Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SAMARBEID Som kurator må en være forberedt på det meste og finne samarbeidsformer som er mer eller mindre utelukkende problemløsende. Det kan være fallgruver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SAMARBEID Som kurator må en være forberedt på det meste og finne samarbeidsformer som er mer eller mindre utelukkende problemløsende. Det kan være fallgruver."— Utskrift av presentasjonen:

1 SAMARBEID Som kurator må en være forberedt på det meste og finne samarbeidsformer som er mer eller mindre utelukkende problemløsende. Det kan være fallgruver og rom for misforståelser alle steder det er kommunikasjon. Husk ”everything is negotiable” pluss at det finnes et ord som heter å reforhandle. Identifiser fallgruver, og ha en plan B. Ut fra hvilken type utstilling en jobber med, vil man ha noen forskjellige/typiske problemstillinger. For eksempel kan en utstilling basert på innlånte verk fra kunstner, institusjoner og samlere by på ett sett problemer, mens for en utstilling hvor kunstneren stå fritt til å produsere nye verk kan dette by på helt andre problemstillinger. Kunsten er muligens ikke ferdig i tide, verket fungerer ikke som forutsatt, frakten kom ikke fram i tide, brekkasje, visningsstedet svarer ikke til ens forventninger, økonomisk støtte uteblir, flyforsinkelse, krangel blant kunstnere om romplassering, tekniske problemer med visningsutstyr, tyveri, kulturforskjellighet, forsikringssvindel. B A R T H

2 Nøkkelord: Presentasjon, Arbeidsplan, Søknader, Budsjett, Avtaler,
Ethvert prosjekt trenger en utfyllende og god prosjektbeskrivelse med billedmateriale. Kunstners presentasjon til kurator. Kurators presentasjon for bakgrunn til å invitere inn kunstnere samt til potensielle samarbeids institusjoner. Tekst tilpasses søknad om støtte. Pressemelding. PROSJEKTPLANLEGGING Nøkkelord: Presentasjon, Arbeidsplan, Søknader, Budsjett, Avtaler, Kontrakter, Visningssteder / Romtegninger / Utstillings layout, Prising, Utstillingsbruksanvisning, Forsikring, Condition report, Import / Eksport / Frakt / Comercial Invoice (Proforma Invoice), Evaluering. B A R T H

3 kunstner profilering / markedsføring prisliste forsikring
ARBEIDSPLAN Gjøremål og gjennomføringsfase med indikasjon på arbeidsfordeling og datoer: Prosjektdefinisjon Teamets medlemmer Ressurser Utstillingen verksliste verksetiketter kunstner profilering / markedsføring prisliste forsikring crating / transport oppakking lagring av fraktmateriale layout montering sikring vakthold omviser B A R T H

4 øvrig utstillingsarrangement pressemelding katalog
ARBEIDSPLAN (forts.) Gjøremål og gjennomføringsfase med indikasjon på arbeidsfordeling og datoer: åpning øvrig utstillingsarrangement pressemelding   katalog   booke reiser / opphold utstillingsmaintenance avvikling B A R T H

5 Søkt sponsormidler hos… Innvilget sponsormidler fra…
BUDSJETTOPPSETT Budsjettet fungerer som et styringsredskap og indikerer gjennomførbarheten En må jobbe opp nye poster for hvert prosjekt, men en kan lage seg en grunnmal: Budsjettinntekt Søkt støtte fra… Innvilget støtte fra… Søkt sponsormidler hos… Innvilget sponsormidler fra… Intern prosjektstøtte (visningssted) Salg B A R T H

6 BUDSJETTOPPSETT (forts.) Budsjettutlegg Vederlag Produksjonsbidrag
Kuratorhonorar Crating /handling Transport Forsikring Leie av visningsutstyr Innkjøp av utstyr Monteringsmateriale Reise /opphold / per diem kurator Reise /opphold / per diem kunstner Profilering / pressevisning Design Markedsføring Dokumentasjon Omvisning / foreleser Åpning /Drikke /Ekstra personell /middag / blomster Monterings crew % til uforutsette utgifter 5% ved salg B A R T H

