Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trenerforum 17.desember 2007 Innhold i kveld:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trenerforum 17.desember 2007 Innhold i kveld:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Trenerforum 17.desember 2007 Innhold i kveld:
Finnmark og Øksfjord sin plass i nasjonal fotball! Hva kjennetegner et godt lag? Organisering av spillerutviklingen i Finnmark FK Hvilke områder prioriteres i NFF Hva kjennetegner de spillerne som er blitt god? Tid og rom. Hvilke ferdigheter vil prege framtidens fotballspillere? Kan vi bidra til å utvikle slike spillere i Øksfjord? Den gode treninga Oppbygging Innhold

2 Spørsmål: Kan vi konkurrere med utviklinga som sier at det blir stadig vanskeligere å få spillere til å flytte til Finnmark, og stadig viktigere å utvikle egne spillere? Kan vi i Finnmark kjøpe spillere til øverste hylle, eller kan vi utvikle spillere til øverste hylle? I hvor stor grad er vi prisgitt enkelttreners/foresattes engasjement for å få fram gode spillere? Hvilket tilbud har spillere og trenere Øksfjord?

3

4

5 Der drømmer blir virkelighet

6 Det er mulig å bli god i Finnmark
– ikke bare fra Finnmark…..

7 ØKSFJORD

8

9

10

11 Vær stolt av dine røtter!
…og av ditt engasjement!

12 Hva kjennetegner et godt lag?
DET GODE MILJØET: Trygghet + Trivsel = Mestring Det du synes er gøy kan du bli god i!

13 Spillerutvikling

14

15 Spillerutvikling i Finnmark Fotballkrets
LANDSLAG REGION Team Finnmark Team Finnmark KRETSSAMLING SONESAMLING KLUBBENE KLUBBENE

16 NFF sine prioriterte områder
Mer fotballaktivitet gjennom hele året Tydeligere og tidligere differensiering i trenings- og kamptilbud i den motoriske gullalderen! Spille flere kamper på utfordrende nivå Trenerkoordinator i klubbene. Gi trenerne utdanningstilbud og status! Øke kvaliteten på treningene Samarbeid og fordeling av ansvar

17 Trenerutvikling Beste form for spillerutvikling!
Vi bør kontinuering utvikle våre trenere Det er tre hovedområder spesielt: Fotballfaglig kunnskap Formidling Mellommenneskelige forhold

18 Hva kjennetegner spillerne som er blitt best?
De har spilt utrolig mye fotball De har trent og spilt kamper med spillere som er bedre enn seg selv De har hatt trenere som har tenkt utvikling før resultater De har hatt god oppfølging fra sine foresatte.

19 Hvilken spiller vil vi ha? (DNA-profil)
Holdning: Lyst til å trene mye Sosial kompetanse: Bidragsyter i miljøet Ferdigheter: Vis hva du kan Utdanning/arbeid: Villig til å investere i hodet

20 Det handler om holdninger…..

21 Tid og rom – spennende utvikling
Konsekvensen for fotballferdigheten er at vi må utvikle spillere som er i stand til å: Ta hurtigere og riktigere valg Foreta en hurtigere utførelse Med større presisjon enn tidligere

22 Kjennetegn ved den gode 1.angriperen:
Har en selvfølgelighet i ballbehandlingen. Har en evne til å ha god tid når han mottar ballen. Det virker som han har radar på hodet! Har stor bevegelse: I forkant av mottak – etter involvering Havner sjelden i duell med ball! Dette får han/hun til selv om motstanderen setter han under press.

23 Hvilken konsekvens vil dette få for vår treningshverdag?
Spillerne må få oppleve spillsituasjoner der de får ”testet” sine ferdigheter! Mange ballberøringer pr.spiller pr.trening. Hver dag! Tørre å spille på fot og på markert spiller Tempo i involveringene, også i del-øvelsene. Spesifisitet! Førsteberøringa

24 Hva ser vi etter? Finnes det noen sannheter om en spillers framtid, eller er det vi som trener som skaper muligheter/ ekskluderer. Kan vi med sikkerhet si noe om hva en gutt/jente på 13 år ikke er istand til å lære?

25

26 ”Den gode treninga”

27 Offensivt: Fotball skal spilles – der det er rom!
1.berøring DU bestemmer over ballen… …også med motstander i nærheten! Medtak/vending uten tap av fart Pasningsstolthet Stolthet i at vi skal slå pasninga til medspiller Hvor er det rom? 1.pasning etter gjenvinning skal ”ALLTID” til medspiller Nok kraft i pasninga

28 Bevegelse – vis at du vil ha ballen
Orientering før mottaket - Hvor er det rom? Ballfører skal ha alternativ både i front og i støtte. Bevegelse både i forkant og etterkant av involvering ”Aldri” være feilvendt i mottaket! Skap og utnytt 2:1 Utfordre rett på motstander Bevegelse rundt ballfører Tør! 1:1 Vis hva du kan!

29 Defensivt: Vinn ballen!
1.forsvarer Ta kontakt straks vi mister ballen. Det er snakk om tideler… Vinn ballen! Motstander skal aldri forbi Piraya-opptreden

30 ” Du kan ikke treffe et mål du ikke kan se ”

31 Den gode treninga: Instruktørguide
Klart tema-fokus Konkret – tydelig – kort (sentrale moment) Valg av aktivitet (øvelser) For å få fram temaet. Ball i alle øvelser og mye spillaktiviteter Det enkle er det beste! Gjentakelse Gjenkjenning Feedback Øvingsbilde Problemmetoden/Instruksjonsmetoden Forsterkning (i forhold til tema) Korrigering (i forhold til tema)

32 Den gode treninga: Gode tips:
Vær forberedt - Hva kan skje? Skap en positiv atmosfære. Husk: Entusiasme og engasjement smitter! Vi lærer best når vi er trygg! ”Belønn” god innstilling og mestringsforsøk med positiv feedback Knytt positiv feedback spesielt til det som er tema på treninga. Pass på å ikke bli feilsøkende. Søk kontinuerlig etter det gode øvingsbildet – og vis det gjerne fram

33 Hvordan bli god? Vær stolt - og du vet hvorfor! Vær presis!
Plan foran kos! Gi ros…. …og vis takknemlighet! Still opp for hverandre! Ta vare på øyeblikket! Gi et klapp på skuldra Kan du bli bedre på treninga i dag? Husk hemmeligheten….. Ikke let etter snarveien – den finnes ikke

34 Husk hva det betyr for deg når noen sier hei og gir deg et smil…..
Det betyr like mye for andre…..


Laste ned ppt "Trenerforum 17.desember 2007 Innhold i kveld:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google