Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MTB systemkontor 4 KK Frode Løseth Sjef MTB systemkontor.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MTB systemkontor 4 KK Frode Løseth Sjef MTB systemkontor."— Utskrift av presentasjonen:

1 MTB systemkontor 4 KK Frode Løseth Sjef MTB systemkontor

2 Omfang 6 Skjold klasse MTBer Leveres NSM leveres TBD 14 Hauk klasse MTBer Utfases parallelt med innfasing av Skjold klasse MTBer Avhendingsmåte ikke besluttet Logistikkfartøyet KNM Valkyrien Støttefartøy for MTB operasjoner – utfases med Hauk klasse MTB Øvrige fartøyer SHV-fartøyer 2 Gyda klasse og 4 Hårek klasse flerbruksfartøyer 10 ymse fartøyer. Ytterligere 6 FBF planlegges for anskaffelse i 2007 Havne/hjelpefartøyer 19 fartøyer av forskjellige karakterer Transport-, slepe-, skole-, havne-, dykke- og spesialfartøyer. Småbåter i Forsvaret Et ”uspesifisert” antall av ymse småbåter – Hær, Luft og Sjø Totalt: 20 kampfartøy, 35 havne/hjelpe/SHV fartøyer og et antall småbåter.

3 Oppgaver og Bemanning Oppgaver Systemansvar og Leveranseansvar
Systemansvar – Ivareta Forsvarets eierskapsforvaltning av fartøyene i samsvar med FSJ direktiv for materiellforvaltning Leveranseansvar – Levere tilgjengelige fartøyer til brukere i samsvar med leveranseavtale (nivå 3) Bemanning Sjef MTB systemgruppe – KK Utøver System- og Leveranseansvaret Systemkoordinator MTB – OK Utfører systemansvaret Driftskoordinator - KL Koordinerer driftsprosessene innenfor systemgruppen Fagmyndighets-, vedlikeholds- og forsyningsprosesser Systemkoordinator hjelpe- og havnefartøy – O.ing Utfører system- og leveranseansvaret for havne- og hjelpefartøyene. Systemkoordinator småbåter Innleid ressurs ? Delsystem-koordinatorer IPS og IVS ”Limet” mellom MTB systemkontor og fagkontorene

4 FLO S MK - Systemkontorene
Maritime kapasiteter Driftsstyring Plan og virksomhetsstyring Fregatt- systemer MTB- systemer UVB- systemer MR- systemer KV/KJK systemer Integrerte våpen systemer Integrerte plattform systemer Undervanns- våpen og sensor Skrog, havari og redning EME/EMI/C Overvanns- våpen og sensor Maskin og elektro KKS Missil Dykker og Høytrykk

5 Aktører i virksomheten
Tilsyn Leveranse avtale SA/LA SK IKT TV/Mar DSK IPS - IVS Maritim forsyning Kontrahering

6 Strategiske beslutninger
Top-Down prosess: Iverksettingsbrev til Forsvarets militære organisasjon FSJ Virksomhetsplan Strategiske kart i FLO og Sjøforsvaret Bottom-Up prosess Systemets konseptuelle egenart Strategiske beslutninger fattes i Integrert Produktgruppe (IPG) Road Map: Rullerende langtidsplaner (4år) Årsplaner. År1, år2 osv Opprettholdelse av yteevne Innleie, sourcing IPG LA Teknisk Forsyning Investering Kunde Produksjon Team arbeid Ekstern Leverandør

7 Status fra Skjold-prosjektet
KNM Skjold planlegges overlevert i Kun Skipsteknisk. Skal tilbakeføres til SPC for komplettering ultimo 2008 Fartøy nr. 1 - KNM Storm planlegges overlevert primo 2008 Fartøy nr. 2 (Skudd) og 3 (Steil) overleveres 2008 Fartøy nr. 4 (Glimt), 5 (Gnist) og 6 (Skjold) overleveres 2009. Største endringer fra forserie fartøy til seriefartøyer Ny GT-pakke og IPM-system Ny integrert bro. NSM rampe installert med dummymissiler. Status NSM Kontraktsutkast utarbeides i disse dager Testfyringer gjennomføres juni/Desember i USA Effektiv produksjonskontrakt når testfyringer og CDR er gjennomført Første testfyring planlegges 2010 fra KNM Skjold

8 Driftsaspekter ?

9 Driftsaspekter – strategiske beslutninger
FLO S MK skal etablere og implementere en plan for styrt materiellutvikling i fartøyenes levetid. FLO S skal utvikle metoder og verktøy for konfigurasjonsråd slik at styrt materiellutvikling kan gjennomføres. Konfigurasjonsrådet skal være effektivt og implementert i FMO fra leveranse av KNM Storm. FLO og KE skal videreutvikle leveranseavtalene til en detaljeringsgrad som er hensiktsmessig for begge parter. 4-års planperspektiv skal etableres. FLO skal etablere et nødvendig omfang av Tekniske Ordre for å sikre at kritiske parametere for Skjold konseptet er kjent for alle relevante aktører. KE skal etablere instrukser som nødvendig som bekjentgjør og regulerer operatørenes bruk av materiellet slik at vedlikeholdsmessige konsekvenser i levetiden minimaliseres. FLO S skal etablere rammeavtaler for alt ”mission-critical” utstyr slik at disse er effektive ved garantitidens utløp. Dette inkluderer avtaler for SW vedlikehold. (Regime for egenregi-vurdering skal ivaretas) FLO S MK skal fremme MTB som kandidat for å være pilotsystem for logistikkdelen i LOS (tidligere Program Golf) Dette betinger at en integrert løsning er tilstrekkelig klar for piloten slik at både vedlikehold, forsyning og konfigurasjonsstyring blir ivaretatt.

10 Driftsaspekter – Styrt materiellutvikling
Rel. krav Unngå utilsiktet degradering av systemets ytelser Styrt materiellutvikling Trusselen KD Kontrakten Leveransen Spesifisere Verifisere "Fortegnet" 90 % Driften Dokumentere As Maintained 2 As Maintained 1 As Maintained 3 Contract As Built Midlife Update 2008 Levetid

11 Driftsaspekter – Hvem gjør hva ?
O-level D-level I-level Planned maintetance Corrective maintetance Industry Naval onshore facilities Combat Service Support Crew

12 Still confused, but on a higher level …


Laste ned ppt "MTB systemkontor 4 KK Frode Løseth Sjef MTB systemkontor."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google