Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eksempler på Risikoanalyse - Risikoformidling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eksempler på Risikoanalyse - Risikoformidling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eksempler på Risikoanalyse - Risikoformidling
Rolf Skjong, Strategic Research Det Norske Veritas Bioteknologinemda, 13. Mars 2002

2 Risikoanalyse En risikoanalyse kan ta mange former:
Fra: Detaljerte kvantitative analyser som involverer hundrevis av eksperter og omfattende modellering og datainnsamling Til: Kvalitative analyser av beslutningsalternativer Læringen foregår like mye ved å delta i prosessen som ved lese konklusjonen Risikoanalyse gjelder rasjonell beslutningsstøtte under usikkerhet …, men det synes å være to holdninger: Risikoanalyse på grunn av usikkerhet Risikoanalyse umulig på grunn av usikkerhet

3 Risiko og Opplevd risiko - samfunnsvitenskapelige undersøkelser
Den samme faktiske, objektive, kjente beskrevne risiko oppfattes ikke likt Det finnes flere metoder for å fastslå dette Spørreundersøkelser (skjema eller samtaler) Observere faktisk oppførsel/beslutninger Observasjon av vilje til å betale (f.eks. forsikring) Opplevd risiko har samvariasjon med: Alder, kjønn, yrke, nasjonalitet, rase, verdensbilde, andre egenskaper ved risiko, osv Det publiseres nye slike undersøkelser hver måned Viktig moment i all risikokommunikasjon

4 Opplevd risiko - Egenskaper ved risiko som påvirker vurderingen
Faktor Frivillighet Alvorlighet Opphav Manifestering Følelse av kontroll Familiaritet Frivillig - Ufrivillig Ordinær - Katastrofal Naturlig - Menneskeskapt Forsinket - Umiddelbar Kontrollerbar- Ukontrollerbar Gammel - Ny 100 30 20 5-10 10

5 GMO kan oppfattes som: Frivillighet Alvorlighet Opphav Manifestering
Følelse av Kontroll Familiaritet Frivillig - Ufrivillig Ordinær - Katastrofal Naturlig - Menneskeskapt Forsinket - Umiddelbar Kontrollerbar- Ukontrollerbar Gammel - Ny 100 30 20 5-10 10 Kan oppfattes en faktor 100·30·20 ·5 ·10 = 3, verre enn frivillig, ordinær, naturlig, kontrollerbar, gammel

6 Risikoanalyse Det finnes ingen internasjonal standard for risikoanalyse som dekker flere anvendelsesområder EU organiserte seminar om ”standardisering” Mai 2000 Deltakerne oppfattet risikoanalyseprosessen og teknikkene som stort sett standardisert Det finnes mange internasjonale standarder innen spesifikke sektorer For kjernekraft: IAEA, OECD, NRC, ASME, Nasjonale standarder (altså mange dokumenter som til sammen definerer en standard og et reguleringsregime) ”Farlig” Industri: Nasjonale standarder og for eksempel EU direktiver (SEVESO) Skip: IMO (FN organisasjon) FSA standard Utsetting av GMO: EU direktiv (Krav at risikoanalyse gjøres men ikke hvordan)

7 Risikoanalyse Metoder og verktøy oftest utviklet primært i kjerneindustrien Risikoanalyse ”solgt” da det ble klart at ”Three Mile Island Scenariet” var identifisert og analysert i risikoanalysen På grunn av store konsekvenser er fokus på å dokumentere meget små sannsynligheten ved analyse av redundans, backup, nødprosedyrer, håndtering av avvik Modell: Store feiltrær

8 To hovedgrupper av bruk
Risikoanalyse som grunnlag for enkeltbeslutninger (lisens for å bygge atomkraftverk eller offshore installasjon). Dette kalles ofte ”Safety Case” regime Risikoanalyse for å beslutte risikoreduserende tiltak for en populasjon (alle biler, alle båter etc.) EU/GMO er etter modell av ”Safety Case”

