Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Web Accessibility Initiativ Eller universell utforming

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Web Accessibility Initiativ Eller universell utforming"— Utskrift av presentasjonen:

1 Web Accessibility Initiativ Eller universell utforming
W A I Web Accessibility Initiativ Eller universell utforming Øyvind Storstein. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

2 Introduksjon Introduksjon
Vi ser på usability, wai og universell design med utgangspunkt i internettsider. ”Universell design” omfatter også nettleserteknologi, infrastruktur og ren produktutforming ... Ser litt på hvordan man kan teste en side.

3 Hva er usability, WAI og universell design?
Dette er uttrykk som florerer på nettet idag, og det er ikke så godt å vite hva som er forskjellen på dem. I praksis er forskjellen liten. Usability Dette handler om å gjøre et nettsted så brukervennlig og intuitivt som mulig. Det retter det seg ikke spesielt mot mennesker med ulike handikap eller andre begrensninger. Ikke så stort teknologifokus. Mer fokus på at brukeren skal forstå det som er på skjermen.

4 WAI WAI (Web Accessibility Initiativ)
Initiativ fra W3C (World Wide Web Consortium) som handler om å tilgjengeliggjøre nettsteder for mennesker med en eller annen form for fysiologisk eller psykologisk begrensning. Stort teknologifokus. Retningslinjer (sjekkliste) for utvikling av nettsider med utførlig beskrivelse av både krav og løsningsmetode. Web Content Accessibility Guidelines 1.0 (WCAG)

5 ..Forts WAI omfatter mange ulike typer handikap:
begrenset syn/blindhet: tilpasse nettstedet for talesyntese og leselist. dårlig/ingen hørsel: passe på at nettstedet ikke er avhengig av hørsel for å kunne brukes, og at all lyd har et tekstlig alternativ motoriske/fysiske begrensinger: f.eks at det skal være lett for en person å benytte navigasjonen i et nettsted selv om man skjelver ganske mye på hånden. nevrologiske handikap: Nettstedet må være satt opp slik at det er lett å forstå hvor man er, hva man kan gjøre, og hvordan man gjør det.

6 Universell design Universell design
Universell design får man når man setter sammen Usability og WAI. Et nettsted som er enkelt og intuitivt å bruke, og som er like tilgjengelig for alle. Et nettsted som oppfyller alle kravene i henhold til WAI, er ikke lett å ”bruke”.

7 Hvorfor er universell design viktig?
Hvorfor er det viktig å tenke på universell design når man skal designe, utvikle og drive et nettsted? Internett har blitt en viktig ressurs i mange menneskers liv, både I forhold til utdanning, nyheter, handel, helse, fritid og det offentlige. Det er derfor viktig at enkelte grupper ikke holdes utenfor. Like vilkår for alle. Det offentlige har en plikt overfor sin befolkning om at all informasjon og alle tjenester skal være tilgjengelig for alle. Nå som flere og flere tjenester flyttes over på elektronisk plattform (innlevering av selvangivelse f.eks.) er det viktig at ikke spesielle grupper ekskluderes fra å kunne benytte slike tjenester.

8 ..forts Mennesker vil også i perioder kunne tilhøre gruppen ”mennesker med en fysiologisk eller psykologisk begrensning”, f.eks. ved ulykker. Disse vil alikevel forvente å kunne benytte nettet på samme måte som før. Selv om ikke private aktører har noen krav mot seg om å benytte universelt design på sine nettsider vil det være svært dumt å utelukke en stor del av befolkningen som mulige kunder.

9 Litt statistikk Andel av befolkning med en eller annen form for handikap på over 10% ikke er uvanlig i den vestlige verden. I 2012 vil 50% av Norges voksne befolkning være over 50 år og tilsvarende i 2020 for hele Europa. Alderdom er den vanligste årsak til funksjonsnedsettelser som syn, hørsel, grep og bevegelse. Samtidig er dagens eldre som ungdommer å regne mot tidligere generasjoner; de lever godt og godtar ikke reduserte tilbud i hverdagen. De forventer å kunne bruke de samme produkter og tjenester som de fleste andre i samfunnet tar for gitt. Det er med andre ord ikke en liten gruppe mennesker vi snakker om.

10 Hvordan får man et universelt nettsted?
For å utvikle et nettsted til å bli universelt, kan det være lurt å snakke med noen som har laget sider før, eller bruke en leverandør som har kompetansen innen universell utforming. Kunnskap og erfaring i forhold til WAI. Teknologien, er viktig for å oppfylle alle kravene som finnes i WAI’s sjekkliste. Det er viktig at man er klar over hvilke krav som stilles, samt har kjennskap til en ”best-practice”-løsning. For hvordan kravene kan oppfylles på en best mulig måte, slik at nettstedet både blir tilgjengelig og brukervennlig. Det ene medfører nemlig ikke det andre.

11 ..forts Kunnskap og erfaring hos journalister er viktig. Mange av WAIs prinsipper gjelder for generell publisering av innhold. Dette er regler som innholdsprodusentene må være klar over, og beherske. Dette krever opplæring av journalister utover bruk av CMS løsning eller generell kjennskap til HTML. Kunnskap og erfaring hos redaktør. Redaktør eller annen ansvarlig for nettstedet må kunne kvalitetssikre innholdet på nettstedet slik at man hele tiden har en optimal løsning.

12 Hvordan teste om et nettsted er universelt?
Først av alt må man teste om nettstedet er utviklet i henhold til gjeldende standard. Dette kan man gjøre ved å benytte W3Cs ”Markup Validator” I tillegg til dette finnes det enkelte tjenester på nettet som er spesielt rettet mot å teste tilgjengeligheten til en nettside. Et eksempel på et slikt verktøy er WebXACT som tester et nettsted i henhold til ”WCAG 1.0 – AAA Compliance”. Developer Extension for FireFox. Lar deg teste ulike deler av tilgjengelighet av en side.

13 ..forts The Web Accessibility Toolbar for Internet Explorer. Lar deg teste ulike deler av tilgjengelighet av en side. Manuell gjennomgang av nettstedet, utført av et menneske, som kan sjekke at alt er som det skal. Her vil sjekk-punktene i WCAG kunne hjelpe til i vurderingen. Brukertesting. Ved å observere hvordan besøkende bruker et nettsted vil man kunne fange opp nyttig informasjon som kan føre til forbedringer i neste fase.

14 Norge.no kvalitetstest av offentlige nettsider


Laste ned ppt "Web Accessibility Initiativ Eller universell utforming"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google