Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anlegg Spørsmålet var:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anlegg Spørsmålet var:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Anlegg Spørsmålet var:
”Hvordan skal Svømmeforbundet få til økt fokus og mer satsing på svømmeanlegg?” Marit Pedersen, Norges Svømmeforbund

2 Målpyramiden Nasjonalt Regionalt Lokalt Dokumentasjon Politisk arbeid
Kompetanse Marit Pedersen, Norges Svømmeforbund

3 Mål: Rehabilitering av eksisterende anlegg. Bygging av nye anlegg
NSF (Adm og politisk) NSFs klubbutviklere og politisk nettverk Skal man nå sine politiske mål, må det gjøres et stykke arbeid både pol. og adm - på alle nivåer. Desto mer glød, innsatsvilje og kompetanse man har på toppen, desto mer blir igjen på klubbnivå Klubben - Adm og politisk Hvordan står det til med gløden? Her trengs det koordinering mellom 1. og 2. leddet. Mål: Rehabilitering av eksisterende anlegg. Bygging av nye anlegg Marit Pedersen, Norges Svømmeforbund

4 Sentralt må det jobbes for at NIF skal fronte og synliggjøre at svømmeanlegg er idrettsanlegg. Viktige faktorer å ta tak for Svømmeforbundet: Dokumentasjon, informasjon og kommunikasjon Politisk arbeid Skolering / kompetanse Marit Pedersen, Norges Svømmeforbund

5 På alle plan For å øke fokus er det enighet om at det må det jobbes med anlegg på disse plan: Lokalt Regionalt Nasjonalt Marit Pedersen, Norges Svømmeforbund

6 Det må jobbes med: Synliggjøre behovet for Nye anlegg
Rehabilitering av eksisterende anlegg Åpne anlegg Tilgjengelighet for idretten Marit Pedersen, Norges Svømmeforbund

7 Dokumentasjon, informasjon og kommunikasjon
Anleggsundersøkelsen, laget av studenter i januar: Denne kan det jobbes noe mer med og sende den ut til kretsleddet – be de følge opp sine klubber for å kartlegge hvordan anleggene brukes. Dvs. at klubbene MÅ kartlegge sine behov og bruk i forhold til opplæring, trening, og konkurranse. Bruken av anlegg til skole og publikum må også kartlegges. I forhold til kostnader og de enkelte brukergrupper må en ta for seg totalkostnad for drift av svømmehaller fordelt på de ulike brukergruppene. Samle inn de anleggsspørsmål som stilles til våre klubbveiledere, til styret og evt. administrasjonene – det utarbeides svar på disse spørsmålene som legges ut på svomming.no Marit Pedersen, Norges Svømmeforbund

8 Dokumentasjon, informasjon og kommunikasjon
Det lages en kortfattet brosjyre med argumenter for hvorfor vi trenger svømmeanlegg. Mye av dette finnes i dag i strategidokumentet som er laget. Legge ut på nettet spørsmål og svar på vanlige spørsmål, og informasjon fra anleggesundersøkelsen.. Definere hva som det innebærer å være et ”godt” anlegg, definere hvilke av disse vi har i dag og legge ut en lenke til disse på nettet. Oppdatere våre nettsider med aktuell anleggesinformasjon. Marit Pedersen, Norges Svømmeforbund

9 Politisk arbeid Hva skal til for å nå gjennom politisk på de ulike nivå? Marit Pedersen, Norges Svømmeforbund

10 Nasjonalt Alle partier må oppsøkes for å fronte vår sak
Oppsøke de ulike fylkesbenkene på Stortinget for både å kartlegge status og legge fram dokumentasjon. Her bør det være med kretsrepresentant fra det aktuelle fylket. Prøve å komme inn på møte med Utdanningskomiteen på nytt. Kontakte sentrale politikere: Her er det anleggsutvalget som vil være pådriver, spesielt Per Rune Eknes. Marit Pedersen, Norges Svømmeforbund

