Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foiler til bruk i foredrag og møter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foiler til bruk i foredrag og møter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Foiler til bruk i foredrag og møter
Barneidrett Foiler til bruk i foredrag og møter

2 NIFs formålskurve ’Idrett for alle’ 100 % 50 %
Poenger: Ha fokus på våre mål og våre medlemmer Om regionalisering og sterke kompetansemiljø Koordinere og prioritere vår ressursbruk i forhold til dette (Org ledd som ikke fyller rollen knyttet til behovene medlemmene har, vil ikke være eksistensberetiget…) Barneidrettsbestemmelsene truet ? Hvem kjenner til retningslinjer for ungdomsidrett? Incentiver i tilskuddsordninger som øker org. leddenes fokus på de mest sentrale målgruppene og utfordringene Strukturelle, økonomiske og personellmessige utfordringer Vurdere vår (NIFs) visjon på nytt(?) SAMFUNNSROLLE: Forebyggende arbeid: Desto lengre ungdom er med innenfor idretten, desto større en sjansen for personen vil være i fysisk aktivitet senere i livet (Seippel)

3 Medlemskap under 12 år – årsrapport 2006
Mest uorganisert deltakelse i IL 25% medlemskap (ca av ca. 2 mill) jenter gutter Ca i 900 idrettsskoler Rytter, gym/turn og dans er jenteforbundene Fotball er det store gutteforbundet ( ) Bandy, bowling, bryting, ishockey og motor er andre mindre gutteidretter

4 Mestringsbehovet er grenseløst
barn Hvert barn er unikt og har ulike forutsetninger Alle barn skal kunne nå sitt optimale nivå Fokus på egenmestring gir optimalisering Tidlig fokus på å konkurrere/prestasjon for alle kan gi det motsatte

5 IDRETTENS Gaus- kurve Antall Nivå

6 Trygghet + mestring = trivsel
UTFORDRINGER FOR BARNEIDRETTEN: Hvordan skal vi få barna til å bevege seg mer i en hverdag hvor stadig flere er fysisk inaktive? Hvordan skal vi legge til rette for et mangfoldig idrettstilbud for barn? Hvordan skal vi få flere barn til å fortsette med idrett inn i tenårene? Hvordan skal vi gi barn aktivitetsglede som gir inspirasjon til fysisk aktivitet livet ut?

7 Orker ikke- gidder ikke –passer ikke - Seippel -2005)
Hvor stort problem er frafallet – for idretten og for den enkelte? Det er mange som ikke har noe ”å falle ifra” ( mange er ikke aktive verken sosialt eller fysisk) Desto lengre du har vært med desto mindre frafall – den første perioden mest kritisk 75 % av de som faller fra fortsetter å være aktive

8 Orker ikke - gidder ikke – passer ikke
Frafall – viktigste årsaker : Flytting Skade - gutter Prioriterte andre ting Finns ikke tilbud lengre (jenter) Treneren for dårlig (jenter) Mange av årsakene til frafall kan IL ikke gjøre så mye med?

9 ”Hvis jeg kan kommunisere med aktiviteten blir jeg helt hekta”
Om å bli ”hekta” Noen blir hekta av norsk idrett - frafall Noen blir hekta på norsk idrett – medlem Noen blir hekta på aktiviteten ”Hvis jeg kan kommunisere med aktiviteten blir jeg helt hekta” - mer mening enn mestring - mer opplevelse enn ytelse - mer fokus på oppgaver enn prestasjon

10 HVIS DU SKAL BLI GOD SÅ ------
Forstår du ? Forstår du GAPET mellom når du sier: HVIS DU SKAL BLI GOD SÅ Og utøveren sier: JA, MEN JEG VIL JO BARE SPILLE

11 Den ideelle aktiviteten ?
En føler seg ikke vurdert og observert Alle stilles likt Utfordringene kan du skape sjøl Ingen ideell teknisk løsning Ikke strenge regler eller konkurransesystem Nedtone kravet til å være sprek Annerledesheten er usynligjort

12 En ikke - person Ingen ser på deg Ingen lytter til deg
Ingen tar kontakt med deg Ingen berører deg Ingen bryr seg Ingen setter pris på deg

13 Prestasjonsmotivasjon
Jeg blir sett Jeg betyr noe Jeg har en verdi Motivasjon

14 GARTNERPRINSIPPET Noen blir best av å utvikles i gruppe
Noen vil vokse for seg selv Noen vokser meget tidlig Noen vokser sent Noen behøver mye sol Noen trives best i skyggen Utfordringen er; å gi riktig mengde næring og vann

15 Svenske idrettsministeren
Det er forkastelig å sende signaler til barn som elsker sin idrett og sine kompiser i laget og foreningen at de ikke er dyktige nok. Det er forkastelig å rangere barns ferdigheter så direkte og tydelig at deres tilhørighet marginaliseres eller bortfaller.

