Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norgeslån på tvers Samsøk og samlinger og samarbeid -Noen betraktninger etter å ha testet funksjonalitet på tvers av systemene Innlegg på 72. bibliotekmøtet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norgeslån på tvers Samsøk og samlinger og samarbeid -Noen betraktninger etter å ha testet funksjonalitet på tvers av systemene Innlegg på 72. bibliotekmøtet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norgeslån på tvers Samsøk og samlinger og samarbeid -Noen betraktninger etter å ha testet funksjonalitet på tvers av systemene Innlegg på 72. bibliotekmøtet på Hamar 19. mars 2010 Anne Berit Brandvold, Østfold fylkesbibliotek

2  Biblioteksamarbeidet i Østfold har vært opptatt av testing på tvers av biblioteksystemene  Fagutviklingsgruppe med representanter fra alle biblioteksystemer som er i bruk i Østfold  Har sett på funksjonalitet til Nasjonalt lånekort, regionale samsøk og Norgeslån

3  27. november 2009 ble det gjort en del større endringer i Norgeslån  8. januar 2010 var fagutviklingsgruppa samlet for å identifisere hva som fungerer og hva som ikke fungerer på tvers av systemene

4 Hva fant vi?  Norgeslån fungerer mellom Bibliofil-bibliotek  På tvers av systemene er ikke funksjonaliteten god nok • Vi sendte et brev til Biblioteksystemter 3.2.10 med kopi til systemleverandørgruppa og de systemene som finnes i Østfold • Brev til alle fylkesbibliotekene fra Biblioteksystemer 15.2.10 • Svarbrev til Østfold fylkesbibliotek fra Biblioteksystemer 19.2.10

5 Bibliotek innen regionen blir prioritert  I Østfold faller ofte Fredrikstad og Hvaler ut (Tidemann), og tidvis også Sarpsborg (Mikromarc). I et regionalt samsøk må vi kunne stole på at vi får kontakt med alle bibliotekene. I Østfold betyr det at to av de største bibliotekene ofte ikke er tilgjengelige Et regionalt samsøk må ha stabil kontakt med alle bibliotekene i regionen

6 Innhøsting av bestandsinformasjon  Norgeslån får ofte mangelfull bestandsinformasjon fra Mikromarc  Det er ofte uoverensstemmelse mellom materialtype på treff i Norgeslån og posten på det aktuelle Mikromarc- bibliotek

7 Søk etter spesifisert materialtype  Å søke spesifikt på en materialtype gir best resultat i Bibliofilbibliotek  Bør sluttbruker advares mot å søke på spesifikke materialtyper? Norgeslån må gi like gode treff enten man søker på ”alle medier” eller velger en bestemt materialtype

8 Samsøk utover egen region  Så lenge innhøsting av bestandsinformasjon ser ut til å være så usikker som vist i våre eksempler, kan vi risikere at Norgeslån henter inn materiale fra andre regioner, selv om det finnes i egen region Norgeslån må kunne garantere for kortreist materiale

9 Bestillingsfunksjon  I Bibliofilbibliotek blir sluttbruker ledet til Norgeslånprosedyren uansett hvilket nivå hun prøver å bestille fra  I Mikromarc-bibliotek blir man oppfattet som lokal låner dersom man bestiller direkte på posten Har man et Nasjonalt lånekort, må man kunne bli identifisert som Norgeslåner uavhengig av hvilket nivå man forsøker å bestille fra.

10 Fornyelse via sms  Norgeslån lover sluttbruker at de kan fornye alle sine lån via sms. Det gjelder bare dersom man har lånt alt i Bibliofil- bibliotek. Fornyelse via sms må støttes av alle systemene

11 Avviste bestillinger Rutiner for tilbakemelding til sluttbruker må være klare. Eierbibliotek må gi beskjed både til sluttbruker og hentebibliotek og gi begrunnelse for avvisningen

12 Oppsummert:  Det må være stabil kontakt med alle systemer  Alle systemer må kunne avgi korrekte bestandsopplysninger, både når det gjelder antall eksemplarer og lengde på ventelister  Samsøket må kunne sammenligne alle bibliotek i forhold til lengden på venteliste og antatt ventetid  Systemene må snarest finne ut av hva som er feil nå meldingen ”Mangler bestandsinformasjon” kommer opp i trefflisten  Fornyelse via sms må støttes av alle systemene

13 Hva har skjedd etterpå?  Biblioteksystemer har avdekket at Z39.50- tjenesten for Mikromarc 2 og 3 i mange tilfeller ikke oppgir bestandsinformasjon  Informasjonen er i en del tilfeller ikke riktig  Biblioteksystemer har valgt å fjerne Mikromarcbibliotekene fra Norgeslån inntil feilene er rettet.

14 Hva har skjedd etterpå? (forts)  Bibits har tatt problemene alvorlig.  Har testet Z39.50 på Mikromarc 2 og mener nå at den gir riktig bestandsinformasjon  Mikromarc 3 gir for tiden ikke korrekt svar på eksemplarstatus, vil bli rettet innen påske(?)  Mikromarc 3 vil gi full støtte for NILL standarden, NorZIG standarden og rutinene innenfor Lånerinitiert innlån (LII) slik det er definert i samarbeidet mellom systemleverandørene i Norge


Laste ned ppt "Norgeslån på tvers Samsøk og samlinger og samarbeid -Noen betraktninger etter å ha testet funksjonalitet på tvers av systemene Innlegg på 72. bibliotekmøtet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google