Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruk av PowerPoint og enkel bildebehandling – FLU06Deltid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruk av PowerPoint og enkel bildebehandling – FLU06Deltid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruk av PowerPoint og enkel bildebehandling – FLU06Deltid
mandag, 3. april 2017 Bruk av PowerPoint og enkel bildebehandling – FLU06Deltid 2007/2008 IT-seksjonen

2 Læringsmål for IKT-delen
Bildebehandling - FLU mandag, 3. april 2017 Læringsmål for IKT-delen Studentene skal: Gjennom PowerPoint – kunne bygge opp en god presentasjon Lære betydningen av å bruke bilder knyttet til en presentasjon og i pedagogiske sammenhenger Kjenne ulike lagringsformater Få kjennskap til enkel bildebehandling i PowerPoint

3 Visninger i PowerPoint
Bildebehandling - FLU mandag, 3. april 2017 Visninger i PowerPoint I PowerPoint finnes det forskjellige visninger som du har behov for å lære når du skal lage en presentasjon. De fire visningene er: Normalvisning Lysbildesortering Lysbildefremvisning Notatside (fås ved å velge Vis - Notatside) Normalvisning I normalvisning ser du ett lysbilde om gangen. Du ser også at skjermen din er delt inn i tre områder (ruter); lysbilderuten og notatruten til høyre, samt disposisjonsruten helt til venstre. Med disse rutene kan du arbeide med flere deler av presentasjonen på ett sted. Og du kan justere størrelsen på de forskjellige rutene ved å dra kantlinjene. I selve lysbilderuten kan du se hvordan teksten ser ut på hvert lysbilde. Her kan du legge inn grafikk, animasjon og lyder samt lage hyperkoblinger. Helt til venstre finner du disposisjonsruten. Denne bruker du for å organisere lysbildene og få et helhetlig overblikk over innholdet i presentasjonen. Her kan du også velge å se lysbildene i miniatyr. I notatruten (under lysbilderuten) kan du legge til foredragsnotater eller informasjon som du vil dele med elevene. Du kan også legge inn grafikk. Lysbildesortering I lysbildesortering ser du alle lysbildene i presentasjonen i miniatyr på skjermen. I denne visningen kan du slette og flytte lysbilder, legge til tidsberegninger og velge animerte overganger fra lysbilde til lysbilde. Dobbelklikker du på et av lysbildene her, vil du tas inn i normalvisningen. Lysbildefremvisning I lysbildevisning ser du lysbildene bli presentert som lysbildeserie på dataskjermen. Her kan du vise presentasjonen din ved å igangsette ett og ett lysbilde. Notatvisning Klikk Vis på menylinja Velg Notatside I notatruten (under lysbilderuten) kan du legge til foredragsnotater eller informasjon som du vil dele med elevene. Du kan også legge inn grafikk.

4 Bildebehandling - FLU mandag, 3. april 2017 Basisfunksjonene Det vi her definerer som basisfunksjoner, er de funksjonene du må kjenne til for å kunne lage en enkel presentasjon og/eller bruke eller endre en eksisterende presentasjon. Disse er: Lage en ny presentasjon basert på en tom presentasjon (Fil – Ny - …..) Åpne en eksisterende presentasjon (Fil – Åpne - ….) Lagre en presentasjon (Fil – Lagre/Lagre som - …) Skrive ut en presentasjon (Fil – Skriv ut - …) Vi tar for gitt at alle studenter kjenner til filbehandling, og vi vil derfor ikke gå grundig gjennom dette på kurset. Alle studenter må til enhver tid vite hvor de lagrer sine presentasjoner og bildefiler.

5 Lage en ny presentasjon basert på et tomt lysbildeoppsett
Bildebehandling - FLU mandag, 3. april 2017 Lage en ny presentasjon basert på et tomt lysbildeoppsett Lysbildeoppsettene inneholder plassholdere for tekst og gjør det lettere for deg å organisere tekst og grafikk på siden. Velg Ny fra Fil-menyen Velg "Tom presentasjon" fra oppgaveruten til høyre i skjermbildet Velg lysbildeoppsett fra oppgaveruten til høyre som heter "Lysbildeoppsett". Velg et oppsett som passer best til ditt første lysbilde Skriv inn tekst i plassholderne Når du har laget ferdig ditt første lysbilde, velger du "Nytt lysbilde" fra "Sett-inn"-menyen Når du skal lage en presentasjon, kan du velge et lysbildeoppsett for hvert av lysbildene. Lysbildeoppsettene kan endres etter at du har skrevet i lysbildet, uten at det påvirker teksten din.

