Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukerforum Vigo Voksen september 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukerforum Vigo Voksen september 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukerforum Vigo Voksen 03.-04. september 2013
Trude Riple / Kjersti Nyvold Vigo IKS

2

3 Brukerveiledninger Eksempler på registrering av opplæringsløp for voksne Brukerveiledning Extens/SATS/iSkole(TP) Fellesfag H2 og ST Info fra Vigo Mye info vedr kodeverk Info fra Vigo Voksen (krever brukernavn og passord) Generell info vedr Vigo Voksen Utdanningsdirektoratet Regelverk Årshjul

4 Vigo kodeverksbase

5

6 Registreringshåndboken

7 Registreringshåndboken, forts
gir oversikt over retningslinjer for dataregistrering i alle systemer som håndterer videregående opplæring. inneholder behandlingsregler for data ved import til Vigo. har som formål å legge til rette for en enhetlig registrering av data. kan benyttes som oppslagsverk for beskrivelse av variabler.

8 Extens/SATS/iSkole(TP)
VigoVoksen Kandidaten registreres seg på VigoWeb og overføres til Vigo Voksen blir realkompetansevurdert i Vigo Voksen har behov for restopplæring Dataflyt Kandidaten trenger opplæring i ett eller flere fag. Personalia Programområdet Akt. fag Fagstatus Elevstatus Kandidaten er ferdig med opplæring: Personalia Programområdet Akt. fag Karakterer Fullførtkode Fagstatus Extens/SATS/iSkole(TP) Kandidaten Blir registrert ved en skole for å få opplæring i ett eller flere fag. Blir registrert på eksamenskontoret fordi vedk. er oppmeldt til en eksamen (eks. skriftlig Vg3 eksamen for praksiskandidater). Vigo Fra VigoVoksen: Da som er oppstått i VigoVoksen (Personalia, programområder, akt. fag, fagstatus, elevstatus, karakterer, fullførtkoder og aktuelle datofelt). Fra Extens/SATS/TP: Resultat fra opplæring ved skole. (Personalia, programområder, akt. fag, fagstatus, elevstatus, karakterer, fullførtkoder og aktuelle datofelt). Vigo Kandidaten har vært oppe til fag-/svenneprøven. Resultat av prøven sendes tilbake til VigoVoksen

9 Statistikk til SSB og Udir Resultat for skoleåret 2012-2013
29. september 2013 Frist for 1. levering av ssbResultat og ssbResultatfag for skoleåret til sentralbasen. (IST sender videre fra sentralbasen til SSB 30. september) 09. oktober 2012 Fylkeskommunene får tilbakemelding fra SSB på innsendt ssbResultat og Udir på ssbResultatfag. Inntakskontoret tar seg av evt. opprettinger her. 21. oktober 2012 Frist for endelig levering av ssbResultat og ssbResultatfag for skoleåret til sentralbasen. (IST sender videre fra sentralbasen til SSB 22. oktober)

10 Statistikk til SSB og Udir, forts.
Elever pr 01.oktober (skoleåret ) 07. november 2012 Frist for 1. levering av ssbElev og ssbElevfag for skoleåret til sentralbasen. (IST sender videre fra sentralbasen til SSB 08. november) 20. november 2012 Fylkeskommunene får tilbakemelding fra SSB på innsendt ssbElev og Udir på ssbElevfag. Inntakskontoret tar seg av evt. opprettinger her. 03. desember 2012 Frist for endelig levering av ssbElev og ssbElevfag for skoleåret til sentralbasen. (IST sender videre fra sentralbasen til SSB 04. desember)

11 Rapportering av voksne
Data på voksne kan komme inn i Vigo både fra de skoleadm. systemene (Extens, SATS, iSkole(TP)) og fra voksensystem (VigoVoksen eller annen reg). På ssbResultat rapporteres voksne som i skoleåret enten bare har vært realkompetansevurdert i ett eller flere fag, bare har hatt opplæring i ett eller flere fag eller har en kombinasjon av realkompetansevurdering og opplæring Gjelder også praksiskandidater som har vært oppe til skriftlig Vg3 eksamen (eksamen må gjennomføres før kandidaten kan gå opp til fag-/ svenneprøve). For å komme med på ssbElev må en voksen kandidat ha ett eller flere fag med fagstatus V på skoleåret Det vil si at kandidaten må ha opplæring i minimum ett fag pr Her rapporteres ikke de som bare er realkompetansevurdert eller bare er til vurdering.

