Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Landsmøtet tannlegeforeningen 16. okt 2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Landsmøtet tannlegeforeningen 16. okt 2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 HELFO Helseøkonomiforvaltningen ”Målrettet helseøkonomi og fornøyde kunder”
Landsmøtet tannlegeforeningen 16. okt 2009 Seniorrådgiver Kirsti Trømborg Rådgivende overtannlege Sissel Heggdalsvik HELFO 20/11/08 1

2 Innhold HELFO – kort introduksjon Direkte oppgjørsavtale Kontrollarbeidet – erfaringer

3 Noen tall om virksomheten 2008
Stønadsbudsjettets størrelse: 23,2 milliarder Søknadsmengde – stønadssaker: Ca saker Fastlegebytter: Ca (ca egeninitierte) Helsetrygdekort: Ca Telefoner Servicesenteret: Ca Pasientformidlinger: Ca 2000 Antall ansatte i HELFO: 544

4 Flere tall… I 2008 ble det utbetalt 23,2 mrd kroner på områdene som HELFO forvalter. De største: Refusjon legemidler 7,3 mrd kroner Refusjon egenbetaling 3,3 mrd kroner Refusjon allmennleger 2,8 mrd kroner HELFO har oppgjørsavtale med om lag samhandlere per Leger, fysioterapeuter og tannleger utgjør over 80 % av disse Grovt sett anslår vi at HELFO behandler mellom 90 og 110 mill regninger, ekspedisjoner, søknader og forskrivninger per år 4

5 HELFO Hovedkontor og 6 regionskontor Hovedkontor: Tønsberg
Regionkontor: Mo i Rana = Nord Ørsta = Midt Sola = Vest Tønsberg = Sør Fredrikstad = Øst Oslo = Oslo Fjernarbeidsplasser

6 Direkte oppgjørsavtale

7 Direkte oppgjørsavtale
De fleste tannleger har direkte oppgjør Avtalen er revidert Like avtaler for alle behandlergrupper Vedlegg som er behandlerspesifikk

8 Direkte oppgjørsavtale - hovedtrekk
Innsending av oppgjør til HELFO blir elektronisk over linje, subsidiært via elektronisk lagret media 1. januar 2011 Overgangsregler Dersom tekniske løsninger over linje ikke er tilgjengelige vil hovedregelen være elektronisk fremsettelse via CD/diskett eller annet elektronisk lagringsmedium 1. januar 2011 Unntaksregler fra elektronisk innsending Under 20 enkeltregninger i snitt/og eller ,- pr mnd Tannleger født før som ikke allerede er tilknyttet elektronisk linje Unntak fra CD/diskett Under 10 enkeltregninger i snitt /og eller ,- pr mnd

9 Direkte oppgjørsavtale
Mer informasjon fremover Ta kontakt med regionkontoret ved spørsmål! Gå på standen!

10 Kontrollarbeidet - erfaringer
Den overordnede målsettingen for strategien er å sikre korrekte refusjoner gjennom god informasjon og risikobasert og målrettet kontrollarbeid. Kontrollarbeidet i HELFO skal være, i prioritert rekkefølge: Informativt og veiledende, gjennom god service, dialog og opplæring av refusjonsmottakere Preventivt, gjennom å synliggjøre for refusjonsmottakerne at de blir kontrollert Korrigerende, gjennom konkrete tilbakemeldinger og sanksjoner -

11 Løpende kontroller før utbetaling
Alle stønadskrav, enten direkte fra tannlege (manuelt eller elektronisk) eller fra pasient, er underlagt minimumskontroll Målrettede kontroller Mer omfattende kontroller på utvalgte risikoområder (etter risikovurdering) I etterkant av utbetalinger eller før utbetaling

12 Nasjonale kontroller tannhelse 2009
Innslagspunkt 6b. Periodontitt rehabilitering 8. Bittanomali (kjeveortopedi) 9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon Krav ved direkte oppgjør og ved individuell refusjon

13 6b. Periodontitt rehabilitering
I 34% av kravene forelå det en eller flere former for brudd: Kunne ikke dokumentere marginal periodontitt (18%) Feil takstbruk (24%) Marginal perio ikke ført som diagnose i blanketten/kravet (8%) Krevd ref for tenner bak premolar uten å kunne begrunne Lite begrunnelse for valgt behandling/ behandlingsalternativ Ca 2 millioner NOK– ca NOK feil HUSK: Takstene er prosedyretakster + takst 1–4 Ikke 300-takstene ved perio rehab! Må dokumentere!

