Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

…å få ting gjort… via Vassli… Politisk styring ved bruk av Balansert Mål- og Resultatstyring - ISK – Røros – 8.2.2005 - Oddbjørn Vassli Politisk styring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "…å få ting gjort… via Vassli… Politisk styring ved bruk av Balansert Mål- og Resultatstyring - ISK – Røros – 8.2.2005 - Oddbjørn Vassli Politisk styring."— Utskrift av presentasjonen:

1 …å få ting gjort… via Vassli… Politisk styring ved bruk av Balansert Mål- og Resultatstyring - ISK – Røros – 8.2.2005 - Oddbjørn Vassli Politisk styring ved bruk av Balansert Mål- og Resultatstyring ISK – Røros – 8.2.2005 Oddbjørn Vassli

2 …å få ting gjort… via Vassli… Politisk styring ved bruk av Balansert Mål- og Resultatstyring - ISK – Røros – 8.2.2005 - Oddbjørn Vassli Ledelse er: Et målformulerende, problemløsende og språkskapende samspill mellom mennesker Erik Johnsen

3 …å få ting gjort… via Vassli… Politisk styring ved bruk av Balansert Mål- og Resultatstyring - ISK – Røros – 8.2.2005 - Oddbjørn Vassli LederrollerLedelsesnivåFokus MisjonærIdeologisk ledelse Virksomhetsidé – hvorfor er vi til StrategStrategisk ledelse Hvordan forholder vi oss til våre omgivelser Sosial arkitektAdministrativ ledelse Interne strukturer TeamutviklerOperativ ledelse Daglig samspill leder- medarbeider CoachSelvledelseUtvikle medarbeidere til å lede seg selv Ulike lederroller

4 …å få ting gjort… via Vassli… Politisk styring ved bruk av Balansert Mål- og Resultatstyring - ISK – Røros – 8.2.2005 - Oddbjørn Vassli Regelstyring Verdistyring Målstyring Budsjettstyring Dialogstyring Ulike styringskonsepter

5 …å få ting gjort… via Vassli… Politisk styring ved bruk av Balansert Mål- og Resultatstyring - ISK – Røros – 8.2.2005 - Oddbjørn Vassli •Konkurranse- utsetting •Kontraktsstyring •Fritt brukervalg •Brukerbetaling •Innsatsstyrt finansiering •Lønnsincitamenter •Kvasimarkeder •Nye ledelsesformer •Lederavtaler, åremål • Nye konsepter (TQM, BPR, SM) •Mål-/rammestyring ( Balanced Scorecard) •Bedriftslignende regnskapsprinsipper •Benchmarking MarkedLedelse New Public Management

6 …å få ting gjort… via Vassli… Politisk styring ved bruk av Balansert Mål- og Resultatstyring - ISK – Røros – 8.2.2005 - Oddbjørn Vassli Det politisk markedet Det kommersielle markedet Legitimitet Effektivitet Strategi på politiske markeder

7 …å få ting gjort… via Vassli… Politisk styring ved bruk av Balansert Mål- og Resultatstyring - ISK – Røros – 8.2.2005 - Oddbjørn Vassli Tjenester Fornøyde brukere Penger Produkter Fort- tjeneste Alle mulige behov Verdikjede Prior. behov Fornøyde kunder

8 …å få ting gjort… via Vassli… Politisk styring ved bruk av Balansert Mål- og Resultatstyring - ISK – Røros – 8.2.2005 - Oddbjørn Vassli 1 Leder- skap 1 Leder- skap 9 Nøkkel- områder Resultater 9 Nøkkel- områder Resultater 5 Prosesser og endrings- styring 5 Prosesser og endrings- styring 3 Medarbeidere 3 Medarbeidere 2 Mål og strategi 2 Mål og strategi 4 Samarbeidspartnere og andre ressurser 4 Samarbeidspartnere og andre ressurser 7 Medarbeidere - resultater 7 Medarbeidere - resultater 6 Kunder – resultater 6 Kunder – resultater 8 Samfunnet – resultater 8 Samfunnet – resultater VirkemidlerResultater Forbedring og læring CAF/EFQM

