Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sportsplan for BSK Alpint

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sportsplan for BSK Alpint"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sportsplan for BSK Alpint 2013-2015
updated 10. october, 2013

2 Byggestener i BSK Alpint sin sportsplan
Visjon og mål Norges Skiforbund Alpint Barneidretts-bestemmelsene Trening for barn og ungdom på alle nivåer Attraktiv for de som ønsker å satse på alpin Skal utvikle løpere som er blant landets beste i alle aldersklasser over 12 år Attraktivt for dyktige trenere Sunt og godt miljø hvor løpere, foreldre og trenere trives og ønsker å bruke fritiden sin Definisjon av aldersgrupper U12: 11 og 12 år U14: 13 og 14 år U16: 15 og 16 år Renn: Terminliste Telenorlekene, med kvalifiseringsrenn Hovedlandsrennet, med kvalifiseringsrenn Topolino, Ungdoms-OL, osv. Regulerer organisert idrett og konkurranser i Norge for barn 12 år og yngre

3 BSK Alpint: Visjon og mål
BSK Alpint – en ledende alpinklubb – der løperne trives – utvikler seg – og yter! Mål: BSKs alpinvirksomhet er primært rettet inn mot barn og ungdom som ønsker å drive alpin skikjøring som konkurranseidrett. Innunder dette er BSKs målsetning: Gi et bredt tilbud om alpin skikjøring til barn og ungdom som dekker alle nivåer Fremstå som attraktiv for alle som ønsker å satse på alpint Utvikle løpere som er blant landets beste i alle aldersklasser over 12 år, samt være representert på Norges ulike representasjons/landslag Klubben skal tiltrekkes seg og utvikle trenere med høy kompetanse Det skal skapes et sunt og godt miljø hvor løpere, foreldre og trenere trives og ønsker å bruke fritiden sin Klubben skal bidra til et godt og konstruktivt samarbeid med andre alpinklubber Sportslig opplegg BSK skal ha et tilbud som omfatter et bredt spekter av ferdighetsnivåer og alders­trinn. Vårt sportlige opplegg omfatter alt fra skiskole til et omfattende treningsprogram rettet mot de som drømmer om å bli toppalpinist. Sentralt i det vi gjør er å skape skiglede, vennskap og entusiasme.

4 Sportsmanship in BSK Sportsmanship is defined as:
Playing fair Following the rules of the game Respecting the judgment of referees og officials Treating opponents with respect Some people define good sportsmanship as the "golden rule" of sports — in other words, treating the people you ski with and against as you'd like to be treated yourself! Demonstrate good sportsmanship when you show respect for yourself, your teammates, your opponents, for the coaches on both sides, for the referees, judges, and other officials. Parents also need to be aware of how they behave during training & competition. Sportsmanship is a style, an attitude, it can have a positive influence on everyone around you. U14 & U16 skiers/parents sign BSK Sportsmanship agreement

5 Barneidrettsbestemmelsene
Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år Barneidrettsbestemmelsene uttrykker de verdier som skal være grunnlaget for barneidretten i Norge Idrettens barnerettigheter: Trygghet Vennskap og trivsel Mestring Påvirkning Frihet til å velge Konkurranser for alle På barnas premisser Bestemmelsene er absolutte regler som skal overholdes, etterleves og håndheves. Rettighetene og bestemmelsene må sees i sammenheng. Kilde:

6 Philosophy behind BSK’s offering
The offering is developed in order to meet BSK’s goals: Training for children and teenagers at all levels Attractive program for those who want to succeed in alpine skiing “Produce” top level skiers Positive environment for athletes, coaches and parents Athletes are not expected to participate in all offered training or camps, or to compete in all races where the coach is present Parents are encouraged to communicate with coaches regarding each individual child’s level of participation BSK encourages athletes to participate in more than one sport BSK encourages athletes to select alpine skiing as their number 1 winter sport by the age they enter TL. Participation in other sports, especially summer sports, is encouraged. Creating good groups is a key success factor: It should be fun to ski. Skiers who have fun, ski more often, and become better skiers. Everyone is included in the group, regardless of ability and level of participation at camps and races Integration between groups is critical to the continued success of the program Joint camps with other groups inspire and motivate