14 8. Bittanomalier Mye rett…
Alle brukte kjeveortopediske takster og rett beløp I noen krav kunne ikke kjeveortopeden dokumentere gruppeplasseringen (3%) Generelt noe mangelfull dokumentasjon Det forelå ikke henvisning i 7% En del feil utfylte blanketter

15 9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon
Husk Dokumenter diagnosen Begrunn behandling Vurder behandlingsalternativ Vurder tilstanden over tid Må kunne dokumentere grav attrisjon på alle de tenner som blir behandlet Kan takstene benyttes?

16 Virkemidler i kontrollarbeidet
Anmeldelse Forbeholdt forsettlige/grovt uaktsomme overtredelser Forbeholdt forsettlige/grovt uaktsomme overtredelser Se retningslinjer for håndtering Tap av retten til å praktisere for trygdens regning, ftrl § 25-6 Brukes med varsomhet. Mer aktuelt virkemiddel: tap av retten til å praktisere for trygdens regning Oppsigelse av oppgjørsavtale Tilbakekreving Varsel/vedtak om tilbakekreving av feilaktig utbetalt refusjon Avkortning Vedtak om reduksjon av innsendt oppgjør pga feilaktig takstbruk mv Pålegg om endring av praksis/takstforståelse Brev med pålegg om endring av praksis, evt. varsel om sanksjoner Spesifikk informasjon til enkeltbehandler/ virksomhet Brev mv hvor det presiseres hvordan regelverk mv er å forstå Generell informasjon Informasjon pr brev, e-post mv Møter Andre treffpunkter

17 Bedre og bedre dag for dag
Rådgivende overtannlege Sissel Heggdalsvik

18 Hva kan vi tannleger bli bedre på?
Kunnskap om regelverket og takstbruk Dokumentasjon Informasjon til pasienter

19 Hver eneste gang vi får en pasient i stolen !!
TENK TRYGD Kan pasienten ha rettigheter etter noen av de 14 punktene ?

20 NAV 13-00.08 skal til NAV lokalt
Dokumentasjon NAV skal til NAV lokalt Honoreres etter legetakst L25. Det honoreres ikke for skjema innsendt av DOT på fritt klientell. For tannleger med direkteoppgjør sendes krav om L25 til HELFO. For tannleger uten direkte oppgjør utbetales L25 av pasientens lokale NAV kontor.

21 OBS: skriv tydelig, bruk oppdatert stempel!!!
Informasjon til pasienter 1 300 180 120 ---”---- 12 720 420 300 802 ---”---- 501 710 355 355 x 1730 955 775 OBS: skriv tydelig, bruk oppdatert stempel!!!

22 Egenandelsregningene samles av pasienten, og leveres på lokalt NAV kontor når frikortgrense er oppnådd.

23 Utstedes til pasienten av lokalt NAV kontor.
Gjelder i det kalenderåret det blir utstedt.

24 Frikort egenandelstak 2
5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve (kirurgi) 6a. Periobehandling 6b. Us /etterktr. ved periorehabilitering (takstene 1-4) 8. Forundersøkelse og årlige mellomktr. kjeveort. Frikortgrense 2009, kr ,-

25 Dette skal ikke til HELFO
Melding om yrkesskade, NAV Regning på L25 for de uten direkte oppgjør Frikort egenandelstak 2 Reiseutgifter

26 Våre viktigste bidrag Informasjon Avtale om direkteoppgjør
Den vi skaffer oss selv om regelverk og takster Den vi gir våre pasienter Dokumentasjon Avtale om direkteoppgjør


Laste ned ppt "Landsmøtet tannlegeforeningen 16. okt 2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google