Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektleder Bjørn Pettersen bjorn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektleder Bjørn Pettersen bjorn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektleder Bjørn Pettersen bjorn. pettersen@ks
Prosjektleder Bjørn Pettersen Spesialrådgiver Bjørg Røstbø

2 Kvalitetskommuneprogrammet (2007 – 2009)
Målet med samarbeidet er å øke kvaliteten og effektiviteten på det kommunale tjenestetilbudet gjennom en konstruktiv samhandling mellom de folkevalgte, lederne og de ansatte slik at innbyggerne merker en forbedring. Det er et særskilt mål å redusere sykefraværet i kommunesektoren.

3 Kvalitetskommuneprogrammet Organisering
Pol. kontaktmøte Adm. Styringsgruppe Sekretariatet Kommune Prosjekt Kommune Prosjekt Kommune Prosjekt Kommune Prosjekt Kommune Prosjekt

4 Status deltakerkommuner
Kommunene tatt opp i programmet puljevis Innsatskommuner sykefravær: 12 kommuner (2007) Pulje 1: 28 kommuner (Vår 2007) Pulje 2: 46 kommuner (Høst 2007) Pulje 3: 36 kommuner (Høst ) Pulje 4: 20 kommuner (Vår 2009) 138 kommuner 2009 Alle jobber med sykefraværsreduksjon Ca 110 kommuner jobber med kvalitetsforbedringsprosjekter

5 Fokusområder Programmet omfatter sektorene Pleie- og
Omsorg og Oppvekst (skole, Barnehager, SFO) Fokusområder er Kvalitetsforbedring Reduksjon av sykefravær

6 Kvalitetskommuneprogrammet Fokus på den brukeropplevde kvaliteten

7 Sentrale temaer Partssamarbeid Kompetanseutvikling Nettverksarbeid
Trepartssamarbeid, sentralt Avtalebasert Partssamarbeid lokalt: Politikere, administrasjon, ansatte og tillitsvalgte, brukerne Kompetanseutvikling Prosjektledelse Prosessveiledning Måling av resultater Omdømmebygging gjennom synliggjøring og formidling Nettverksarbeid

8 Nettversarbeid Kommunene organiseres i læringsnettverk
4 – 6 kommuner i hvert nettverk Programmet dekker kostnadene knyttet til samlingene Arrangementet Inntil 7deltakere fra hver kommune Nettverkssamlingene planlegges i samarbeid mellom prosjektlederne og veileder Varighet: 1 – 2 dager Hovedhensikten med nettverkssamlingene er å dele kunnskap

9 Sekretariatets rolle og funksjon
Utarbeide struktur, metode og verktøy i programmet Avklare gjensidige forventninger Veiledning og oppfølging av den enkelte kommune Tilpasses den enkelte kommunes behov Kompetanseutviklingstiltak Trepartssamarbeid Prosjekt som arbeidsmetode Brukermedvirkning Sykefraværsarbeid Statistisk prosesskontroll (SPC) Synliggjøring og formidling Rapportering, dokumentasjon og formidling Nyhetsbrev Web, filmer, artikler, pressemeldinger/oppslag Konferanser

10 Resultater 138 kommuner, over 50% av innbyggerne
Programmet forlenget med 6 mnd i Fokus på Dokumentasjon Formidling Oppfølging av pulje 3 og 4 Mange kvalitetsutviklingsprosjekter Gode resultater både på system-, medarbeider- og brukernivå Kvalitetsindikatorer som fanger den brukeropplevde kvaliteten pilottestes Mange sykefraværsprosjekter Gode resultater på enhetsnivå Sykefraværsutviklingen i kvalitetskommunene 0,4% bedre enn kommunene for øvrig. NIBR er i gang med evalueringen, ferdigstilles Database opprettes – viser aller prosjekter og tiltak i kommunene Partssamarbeidet i kommunene fungerer


Laste ned ppt "Prosjektleder Bjørn Pettersen bjorn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google