7 BSK Alpint sin filosofi
Utarbeidet for å sikre at BSK Alpint møter sine mål: Trening for barn og ungdom på alle nivåer Attraktiv for de som ønsker å satse på alpin Skal utvikle løpere som er blant landets beste i alle aldersklasser over 12 år Attraktivt for dyktige trenere Sunt og godt miljø hvor løpere, foreldre og trenere trives og ønsker å bruke fritiden sin Det forventes ikke at utøvere deltar på alle treninger eller samlinger, eller at de kjører alle renn med trener tilstede Foreldre oppfordres til å ha dialog med trenerne om omfanget av eget barns deltagelse BSK oppfordrer utøvere til å være aktiv i mer enn én idrett BSK oppfordrer utøvere til å velge alpint som sin prioriterte idrett ved overgang til TL (13 år). Vi ønsker samtidig at utøvere fortsetter å delta i mer enn én idrett, spesielt sommerhalvåret. Velfungerende grupper er nøkkelen til suksess Det skal være gøy å kjøre på ski. Utøvere som har det gøy på ski, kjører mer på ski, og blir igjen bedre på ski. Alle skal føle seg velkommen i gruppa, uavhengig av ferdighetsnivå og omfang på deltagelse på samlinger og renn Integrasjon mellom grupper er kritisk for å lykkes med tilbudet totalt sett Felles treningssamlinger inspirerer og motiverer utøvere

8 BSK Alpint treningstilbud sesongen : BSK Alpint forventer ikke at utøvere stiller på alle treninger eller samlinger, men at de i samråd med foreldre (og ev. trenere) velger det omfanget som passer. 8 år (2006 og yngre) 9 år (2005) 10 år (2004) U12 (11 &12) U14/TL (13 & 14) U16/HL (15 & 16) Barmark mai-juni 2/uke Barmark aug-sep 3/uke Barmark okt-nov/des 1/uke Barmarkstester 1 4 Samlingsdøgn på ski 2 6 10+ 4 vinter 20+ 5 vinter 42+ 8 vinter 55 Skitrening Skievalueringer (samtaler) Renn m/trener(e) 3 5 10 15 25 Sosialt* 2-3 (tilpasset) * Opp til hver enkelt gruppe, men de fleste grupper har sosiale arrangement slik som kick off, pizzakveld etter trening og sesongavslutning. Dette organiseres av den enkelte gruppe, med støtte fra BSK Alpint.

9 Progresjon i antall samlingsdøgn på ski Perioden mai til desember

10 Progresjon i antall renn med trener tilstede

11 BSK’s philosophy on basic ski technique
Goal: Good body movement and position, with upper body, legs and hips working in proper directions Characteristics of good ski technique: Skis on edge, good body angles Parallel skis Proper upper body position Proper pressure on skis Achieved by proper use of free skiing, exercises og drills Proper technique will allow skiers to excel in all types of conditions Basic skills og race skills are taught as separate skills

12 BSK’s philosophy on overall skiing skills
Ski in all conditions: Soft-hard snow Groomed-off piste Cold snow-spring snow All weather conditions Ski all events Slalom GS Super G Utfor (when relevant) Twin tip Versatile on skis

13 Philosophy behind SL skiing progression
Hinderløyper Short gates/ Double panel gates Long gates Skiing Progression

14 BSK Alpint: Teknisk trening Prosent av skitrening per disiplin
8 år og yngre 9 år 10 år U12 (11år) (12 år) U14 U16 SSL 100% 80% 70 % 65% 65 % 50 % SL 0 % 20% 30% 30 % 40 % 35% SG 5% 5 % 10 % 10% Utfor Totalt 100 %

