Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Buskerud Fotballkrets Spillerutvikling Gutter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Buskerud Fotballkrets Spillerutvikling Gutter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Buskerud Fotballkrets Spillerutvikling Gutter 2012-2014
Spillerutviklingstiltak for de ivrigste og beste guttene i alderen år.

2 Spillerutviklingsmodell Gutter
Landslag G15 & G16 Regionslag Kretslag G16 G15 G14 Kraftsenter Hallingdal Kraftsenter Hønefoss Kraftsenter Strømsgodset Kraftsenter Mjøndalen Klubbaktivitet

3 Kretslagskeepergruppa:
Kraftsentrene: 4 kraftsentre som driftes av toppklubb Toppklubb har ansvaret for å gi de ivrigste og beste spillerne i distriktet et ukentlig tilbud Kraftsenterturnering på slutten av sesongen. Kretslagskeepergruppa: Driftes av Drammen Keeperakademi. Ukentlig trening for kretslagskeeperne Kretslaget: Tre kretslag. 10-15 økter i året. 3-4 kamper + kretslagsturnering i november. Regionslaget: To samlinger i året a 4 dager (april & desember). Tropp bestående av spillere fra Buskerud, Telemark, Vestfold & Agder.

4 Mål Beste krets i region 4(BFK, TFK, VFK, AFK) på guttesiden, innen utgangen av 2014. Vinne de fleste kretslagskampene. Flest regionspillere. Flest spillere på aldersbestemte landslag (talentleir, G15& G16). Hvordan? ”Vi skal jobbe best og mest med de viktigste virkemidlene!”

5 De viktigste virkemidlene i klubb:
Spillsentrert tilnærming. Fotball handler om å håndtere tid og rom overvinne motstand De fleste aktiviteter bør inneholde med og motspillere. Fotball skal SPILLES, ikke SPARKES. ”Man blir god til det man øver på”. Vi ønsker at spillerne skal øve på å håndtere tid og rom. Skape reflekterte og kloke spillere gjennom coaching på valg. Mer trening & færre kamper pr. uke. VILJE skal vektes tyngre enn EVNE i forhold til seleksjon. Trygge utviklingsmiljøer, hvor man blir oppfordret til å teste grensene sine (prøve og feile). Seriøse utviklingsmiljøer hvor det stilles krav til kvalitet og tilstedeværelse.

6 Disse spillerne ser vi etter:
De spillerne med størst indre drive & selvdisiplin. Glad i å trene mye Brennende ønske om å bli god Spillere med høye mål Spillere som tester ut grensene sine De som trener med best kvalitet. Innsats Konsentrasjon Stabilitet

7 Det er hverdagen som teller!
En forutsetning for deltagelse på våre kretslag, er at klubb sammen med spiller og foresatte legger til rette for følgende: Maks 3 kamper pr 14 dag. Ukentlig egentrening med ball Organisert trening hvor det spilles mye, med få spillere pr lag. Minimum 10 timer med fotballaktivitet pr uke.

8 En RØD TRÅD. Det skal være en rød tråd gjennom det som skjer fra kraftsentrene våre og opp til aldersbestemt landslag. Vi tar utgangspunkt i fotballhjulet (neste side): Kraftsentrene jobber innerst i hjulet, og har fokus på den individuelle dimensjonen 1A (den spilleren som er i besittelse av ball) & 1F (den forsvarspilleren som er nærmest ball). Kretslagene jobber med den relasjonelle og strukturelle dimensjonen (laget og de ulike spillfasene).

