Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STORFORSHEI IDRETTSPARK. Litt informasjon om idrettslaget  Idrettslaget ble startet i 1964  Det er i dag 320 medlemmer, noe som tilsvarer 1/3 av befolkningen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STORFORSHEI IDRETTSPARK. Litt informasjon om idrettslaget  Idrettslaget ble startet i 1964  Det er i dag 320 medlemmer, noe som tilsvarer 1/3 av befolkningen."— Utskrift av presentasjonen:

1 STORFORSHEI IDRETTSPARK

2 Litt informasjon om idrettslaget  Idrettslaget ble startet i 1964  Det er i dag 320 medlemmer, noe som tilsvarer 1/3 av befolkningen her oppe.  Idrettslaget har 4 undergrupper : 1.Fotball 2.Ski 3.Turn 4.Barneidrett

3 •Den første tomta til idrettsbane var plassert på stormyra på den andre siden av vegen mot Fjellbakken ved Rana Gruber. SIF fikk den av RG. Dette var nok på tidlig 60-tallet. •Dette ble stoppet grunnet sprutfare fra dagbruddet. •Ny tomt på dagens plassering. Også denne tomta ble gitt av RG. •Mye ble gjort på doning. Arbeidere på RG jobbet ekstra i gruva uten lønn. For dette betalte RG ca. kr. 65.000,- til SIF. •Det ble søkt tippemidler. Lornts Schreiner dro til Oslo med søknad. Da han fortalte om doningen på Storforshei fikk han med seg ca. samme beløpet i tippemidler som doningen innbrakte (kr. 65.000,-). Historikk om SIF banen

4 •Skogrydding ble utført på doning. Arne Kvam, Einar Johannessen, Leonhard Bjøllånes, Erling Skonseng og han de kalte Gamle Lande var av de ivrigste. •Mye av grunnarbeidet ble utført av Holger Møllersen. Det var svært mye leire i tomta, og noen tilbakeslag ble det da det seig ned mer leire fra lia ovenfor og ned i tomta etter det var gravet ut. Da var det bare å starte på nytt. •Tomta ble drenert med rør og bakved fra bl.a. gårdssaga på Tullgranhei. •Stolper til lys ordnet adm. dir. Sven Edin med fra Svabo på Jernverket. •Armaturer ble kjøpt inn av SIF og montert av arbeidere fra RG. •Strømforsyning ordnet Erling Skonseng med fra Helgeland Kraftlag. Kraftlaget ville ikke ha det på seg at de ikke bidro til et slikt tiltak, og satte opp trafo og strømforsyning gratis. •Grusen som banen er fylt opp med kommer fra et lokalt grustak ned mot elva ved banen Forts.

5 Dagens Grusbane

6 Utvikling i SIF fotball siste 8 år  2 trenere på hvert lag som lager bedre stabilitet for ungene  Aktivitet på sponsorsiden. Alle drakter og trenings klær har sponsorlogo fra Helgeland Sparebank. De har hjulpet oss svært mye i vår satsning.  Oppgradering av trenere som har fått kurs gjennom kretsen  Samarbeid med Skonseng Fotball og Selfors Fotball  Utdannede klubbdommere  Vi har i regi av kretsen også avholdt keepertrenerkurs  Vi har fått treningstid både i Stålhallen og på Moheia kunstgress

7 Fra 2003 og fram til idag har fotballgruppa økt fra ett syver-lag til: 1 ellever-lag gutter 2 ellever-lag jenter 1 syver-lag gutter 2 blandede lag i de minste årsklassene

8 Fordelene med kunstgress er mange :  Ingen avlyste kamper, uansett regnmengde  Ubegrenset trening på anlegget  Alltid topp fotball  Alltid ferdigmerket bane  Større muligheter for andre arrangementer  Vesentlig større økonomisk bidrag fra spillemidler

9 Muligheter for bruk av anlegget: Denne banen ligger sammen med skiløypa, akebakke, gapahuk og klubbhus. Det er et stort potensiale for samdrift av felles interesser. Lysanlegg vil være en stor og viktig oppgradering for felles anlegg.  Stevner for barn og voksne i turngruppa  Barneidretten, som ofte bruker området i forbindelse med ski leiker om våren, får bedre muligheter på grunn av bedre drenering.  Aktivitetsuke på sommeren for alle undergrupper.  Sommerskole istedenfor en fotballskole.

10 Byggingen av et kunstgressanlegg for fotball i et lite bygdesamfunn som Storforshei, er ikke utelukkende et spørsmål om aktiviteten fotball. Det dreier seg om selvfølelse, samhold og verdien av å lykkes sammen. Verdien av å lykkes sammen, er i så måte essensiell. For at dugnadsånden, positiviteten og samholdet skal ha en overføringsverdi til neste sak og neste prosjekt, er vi helt avhengige av å lykkes sammen og utløse de positive følelsene knyttet opp mot mestring og det å kunne bygge noe. Samfunnsmessig er det i så måte uhyre viktig for Storforshei som bygd, at vi opplever suksess for fellesskapsløsninger.

11 Skolens nytte og bruk av kunstgressbanen. Fysisk aktivitet og læring går hånd i hånd. Det er viktig at ungene får utviklet sine fysiske og sosiale ferdigheter gjennom en meget godt planlagt idrettsaktivitet.

12 «Det skal en hel landsby til for å oppdra et barn» Dette er et fokus som SIF har tatt på alvor. For et barn er det viktig å oppleve voksne som snakker med én tunge. Vi må ha noen felles verdier. En slik holdning i lokalmiljøet er med på å gi både skole, foreldre og samfunn hjelp i denne oppdragerfunksjonen. Vi skaper på denne måten et lokalsamfunn som blir et flott sted å vokse opp. Carl Aage With - Rektor ved Storforshei Skole

13 Viktighet av positive oppvekstvilkår på Storforshei Storforshei har periodevis ”utmerket” seg negativt med henblikk på ungdomsmiljøet, hvor det har kommet frem i samtaler og undersøkelser at ungdommen har et dårligere fritidstilbud enn i andre bydeler i Rana kommune. Jeg er overbevist om at en utbygging av en kunstgressbane på Storforshei, vil være av stor betydning for en positiv utvikling i ungdomsmiljøet på Storforshei. Roar Åsland SLT- koordinator i Rana kommune

14 Adkomst: Vi ser for oss en oppgradering av adkomsten til banen fra skolen. En bedret adkomst vil gjøre fotballbanen mer brukt.

15 Banestørrelse •Spilleflate: 64X100 m •Gressareal: 68X106 m •Bruttomål: 72X110 m Hovedposter, entreprise kostnad: •Rigg og drift kr. 250.000,- •Planering, grunnarbeid og drenering kr. 650.000,- •Oppbygging av banen (masser, transport og utlegging) kr. 900.000,- •Kunstgress, mål, innbytterbenk og asfaltering kr. 2.400.000,- •Belysning kr. 850.000,- •Øvrig (adkomstvei, gjerder og porter) kr. 550.000,- •Prosjektoppfølging kr. 200.000,- Totalsum kr. 5.800.000,- Inkl. en post for uforutsette kostnader på 10% ender prosjektet på kr. 6.380.000,- Teknisk informasjon


Laste ned ppt "STORFORSHEI IDRETTSPARK. Litt informasjon om idrettslaget  Idrettslaget ble startet i 1964  Det er i dag 320 medlemmer, noe som tilsvarer 1/3 av befolkningen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google