15 The ski evaluation is implemented,
BSK’s ski evaluation is used to systematically develop each skiers technique and skiing skills The ski evaluation includes the following: Free ski: GS turns SL turns In course: One leg: Left leg Right leg Other Comments BSK offers drills, gates and free skiing during training. The goal is for each athlete’s training to be aligned with his or her current skills, as measured during BSK’s ski evaluations The ski evaluation is implemented, starting at U12

16 BSK Alpint Kontakt: Felix McGrath 91693441 / felix.mc@online.no / www.bskalpint.no
Skiskole (4 til 8 år /2009 til 2004) 8 år og yngre (2006 og yngre) 9 år (2005) 10 år (2004) U12 (2002 og 2003) U14/TL (2001 og 2000) U16/HL (1999 og 1998) “Free Race” (11 år og eldre / 2003 og eldre)

17 SL program for 9 year olds
8 år og yngre 9 år 10 år 11 år (12 år) Pre-TL (13 og 14 år) TL (15 og 16 år) HL SL program for 9 year olds First year with SL skis, focus on learning how to make small carve turns No long gate training is offered, as it teaches the wrong body position Training courses will consist of short gates, double panel gates and “hindeløyper” NOTE: Drills are performed in og outside of training courses.. Drills og short gates training can sometimes overlap.

18 SL program for 10 year olds
8 år og yngre 9 år 10 år 11 år (12 år) Pre-TL (13 og 14 år) TL (15 og 16 år) HL SL program for 10 year olds When possible, separate courses will be set (short gates, double panels gates and /or long gates) Long gate training will increase throughout the season In these age groups the transition from “short” to “long” gates will be monitored by the trainers and the program will be adjusted according to the progress of the skiers. NOTE: Drills are performed in and outside of training courses.. Drills og short gates training can sometimes overlap.

19 8 år og yngre 9 år 10 år 11 år (12 år) Pre-TL (13 og 14 år) TL (15 og 16 år) HL SL program for U12 When possible, separate courses will be set (short gates, double panels gates og /or long gates) Long gate training will increase throughout the season Needs work Good Excellent NOTE: Drills are performed in og outside of training courses.. Drills og short gates training can sometimes overlap.

20 8 år og yngre 9 år 10 år 11 år (12 år) Pre-TL (13 og 14 år) TL (15 og 16 år) HL GS program for U12 Free skiing on GS skis used mostly as warm up og warm down Drills continue throughout the season GS gate training will increase throughout the season Needs work Good Excellent NOTE: Drills are performed in og outside of training courses.

21 8 år og yngre 9 år 10 år 11 år (12 år) Pre-TL (13 og 14 år) TL (15 og 16 år) HL SG program for U12 For safety reasons, speed training is only carried out at official BSK speed camps Natural in course progression is from “cautious “to “aggressive” Jump training and free skiing will be offered when possible Due to the challenges of executing quality speed training, BSK almost always offer speed camps for U16, U14, and U12 groups together At specific times, BSK will train speed with other clubs The amount of SG training is not based on individual results from the BSK ski evaluation NOTE: Drills are performed in og outside of training courses.

22 8 år og yngre 9 år 10 år 11 år (12 år) Pre-TL (13 og 14 år) TL (15 og 16 år) HL SL program for U14 When possible, separate courses will be set (short gates, double panels gates og /or long gates) Long gate training will increase throughout the season Needs work Good Excellent NOTE: Drills are performed in og outside of training courses.. Drills og short gates training can sometimes overlap.

23 8 år og yngre 9 år 10 år 11 år (12 år) Pre-TL (13 og 14 år) TL (15 og 16 år) HL GS program for U14 Free skiing on GS skis used mostly as warm up og warm down Drills continue throughout the season GS gate training will increase throughout the season Needs work Good Excellent NOTE: Drills are performed in og outside of training courses.

24 8 år og yngre 9 år 10 år 11 år (12 år) Pre-TL (13 og 14 år) TL (15 og 16 år) HL SG program for U14 For safety reasons, speed training is only carried out at official BSK speed camps Natural in course progression is from “cautious “to “aggressive” Jump training and free skiing will be offered when possible Due to the challenges of executing quality speed training, BSK almost always offer speed camps for U16, U14 and U12 groups At specific times, BSK will train speed with other clubs The amount of SG training is not based on individual results from the BSK ski evaluation NOTE: Drills are performed in og outside of training courses.