12 Rapportering av voksne, forts
Filen ssbVoksensoker skal fange opp voksne som ikke kommer med på ssbResultat eller ssbElev. Kriterier for utplukk: ”Avbrudd planlagt løp” (dato) er ikke utfylt ”Søknadsdato veiledning” eller ”Søknadsdato realkompetansevurdering” eller ”Søknadsdato videregående opplæring” er utfylt Den første av de tre ovenstående datoene som er utfylt (i den rekkefølgen de er nevnt) er i ønsket periode (oppstartsparameter) Det finnes ikke elevkurs på skoleår etter den første av de tre ovenstående datoene som er utfylt (i den rekkefølgen de er nevnt)

13 Rapportering av voksne, forts
Det er viktig å overføre data på de voksne (realkompetansevurdering og voksenopplæring) både fra de skoleadm. systemene (Extens, SATS og iSkole(TP)) og fra voksensystemet (VigoVoksen ell annet). Data må være overført fra voksensystemet før første innsending av ssbResultat (siste frist 29. september). Det bør også gjøres en ny overføring fra voksensystemet før endelig levering av ssbResultat (siste frist 21. oktober). Viktig!! Det er viktig at filen fra voksensystemet er den siste filen som overføres for den aktuelle rapporteringen. Dette for å sikre at ikke viktige voksendata blir overskrevet av det som importeres fra Extens, SATS og iSkole(TP).

14 Rapportering av voksne, forts
VO-kurs som starter 25. september 2013 og varer ut høsten 2014. Blir rapportert slik: ssbElev 2013 kandidat, progr.omr.kode og fag med fagstatus V ssbResultat 2014 kandidat, progr.omr.kode og fag med fagstatus V og/eller R + evt karakterer fra termin 1 (H1) Fullførtkode H ssbElev 2014 kandidat, progr.omr.kode og fag med fagstatus V ssbResultat 2015 kandidat, progr.omr.kode og fag med fagstatus V og/eller R + standpunkt- og eksamenskarakterer. Kan også komme fra privatistkontoret dersom det er tatt privatist eksamen.

15 Rapportering av voksne, forts
VO-kurs som starter 2. januar 2014 og varer ut høsten 2014. Blir rapportert slik: ssbResultat 2014 kandidat, progr.omr.kode og fag med fagstatus V og/eller R + evt karakterer fra termin 1 (H1) fullførtkode H ssbElev 2014 kandidat, progr.omr.kode og fag med fagstatus V ssbResultat 2015 kandidat, progr.omr.kode og fag med fagstatus V og/eller + standpunkt- og eksamenskarakterer. Kan også komme fra privatistkontoret dersom det er tatt privatist eksamen.

16 Rapportering av voksne, forts
Kandidater som kun er realkompetansevurdert i løpet av skoleåret Blir rapportert slik ssbResultat 2014 kandidat, progr.omr.kode og fag med fagstatus R + standpunkt- og evt. eksamenskarakterer. Kan også komme fra privatistkontoret dersom det er tatt privatist eksamen.

17 Overføring fra Vigo Voksen

18 Overføring fra Vigo Voksen, forts
Skal både kandidatopplysninger (vokseninfo) og realkompetansevurderte programområder/fag overføres fra VigoVoksen til Vigo må det stå hake i feltet ”Eksporter elevkurslinjer og fag”. Aktuelt i forbindelse med uttak av fil for ssbResultat (statistikk for forrige skoleår). Dersom det bare er kandidatopplysninger (vokseninfo) som skal overføres (dvs ikke programområder/fag) fra VigoVoksen til Vigo må det ikke stå hake i feltet ”Eksporter elevkurslinjer og fag”. Aktuelt dersom alt vedr programområder/fag hentes fra det skoleadministrative systemet. Dette forutsetter at det ikke registreres opplæringsaktivitet i VigoVoksen.