7 Kontrakt er essensiell da den fordeler ansvarsområder:
Sikrer kunsten, sikrer kunstneren, kuratoren, og visningsstedet Viktige elementer i kontraktsoppsett: -hvem utstillingsbetingelsene gjelder mellom -hvor utstillingen finner sted -tidspunkt -andre deltagere -ansvarsfordeling -tilgjengelig visningsutstyr til rådighet (om relevant) -reise og opphold -katalog -formidling -vederlag / produksjonsbidrag -salg -security -lagring -dokumentering -avtalens virkning / force majeure -fasilitetsrapport -condition reports B A R T H

8 Kurators reisekostnader Forprosjektreise Reise til montering og åpning
KURATORKONTRAKT For freelance kurator er følgende punkter viktig i forhold til kontraktsforhandlinger: Kuratorhonorar Hvor mye Når det utbetales Kurators reisekostnader Forprosjektreise Reise til montering og åpning   Ansvarsområde for Valg av kunst / kunstner Sikre lånene av kunsten Prosjekt-tekst Katalogansvar Utstillingslayout Redigering av verk Bidra til formidlingsopplegg Krav til visningsinstitusjon Hvordan utstillingen formidles Rapportsjema (condition report / facility report) Ivaretagelse av kunstnerne Utbetaler direkte til kunstnerne Ordner all frakt og forsikringskostnader etc. B A R T H

9 Punkter til et slikt skjema: Tittel og dato på utstilling
LÅNEAVTALER Til de typer utstillinger hvor en må låne inn arbeider fra private samlinger, direkte fra gallerier eller museer etc. bør en utarbeide ”Loan Forms” Punkter til et slikt skjema: Tittel og dato på utstilling Innlånt av... Visningsted(er) Spesifisere verk m/ kunstners navn, tittel, medium, størrelse etc. Forsikringssum Frakt informasjon samt instruks på håndtering og pakking av verket Opphengsmåte / monteringsanvisning Salgsavtale Billeddokumentasjon av verket Credit line General Conditions Governing Loans B A R T H

10 PRISING Om det er ønskelig med salgsutstilling må en sette opp salgsprovisjon og fordeligsnøkkel: Kunstners % Kunstners gallerist% Visningstedets % Kurators % Vær oppmerksom dersom produksjonsutgifter skal trekkes fra før salgsoppgjør. Noe som er veldig vanlig og aktuelt når det gjelder for eksempel fotografi er at ved salg får kunstneren, før alle får sine respektive % andeler, utgiften til fotokopieringen og monteringen/innrammingen. På det resterende beløpet fordeles % satsene. Vær oppmerksom på at når du innhenter priser på kunsten fra kunstnere at du klarerer at du har mottatt netto eller brutto priser, samt at du er tidlig ute med å informere % satsene visningssted og kurator legger til / trekker fra. B A R T H

11

12 VENUES / FLOOR PLAN / LAYOUT
Riktig utstillingsprosjekt til riktig visningssted. Kunnskap om visningsstedets fokus og program er viktig. Visningsstedets fysiske lokaliteter egnet til det utarbeidete prosjekt Transferable prosjekt fra en type visningsrom til et annet Hvem står for layout av utstilingen Hvem jobber opp utstillingen fysisk i rommet MONTERINGSANVISNING Spesielt viktig at kunstner / eller utstillingsteknikker skriver en fyldig og evt velillustrert teknisk beskrivelse for bygging og demontering av spesiellt installasjonsverk som skal ut på turné. B A R T H