9 …å få ting gjort… via Vassli… Politisk styring ved bruk av Balansert Mål- og Resultatstyring - ISK – Røros – 8.2.2005 - Oddbjørn Vassli  Penger/økonomi  Medarbeidere  Ledelse og org.  Tjenestene  Brukerne  Målgrupper, behov og prioriteringer  ? Styringsbehov

10 …å få ting gjort… via Vassli… Politisk styring ved bruk av Balansert Mål- og Resultatstyring - ISK – Røros – 8.2.2005 - Oddbjørn Vassli Visjon Overordna mål Samfunn Brukere/ Tjenester Medarbeidere// Organisasjon Økonomi Mål: • SF: • Mål: • Mål: • Mål: • SF: • SF: • SF: • Resultat: • Resultat: • Resultat: • Resultat: • Verdier Kommunetilpasset

11 …å få ting gjort… via Vassli… Politisk styring ved bruk av Balansert Mål- og Resultatstyring - ISK – Røros – 8.2.2005 - Oddbjørn Vassli

12 …å få ting gjort… via Vassli… Politisk styring ved bruk av Balansert Mål- og Resultatstyring - ISK – Røros – 8.2.2005 - Oddbjørn Vassli INNHERRED SAMKOMMUNE - LIVSKVALITET OG VEKST •Bedre tjenester innefor eksisterende økonomiske rammer •Opparbeide/øke beredskap til å møte nye utfordringer •ISK skal være drivkraften i utvikling av samarbeid i Innherredsregionen •ISK skal være tyngdepunkt for regional utvikling •Det skal skapes et positivt bilde /image av regionen •Reduserte driftsutgifter på sikt (kom til i aug 2003) SamfunnTjenesterOrganisasjonØkonomi VISJON OVERORDNA MÅL PERSPEKTIV HOVEDMÅL

13 …å få ting gjort… via Vassli… Politisk styring ved bruk av Balansert Mål- og Resultatstyring - ISK – Røros – 8.2.2005 - Oddbjørn Vassli VERDAL KOMMUNE – I TIDEN FOR DEG  Akkumulert underskudd skal være nedbetalt innen utgangen av 2005. Kommunen skal deretter ha økonomisk handlefrihet og et netto driftsresultat på 3 prosent av de totale driftsinntektene. •Med bakgrunn i lokal samfunnsutvikling, eksisterende næringsliv og nyetableringer skal næringsgrunnlaget styrkes og mer robust næringsstruktur etableres. ••Med utgangspunkt i verdigrunnlaget og ledelsesfilosofien og utvikling av ansattes kompetanse, skal vi ha en organisasjon som er i stand til å møte de utfordringer kommunen til en hver tid står overfor. ••Kommunens tjenesteproduksjon skal primært omfatte lovpålagte oppgaver som er basert på serviceerklæringer og brukermedvirkning, og som tar utgangspunkt i fleksible løsninger, individuelle tilpasninger og god nok kvalitet. Oppvekst og kulturtilbud for barn og unge skal prioriteres ••I 2010 skal vi ha minst kriminalitet og rusmiddelbruk av alle byer i Nord-Trøndelag. •• Alt utviklingsarbeid i kommunen skal ta sikte på å skape lokalsamfunn med god bokvalitet, gode oppvekstvilkår, et levende kulturliv og et utviklingsorientert næringsliv. ••Lokal kreativitet og engasjement for lokal vekst skal legges til grunn for den kommunale oppgaveløsningen. ••Kommunen skal aktivt delta i arbeidet med å utvikle Innherred samkommune til en sterk regional aktør for utvikling av livskvalitet og velferd, nærings- og arbeidsliv. Det forutsettes at målene 2-6 ses på bakgrunn av mål 1 Samfunn TjenesterOrganisasjonØkonomi VISJON OVERORDNA MÅL PERSPEKTIV HOVEDMÅL