9 1F 1A Ballerobring Faste situasjoner Omstilling og valg
Sirkelen skal bidra til en helhetlig forståelse for det fotballfaglige arbeidet. Sirkelen omfatter individuell, relasjonell og strukturell dimensjon som skal ivaretas i trenings og kampsituasjoner. Ballerobring Målsetting; Oppnå et totalt gjennombrudd Faste situasjoner Hurtig organisering Duellinnstilling \ klarering Omstilling og valg Overgang vs ballbesittelse 1. Pasning + bevegelser 1F A Posisjonering Spillbarhet Orientering Orientering Valg Valg Utførelse Utførelse Forflytningsevne ift. internasjonale krav Etablert forsvarspill Presshøyde Avstander Forflytninger Pumping Midtbaneledd Forsvarsledd Ind. arbeidsoppgaver Kontring Hurtig i lengderetning 1.pasning-rom-forflyttninger Mot etablert Rombruk (br. og mr.) Bev. kvalitet Vende spillet Skape overtall Siste 1/3 Balanse Gjenvinning Flere samtidig - Hurtig Off markering bakfra Faste situasjoner Tid & kvalitet (innstilling) Innøvde trekk Omstilling og valg Hvem gjør hva? Ball-rom-forflyttninger Balltap Målsetting; Nekte gjennombrudd

10 Overordnet spilleprinsipp:
”Vi skal spille, ikke sparke fotball”. Våre spillere skal forsøke å gjøre noe konstruktivt og kontrollert med ball. Gjennom en slik inngang utvikler vi ferdigheter (oppfatte – vurdere – velge – utføre). Våre spillere skal spille på medspiller og\eller inn i ledig rom. Vi ønsker få situasjoner hvor ballen bare sparkes i retning av…. Spillerne skal oppfordres til å prøve; – konsekvensen kan bli mye feiling i starten.

11 Fokusområder Kraftsenter - Gutter
Spillbarhet: (Posisjonering \ kroppsstilling og vilje til å motta ball) Orientering (før mottak, mens ballen er på vei og før avlevering) 1. Touch: (1. touch inn i ledig rom, skjerme ballen, legge til rette for neste trekk) Pasningsstolthet (så ofte som mulig spille kontrollert til en medspiller med rett kraft i riktig rom). Beredskap (orientering & kroppsstilling før involvering) Forflyttning (tidlig nok & raskt nok mens ballen er ”fri” ) Valg: (snappe, takle eller oppholde?) ”Vinne ball mentalitet”

12 Fokusområder G14 kretslaget
Forsvar Angrep Pri 1: Vinne igjen ballen umiddelbart etter balltap Hvis ikke, så fort som mulig komme seg på plass i utgangsformasjon Konsentreringsprinsippet (avstand mellom spillere i ledd) Dybdeprinsippet (avstand mellom ledd – romprioritering) 1F og vi andre (vi forholder oss til ballen og førsteforsvareren) Bevegelse (true ulike rom samtidig) Breddeprinsippet (avstand mellom spillere i banens bredderetning) Dybdeprisippet (Avstand mellom spillere i banens lengderetning). Spill fremover vs bearbeiding (gj.brudd eller vri, støtte? Overordnet spilleprinsipp

13 Fokusområder G15 & G16 kretslaget
Forsvar Angrep Utvikle laget evne til å identifisere hvilken spillfase vi er i Utvikle de viktigste prinsippene innefor hver fase (se hjulet) Rolleoppgaver med utgangspunkt i fast formasjon Utvikle laget evne til å identifisere hvilken spillfase vi er i Utvikle de viktigste prinsippene innefor hver fase (se hjulet) Rolleoppgaver med utgangspunkt i fast formasjon

14 Keeper Feedback i spill på: Posisjonering Forflyttning Valg (stå \ gå)
Utførelse Balanse i avslutningsøyeblikket Mottak av ball Utfall Tilbakespill (1. touch & valg) Igangsetting etter ballerobring

15 Øktgjennomføring kretslag
15 min: Oppvarming med ball 20-30 min: Spilløvelse 45-60 min: Spill

16 Den gode fotball-læreren:
Ser alle i løpet av ei økt Skaper aktivitet Stiller krav til kvalitet og tilstedeværelse Er opptatt av å forsterke det som er positivt Coacher og følger opp spillerne ut i fra et tema Veksler mellom en spørrende og forklarende tilnærming Viser samtidig som han prater Sørger for endring av adferd i løpet av ei økt. Tålmodig og konsentrert jobbing med tema = Utvikling