16 Hele kroppen trengs Øyne kan se og øre kan høre, men hender vet best hvordan det er å berøre Huden vet best når noen er nære, hele kroppen trengs for å lære Hjerne kan tenke og kanskje forstå, men bena vet best hvordan det er å gå. Ryggen vet best hvordan det er å bære, hele kroppen trengs for å lære Om vi skal lære noe om vår jord så rekker det ikke bare med ord. Vi må komme det nær !

17 Hans B. Skaset Grunnene til at enkelte idretter har topputøvere med lavere gjennomsnittsalder, er interessante, og ikke tilstrekkelig belyst. Er det slik at unge utøvere på til år virkelig presterer ”bedre” (i enkelte idretter) enn utøvere som er ti år eldre, eller er det snakk en innarbeidet trenings- og konkurransekultur uten faglig begrunnelse. At svært unge topputøvere har sterk medieappell, er et beklagelig faktum, som i seg selv kan bidra til tidlig utskilling og akselerert elitesatsing.

18 Hans B. Skaset Opplæringsarena for alle barn?
Målet om en felles opplæringsarena i idrett - for alle barn, drevet fram av lokale idrettslag uten særidrettspreferanse, er i ferd med å virke illusorisk. Når samvirke om idrettsopplæring for barn ikke lykkes lokalt fordi særidrettsinteresser motarbeider samarbeid om fellesløsninger, blir avstanden mellom liv og lære blottstilt. Forsikringene om at idealene fortsatt rår grunnen, framføres imidlertid med overbevisning av ledere valgt for å opprettholde myten. Det sikrer legitimiteten og de medfølgende offentlige pengene.

19 Hans B. Skaset Hvem sikrer barns muligheter?
Det har utvilsomt vært meningen at idrettsråd og idrettskretser skulle bidra sterkt til å sikre barn og ungdom tumleplass, valgmulighet og vekstimpuls i idretten. Når disse organisasjonsledd viker unna sitt ansvar av engstelse for å tråkke særidrettsinteressene på tærne, flises idrettsfeltet opp, og kampen mellom teigene - og talentene - skjerpes. Utviklingen kulminerer ved at hver idrett påberoper seg å være en fullverdig vei til komplett vekst for de barn den fanger inn! Vi er vitner til den internasjonale særidrettskulturens langsomme - men effektive - kveling av et norsk ide- og praksisbasert mønster bygd på fleridrettserfaring og årstidssykluser!

20 10 år - 10 000 timer Hvordan vil dere bruke denne tiden?
Har dere noen tid å miste? Allsidigheten - en Kapital du tar med deg! Talentbegrepet? – statisk - dynamisk Talenteliminering vs. talentidentifisering Å plukke ut tidlig er som å skyte på blink med Hagle !

21 Dersom offentlige midler ikke ”fantes” !
Idretten er avhengig av gode offentlige rammebetingelser for idrett i fremtiden Hvis ikke må IL heve medlems- og treningskontingenter dramatisk Evt. ”pålegge” de frivillige større verdiskapning Da kan det skapes store sosiale skillelinjer i mulighet til å delta i idrett Dette bryter med idrettens formål

22 Hva skaper glede! Tilhørighet: Gjøre det sammen med andre som en identifiserer seg med, gjerne med gode rollemodeller Autonomi: Få støtte i å ta egne valg. Kunne velge det en har lyst til å gjøre, og ikke det vi mener er sunt for deg Kompetanse: Kunne vise at en mestrer/er god i noe, ha tid og anledning til å bli god i noe, kunne vise det for andre som vet å verdsette kompetansen

23 For de som trenger det mest
Sosialtjenesteloven § 5-1 De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomiske stønad. Stønaden bør ta sikte på å gjøre vedkommende selvhjulpen Det følger av sosialdepartementets rundskriv I-34/2001 at man ved utmåling av den enkeltes stønadsbehov også skal ta i betraktning barn og unges fritidsaktiviteter

24 13 år – i verdenscupen ? 152 høy – veier 38 kilo
Blir omtalt som en diamant av treneren Den fødte skihopper Allerede diskvalifisert i konkurranse Gjenkjennes overalt Ikke tid til jenter Avtale med Elan –fabrikken Valg mellom skole og idrett og venner - hektisk

25 Barn : skal behandles rettferdig er ulike skal oppleve verdighet
er utviklingsmessig UFORUTSIGBARE er sårbare ønsker å ha modeller ønsker å bli selvstendige/voksne

26 At alt for få foreldre BRYR seg
Om å bry seg ! Utfordringen er ikke: De få foreldre som bryr seg for mye, men At alt for få foreldre BRYR seg

27 Har du tenkt på? Hva er ditt engasjement er rettet mot ?
Hvem er ditt engasjement rettet mot? Hvordan ditt engasjement påvirker barna? Hva barnet ditt tenker om ditt engasjement? At et positivt engasjement kan gå over i et negativt engasjement ? Barn gjør som du gjør – ikke som du sier !!