6 Endre utformingsmal på lysbildene i presentasjonen
En utformingsmal gir presentasjonen et ensartet og profesjonelt utseende. Man bør velge en mal som passer til innhold og målgruppe. Husk at alle utformingsmalene ikke er like gode å lese, og at du har muligheter for å endre malene. Slik velger du en utformingsmal for en eksisterende presentasjon: Velg ”Lysbildeutforming” fra ”Format-menyen” Velg ønsket utformingsmal fra oppgavelisten til høyre

7 Formatere et lysbilde Å formatere en tekst betyr å endre utseendet på teksten. Hovedregel er at du merker teksten/deler av teksten som du ønsker å endre utseendet på, og deretter velger du fra formateringsverktøylinjen fra Format-menyen. De mest brukte formatendringene kjenner du trolig fra Word: Skrifttype Skriftstørrelse Skriftstil Skriftfarge Punktmerking og nummerering Linjeavstand Justering av tekst

8 Sette inn et utklipp Stå plassert i lysbildet som skal ha inn bildet
Velg ”Sett-inn-menyen” Velg Bilde og deretter Utklipp I oppgaveruten til høyre i skjermbildet må du skrive inn et søkeord som kan føre deg til det bildet du ønsker Klikk deretter på Søk Klikk på bildet du ønsker å sette inn Vil du foreta flere søk velger du Endre

9 Bruk av bilder i presentasjoner
Bildebehandling - FLU mandag, 3. april 2017 Bruk av bilder i presentasjoner Bilder kan forsterke formidlingen av et budskap Bildet bør ha relevans til presentasjonens innhold Bildet bør ha god kvalitet Bruk bare bilder som du har lov til å bruke! Alt på internett er det opphavsrett på (jfr. Åndsverksloven)

10 Behandle bilder Du kan behandle bilder i PowerPoint eller du kan ta i bruk en mer avansert bildebehandler; PSP (PaintShopPro) – brukes ved HiO Gimp (et gratis bildebehandlingsprogram som du kan hente fra nettet). Dersom du ønsker å lære mer om bildebehandling, må du bruke en del tid for å sette deg inn i et bildebehandlingsprogram. Det finnes en del manualer på nettet som kan hjelpe deg i gang.

11 Filformater knyttet til grafikk
Bildebehandling - FLU mandag, 3. april 2017 Filformater knyttet til grafikk Typiske filformater for bitmap-grafikk: for eksempel GIF, JPG, TIF, BMP GIF: vanlig på internett. Max 256 farger. Best egnet for få, tydelige farger – mindre egnet for foto. JPG (JPEG): det vanlige fotoformatet, i praksis ikke begrenset antall farger.

12 Visningsmedier Typiske oppløsninger kan være:
Skjerm dpi Avis dpi Fargefotografi dpi Laserskriver 600, 1200 dpi Boktrykk dpi Programmer: Gimp, Adobe Photoshop, Corel Photo-Paint, Jasc Paint Shop Pro v.9, Microsoft Paint, IrfanView32,

13 Bildebehandling - FLU mandag, 3. april 2017 Hente bilder Dersom du ønsker å jobbe med et bilde, må du først hente inn bildet og plassere dette i en egnet mappe som du oppretter på ditt område. Bilder henter du på følgende måter: Fra internett (eks.) Fra kamera Fra skanner Det er viktig å poengtere at man kun kan bruke bilder som det er gitt tillatelse til å bruke – dersom man ønsker å hente bilder fra Internett.

14 Hente bilder fra internett
Bildebehandling - FLU mandag, 3. april 2017 Hente bilder fra internett Høyreklikke på bildet. ”Lagre bilde som”. Normalt JPEG-format og GIF-format. Lagre bildet i en egnet mappe Husk opphavsrettigheter ved bruk av bilder! Det er viktig å vite hvor du lagrer bildet hvis du skal benytte det senere…

15 Sette bilde inn i en i PowerPoint-fil
Bildebehandling - FLU mandag, 3. april 2017 Sette bilde inn i en i PowerPoint-fil Stå plassert i lysbildet som skal ha inn bildet Velg ”Sett-inn-menyen” Velg Bilde og deretter Fra fil Finn frem til mappen hvor bildet ligger lagret, og klikk på bilde-filen Velg Åpne Etterpå kan du endre bildet

16 Endre størrelse på bilder i PowerPoint
Dobbelklikk på bildet Velg ”Størrelse”-fanen Foreta justeringer – prøv deg frem. Du vil se at det er ulike alternativer for oppløsning. Tips: Dersom du vil endre kvaliteten på et bilde før du setter det inn i presentasjonen din, kan du gå via bildebehandlingsprogrammet GIMP og justere ”Quality” når du lagrer filen.