25 8 år og yngre 9 år 10 år 11 år (12 år) Pre-TL (13 og 14 år) TL (15 og 16 år) HL SL program for U16 When possible, separate courses will be set (short gates, double panels gates og /or long gates) Long gate training will increase throughout the season Needs work Good Excellent NOTE: Drills are performed in og outside of training courses.. Drills og short gates training can sometimes overlap.

26 8 år og yngre 9 år 10 år 11 år (12 år) Pre-TL (13 og 14 år) TL (15 og 16 år) HL GS program for U16 Free skiing on GS skis used mostly as warm up and warm down Drills continue throughout the season GS gate training will increase throughout the season Needs work Good Excellent NOTE: Drills are performed in og outside of training courses.

27 8 år og yngre 9 år 10 år 11 år (12 år) Pre-TL (13 og 14 år) TL (15 og 16 år) HL SG program for U16 For safety reasons, speed training is only carried out at official BSK speed camps Natural in-course progression is from “cautious “to “aggressive” Jump training and free skiing will be offered when possible Due to the challenges of executing quality speed training, BSK almost always offer speed camps for U16, U14 and U12 groups together At specific times, BSK will train speed with other clubs The amount of SG training is not based on individual results from the BSK ski evaluation NOTE: Drills are performed in og outside of training courses.

28 Extra skiing in addition to organized BSK training
Have fun on skis! Ski with friends and family as often as possible Frequent free skiing and twin tipping makes you a better skier BSK recommends that no more than ¼ of the athletes skiing outside organized training is gate training Free skiing on GS skis is a good alternative to gate training

29 Integrasjon mellom grupper er en suksessfaktor …
God integrasjon mellom gruppene vil: Motivere utøvere til å fortsette med alpint/kjøre renn Gjøre overgangen mellom grupper lettere Bidra til et positivt miljø for utøvere, foreldre og trenere 8 år og yngre 9 år 10 år 11 år 12 år U14 U16 2 samlings- døgn Alle samlings-døgn Trening 3 samlings- døgn 6 samlings- døgn 12 samlings- døgn

30 … det er også det sosiale
”Kick offs” i alle grupper ved sesongstart Sosiale arrangementer i alle grupper i løpet av sesongen, organisert av foreldrekontakt Eksempler på sosiale arrangementer i sesongen: Pizzakveld etter trening i Kirkerud Felles kveldsmat etter trening i Kirkerud Boller og kakao” etter et renn Ekstra sosiale arrangementer for jentene bør vurderes Sesongavslutning i alle grupper, organisert av foreldrekontakt

31 BSK’s philosophy on barmark training
Athletic Variation in sports and exercises Focus on balance, agility, quickness, “spenst” og coordination Building endurance with power Strong mid core, stomach and back Detailed barmark plan is under development

32 Organisasjonskart 9 år “Free Race” Styret i BSK Alpint
BSK Alpint daglig/ sportslig leder 8 år og yngre Ski school 9 år 10 år Free Race U12 (11 &12 år) U14 (13 & 14 år) U16 (15 & 16 år) “Free Race” (11 år og older)

33 BSK coaches education BSK’s head coach is responsible for the coaches education program New coaches go through the entire program Returning coaches go through a “refresher” course Younger group trainers periodically integrate into U16, U14 and U12 camps in order to learn and practice skills How to assist skiers in selecting proper equipment is included in the coaches education program U16 and U14 coaches assist in guiding all group coaches Use technical ski training volume charts as the guide Use technical drill chart to teach skiers proper positions Outsource coaches education when applicable BSK’s head coach is responsible for the coaching safety program All coaches go through the entire program every year BSK’s head coach hold coaches meetings twice a month throughout the winter Safety is addressed at all meetings BSK “full time” coaches responsible for BSK’s technical drill training chart, which is under continuous development