13 UTSTILLINGSBRUKSANVISNING
Be om å få en pakkeinstruks fra kunstner om det skulle være noe spesielt intrikat eller komplisert. I tilegg kan det være nytting med egne notater (eller bilder) på hvordan ting var pakket og montert for å lette / sikre pakking og montering. Det er viktig at kunstner / eller utstillingstekniker skriver informative instruksjoner for hvordan visningsutstyr og lignende slåes på og av. Videre må han/hun informere om hvordan utstillingen skal vedlikeholdes når det kreves – og hvordan man avgjør om det kreves. B A R T H

14 CONDITION REPORT Sørg for at ”Condition Reports” fylles ut av visningsstedene, både ved mottak og ved videreforsendelse. For freelancekuratorer er det en ekstra sikkerhet i at hvert visningssted fyller ut et slikt skjema. Da har du til en hver tid litt bedre kontroll på hvor eventuelle skader har oppstått. Enten det gjelder hvor på verket, hos hvilken institusjon, eller under frakt mellom hvilke steder. Om skade oppdages ved utpakking av verk, meld fra umiddelbart, både til kunstner, evt. utlåner, forrige visningssted, forsikringsselskap og til transportør. Om skade oppdages ved mottak, må fraktbrevet påføres informasjon om dette når man kvitterer for mottak av godset. B A R T H

15 Samlefrakt (prising/tidsaspekt)
SHIPPING   Hent inn gode anbud Samlefrakt (prising/tidsaspekt) Må ha en formening om crate size / vekt Ved vanlig fraktkasse starter problemer over 2,5m lengde (på fly) IMPORT / EKSPORT Oppdater deg kontinuerlig på import / eksport av kunst til / fra ditt virkeområde. Forhør deg om EU avtaler, Schengen området, Overseas. B A R T H

16 COMMERCIAL INVOICE / FRAKTBREV (proforma invoice)
Kunstnere kan avgiftsfritt innføre egne originale kunstverk. Det samme gjelder for innførsel ved mellommann og omsetning ved mellommann i opphavsmannens navn. (ref Merverdiavgiftsloven §62.2, §62.3 og §5.1) Vis og til Forskrift (Nr. 108) om avgrensing av begrepet ”kunstverk” ved kunstnerens omsetning og innførsel av egne kunstverk, §§1-4. Tolltariffen har noter om ”kunstverker, samlergjenstander og antikviteter” (Noter 1-5). ++++ Husk alltid å skrive (hvis dette stemmer) at kunsten importeres på vegne av kunstneren, og ha med innholdsliste i fraktbrevet. B A R T H

17 å fylle ut eksportdokumenter i eksportlandet
ATA-carnet Et ATA-carnet er et internasjonalt tolldokument som muliggjør midlertidig tollfri innførsel av en rekke varer i 63 land. Carnetet erstatter andre eksport-, import- og transitteringsdokumenter. Et ATA-carnet har en maksimal gyldighet på ett år. Innen dette året kan du foreta så mange reiser du ønsker med hele eller deler av varelisten som er oppført i carnetet. Oslo Handelskammer er garanterende organisasjon for carnetsystemet i Norge. Hensiktene og fordelene med carnet Ved å benytte ATA-carnet, unngår du midlertidig fortolling av varer. Du slipper: å fylle ut eksportdokumenter i eksportlandet å fylle ut tolldokumenter på et nasjonalt formular ved innførsel til utlandet        å deponere for toll og avgifter       å bruke lang tid ved et tollsted Carnetet behandles som oftest raskt i tollens røde sone. B A R T H

18 EVALUERINGSSKJEMA Skjema alle involverte i produksjonen kan være med å evaluere prosesser til ferdig utstilling samt arbeidet i utstillingsperioden. Evalueringen er ment å hjelpe og utvikle bedre rutiner for kommende produksjoner. Før prosjektering Produksjonsperiode Åpning / arrangement Utstillingsperiode B A R T H


Laste ned ppt "SAMARBEID Som kurator må en være forberedt på det meste og finne samarbeidsformer som er mer eller mindre utelukkende problemløsende. Det kan være fallgruver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google