11 Økning av spillemidler
Innendørs svømmeanlegg Inkl. garderober og nødvendige tilleggsrom Basseng (opplæringsbasseng) 12,5 x 8,5 m Tilskudd: 1/3 inntil kr Basseng (treningsbasseng) 25,0 x 12,5 m Tilskudd: 1/3 inntil kr Basseng (konkurransebasseng) 25,0 x 15,5 m Tilskudd: 1/3 inntil kr  000 Basseng større enn 25m: Tilskudd etter særskilt vurdering av departementet

12 Lokalt og regionalt Det kommunene som har den største kostnaden ved bygging av et svømmeanlegg, det er derfor viktig å øke fokuset her. Det er viktig at det er klubber og kretser som jobber opp mot de kommunale og fylkeskommunale politikerne. Klubber og kretser må bli politisk aktive. Det legges opp til skolering og veiledning ved hjelp av anleggsveiledere. Marit Pedersen, Norges Svømmeforbund

13 Skolering Anleggsveileder
Det lages et opplegg for hva de skal kurses i. Innhold her vil blant annet være gjennomgang av anleggsplan, spesifikasjon for svømmeanlegg og politisk arbeid. I politisk arbeid ligger blant annet å forstå viktigheten av å jobbe opp mot kommunen og kunnskap om kommunedelplaner og å være med i Idrettsrådet. Marit Pedersen, Norges Svømmeforbund

14 Oppfølging Seminar for opplæring av anleggsveiledere er gjennomført
Det skal utarbeides en enkel argumentasjonsbrosjyre Hvorfor er det viktig å bygge svømmeanlegg. Det skal jobbes med å lage gode presentasjoner som klubbene kan bearbeide og bruke i sitt arbeid lokalt. Marit Pedersen, Norges Svømmeforbund

15 Anleggsveiledere kan Gi klubbene:
Fødselshjelp Hjelp til dokumentasjon om anleggsstatus i kommunen Hjelp til å lage strategidokument Hjelp til å lage argumentasjonsdokument Oppfølging Ved behov Ansvarlig for fremdrift i anleggsprosjektene skal alltid ligge på klubb/krets Marit Pedersen, Norges Svømmeforbund

16 Verktøy Det lages en kortfattet brosjyre med argumenter for hvorfor vi trenger svømmeanlegg. Mye av dette finnes i dag i strategidokumentet som er laget. Definere hva som det innebærer å være et ”godt” anlegg, definere hvilke av disse vi har i dag og legge ut en lenke til disse på nettet. Oppdatere NSF nettsider med aktuell anleggesinformasjon. Marit Pedersen, Norges Svømmeforbund

17 Anleggsveiledere – og kontakter i Norges Svømmeforbund
Halle Mikkelborg Kirkenes Svømmeklubb / Finnmark Idrettskrets Ragnar Klami Kristiansand Stupeklubb Knut Haaland Bærumssvømmerne Bjørn Harald Olstad Lambertseter Svømmeklubb Per Arne Behrens Christian Styren Hamar Stupklubb Knut Olaf Pedersen Bergens Svømme Club, Hordaland Svømmekrets, NSF Forbundsdommer Marit Pedersen, Norges Svømmeforbund

18 Alice Boyd Janne Svegården Per Rune Eknes Arthur Knudsen
Sør-Trøndelag Svømmekrets, NSF klubbveileder, Forbundsdommer, Svømmeutvalget Janne Svegården Bystyrerepresentant Oslo kommune og NSFs Anleggsutvalg Per Rune Eknes President NSF og med i Anleggsutvalget Arthur Knudsen NSFs Anleggsutvalg Marit Pedersen NSF Forbundstyre medlem og NSFs anleggsutvalg Rolf Gunnar Haagensen NSFs anleggsutvalg, Forbundsdommer Brita Blenne Lien Leder Svømmeutvalget og NSF klubbveileder Kristin Homb Svømmeforbundet Marit Pedersen, Norges Svømmeforbund


Laste ned ppt "Anlegg Spørsmålet var:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google