17 Oppvarming med ball Teknikksirkel
1)Blå spillere mottar baller fra røde spillere som de skal returnere på ulike måter (heading, volley, mottak lår – volley osv) 2) Blå spillere fører ballen inne i sirkelen og spiller vegg med ledig rød spiller utenfor sirkelen 3) Blå spiller mottar pasning fra rød spiller langs bakken, spiller ballen videre til en annen ledig rød spiller utenfor sirkelen

18 Oppvarming med ball Pasningsfirkant
Spille ballen til en ledig spiller som fort som mulig. Dobbelt så mange spillere som det er baller. Varier med touchbegrensninger

19 Oppvarming med ball Øvelse ”spille med”
3 spillere med ball skal spille seg imellom, før de leverer ball til 3`er gruppe på andre siden Gul spiller er fast kombinasjonspiller midt på banen Varier antall spillere og eventuelt touchbegrensninger

20 Spilløvelse Øvelse ”spille med og mot” 3 spillere skal sammen spille seg forbi 2 (gule) forsvarspillere, og levere ballen til neste 3`er gruppe Her kan man variere og tilpasse antall med og motspillere

21 Spilløvelse Barca Holde ballen i laget
Keepere eller andre i enden fungerer som vegger og skal returnere ballen etter maks 2 touch. Poeng etter f. eks 10 trekk Hvis en i overtall, bruk joker. Variere banestørrelse

22 Spilløvelse Overtallspill Holde ballen i laget.
10vs5, 12vs6, 8vs4 osv. Telle brudd hos forsvarslaget. Bytte forsvarslag etter 2-3 minutter.

23 Spilløvelse Øvelse ”Nils Johan” 5-8 spillere pr lag
Scoring oppnås hvis man fører ballen kontrollert forbi motstanders dødlinje. Organiser laget i f. eks

24 Spilløvelse Angrep vs forsvar
Blått lag skal forsøke å score på rødt lag Hvis rødt lag vinner ballen, så kan de score ved å føre ballen kontrollert inn i midtsirkelen 4-8 spillere på forsvarslag. 5 – 8 spillere på angrepslag.

25 Spilløvelse Rødt lag skal forsøke å spille ut av presset til blått lag
Bakre og midtre ledd i angrep Rødt lag skal forsøke å spille ut av presset til blått lag Scoring ved kontrollert føring overmidtbanen Blått lag scorer som vanlig ved ballvinnning 6-8 spillere pr. lag

26 Spill

27 Slik utvikler vi flere og bedre spillere i Buskerud Fotballkrets
Sjekkliste for spillere, foreldre, trenere & klubbledere Skal man bli god, så må man trene mye. I alderen år, bør man i snitt trene minimum to timer hver dag. Mest mulig av treningen bør foregå med ball. På fellestreningene bør det legges opp til mest mulig spilltrening. Dette utfordrer og utvikler spillernes evne til velge & utføre i forhold til med og motspillere. Det er dette som skiller klinten fra hveten. Det bør være minst mulig isolert teknikktrening på fellestreningene. Lag spillaktiviteter som gjør at spillerne er hyppig involvert. F. eks 4vs4, 5vs5. Isolert teknikktrening bør foregå i form av egentrening. Spillere som vil bli gode bør daglig holde på med ballen på egenhånd (triksing, avslutninger eller pasninger mot en vegg). Som en hovedregel så bør man ikke spille mer enn en kamp i uka, da man får betraktelig færre ballinvolveringer i kamp enn det man gjør på trening. Treneren og klubb har ansvaret for å lage ei seriøs ramme hvor det stilles krav til kvalitet og tilstedeværelse. Treneren og klubb har ansvaret for å lage et klima hvor man blir oppfordret til, og føler seg trygge i forhold til å prøve, feile & teste yttergrensene sine. De beste har blitt best, fordi de hele veien har utfordrer seg selv.


Laste ned ppt "Buskerud Fotballkrets Spillerutvikling Gutter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google