Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Trivselsleder TL” bygger på modeller fra Lørenskog og Bergen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Trivselsleder TL” bygger på modeller fra Lørenskog og Bergen"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 ”Trivselsleder TL” bygger på modeller fra Lørenskog og Bergen
En av barneskolene i Lørenskog utviklet i 2008 et trivselsprogram som de andre barneskolene i Lørenskog sluttet seg til. Initiativtagerne tok kontakt med Kaland skole i Bergen som hadde utviklet sin egen modell for friminutt og aktivitetstime. Trivselsprogrammet har slått sammen erfaringene fra de to modellene og laget programmet Trivselsleder TL

3 Varingen, 16. april 2010:

4 Støtte fra mobbeforskere
Sentrale aktører i arbeidet mot mobbing anbefaler ”Trivselsleder”: I våre store undersøkelser ser vi at ca. 60% av all mobbing skjer i skolegården, og vi vet at godt vakthold fra de voksne og spennende aktiviteter for de unge er to vesentlige faktorer som kan være med å forebygge mobbing. Vi anbefaler Trivselsprogrammet i de skolene som vi har et samarbeid med. André Baraldsnes, leder for Olweus-programmet Det er nå 152 PALS-skoler i Norge og et økende antall i Danmark. Disse oppmuntres av sine veiledere til å ta i bruk Trivselsprogrammet. Anne Arnesen, leder for PALS Vi opplever at skoler stadig er på leting etter positive aktiviteter som kan forebygge uønsket atferd, deriblant mobbing. Trivselsprogrammat kan derfor anbefales skolene vi kommer i kontakt med. Unni Midthassel, leder for Zero og Respekt

5 Trivselsledere legger til rette for lek
Bærer ut og inn små fotballmål, baller, henge opp pilspill, etc Er igangsettere av lek. Trivselsledere deltar også selv i leken. Passe på at utstyr benyttes rettferdig: de yngre kan leke like mye som de eldre, jenter like mye som gutter, osv. Programmet skal føre til økt alders- og kjønnsblanding: Lek ut ifra interesse – ikke alder eller kjønn.

6 Trivselsledere (TL) Det velges 1-3 gutter og 1-3 jenter fra hver klasse på trinn. TL velges for et halvt skoleår De valgte elevene deles i to grupper og utfører sine oppgaver annenhver dag. (Fredag fri.) TL har kun oppgaver i ”storefri”. (TL er til stede med vest i de øvrige friminuttene.)

7 Programmet har valgregler for…
Små klasser, eller klasser med kjønnsskjevhet (beregning av antall TL) Nye klasser der elevene kjenner hverandre ikke så godt: Trekning Skoler med ”delt friminutt”

8 Trivselsledere hjelper til i ”overgangsfaser”
Lærere kan ikke være sist ute av klasserommet og først i skolegården I overgangsfaser skal vestkledde trivselsledere være på plass i skolegården. Trivselsledere i tjeneste går alltid først ut av klasserommet, og sist inn. 8

9 TL jobber mot mistrivsel
Trivselslederne tar seg spesielt av dem som går alene Trivselslederne melder i fra om mobbing (gjerne anonymt). 9

10 Elever som plager andre kan ikke velges
Valgregel 1: Elever som plager andre kan ikke velges. Det er ingen rettighet å bli trivselsleder, eleven blir hyret på ut ifra personlig egnethet.

11 Nominasjon av kandidater
På elevens nominasjons- lapp står det: Når du stemmer, ber vi deg legge spesiell vekt på at kandidaten er vennlig og respektfull mot alle andre elever.

12 Kontaktlærer kan avvise nominerte kandidater
Valgregel: Hvis en klasse nominerer en kandidat som kontaktlærer mener er involvert i mobbing eller utfrysning, kan læreren informere eleven om at han / hun må vente til neste valgperiode. Det gjelder en omvendt bevisbyrde: Eleven må overbevise læreren og skolens ledelse om at han / hun grei mot alle elever. Eventuell tvil hos læreren fører til utsettelse av kandidatur.

13 Lekekurs Felles lekekurs for kommunens trivselsledere i stor hall 2 ganger i året. Innhold: - Presentasjon av (nye) leker - Lekestasjoner, elevene roterer - Foredrag om å være trivselsleder (legges i lunsjen)

14 Bordtennis

15 Ta flagget, hesteskokast

16 Slå på ring

17 Håndbok for trivselsledere
Forslag til leker og aktiviteter for 1. – 10. trinn Utstyr / rekvisita Best mulig utnyttelse av skolegårdsareal

18 Utemiljøer Skolen må skape faste ”utemiljøer” for lek
Barn som vet hvor de enkelte leker foregår, leker 37% mer (Flemmen, 2009, muntlig samtale) (Katt og mus)

19 Utstyrsbod: utkvittering av leker…

20 Bowling Pilspill med borrelås/magnet

21 Kubbespill Boccia

22 Slåball Kaste på boks

23 Vinteraktiviteter De fleste sommerleker er også gode vinterleker
Populære vinterleker: Kanonball i snøen Snøballkrig (med slalombriller!) Pilspill erstattes med snøballkasting på blink Løyper for langrenn og hoppbakker Aking

24 Store akematter

25 Hest og kjerre

26 Regulert ”Kongen på haugen”

27 Grave hule

28 Video fra Solheim skole (trykk på bildet)

29 Voksnes rolle Tilsyn i ”storefri” Ett av de (ordinære) tilsynene skal låse ut og inn utstyr for TL – og de har et spesielt tilsyn med TL. (Tilsynsansvaret bør fordeles mellom maksimalt 1-2 voksne.) Inspektør / sosiallærer / miljøterapeut: - Møte med TL-gruppa annenhver uke. - Setter opp ”vaktordning”.

30 Vaktordning henges opp

31 Oppgaver for kontaktlærere
Informere - Foredrag ved oppstart (Power Point-presentasjon.) - Ranselpost til foreldre (Alt lastes ned på trivselsleder.no) Avholde nominasjon i klassen (2 ganger i året)

32 All info ligger på nett

33 33

34 Kulturkort De kulturelle opplevelsene skal gi inspirasjon og ideer til innsatsen i skolegården.

35 Tilbudene ligger på vår hjemmeside

36 Tilbudene ligger på vår hjemmeside

37 Kommunal ”takk-for-hjelpen-dag”, f eks kino, pizza, bowling..

38 Skoleansatte kurses av forbund

39 Skoleansatte kurses av forbund

40 Årlig TL-seminar Det avholdes et heldags felles lekekurs for alle TL-ansvarlige i Norge. I januar 2011 holdes kurset i Hurdal, det er i samarbeid med Skiforbundet.

41 Synergieffekt med SFO SFO-ansatte kan benytte utstyret til trivselslederne (før første friminutt og etter siste). SFO-ansatte får utdelt brukermanual SFO benytter inn- og utkvitteringssystemet for leker PS: Trivselsledere på 4. trinn skal ikke bes om å lede lek i SFO-tiden

42 Positive nyheter om skolen
Trivselsprogrammet gir skolen mulighet til å kommunisere positiv info til foreldrene Trivselsprogrammet gir lokalpresse noe positivt å formidle (fargerike happenings og mye glede). Positiv omtale av skolen øker elevenes stolthet av skolen. (Foto: Romerikes Blad)

43 Leker ikke alltid så dyrt... Men noen må bære dem ut og inn


Laste ned ppt "”Trivselsleder TL” bygger på modeller fra Lørenskog og Bergen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google