19 Komprimert opplæring i programfag mot skriftlig Vg3 eksamen – TEO9000
Enkelte fylker gir komprimert opplæring i programfag for praksiskandidater eller lærlinger med full opplæring i bedrift som skal ta skriftlig eksamen på Vg3. Denne opplæringen har tidligere vært dårlig rapportert i statistikken. Opprettet fagkoden: TEO9000 Komprimert opplæring mot skriftlig Vg3 eksamen innen lærefag. Fagkoden kommer ikke fra Grep, men er godkjent av Udir og SSB.

20 Videre rapportering for kandidatene
TEO9000 forts Kun rapporteringskode Årstimetallet for opplæringen må legges på faget for hver enkelt elev. Skal kun benyttes på programområdekodene xxxxx3G---/xxxxx3G1--/xxxxx3K---/xxxxx3K1--/xxxxx3Y--- Skal ha fullførtkode H (Holder på….) Videre rapportering for kandidatene Fagkoden xxx3102 (skriftlig eksamen) kommer inn fra den enheten hvor kandidaten tar eksamen. Fagopplæringskontoret legger inn xxx3001 (Fag-/ svenneprøven) når den er avlagt.

21 Praksiskandidat med komprimert opplæring mot skriftlig Vg3 eksamen
Barne- og ungdomsarbeiderfaget HSBUA3Y--- Kompr oppl mot Vg3 eksamen TEO9000 Må legge på elevtimer på faget (eks 250) Fagstatus V (voksen) Elevstatus V (voksen) Fullførtkode H (holder på med opplæringen)

22 Praksiskandidat med komprimert opplæring mot skriftlig Vg3 eksamen, forts
Privatisteksamen HSBUA3---- Fagkode BUA3102 Fagstatus P (privatist) Elevstatus P (privatist) Fullførtkode H (holder på med oppl) Fag-/svenneprøven HSBUA3Y--- Fagkode BUA3001 Fullførtkode B (ved bestått)

23 I Vigo ligger koden xxxxx1VO-- Kan evt benyttes
Vg1 for voksne I Vigo ligger koden xxxxx1VO-- Kan evt benyttes (kode for ID, MD, MK og STFOR har ikke VO-kode) Vg2 eller Vg3 for voksne Ingen egen kurskode for voksen-opplæring. Grunnkoden må benyttes.

24 Fullførtkoder Se registreringshåndboken Info om fullførtkoder
B (bestått) I (fullført og ikke bestått) M (ikke fullført pga manglende grunnlag for vurdering) Skal kun benyttes for ett helt årstrinn (eks. hele Vg1). Eller skal benyttes H (holder fortsatt på med opplæring eller er deltidselev)

25 Lærlinger med full opplæring i bedrift
Full opplæring i bedrift fra grunnskolen xxxxx3G--- Full opplæring i bedrift etter Vg xxxxx3G1-- Full opplæring i bedrift etter Vg xxxxx3G2-- (siste prikkpunkt gjelder kun for programområder som har Vg3 i skole) xxxxx = eks. HSBUA (dvs koden for programområdet)

26 Lærlinger med full opplæring i bedrift, forts
Opplæring på skole i fellesfagene Fagene legges på programområdekoden de hører til (dvs Vg1 fag på Vg1 og Vg2-fag på Vg2) Kandidaten skal ha standpunktkarakter i disse fagene. Fagene kroppsøving (FAM01) og prosjekt til fordypning (FAM38) føres med Fritatt Programfagene føres også med Fritatt (FAM38) Må ha skriftlig Vg3 eksamen xxx3102.