28 Foreldrevett Møt frem – barna ønsker det!
Stimuler til deltakelse – ikke press Vis respekt for at alle ikke er like Barnet må ha riktig og fornuftig utstyr Oppmuntre alle barna – ikke bare egne Oppmuntre både i medgang og motgang Bidra til en mobbefri idrett Respekter funksjonær, dommer, lagleder

29 Mestring er: Følelsen av å lykkes
Voksne med empati har evne til å se dette og å forsterke følelsen av mestring Mestringsfølelse er motiverende og motvirker frafall Delaktighet i seg selv gir følelse av mestring Å sitte på benken er ikke delaktighet

30 Barneidrett på egne premisser..

31 EGNE PREMISSER Leken og barnets aktivitetstrang
Medfødte egenskaper – sikre optimale utviklingsmuligheter Spenningsfeltet mellom omgivelsene krav og muligheter og barnets kompetanse Mestringsbehovet er grenseløst og barn har en iboende prestasjonslyst Frispill – mer enn ----- Fast tilrettelegging og styring

32 Åge Hareide - fotball I søndagens Sportsrevy kunne man se at Norsk Fotballakademi i Bærum spisser talenter helt ned i 8 års alderen. Hareide er skeptisk til det, men landslagssjefen er glad for at unge spillere kan få et variert og godt tilbud, det aller viktigste er at de som skal trene ungene er godt skolert. Hareide mener man skal være varsom med å jakte på talenter blant så unge fotballspillere. Dette med å oppdage talenter kan være en vanskelig studie ettersom folk utvikler seg veldig forskjellig. Jeg vet om landslagsspillere som ikke har vært innom aldersbestemte landslag fordi de ikke ble funnet gode nok da og så har de slått til seinere, sier Åge Hareide til NRK. For hvis vi klarer å få fatt i trenere som både har entusiasme og kunnskap til å trene de unge, så tror jeg av vi kan ta et nytt steg i forhold til det å få frem unge og lovende spilere, sier han videre.

33 Barn skal bestemme? Innflytelse over innhold - ikke bare aktivitet. Hva har dere lyst til i dag? Medbestemmelse – ikke selvbestemmelse! Grunner til ikke å gi barn medbestemmelse? (kompetansemangel, effektivitetshensyn, beskytte barna, kontroll, makt) Å like seg selv –gjør at andre liker en!

34 Inkludering av annerledeshet
Alle har et ansvar for fellesskapet, hverandre Bruk tid på å bli kjent med hverandre Snakk om situasjoner som oppstår med alle Kontinuitet, stabilitet og trygghet Hvem stakk innom Tommy? Vær trener – ikke behandler Innsats og fremgang, mer enn prestasjon

35 Det viktigste ? Foreldre, oppvekstmiljø og trenere med
mellommenneskelige kvaliteter har mest å si for at barn har gleden av idrett – uansett nivå. (kompetanse - anerkjennelse – ressurser)

36 Det viktigste? ” At en er glad i barna !”
Hva er den viktigste egenskapen for en som skal trene barn: ” At en er glad i barna !” (Internasjonal fotballkonferanse)

37 Barneidrett - utviklingstrekk
Forvalter og tar ansvar for egen utvikling Avhengigheten av organisering øker Gapet mellom de sårbare og flinke øker Foreldre og søsken avgjørende rolle – den sosiale idrettsarv Den selvfølgelige motorikk er ikke lengre selvfølgelig Barn sosialiseres inn i det miljøet/idretten som tilbys lokalt – valget av evt. idrett tas senere

38 Barneidretten Nye roller innen familien – før spiste familien middag når far var sulten!! Barn er både barn, ung og voksen samtidig- få med seg alt - prøve alt – glede seg til hva ? Blir engasjementet for overfladisk og barna for rastløse. Barn er en definert målgruppe for all påvirkning – ikke via foreldre Barn tolker sin rolle ut fra sin egen innlevelsesverden og vurdere selv om det er noe de vil engasjere seg i Alt er til forhandling og ingen ting er gitt.