14 …å få ting gjort… via Vassli… Politisk styring ved bruk av Balansert Mål- og Resultatstyring - ISK – Røros – 8.2.2005 - Oddbjørn Vassli

15 …å få ting gjort… via Vassli… Politisk styring ved bruk av Balansert Mål- og Resultatstyring - ISK – Røros – 8.2.2005 - Oddbjørn Vassli

16 …å få ting gjort… via Vassli… Politisk styring ved bruk av Balansert Mål- og Resultatstyring - ISK – Røros – 8.2.2005 - Oddbjørn Vassli SamfunnBrukereAnsatteØkonomi Mål: • KSF: • Mål: • Mål: KSF: • KSF: • KSF: • MP: • MP: • MP: • MP: SamfunnBrukereAnsatteØkonomi Mål: • KSF: • Mål: • Mål: KSF: • KSF: • KSF: • MP: • MP: • MP: • MP: SamfunnBrukereAnsatteØkonomi Mål: • KSF: • Mål: • Mål: KSF: • KSF: • KSF: • MP: • MP: • MP: • MP: SamfunnBrukereAnsatteØkonomi Mål: • KSF: • Mål: • Mål: KSF: • KSF: • KSF: • MP: • MP: • MP: • MP: SamfunnBrukereAnsatteØkonomi Mål: • KSF: • Mål: • Mål: KSF: • KSF: • KSF: • MP: • MP: • MP: • MP: SamfunnBrukereAnsatteØkonomi Mål: • KSF: • Mål: • Mål: KSF: • KSF: • KSF: • MP: • MP: • MP: • MP: SamfunnBrukereAnsatteØkonomi Mål: • KSF: • Mål: • Mål: KSF: • KSF: • KSF: • MP: • MP: • MP: • MP: Overordnet nivå (strategisk) Virksomhets- Nivå (operativt) Medarbeider- nivå Kobling av styringskort til organisasjonen

17 …å få ting gjort… via Vassli… Politisk styring ved bruk av Balansert Mål- og Resultatstyring - ISK – Røros – 8.2.2005 - Oddbjørn Vassli Handlings- program Virksomhets- plan Tertial Rapporter Årsmelding Årlig styringssirkel

18 …å få ting gjort… via Vassli… Politisk styring ved bruk av Balansert Mål- og Resultatstyring - ISK – Røros – 8.2.2005 - Oddbjørn Vassli Ørland

19 …å få ting gjort… via Vassli… Politisk styring ved bruk av Balansert Mål- og Resultatstyring - ISK – Røros – 8.2.2005 - Oddbjørn Vassli Miljø Økonomi Brukere Interne prosesser Ansatte Orkdal

20 …å få ting gjort… via Vassli… Politisk styring ved bruk av Balansert Mål- og Resultatstyring - ISK – Røros – 8.2.2005 - Oddbjørn Vassli Gøteborg

21 …å få ting gjort… via Vassli… Politisk styring ved bruk av Balansert Mål- og Resultatstyring - ISK – Røros – 8.2.2005 - Oddbjørn Vassli Tønsberg kommune har et plan- og styringssystem som heter balansert målstyring. Hensikten med dette systemet er å oppnå en balansert styring på flere fokusområder enn for eksempel bare økonomi. I dette systemet ligger brukerundersøkelser der vi hvert år spør våre innbyggere om hvor tilfredse de er med kommunens tjenester. Du kan lese resultater fra brukerundersøkelsene på kommunens eget nettsted ; www.tonsberg.kommune.no Som følge av god budsjett og regnskapsstyring i tillegg til økte rammer fra staten står Tønsberg kommune for første gang på lang tid foran et budsjett år uten store nedskjæringer. Det er faktisk rom for noen nye tiltak i 2005. Men vi må være forsiktige for prognosene for 2006 ser dessverre litt dystrere ut. Tønsberg

