Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TVUNGENT PSYKISK HELSEVERN I NORGE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TVUNGENT PSYKISK HELSEVERN I NORGE"— Utskrift av presentasjonen:

1 TVUNGENT PSYKISK HELSEVERN I NORGE
Forekomst Årsak, og Begrunnelse Georg Høyer Universitetet i Tromsø, Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet

2 Tvangsdebatten er på rett spor
ANSGAR GABRIELSEN styreleder, SUNNIVA ØRSTAVIK generalsekretær Rådet for psykisk helse ”Psykiatridebatten. Debatten om tvang i psykisk helsevern er for viktig til å dreie seg om personer, posisjoner og organisasjoner. La oss derfor holde debatten om tvang på rett spor. Norge ligger på tvangstoppen”. Aftenposten

3 Omfang av tvungent psykisk helsevern: Tvangsinnleggelser, døgnopphold
Måter å måle omfanget av tphv med døgn: Antall tvangsinnleggelser Antall personer tvangsinnlagt Antall døgn innlagt med tvang per år Antall personer tvangsinnlagt en bestemt dag Antall behandlingsepisoder med tvang

4 Omfang av tvungent psykisk helsevern: Tvangsinnleggelser, døgnopphold
Fire kilder: Sintef Helse/Samdata psykisk helsevern SSB Kontrollkommisjonenes årsrapporter Spesifikke studier

5 Tvungent psykisk helsevern: Tvangsinnleggelser, døgnopphold
Utenfor institusjon I Institusjon Vedtak om enten Tvungen observasjon Eller tphv Vedtak om endringer, utskrivninger med mer Etterkontroll uten klage (KK) Tvungen undersøkelse Henvist (med tvang) enten til tvungen observasjon eller tphv HUSK SKILLET MELLOM HENDELSER OG PERSONER

6 TVUNGENT PSYKISK HELSEVERN OMFANG, ANDELER 2007
Tvangsinnleggelser: Oppgis oftest i andeler (% av alle innleggelser) Eller rater (antall innleggelser/befolkning/år) Andeler 2007: Henv. Vedtak Andeler av alle innleggelser, alle institusjoner: Andeler av alle innleggelser, sykehus: Andeler av alle innleggelser, DPS/Sykehjem: Kilde: SINTEF Helse Andeler stort sett et dårlig mål. Sier lite.

7 Omfang av tvungent psykisk helsevern: Tvangsinnleggelser, døgnopphold: SINTEF Helse 2008
Tvang ved henvisning (66% av virksomheten) Tvang ved vedtak (54-78% av virksomheten) Estimat vedtak alle institusjoner Rater 18 år

8 ANTALL TVANGSINNLEGGELSER 2001-2007
TVUNGEN OBSERVASJON OG TVUNGENT PSYKISK HELSEVERN SLÅTT SAMMEN (Kilde: SSB) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTALT ANTALL INNL. 25 121 38 464 42 197 43 774 47 172 49 829 48 857 DERAV MED TVANG 8 701 8 939 9 439 8 917 10 284 9 549 9 311 ANDEL TVANG (%) 34.6 23.2 22.4 20.4 21.8 19.2 19.1 PER ALLE 18 ÅR+ 192 253 198 259 209 273 195 255 224 292 205 269 260

9

10 Kontrollkommisjonenes etterkontroller av tvangsinnleggelser 2005-2007 (Dokumentkontroll)
2006 2007 Antall ktr. 9324 11404 9199 Ant. Komm. 54 56 (44) Kilde: KK årsberetninger, Helsedir.

11 TVUNGENT PSYKISK HELSEVERN OMFANG TVANG M.DØGN
Tvangsrate Hendelser: henvisning vedtak 259 185 Personer: henvisning 186 Behandlingsepisode 209 Svarer til 9300 henvisninger, 8300 vedtak og 6670 personer på landsbasis Den norske delen av den Nordiske Paternalisme/Autonomi studien. Omfatter i alt 2043 innleggelser fra fire sykehus (18 år+), Opptaksområdene dekker 14 % av befolkningen 18 år+.

12 Antall tvangsinnleggelser: Sammenligninger ulike kilder
2005 2006 2007 SSB 10 284 9549 9311 KK 9324 11404 9199 SINTEF Helse 7290 6941 6764 Kilde: KK årsberetninger, Helsedir.

13 Antall tvangsinnleggelser (rater)1 Sammenligninger ulike kilder
2005 2006 2007 SSB 292 269 260 SINTEF Helse 206 194 186 1 Vedtak per innbygger 18 år+ Kilde: SSB, SINTEF Helse

14 Omfang av tvungent psykisk helsevern: Tvangsdøgn, personer under tphv
Antall tvangsdøgn 2007: 27 % ( av totalt ) (Sintef helse, avd. psykisk helevern)

15 Omfang av tvungent psykisk helsevern Tphv uten døgn (TUD)
2002 2007 Estimat, alle utskrivninger til TUD fra institusjoner godkjent for tvang 1700 2600 Kilde: SINTEF Helse, 2008

16 TVUNGENT PSYKISK HELSEVERN OMFANG TVANGSTILBAKEHOLDELSE
Tvangstilbakeholdte pasienter, antall og prosent av alle innlagte i utvalgte år. voksenpsykiatrien (Kilde Samdata, psykiatri og SSB) 1989 1994 1999 2003 2007 Ant. Tv.innl. Tv.innlagte % av alle innl 2638 39 1952 35 1698 31 1136 22 1033 21 Alle innlagte Antall senger Belegg (%) 6884 8425 82 5621 6537 86 5084 5840 87 4200 5296 79 3485 4769 73

17 Omfang av tvungent psykisk helsevern : Variasjoner
Nasjonale: Tphv med døgnopphold 2007: Variasjonsfaktor 4.5 (SINTEFHelse 2008) TUD 2007: Andelen TUDvarier fra 2% til 13%av alle utskrivninger Internasjonale Variasjonsfaktor 36.3 (Salize,Dressing og Peitz 2002)

18 TVANGSINNLEGGELSESRATER Per 100 000 innbygger
Danmark (2000) England og Wales (1999) 48 Finland (2000) Frankrike (1999) Nederland (1999) Portugal (2000) Sverige (1998) Tyskland (2000) 175 Salize, Dressing & Peitz, 2002 Norge (2002)

19 Begrunnelser for tvang. Legale kriterier %,
Behandling Fare Begge (Overlast) Tverrsnitts us. 2007 (N= 806) 44 14 42 - Tverrsnitts us. 2003 (N=999) 39 13 27 (5+16) Variasjoner 7 - 42 (0-68) Innleggelse 2007 78 3 19 Innleggelse 2006 68 7 25 Kilder: Sintef Helse, Samdata psykisk helsevern,

20 KONKLUSJONER I Fortsatt usikkerhet om antall tvangsinnleggelser per år i Norge. Ulike estimater varier fra ca for vedtak og for henvisninger Antall personer varierer tilsvarende fra ca for vedtak, og for henvisninger

21 KONKLUSJONER II Tphv med døgn:
Antall innleggelser ligger historisk høyt, tendens til reduksjon Sannsynlig nedgang i antall tvangsdøgn Tphv uten døgn: Øker Dårlige data. Estimat 2007: 2600 Personer under tphv med døgn en gitt dag Jevn reduksjon ca 1000 pasienter i 2007


Laste ned ppt "TVUNGENT PSYKISK HELSEVERN I NORGE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google