39 Leken Leken er en opplevelse – opplevelsen gir læring!
Idrettene skal læres gjennom lek! Tilbake til kaos ! Alt må ikke være feilfritt! Målrettet kaos var resepten på god spillerutvikling Lek er helt avgjørende for kreativiteten Lek er ikke gøy, hvis det ikke er alvor! (dommer)

40 Leken Leken er vanskeligere desto mer profesjonell en blir
Leken forebygger behovet for å tette de ”motoriske hull” når en blir toppidrettsutøver Leken trenger ikke dommere! Det viktigste er ikke hvorvidt en vinner eller taper, men hvordan en utvikler seg

41 Barna fortjener DE beste av oss
Er de beste av oss instruktører for barn? Er de beste instruktører de som trener barn ? Gir det mindre status og ha ambisjoner på vegne av barn enn for toppidrettsutøvere ? Kan samfunnsendringene legitimere en statusheving for alle som arbeider med barn? Hva slags verdier prioriteres i samfunnet ?

42 Opplevelseskvaliteter er ofte kontrastene
Mestre Feile Samhold - Konflikt Latter - Alvor Lyst - Smerte

43 Helse - dilemma Vi ”sitter” og ser på at utviklingen går videre:
Den ekstreme latskap og feilernæring: Den ”feite” ungen Det ekstreme kroppsbilde: Barnet med spiseforstyrrelser

44 Flere barn og unge i laget?
Presentere/markere seg på en annen måte enn før: Hva er spesielt og attraktivt ved tilbudene Identitet – du er en del av en større helhet Eierskap – du er ansvarlig og betydningsfull Trygghet – ikke høye terskler (fysisk – sosialt) Toleranse – alle er velkommen

45 Barn – reklame - kommers
Særforbundene regulerer reklame på drakter NIF har retningslinjer om markedsføring overfor mindreårige Foreldre må inngå forpliktende avtaler på vegne av sine barn/ungdom under 18 år.

46 RETNINGSLINJER - MARKEDSFØRING - MINDREÅRIGE I IDRETTEN
Med mindreårige menes alle under 18 år. 1. Markedsføringen skal ikke utnytte mindreåriges manglende erfaring og naturlige godtroenhet, eller på andre måter være egnet til å virke villedende. 2. Markedsføringen skal tydelig fremstå som markedsføring og ikke være vanskelig å gjenkjenne og identifisere på grunn av utforming, presentasjon eller sammenblanding med andre elementer.  

47 RETNINGSLINJER - MARKEDSFØRING - MINDREÅRIGE I IDRETTEN
3. Markedsføring som er egnet til å skape et urimelig kjøpepress skal unngås. Bruk av lokkemidler og konkurranser (f.eks. friste med samleserier for å markedsføre andre produkter/tjenester), oppfordre til mas på foreldre om å kjøpe eller spille på sosial usikkerhet. 4. Markedsføringen skal ikke oppfordre til lovbrudd, farlig atferd eller brudd med vanlige sikkerhetsnormer. Reklame som viser en ishockeyspiller som spiller ishockey uten hjelm, noe som er pålagt å bruke under utøvelse av denne sporten. 5. Markedsføring som kan skape redsel, angst eller frykt, eller som bruker virkemidler som kan virke skremmende skal unngås. Reklamens budskap og de virkemidler den benytter, for eksempel: skummel musikk, skremmende figurer o.s.v.

48 RETNINGSLINJER - MARKEDSFØRING - MINDREÅRIGE I IDRETTEN
6. Markedsføring som bruker aggressive virkemidler som spiller på vold, sex eller bruk av rusmidler skal unngås. 7. Markedsføring av produkter som alkohol, tobakk og ulovlig pornografi er forbudt. Markedsføring av dataspill med pornografisk eller svært voldelig innhold, telefonsex-tjenester og slankeprodukter/slankekurer overfor mindreårige vil etter omstendighetene kunne være forbudt. 8. Det skal ikke sendes direktereklame til mindreårige for produkter eller tjenester som ikke er ment for denne aldersgruppen. Produkter/tjenester som er kompliserte og ansvarsbetingende slik at den mindreårige ikke selv kan ta stilling til eventuelt kjøp eller avtaleinngåelse,

49

50 Kjetil André Aamodt Sitat 1:
” Få ting var fjernere for meg, den gang på 70 – tallet da jeg vokste opp i Olsos første drabantby, enn at Norges Idrettsforbund skulle komme og fortelle meg at jeg verken skulle konkurrere eller trene så mye som jeg gjorde”

51 Kjetil André Aamodt Sitat 2: Jeg er mindre sikker på om dagens
idrettsbestemmelser vil være en udelt glede for barna mine. Men jeg er sikker på at reglene vil være til hinder for at de får de samme muligheter som jeg hadde”

52 Idrettstinget 2007 En åpen og inkluderende idrett
Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett som er vedtatt på Idrettstinget iverksettes i løpet av tingperioden ( ) Alle organisasjonsledd har ansvar for at innholdet i rettigheter og bestemmelser blir kjent og gjennomført Særforbundene har det overordnede ansvar for at idrettens barnerettigheter utøves i sin idrett NIF og IK har ansvar for å følge opp, kontrollere (håndheve) og dokumentere kvaliteten på norsk barneidrett.

