumenter. •Programmet kan fjerne spesielle koder som blir satt inn når Microsoft Word brukes til å generere HTML-dokumenter. HTML Tidy er integrert i Accessibility Toolbar, men du finner den også på adressen: infohound.net/tidy/infohound.net/tidy/

50 WCAG-retningslinjene •WCAG-retningslinjene deler opp kravene til tilgjengelighet i tre nivåer: –Krav som må oppfylles, utgjør ”nivå 1” eller ”A”. –Krav som bør oppfylles, utgjør ”nivå 2” eller ”AA”. –Krav som kan oppfylles og som forbedrer tilgjengeligheten ytterligere, utgjør ”nivå 3” eller ”AAA”.

51 Innstilling av tekststørrelse i Internet Explorer •Alle nettlesere har innebygd en funksjon som gjør det mulig å endre tekststørrelse. •Likevel er det slik at mange nettsider overstyrer denne funksjonen. Dette skjer ofte fordi webdesigneren ønsker at sidene skal framstå med det samme utseendet uansett hvilke nettleser og hvilke innstillinger som benyttes. •Resultatet blir at mange brukere rett og slett ikke kan lese teksten på nettsiden.

52 Hvordan funksjonshemmede opplever nettet •Film med funksjonshemmede nettbrukere kan lastes ned fra: •www.doit.wisc.edu/accessibility/videowww.doit.wisc.edu/accessibility/video

53 Offentlige retningslinjer for nettsteder •Du finner nærmere informasjon om hvilke krav til som stilles til offentlige nettsteder på Norge.no.Norge.no •Retningslinjer for hvordan Internett kan bli tilgjengelig for alle finner du sidene til Deltasenteret. –Se: http://www.norge.no/kvalitet/default.asphttp://www.norge.no/kvalitet/default.asp –http://www.shdir.no/samspill/involvere_brukerne/inter nett_for_alle/http://www.shdir.no/samspill/involvere_brukerne/inter nett_for_alle/ •Se også Deltasenterets sider: http://www.shdir.no/deltasenteret/ http://www.shdir.no/deltasenteret/

54 Neste gang •Tirsdag 28: •Praktisk prosjektarbeid


Laste ned ppt "Tilgjengelige nettsteder 23. August 2007 Kirsten Ribu."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google