34 BSK guideline: Equipment needs by group
Below is a guideline for equipment needs by group Parents are encouraged to buy (and sell) used equipment at BSK’s used ski sale in the fall All skiers all groups must have proper safety equipment (helmet og back protection) Skiers who train slalom (long gates) must have proper slalom protection (shin guards , mouth guard og pole guards) 8 år og yngre 9 år 10 år U12 U14 U16 GS 1 par 2 par SL SG 1 pir Utfor Twin tip Totalt 3 par 4 par 6 par

35 BSK’s policy Training: Ski camps: General:
No ski camps at glaciers in Central Europe before U14 U12 group has one 3-day camp indoors during September A limited number of ski camps on school days from U12 and up. Number of days increase as they get older. When possible, two offers will be offered (weekend/vacation days only and full camp) Mandatory study session on all “school day camps” No-alcohol policy (trainers and parents) (before children are in their rooms for the night) Training: Only BSK coaches coach athletes on the hill. Exceptions: When coaches ask parents to coach When parents insist on coaching their own child (instead of the coach) No timing during training sessions unless pre-approved by coaches General: Show up on time for training and camps Sign up on time for camps Bring relevant equipment to all trainings Skiers without proper safety gear are not allowed to train Communicate with the coaches regarding equipment needs

36 Parent Comittment In order to (1) keep the fees reasonable; og (2) give the skiers a good program, parents are required to commit their time during the following events: BSK’s “Bruktskisalg” in October BSK’s race(s) for your child’s age group in Kirkerudbakken Race dates are set before Christmas One “heisvakt” at Kirkerudbakken* Schedule is published before Christmas Parents and skiers are also encouraged to work during the “fall dugnad” in Kirkerudbakken Work is rewarded by a discount on the skier’s season ticket * A fee of kr 500,- will apply for those not able to work their “heisvakt” (in order to pay a person to take this shift)

37 Målet med denne sportsplanen er å gjøre det moro, utfordrende og givende for alle utøvere å kjøre på ski i BSK

38 Vedlegg: Barneidrettsbestemmelsene

39 Barneidrettsbestemmelsene Utviklingsplan
Opp til 6-års alder Lek og varierte aktiviteter skal stimulere barnas utvikling og styrke de grunnleggende bevegelsene. 7–9 år Gode muligheter til å utforske og øve på ulike fysiske aktiviteter eller idrettsøvelser med forskjellige bevegelsesmønstre, slik at de får bred bevegelseserfaring. Dette gir et godt grunnlag for senere bevegelseslæring. Slike aktiviteter kan drives innenfor en eller flere idretter, men hver idrett har ansvaret for å gjøre tilbudet variert og tilpasset barnas utviklingsnivå. 10–12 år Idretten skal preges av varierte aktiviteter og høyt aktivitetsnivå som sikrer gode basisferdigheter. Fordypning i en eller noen få idretter kan sikre et godt teknikkgrunnlag for senere utvikling innenfor idrettsgrenen. Kilde:

40 Barneidrettsbestemmelsene Regler for konkurranser
For konkurranser i barneidretten gjelder følgende: Fra det året barnet fyller 6 år kan det delta i lokale konkurranser og idrettsarrangementer, først og fremst i eget idrettslag Fra det året barnet fyller 11 år kan det delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer Fra det året barnet fyller 11 år kan det delta i åpne idrettsarrangementer uten krav til kvalifisering i Norge, Norden og Nordkalotten (inkl. Barentsregionen). Barn fra disse landene/områdene kan delta på tilsvarende idrettsarrangementer i Norge fra det året de fyller 11 år. Fra det året barnet fyller 11 år kan det benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser, dersom dette er formålstjenlig Fra det året barnet fyller 13 år kan det delta i mesterskap som NM, nordiske mesterskap, EM og VM. Dette inkluderer også norgescuper, nordiske cuper, verdenscuper og tilsvarende mesterskap. Det kan ikke søkes dispensasjon fra barneidrettsbestemmelsene Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer Kilde:


Laste ned ppt "Sportsplan for BSK Alpint"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google