53 Toleranse og likeverd Å utvikle toleranse, forståelse og skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming. Lesbiske, homofile og bifile er til forskjell fra mange andre minoritetsgrupper en usynlig gruppe. Det er derfor en ekstra utfordring å bidra til formidling av kunnskap og informasjon slik at denne gruppen aksepteres innenfor idretten.

54 3 viktige virkemidler ”Barna fortjener det beste av oss”
Diskriminering og trakassering Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett

55 Lojalitet og verdier Vi formidler verdier som ingen ber om – men som vi trenger! Vi må pløye en del mark – det er mye praksis som ikke er på plass Om å møte trenere, ledere og foreldre som ikke forstår hvorfor ---? Særidrettene er de dyktigste til å utdype og konkretisere!

56 Lojalitet og verdier Det aksepteres ikke lokale og/eller regionale varianter som er i strid med de tingvedtatte ”Idrettens barnerettigheter” og ”Bestemmelser om barneidrett”. Lojalitet til vedtakene er helt avgjørende for å få et resultat

57 Antidiskrimineringsloven (e)
Etnisk bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering og funksjonshemning. NULLTOLERANSE

58 Grunnlag Arbeidsmiljøloven Diskrimineringslov etnisitet og livssyn
Likestilling Diskrimineringslov funksjonsevne – 2008 NIFs egen politikk- lover- regler

59 Diskriminering §4 Forbud mot diskriminering A: Direkte diskriminering:
Å bli avvist på en trening med begrunnelse av at personen har en nedsatt funksjonsevne. Dersom treneren hadde sagt at det dessverre ikke var plass på treningen i dag, ville dette vært en saklig begrunnelse og ikke direkte diskriminering. B: Indirekte diskriminering At person med nedsatt funksjonsevne får delta på treninga, men at treneren legger opp treninga på en måte som ekskluderer personen fra likeverdig deltakelse. ( ikke tilpasser øvelser, ikke tilrettelegger fysisk, sitter alltid på benken under kamper og aldri får delta)

60 Trakassering § 5 Forbud mot Trakassering
Kan være både synlige og usynlige handlinger og ytringer. For eksempel unnlate å gi oppmerksomhet, ikke få tilbakemeldinger, føle seg mobbet, føle seg usynlig, alltid komme på det ”dårligste ” laget, få kjeft, bruke negative kallenavn mv.

61 Håndtering Enten gå til domstolene eller likestillings – og - diskrimineringsnemda Anbefale å gå til nemda – lav terskel, tilgjengelig, oppmøte, e-post, brev Prosess i nemda : Klage, brev til mottpart, uttalelse, gjensidig prosedyre, vurdering av evt. henleggelse, en del vedtak.

62 Hva kan idretten gjøre ? Å bli medlem er å godta selvdømmeprinsippet
§ 11-2 Straffebelagte handlinger/unnlatelser Org. ledd bruker idrettens domssystem - ankemulighet Saken bør ha vært i sivil domstol el. nemda Styrene i org. ledd kan bruke administrativ forføyning uavh. av domssystem/stol.

63 Hvorfor Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett
FNs konvensjon om barnets rettigheter Idretten har latt seg inspirere av FNs konvensjon om barnets rettigheter, for å tenke nytt og alternativt. Barnekonvensjonen ble vedtatt av FN i 1989 og godkjent av Norge i 1991. I 2003 vedtok Stortinget at Barnekonvensjonen skal være en del av norsk lov. Barnekonvensjonen uttrykker verdenssamfunnets felles syn på barn.

64 Hvorfor Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett
FNs barnerettigheter Norge rapporter hvert femte år til FNs barnekomité på hvor Norge står ift. konvensjonen – siste i 2008 NIF bør vurdere å lage en rapport der barna selv uttrykker kunnskap/informasjon om NIFs rettigheter evt. intensjonene med denne?

65 FNs barnekonvensjon (tre av 21 områder)
1. ALDER 18 ÅR Alle under 18 år er barn, dersom ikke en tidligere alder er lovfestet av staten. 2. INGEN DISKRIMINERING Konvensjonens rettigheter gjelder for alle barn uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres rase, farge, kjønn, språk, religion, opprinnelse, eiendom, funksjonshemming eller oppfatninger. Staten skal sørge for at ingen diskrimineres. 3. TIL BARNETS BESTE Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.