22 …å få ting gjort… via Vassli… Politisk styring ved bruk av Balansert Mål- og Resultatstyring - ISK – Røros – 8.2.2005 - Oddbjørn Vassli Tønsberg

23 …å få ting gjort… via Vassli… Politisk styring ved bruk av Balansert Mål- og Resultatstyring - ISK – Røros – 8.2.2005 - Oddbjørn Vassli  ØKONOMI  Oppfattet samsvar mellom mål og rammer  Avvik ift. Budsjett  Avvik mellom siste prognose og årsregnskap.  Kostnad pr. enhet  MEDARBEIDERE  Medarbeidertilfredshet  Sykefravær  Medbestemmelse  Arenaer for personalets deltakelse i utviklingsprosessene  Det finnes lønnsutviklingsplaner  Systematisk kompetanseutvikling  LÆRING OG FORNYELSE  Gjennomførte endringsprosesser  Nettverksarbeid  Oppfattet mulighet til refleksjon/-bevisstgjøring og nettverksarbeid  INTERNE RUTINER OG PROSESSER  Oppfattet status på rapporteringsrutiner/systemer  Overholding av frister  Det finnes oppdaterte HMS-planer i alle virksomheter  Skjema og maler tilpasset virksomhetens behov  IKT-verktøy tilpasset virksomhetenes behov  Medvirkning fra virksomhetene i budsjettprosessen  Hensiktsmessige arenaer mellom virksomhetene  BRUKERE  Brukertilfredshet - kvalitet på tjenestene  Brukernes kjennskap til de kommunale tjenestene  Brukertilfredshet - informasjon  Responstid henvendelser  Brukertilfredshet - kommunens service http://csg.tonsberg.kommune.no/bms_web/index.htm Tønsberg

24 …å få ting gjort… via Vassli… Politisk styring ved bruk av Balansert Mål- og Resultatstyring - ISK – Røros – 8.2.2005 - Oddbjørn Vassli Ullensaker

25 …å få ting gjort… via Vassli… Politisk styring ved bruk av Balansert Mål- og Resultatstyring - ISK – Røros – 8.2.2005 - Oddbjørn Vassli  Felles visjon for V, L og ISK  Felles verdier  Felles overordna mål  Felles rammeverk for BMR  Noen felles mål for tjenesteområder som ikke inngår i ISK  Felles resultatdata for samfunnsutvikling, brukertilfredshet, arbeidsmiljø, ledelse, økonomi  Osv,

26 …å få ting gjort… via Vassli… Politisk styring ved bruk av Balansert Mål- og Resultatstyring - ISK – Røros – 8.2.2005 - Oddbjørn Vassli • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • SamfunnTjenesterOrganisasjonØkonomi VISJON OVERORDNA MÅL PERSPEKTIV FELLES HOVEDMÅL • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • MÅL V, L, ISK VERDIER

27 …å få ting gjort… via Vassli… Politisk styring ved bruk av Balansert Mål- og Resultatstyring - ISK – Røros – 8.2.2005 - Oddbjørn Vassli VISJON: Norske Skog er anerkjent som verdensledende i papirindustrien. VERDIER: Norske Skogs kjerneverdier er åpenhet, ærlighet og samarbeid. MÅL: Norske Skog skal skape de beste aksjonærverdier i papirindustrien. Norske Skog

28 …å få ting gjort… via Vassli… Politisk styring ved bruk av Balansert Mål- og Resultatstyring - ISK – Røros – 8.2.2005 - Oddbjørn Vassli Ledelse er: Et målformulerende, problemløsende og språkskapende samspill mellom mennesker Erik Johnsen


Laste ned ppt "…å få ting gjort… via Vassli… Politisk styring ved bruk av Balansert Mål- og Resultatstyring - ISK – Røros – 8.2.2005 - Oddbjørn Vassli Politisk styring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google