17 Endre bildet Dobbelklikk på bildet Velg ”Bilde”-fanen
Foreta justeringer – prøv deg frem! Du kan også velge fra bilde-verktøylinja dersom den er tilgjengelig når du merker bildet

18 Lage vannmerke i et lysbilde
Dersom du velger ”Bleke” i Bildekontroll, så vil bildet ditt bli et vannmerke som vist her Men for at bildet skal blir plassert bak teksten, må du merke bildet og velge Tegne (fra verktøylinja ”Tegning”) – Rekkefølge – Plasser bakerst

19 Litt om bruk av visuelle hjelpemidler
Skal illustrere og/eller understreke et budskap Både fordeler og ulemper knyttet til dette Tips i forbindelse med utforming av presentasjoner

20 Bruke et bilde som bakgrunn i presentasjonen
Bildebehandling - FLU mandag, 3. april 2017 Bruke et bilde som bakgrunn i presentasjonen Velg Bakgrunn fra ”Format-menyen”, Velg Fylleffekter bak den svarte neddroppspilen i feltet Bakgrunnsfyll Velg Bilde og deretter Velg bilde Her velger du det bildet du ønsker å ha som bakgrunn. Ta stilling til om du ønsker å ha bildet som bakgrunn på lysbildet du står plassert i eller i alle bilder. Noen utformingsmaler harmonerer ikke sammen med bilder som bakgrunn – i slike tilfeller bør du endre utformingsmal for gjeldende lysbilde – velg en ”blank” utformingsmal.

21 Hvilke fordeler gir bruk av et digitalt presentasjonsprogram?
Kan gjøres klart i forkant av presentasjonen Som oftest pent og ryddig Gir et profesjonelt inntrykk Er enkelt å bruke Kan bidra til å understreke budskapet på en pedagogisk måte Kan enkelt mangfoldiggjøres før/etter presentasjonen

22 Bildebehandling - FLU mandag, 3. april 2017 Ulemper Overdreven bruk av animasjonseffekter og farger kan ta oppmerksomheten bort fra budskapet Antall lysbilder (lysark) kan bli for mange For mye tekst pr lysbilde Avhengig av at alt teknisk utstyr fungerer Forvirrende med mange lysark Ikke bruk mer enn 3 animasjonsvarianter Vær konsekvent – ellers vil presentasjonen virke uryddig og sprikende! 8 – 10 linjer med tekst er nok pr lysbilde

23 Tips Bruk gjerne mer enn én farge, men ikke flere enn tre farger
Bildebehandling - FLU mandag, 3. april 2017 Tips Bruk gjerne mer enn én farge, men ikke flere enn tre farger Unngå for liten skrift Ikke alle fargekombinasjoner er like godt egnet – endre gjerne fargene på utformingsmalene. Ikke bruk for mange animasjonseffekter Test presentasjonen i forkant…. Her kan du lage dine egne notater! Disse kommer på utskrift dersom du ber om valget ”Notatsider” i boksen for utskrift.

24 Bildebehandling - FLU mandag, 3. april 2017 Lagring Tenk over: Hvor skal presentasjonen skal hentes fra; minnepinne, nettet (Fronter), som vedlegg til e-post eller på en cd-rom. Husk å ta sikkerhetskopi av presentasjonen din! Dersom PC’en du skal kjøre presentasjonen din fra er koblet til nettet, kan du lagre presentasjonen din i Fronter i ditt personlige arkiv Dersom PC’en IKKE er nettilkoplet, må du lagre på diskett, eller på en ”minnepenn” (flyttbar lagringsmedium) Dersom du skal bruke kanon: Sjekk denne nøye i forkant – sørg for at du kan koble den til PC’en og at alle kabler er med…. Ikke ta det for gitt at minnepennen kan brukes i alle tilfeller. Det er kun Windows XP som tillater at du kan koble pennen til USB-porten uten å ha installert en driver for denne maskinvaren i forkant.

25 Hvordan lære om bildebehandling?
Finne bilder som man ikke er redd for og prøve ut de ulike teknikkene Bruker du dine egne bilder, behøver du ikke å bekymre deg for opphavsrettigheter… Eksempel på animasjoner. Animasjonen til høyre: Kun for medlemmer av nettstedet.

26 Skrive ut støtteark i PowerPoint
Fil Skriv ut - Foreta valg under ”Skriv ut hva” Her velger du Støtteark… og hvor mange lysbilder per side

27 Tilvalgsstoff: Bruk av animasjoner og overganger
To typer animasjoner; forhåndsdefinerte og egendefinerte

28 Bildebehandling - FLU mandag, 3. april 2017 Lysbildeovergang Overganger brukes når du ønsker en overgangseffekt fra et lysbilde til et annet: Klikk på Lysbildefremvisning og velg Lysbildeovergang Velg overgang fra menyen på høyre side Du kan velge hastighet Du kan også velge om overgangen skal gjelde for alle lysbilder

29 Forhåndsdefinerte animasjoner
Merk elementet du vil animere Klikk på Lysbildefremvisning og velg Animasjonsoppsett Velg animasjon

30 Egendefinerte animasjoner
Bildebehandling - FLU mandag, 3. april 2017 Egendefinerte animasjoner Merk elementet du vil animere Klikk på Lysbildefremvisning og velg Egendefinert animasjon Velg Legg til effekter Velg fra menyen Det er viktig å prøve seg frem! Da er dette enklere å forstå! Lykke til!


Laste ned ppt "Bruk av PowerPoint og enkel bildebehandling – FLU06Deltid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google