66 Hvorfor rettigheter? Idrett skal foregå på barnas premisser
Sikre god kommunikasjon mellom idretten og omgivelsene Sikre en utvikling iht. NIF s formål og verdier Sikre mangfoldet i organisasjonen Økt kvalitet i tilbud – trenerens rolle - differensiering

67 Hva er en Rettighet ? En Rett er vedtatt i demokratisk valgte organer
Rettighetene er en rettesnor for god praksis Bygger på sedvane, god tradisjon og praksis Skal sikre en verdibasert utvikling

68 Rettighetstilnærming
Rettighetstilnærming betyr: Sterkt politisk virkemiddel for å understreke verdier Rettighetene innebærer forpliktelser for andre – Barnets rett er voksnes ansvar Er instrukser/retningslinjer som de voksne må følge Barn har krav på at pliktene overholdes Understreker NIFs visjon og formål Idrett er ikke et middel, men en rett som må fremmes og støttes

69 Rettighetene kan ikke uten videre overstyre
Konkurranseregler vedtatt i en idrett Vedtak gjort på et årsmøte Hva en er blitt enige om i en gruppe bygd på konsensus Hva som er pedagogisk god praksis Tradisjon

70 Idrettens barnerettigheter - Rettighetstilnærming
” Barn har rett til å velge om de vil delta i konkurranser eller ikke” En ung gutt presses til å delta i konkurranser. Andre i klubben er vitne til dette. Hva gjør klubben i en slik situasjon? Hvem skal de gå til? Hvem plikter å høre på dem? Kan noen uttale seg om saken Hva kan NIF eller SF el. andre tilby?

71 Idrettens barnerettigheter
Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt, fysiske utvikling og funksjonshemning. 1. TRYGGHET Barn har rett til å delta i et trygt treningsmiljø, fritt for utilbørlig press eller utnyttelse. Skader skal forebygges. Barn under 6 år skal ha med seg en voksen på aktivitetene.

72 Rettighetene 2. VENNSKAP OG TRIVSEL
Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter der det er lagt til rette for at de skal utvikle vennskap og solidaritet. Trivsel gir grobunn for læring og læring gir grobunn for trivsel. 3. PÅ BARNAS PREMISSER som er tilpasset deres alder, fysiske utvikling og modningsnivå.

73 4. MESTRING Barn har rett til å oppleve mestring og lære mange ulike ferdigheter. De skal også ha muligheter for variasjon, øving og samspill med andre. 5. PÅVIRKNING Barn har rett til å si sin mening og bli hørt. De skal ha muligheten til å være med på planlegging og gjennomføring av egen idrettsaktivitet sammen med trenere og foresatte. 6. FRIHET TIL Å VELGE Barn har rett til å velge hvilken idrett, eller hvor mange idretter, de vil delta i – og bestemmer selv hvor mye de vil trene. 7. KONKURRANSER FOR ALLE Barn har rett til å velge om de vil delta i konkurranser eller ikke, og ha like muligheter til å delta. Barn som melder overgang fra en klubb innen samme idrett skal ha full rett til å delta i konkurranser for en ny klubb straks overgangen er registrert

74 Utviklingsplan: Alle som driver barneidrett bør følge en felles utviklingsplan for å sikre barna størst mulig variasjon og muligheter for stor bevegelseserfaring. Innholdet i de enkelte særforbundenes utdanningsplaner og trenernes praksis bør følge denne planen: Opp til 6 års alder Lek og varierte aktiviteter som skal stimulere barnas utvikling og de grunnleggende bevegelsene.

75 Utviklingsplan: 7-10 år Gode muligheter til å utforske og øve på ulike fysiske aktiviteter eller idrettsøvelser med forskjellige bevegelsesmønstre, slik at de får bred bevegelseserfaring. Dette gir et godt grunnlag for senere bevegelseslæring. Dette kan gjøres innenfor en eller flere idretter, men hver idrett har ansvaret for å gjøre tilbudet sitt variert og tilpasset barnas utviklingsnivå. 10-12 år Varierte aktiviteter og høyt aktivitetsnivå som sikrer gode basisferdigheter. Fordypning i en eller noen få idretter kan sikre et godt teknikkgrunnlag for senere utvikling innen idrettsgrenen

76 Rettighetene – en tilnærmingsmåte
Valg Rettighet 7: Konkurranser for alle Konkurranse Tilpasning/differensiering Rettighet 4: Mestring og 6: Frihet til å velge Grunnlag for tilpasning Rettighet 5: Påvirke og 3: Barnets Premisser Grunnlag for læring Rettighet 1: Trygghet og 2: Vennskap, trivsel og solidaritet

