Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Legers turnustjeneste i kommunene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Legers turnustjeneste i kommunene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Legers turnustjeneste i kommunene
Får turnuslegene den praktiske erfaringen og veiledningen de trenger? Masteroppgave i Folkehelsevitenskap, ISM, UiTø Juni 2006 Kandidat: Spesialist i allmennmedisin Svein Steinert Veileder: Professor Inger Njølstad Svein Steinert,

2 Spørreundersøkelse til alle turnusleger i kommunene, mai 2005
Adresselister fra fylkeslegekontorene 318 turnusleger fikk tilsendt spørreskjema Anonymisert undersøkelse Takkebrev (purring) i begynnelsen av juni 246 utfylte skjemaer ble mottatt (77%) Data behandlet i SPSS Svein Steinert,

3 Turnusleger i kommunene fordelt etter embetseksamen
Svein Steinert,

4 Turnusleger i kommunene fordelt etter alder
Svein Steinert,

5 Turnusleger fordelt etter kjønn
Svein Steinert,

6 Turnusleger i kommunene etter kommunestørrelse
Svein Steinert,

7 Turnusleger i kommunene etter praksisstørrelse
Svein Steinert,

8 Turnuslege på sin arbeidsplass Skaland legekontor, Berg kommune på Senja
Svein Steinert,

9 Kvalitet på utrustning av turnuslegekontor
Svein Steinert,

10 Internett på turnuslegekontoret
Svein Steinert,

11 Norsk elektronisk legehåndbok (NEL) på turnuslegekontoret
Svein Steinert,

12 Turnuslegekontor fordelt etter hyppighet av faste fagmøter
Svein Steinert,

13 Praktisk arbeid på legekontoret
Svein Steinert,

14 Turnusleger fordelt etter antall konsultasjoner per kurativ arbeidsdag
Svein Steinert,

15 Turnusleger fordelt etter ønsket antall konsultasjoner per kurativ arbeidsdag
Svein Steinert,

16 Arbeid på helsestasjon, mai 2005
Svein Steinert,

17 Arbeid på sykehjem, mai 2005 Svein Steinert,

18 Turnusleger fordelt etter antall legevakter per måned
Svein Steinert,

19 Legevakt – kjørevakt? Svein Steinert,

20 Har du personlig hovedveileder på legekontoret?
Svein Steinert,

21 Hadde du personlig veileder i sykehusturnus?
Svein Steinert,

22 Kan du tilkalle veileder eller annen lege i kommunen ved behov?
Svein Steinert,

23 Turnuslegekontor fordelt etter hyppighet av veiledningsmøter
Svein Steinert,

24 Turnusleger fordelt etter samlet antall timer veiledning per uke
Svein Steinert,

25 Turnusleger fordelt etter antall ganger de har observert sin veileder i en hel konsultasjon
Svein Steinert,

26 Turnusleger fordelt etter antall ganger de har blitt observert av sin veileder i en hel konsultasjon
Svein Steinert,

27 Videoutstyr til opptak på legekontoret
Svein Steinert,

28 Antall videofilmede konsultasjoner fram til mai 2005
Svein Steinert,

29 Utarbeidet skriftlig læringsplan mai 2005
Svein Steinert,

30 Turnusleger fordelt etter antall telefonråd fra sykehus/poliklinikker per uke
Svein Steinert,

31 Bakvakt når turnuslege har legevakt
Svein Steinert,

32 Turnusleger fordelt etter tilfredshet med veiledning i kommuneturnus
Svein Steinert,

33 Turnusleger fordelt etter tilfredshet med veiledning i sykehusturnus
Svein Steinert,

34 Konklusjon - utfordringer
De fleste turnuslegene får den allmennmedisinske praksisen de trenger. En stor andel av turnuslegene får ikke den veiledningen de har krav på. Kvalitetsproblemene er størst på de minste legekontorene. Bør stilles minimumskrav til praksiser som driver utdanning av turnusleger? Bør de stilles krav til veilederkompetanse hos leger som veileder turnusleger? Kan interkommunalt samarbeid gi bedre utdanning? Svein Steinert,

35 Steinfjorden – Berg kommune på Senja
Svein Steinert,

36 Tromsdalstinden Svein Steinert,


Laste ned ppt "Legers turnustjeneste i kommunene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google