9 Risikoanalysen Forberedelser Fare identifikasjon Risikoanalyse
Definisjon av mål, systemer, prosesser Fare identifikasjon Fare identifisering Definisjon av Scenarier Risikoanalyse Årsak- og Konsekvens- frekvensanalyse analysis Risiko summering Risikoreduserende tiltak Nei Nei Muligheter for å Step 5 Recommendation for decision making not explicitly mentioned in the risk flowchart. But last box „Reporting“ has the similar meaning: to report, i.e. to recommend, results and conclusions to decision maker. Risiko Muligheter å dempe redusere frekvensen kontrollert? konsekvensene Kost- nytte analyse Ja Kost-nytte analyse Anbefalinger for beslutningstaker Rapportering

10 Problemstillinger ved risikoanalyse
Farer som ikke er identifisert blir ikke analysert Usikkerheten i data og antakelser modelleres ved sannsynlighetsfordelinger og presenteres som usikkerhet i beslutningsgrunnlaget Antakelser dokumenteres, konsekvenser av antakelser vises Uenighet om antakelser kan struktureres og kvantifiseres

11 Resultater - Individuell risiko
Presenteres for eksempel som årlig dødsrisiko 0, Alle årsaker 0, Laveste dødsrisiko når vi er 5-15 (OECD) 0, Mor under fødsel (OECD middel) 0, Død i bilulykke 0, Kreft ved ekstra peanøttsmørbrød daglig 0, Kvinne drept av mannen/elskeren 0, Drept av lynnedslag i Norge 0, Du og alle andre på jorden drept av astroidesammenstøt (eller gamma-jet)

12 Samfunnsmessig eller Grupperisiko
Reflekterer risikoaversjon for storulykker 250 døde på en gang er mindre akseptabelt enn 250 døde en etter en (i trafikken) hvert år Vises i FN diagrammer ( Frekvens av N eller flere omkomne) Mange land og industrier har akseptkrav for samfunnsmessig risiko

13 Artsspredning gjennom ballastvann

14 Smittespredning Kugalskap og Creutzfeldt-Jacob
DNV har gjort en rekke risikoanalyser i forbindelse med kugalskapskrisen i Storbritannia Studiene er tilgjengelig på nettet:

15 Smittespredning Kugalskap og Creutzfeldt-Jacob
Alle analysene bruker standard risikoanalysemetoder Involverer ”stakeholders” så langt myndighetene beslutter Tverrfaglige grupper til å gjøre jobben Bruk av hendelsestrær, data, ekspertvurderinger Alle antakelser, forutsetninger og beslutninger dokumentert - fullt innsyn Usikkerheter er vurdert og modellert Usikkerhet i resultater er presentert for beslutningstaker Individuell og samfunnsrisiko presentert

16 BSE spredning ved destruksjon av storfe (Munn og klovsyke epidemien)
Munn og klovsyke krevde destruksjon av mer storfe enn kapasiteten i destruksjonsanlegg Alternativene brenning i det fri nedgraving Men noe av storfeet hadde kugalskap: Hva med smittefare? Standard risikoanalyse ble gjort på kort tid Bygging av hendelsestrær for alle måter smitte kunne spres på (ved begge alternativ) Mye av basisdata fantes heldigvis fra tidligere DNV arbeid med kugalskap

17 BSE spredning ved destruksjon av storfe (Munn og klovsyke epidemien)
For eksempel ved brenning kan spredning skje ved inhalering av røykpartikler gjennom å spise mat fra avlinger i området gjennom vann fra overflate gjennom vann fra grunnvann

18 BSE spredning ved destruksjon av storfe (Munn og klovsyke)

19 Resultat Destruksjon av 100 melkekyr eldre enn 5 år ble brukt som sammenligningsgrunnlag Brenning: 0,00009 [0, ,02] ID50 doser Nedgraving: Ca en faktor 10 høyere risiko enn brenning Individuell risiko beregnes ved lineær dose-respons modell

20 Konklusjon Innen kjernekraft og annen ”farlig” industri er risikoanalysen veletablert og akseptert Mange typer risikoanalyser er også etablert innen miljøsektoren Paralleller til GMO: Stor konsekvens Stor usikkerhet Mangel på data Beslutning under usikkerhet Eksempler Artsspredning via ballastvann Kugalskapssmitte


Laste ned ppt "Eksempler på Risikoanalyse - Risikoformidling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google