Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Del 3: pRaktisk prøve Vurdering av praktisk forståelse av

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Del 3: pRaktisk prøve Vurdering av praktisk forståelse av"— Utskrift av presentasjonen:

1 Del 3: pRaktisk prøve Vurdering av praktisk forståelse av
ART som metode Del 3: pRaktisk prøve

2 Program for dagen Torsdag 19. januar
09:00 – 09:30 Velkommen og mulighet for oppklaring av oppgaver i plenum før praktisk metodisk eksamen 09:45 – 10:30 Trenerpar min time + 15 min vurdering fra sensor 10:30 – 10:45 Kaffepause 10:45 – 11:30 Trenerpar min time + 15 min vurdering fra sensor 11:40 – 12:25 Trenerpar min time + 15 min vurdering fra sensor 12:30 – 13:30 LUNSJ 13:30 – 14:15 Trenerpar min time + 15 min vurdering fra sensor 14:30 – 15:15 Trenerpar min time + 15 min vurdering fra sensor 15:15 – 16:00 Utdeling av T-skjorter, bilde, oppsummering og avslutning av kurset

3 Praktisk prøve Trekk trenerfunksjon og komponent
Valgfri time innenfor komponenten og valgfri hjelpemidler Planlegg treningen i trenerpar Gjennomfør treningen i 25 min Tilbakemelding etter fastlagt skjema 15 min treningen vurderes bestått/ ikke bestått Filmsnutt: smartest kid in class

4 Oppgaver for hoved- og medtrener
Hovedtrener Forberede ART timen Gjennomføre timen Demonstrere som hovedaktør Lede tilbakemeldingsrunden Medtrener Forberede ART timen Støtte hovedtrener Demonstrere som medaktør Sitte på en strategisk plass Hjelpe deltakerne i rollespill Stille oppklarende spørsmål Fordeling av oppgavene under praktisk prøve bør være nærmest mulig 50-50!

5 Tilbakemeldingsrunde
Medaktør  hovedaktør Observatørene  hovedaktør (medaktør) Trenere  hovedaktør (medaktør) Hovedaktør  hovedaktør Husk korte atferdsspesifikke tilbakemeldinger og tempo i tilbakemeldingsrunden!

6 Viktige moment i treningen!
ART gruppa 75% - trenere 25% Tempo Bekreft alle Overhold reglene Struktur for timen Tydelig ansvars og oppgavefordeling mellom ART trenerne

7 Sosial ferdighetstrening
Handlingskomponenten Lærer deltakerne hva de bør gjøre! Sosial ferdighetstrening

8 Hva er viktig fokus i sosial ferdighet?
Definere ferdigheten ved å tydeliggjøre trinnene - tanketrinn og handlingstrinn Gi relevante og tydelige demonstrasjoner – helst to ulike demonstrasjoner Observasjonsoppgaver – microferdigheter Realistiske rollespill og hjemmeoppgaver som vil gi forsterkning i naturlige situasjoner Trene på komplementære ferdigheter

9 Sinnekontrolltrening
Følelseskomponenten Lærer deltagerne alternativer til hva de ikke bør gjøre Sinnekontrolltrening

10 Hva er viktig fokus i sinnekontroll
Få dagens tema fra sinnekontrollsirkelen klart frem og ikke gå lenger enn til dagens tema i treningen Bygge på tideligere treninger Observasjonsoppgaver knyttet til temaer i sirkelen frem til dagens tema Shake hands før og etter rollespill Ikke kroppskontakt

11 Moralsk resonneringstrening
Tankekomponenten Lærer deltagerne om egne og andres moralske stillingstagende Moralsk resonneringstrening

12 Hva er viktig fokus i moralsk resonnering
Bruke standard Gibbs skjema for diskusjonen Begge trenerne er aktive Oversikt over hvilket stadium deltakernes argumentasjon representerer Være bevisst kognitive forvrengninger og å konfrontere utsagnene på en ikke moraliserende måte Kunsten er å få diskusjonen mellom ungdommene Trenerne er først og fremst ordstyrer men skal samtidig klargjøre og utfordre Viktig å vite når en skal spisse dilemmaet slik at engasjementet i gruppa opprettholdes og i hvilken retning en spisser dilemmaet Strategi for å møte påstand om at ”umodne” standpunkt er mer realistisk

13 Stadier i moralsk resonnering
Umodne nivåer Nivå 1: Den sterkest rett Nivå 2: Overrenskoster Modne nivåer Nivå 3: Gjensidighet Nivå 4: System - sosialt ansvar

14 Tankefeller Selvsentrerte tankefeil/ kognitive forvrengninger
Det andre fundamentet som moralsk resonnering bygger på er det som Gibbs og kollegaer kaller for selvsentrerte tenkefeil eller kognitive forvrengninger (Barriga mfl. 2000; Gibbs, Potter og Goldstein 1995). Selvsentrering Kognitiv låsning Skylde på andre Alt eller ingenting (svart – hvitt) Bagatellisere Sette stempel på seg selv og andre Forutsette det verste

15 Aggression Replacement Training
Fortell meg og jeg glemmer! Vis meg og jeg husker! La meg gjøre det og jeg lærer!

16 LYKKE TIL ALLE SAMMEN!


Laste ned ppt "Del 3: pRaktisk prøve Vurdering av praktisk forståelse av"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google