77 Håndtering Forsøke å løse dette lokalt gjennom dialog
Bruke overliggende organisasjonsledd dersom behov (IK og SK) Særforbundet har et spesielt ansvar

78 Bestemmelser om barneidrett
1.Med barneidrett menes idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. 2.For konkurranser i barneidretten gjelder følgende: Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de fyller 6 år og først og fremst i egen klubb b) Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser for barn fra det året de fyller 11 år, dersom dette er formålstjenlig . (tradisjon, krav fra barna, etterspørsel, offentliggjøring, tidtaking)

79 Kjetil André Aamodt Sitat: At man utroper en vinner, når alle
barna likevel teller målene, er neppe skadelig

80 c) Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 11 år.
d) Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne (ikke kvalifisering) idrettsarrangement i Norge, Norden og Nordkalotten. (Barentssamarbeidet er inkludert) e) Barn fra nordiske land og Nordkalotten kan fra det året de fyller 11 år delta på konkurranser og i idrettsarrangementer i Norge.

81 f) Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer.
g) Barn til og med det året de fyller 12 år kan ikke delta i mesterskap NM, EM og VM. (gjelder også tilsvarende arrangement) (gjelder også tilsv. arrangement i Norge) h) Særidrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne et styremedlem ansvarlig for barneidretten

82 Håndtering Løses først gjennom dialog – felles forståelse
IK kan tre inn dersom enighet ikke nås lokalt. SF/SK informert - involvert Praksis må endres enten i IL, SK eller SF SF må evt. endre konkurranseregler Grove brudd bør anmeldes SFs domsutvalg NIFs domsutvalg

83 Tiltak – kort sikt NIF har lagt ut de vedtatte retningslinjer og bestemmelser på En offensiv informasjons- og kommunikasjonsstrategi. Forutsetning for tildeling av midler fra ulike forvaltningsordninger til organisasjonsleddene når det gjelder all aktivitets – og utdanningsrelatert støtte fra NIF. Som en del av Idrettspolitisk dokument

84 Tiltak – kort sikt Informasjon/kronikk/artikler i media.
Se rettighetene og bestemmelsene i forhold til revideringen av nye Retningslinjer for ungdomsidrett slik at disse blir samordnet.

85 Tiltak lengre sikt Drøfte med SF og IK hvordan vi best kan evaluere arbeidet Bidra til å skolere aktuelle nettverk og ressurspersoner Gi en status på NIFs ledermøte i 2008 Holde et evalueringsmøte med SF og IK mfl. høsten 2008

86 Case 1 Min sønn fikk ikke delta på treningen fordi treneren sa ”han
var muslim”

87 Case 2 Rettighet 5. Brev fra far: Foreldrene fikk ikke anledning til å
overvære treningen i svømmehallen fordi det virket forstyrrende på utøver og trener.

88 10 år gammel turnjente Trener 14 timer pr. uke, fordelt på 5 treninger i uka. 4 økter a 3 timer og ei økt på 2 timer. Ukentlige konkurranser i sesongen Noen har reagert på treningsmengden Pressfaktor ? Tilpasset alder, fysisk forutsetning Tid til venner, familie og andre barn Fysisk og psykisk vekst 

89 Sortering og topping av lag
Din sønn får ikke stå i mål fordi han er for kort !! Om utsiling og sortering av spillere i lag og uttak av utøvere i individuelle idretter ? Hvilken rett har vi til dette iht. rettighetene?

90 Foreldre, barn og idrett
Når foreldre har ambisjoner for barna sine: På årsmøte På Foreldremøtene På treninga og konkurranser Trener- foreldre og kommunikasjon Hvem har ansvar for ungene og resultatene i trening og konkurranse?

91 Kjetil André Aamodt Bestemmelsene om barneidrett kan aldri
hindre det som er det største problemet for noen barn: Foreldre som er overambisiøse på barnas vegne eller verre, foreldre som ikke bryr seg.