27 Lærlinger – yrkessjåfør (2+2)
jfr. §16, yrkessjåførforskriften Kun bestått/ikke bestått på eksamen YRK3001 Fagprøven Praksiskandidater – yrkessjåfør YRK3102 Skriftlig Vg3 eksamen

28 Yrkessjåførkurs for voksne (landslinje)
Se info på vigodrift.no 350 timers teoriopplæring for yrkessjåfører mot prøve i yrkessjåførforskriften (landslinje)

29 Føring av fravær, orden og adferd
Voksne i egne opplæringsløp skal ikke ha fravær, orden og adferd på kompetansebevis Spiller ingen rolle om det kommer ut linjer for dette på kompetansebeviset. Kan bare føres som tomt Viktig at timeomfang kommer med.

30 Tverrfaglig eksamen Privatister i yrkesfaglige program som tar alle programfag som privatist må også ta tverrfaglig eksamen på Vg1. Den som tidligere har vært elev i fagene, men har strykkarakterer i ett eller flere fag, trenger ikke tverrfaglig eksamen på Vg1.

31 Realkompetansevurdering
Skal ha godkjent i rubrikk for eksamenskarakter og FAM18 Realkompetansevurdert». Stiplet linje i rubrikk for eksamensform Dersom det bare er godkjent deler av fag skal FAM03 «jfr. Vedlegg» brukes. Da må vedleggene med godkjente kompetansemål følge kompetansebeviset.

32 Prosjekt til fordypning
Finnes ikke eksamen i PFO. Dersom elever stryker, må det lages en særskilt eksamen. Dette gjelder ikke voksne og privatister PFO kan realkompetansevurderes. Da settes «Godkjent» i eksamens-rubrikken og FAM18. Man må da trekke inn et visst antall kompetansemål som dekker timetallet enten på Vg1 eller Vg2 Fritak for PFO gjelder der man kan vise til arbeidserfaring fra Vg3 lærefag som tilhører programområde eller er relevante. Her føres «Fritatt» i rubrikk for eksamenskarakter og FAM03. Vedlegget skal gi opplysning om hvilket yrkesfag det gjelder og hvilket omfang praksis har. PFO kan også erstattes av relevante fellesfag fra Vg3 påbygging, fellesfag i fremmedspråk eller programfag fra studieforberedende utdanningsprogram. PFO i et programområde kan ikke automatisk godkjennes på et annet programområde på samme nivå.

33 Godkjenning og fritak generelt
Bestått fag som er samme fag, likeverdig med eller mer omfattende enn fag fra læreplanverket uavhengig av tid og sted Fra utlandet – FAM15 «Bestått fag utland» – «Bestått» i rubrikk for standpunktkarakter Fra Norge – FAM47 «Godkjent etter søknad» – «Godkjent» i rubrikk for standpunktkarakter Overgangsordninger i føringsskrivet sier noe om når karakterer skal brukes i stedet for godkjent og bestått.

34 Kroppsøving Voksne som følger videregående opplæring særskilt organisert for voksne, fritas fra hele kroppsøvingsfaget Det skal ikke føres fagkode med fritak

35 Fritak for fellesfag Kun relatert til yrkeskompetanse med 3 år i skole Fritatt i rubrikk for eksamenskarakter FAM43 «Fritatt for fag» § 1-13 i forskriften

36 Fritak fra vurdering med karakter i norsk sidemål
Aktuelt for fremmedspråklige Samme prosedyre som for elever «Deltatt» i rubrikk for standpunktkarakter (privatister «Fritatt» i rubrikk for eksamens-karakter) FAM02 «Fritatt for vurd. med karakter»

37 Eksempler på føring av voksenopplæring
På vigodrift.no ligger Excelark med flere eksempler Tilhørende eksempler på kompetansebevis og vitnemål (ikke godkjent av Udir) Disse er oppdatert nå i august.


Laste ned ppt "Brukerforum Vigo Voksen september 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google