92 Case 3 ”Men rettighetene må da være overordnet det idretten og idrettslaget selv bestemmer”

93 Case 4 ”Må alle foreldrene/foresatte nå være med på treninga”
Jeg er trener for en barnegruppe i alderen 3-5 år. ”Må alle foreldrene/foresatte nå være med på treninga”

94 ”Kan ungene få spille fotball hele året nå da? ”
Case 5 ”Kan ungene få spille fotball hele året nå da? ”

95 Kjetil André Aamodt I stedet for å snakke om allsidighet, bør vi
snakke om variasjon – barn trenger en variert påvirkning og læring, men det er fullt mulig å trene variert innefor en og samme idrett

96 Kjetil André Aamodt Undersøkelser fra USA viser at:
Barn utvikler stress i jaget etter å få med seg treninger i flere idretter og aktiviteter

97 Case 6 Må utenlandske barn som deltar i
EM, VM og tilsvarende arrangement i Norge, også være fylt 13 år ?

98 Case 7 En far er fortvilet fordi sønnen på 7 år er ”dømt til” å stå over 8 kamper, fordi sønnen har deltatt på et lag 8-10 år ? (etter gamle regler for barneidrettsbestemmelsene) Forbundet har ikke mulighet til å gi dispensasjon

99 Case 8 10 åringer i ishockey: Fra høsten kreves det at man må ha minst
50 % oppmøte på trening for at de skal få være med på kamp.

100 Case 9 De 8 åringene som kom på treninga fikk prikker for fremmøte.
Antall prikker avgjorde hvor mye du fikk spille i kamper !

101 Case 10 Det var fellesstart i langrenn for 8 åringene med startnummer og tidtaking

102 Case 11 Datteren min på 9 år vil så gjerne delta på Tyrvinglekene !
Regionalt vs. nasjonale stevner??

103 Case 12 Har en 10-åring som kun er på en
fotballtrening i uka, rett til like mye spilletid på kamp som de andre som er på to treninger?

104 Case 13 Kan en ferdighetsmessig dyktig 11
åring få være med å trene sammen med 13 åringer?

105 Case 14 Håndballaget på Lillestrøm – 10
åringer ønsker å delta på turnering i Skien og alle skal ha med seg foreldre?

106 Forskjellsbehandling av barn
Har noen spørsmål jeg lurer på angående forskjells behandling av barn i idrett . I mitt idrettslag er dette et stort problem , mener jeg . | Vi har en 11 årig jente i klubben som har prestert godt på landsbasis . Ære henne for det . Problemet er at enkelte sentrale personer i klubben har bygd opp en barnestjerne aura rundt henne , som jeg mener går ut over andre barn i klubben . Hun har fått oppmerksomhet i lokal pressen , blir hyllet på sosiale tilstelninger i klubben og enkelt personer i styret i klubben har til og med " fikset " oppmerksomhet fra komunen til henne . Hun figurerer også på flyers klubben bruker opp mot sponsorer . Jeg må vel også ta med at vår hoved trener gir henne tydelig mest oppmerksomhet av barna i klubben . En del foreldre , og også barn i klubben har reagert negativt på  denne storstilte feiringen hun blir utsatt for . Noen av barna i klubben , en del av dem faktisk like talentfulle som henne , føler at det de presterer ikke betyr noe .  Denne betente saken er blitt forsøkt tatt opp med styret  i klubben , med det resultat av at beskyldninger om sjalusi var vår agenda mot deres stjerne dyrkelse av utøveren . Det mest skremmende i denne saken er alikevell det som skjedde på klubbens juleavsluttning . Utøveren ble kåret som sammenlagt norgescup vinner i sin klasse i den idretten hun er utøver i . Hun vant riktig nok noen  stevner i fjor  , men i følge særforbundet vårt kåres det ikke sammenlagt vinnere i barneklasse . Så hoved trener og enkelte i styret i klubben rett og slett har tatt seg den frihet å  utrope henne til vinner av noe hun slett ikke er . Alt i stjernedyrkelsen navn .  Da fikk jeg nok og bestemte meg for å prøve å gjøre noe med dette uvesenet . Å gå til klubbledelsen og styret i klubben er uaktuelt . De kjører en temmelig hard linje mot andres meninger og da jeg har selv barn i klubben som jeg ikke vil  skal utsettes for noe negativt " p.g.a at pappa er en kranglefant " håper jeg dere kan gi meg råd om hva jeg kan gjøre med dette . Både jeg og ungene elsker sporten vår og vil nødig slutte .

107 Case 15 Hva motiverer barn mest ?
1. Å konkurrere mot andre lag/andre utøvere? 2. Å konkurrere internt om spilletid og plasser?

108 Case 16 Hva bidrar best til å nå lagets formål og målene
for barn- og ungdomsidretten? Trenere som i gruppen fokuserer på talentutvikling? Trenere som fokuserer på inkludering av alle?

109 Case 17 Treneren påla spillerne på ishockeylaget –
aldersgruppen år å føre treningslogg/bok for sommertreningen ?

110 Case 18 Hun fikk mindre spilletid på fotballaget (8 til 9
år) fordi hun ikke kunne delta på alle treningene, pga. sykdom og fordi hun også deltok i fotball

111

112

113

114

115

116


Laste ned ppt "Foiler til bruk i foredrag og møter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google