Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bologna-prosessen og Norges ansvar i forhold til utstedelse av DS. Hva er egentlig et Diploma Supplement – vitnemålstillegg? Seminar om Diploma Supplement.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bologna-prosessen og Norges ansvar i forhold til utstedelse av DS. Hva er egentlig et Diploma Supplement – vitnemålstillegg? Seminar om Diploma Supplement."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bologna-prosessen og Norges ansvar i forhold til utstedelse av DS. Hva er egentlig et Diploma Supplement – vitnemålstillegg? Seminar om Diploma Supplement 7. mai 2009, Scandic Bergen City Hotel Etelka Tamminen Dahl

2 Universitets- og høgskoleloven 1.8.2005 § 3-11. Vitnemål (1) Institusjonen utferdiger vitnemål om fullført utdanning. Samtidig skal det utferdiges Diploma Supplement. NOKUT kan gi retningslinjer for innholdet i Diploma Supplement. (PÅLEGG)

3 Bolognaprosessen Som deltaker i Bolognaprosessen har Norge bundet seg til vedtak og anbefalinger, og deriblant gått inn for utstedelse av vitnemålstillegg til våre ferdige kandidater. (pålegg)

4 Lisboa konvensjonen – The Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region 1997 “The Parties shall promote, through the national information centres or otherwise, the use of the Unesco/Council of Europe Diploma Supplement or any other comparable document by the higher education institutions of the Parties.” (pålegg) 48 land har ratifisert konvensjonen. Norge ratifiserte konvensjonen i 1999 som det første av de nordiske land.

5 Utstedelse av engelskspråklig vitnemål “Det skal bare utstedes ett originalvitnemål etter et fullført utdanningsprogram. Dette skal være på norsk, med mindre programmet i sin helhet er gjennomført på engelsk. Vitnemålet kan suppleres med karakterutskrift på engelsk, og dokumentasjon som forklarer noe om det norske gradssystemet, oppbygning og begreper. Departementet anbefaler å bruke CEPES/UNESCO Diploma Supplement til dette.” brev av 24.03.98 fra Det kongelige kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet til Universitetet i Tromsø med kopi til de andre norske lærestedene innenfor høyere utdanning.

6 Behov for verktøy i forbindelse med godkjenning av utdanning fra andre læresteder Supplement to Higher Education Diplomas - det første forslaget til Diploma Supplement, utarbeidet av UNESCO/CEPES i 1988 Universitetsrådet sendte i 1992 til universitetene og de vitenskapelige høgskolene modellen med en anbefaling at DS burde bli tatt i bruk. (Avviker en del fra dagens modell)

7 Bolognaprosessen Bolognaerklæringen i 1999: 1.satsningsområde: ”Adaption of a system of easily and comparable degrees, also through the implementation of the Diploma Supplement, in order to promote European citizens employability and the international competitiveness of the European higher education system.”

8 Berlinkommunikeet i 2003: ”Recognition of degrees: Adoption of a system of easily readable and comparable degrees Ministers underline the importance of the Lisbon Recognition Convention, which should be ratified by all countries participating in the Bologna process, and call on the ENIC and NARIC networks along with the competent National Authorities to further the implementation of the Convention. They set the objective that every student graduating as from 2005 should receive the Diploma Supplement automatically and free of charge. It should be issued in a widely spoken European language. They appeal to institutions and employers to make full use of the Diploma Supplement so as to take advantage of the improved transparency and flexibility of the higher education degree systems, for fostering employability and facilitating academic recognition for further studies.”

9 Bologna Process Stocktaking Report 2009 “The Diploma Supplement (DS) is being implemented but not as widely as would have been expected. Despite the commitment to issuing the DS to all graduates automatically, free of charge and in a widely spoken European language by 2005, just over a half of the countries have managed to implement it fully by 2009.”

10 The Bologna Club: What U.S. Higher Education Can Learn from a Decade of European Reconstruction Clifford Adelman, Institute for Higher Education Policy, May 2008 - Developing a distinctive version of diploma supplement that summarizes individual student achievement

11 Det internasjonale Diploma Supplement Modellen, som det ikke er lov å avvike fra, er utarbeidet av Europakommisjonen, Europarådet og UNESCO/CEPES i 1998 Dokumentet består av følgende: Fast ledetekst og 8 hovedpunkter: 1.INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION 2.INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION 3.INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION 4.INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED 5.INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION 6.ADDITIONAL INFORMATION 7.CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT 8.INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM Alle punktene har underpunkter bortsett fra nummer 8.

12 Det internasjonale Diploma Supplement Dokumentasjon over og beskrivelse av kandidatens utdanning skrevet på et av de store internasjonale språkene –i forbindelse med godkjenning av utdanning –I forbindelse med søknad om jobb –I forbindelse med forklaring av landets utdanningssystem (punkt 8)

13 Hensikten med Diploma Supplement ifølge Europa- kommisjonen “the Diploma Supplement (DS) is a document aimed at improving international ‘transparency’ and at facilitating the academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value-judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. It is a flexible non-prescriptive tool which is designed to save time, money and workload. It is capable of adaption to local needs.” A description of the national higher education system within which the individual named on the original qualification graduated has to be attached to the DS. This description is provided by the National Academic Recognition Information Centres (NARICs) and is available on the website: www.enic-naric.net (Infoen som gjelder Norge er ikke oppdatert i denne adressen, NOKUT)www.enic-naric.net http://ec.europa.eu/education/policies/rec_qual/recognition/diploma_en.html

14 Definisjoner Diploma Supplement – The Diploma Supplement model was developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international “transparency” and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.) It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. http://ec.europa.eu/education/policies/rec_qual/recognition/diploma_en. html Erasmus Mundus 2009 – 2013, Programme Guide

15 Implementeringen av Diploma Supplement I Norge Katalysator: UNESCOs verdenskonferanse i 1998 I mai 1999, brev fra departementet til lærestedene: Diploma Supplement skulle være innført i løpet av 2001! -Innført i universitets- og høgskoleloven i 2003 i forbindelse med innføringen av Kvalitetsreformen

16 Hvem er kjent med Diploma Supplement? Alle studentene som startet sine studier i 2001 og 2002 fikk fra departementet en informasjonsbrosjyre på norsk, utenlandske studenter fikk informasjonen på engelsk I begynnelsen av 2003 fikk alle studenter og alle rådgivere i vgs et informasjonsbrev fra departementet I informasjonen ble det understreket at alle læresteder er pålagt å utstede Diploma Supplement til ferdige kandidater. I dag er det info om DS på websidene ved norske læresteder!

17 Kvalifikasjonsrammeverk og Diploma Supplement Det anbefales at nasjonale kvalifikasjonsrammeverk relateres til European Qualification Framework for Lifelong Learning (EQF) innen 2010 og at vitnemål som beskriver kvalifikasjoner bør ha referanse til et EQF – nivå fra 2012. Selvsertifisering av det norske nasjonale rammeverket er annonsert til å gjennomføres i 2013 (brev fra KD 17.11.08).

18 Aktører i Norge Kunnskapsdepartementet -Svarer bl.a. på Stocktakingrapporten NOKUT (Enic/Naric) -Overordnet ansvar for utviklingen av Diploma Supplement i Norge samt oppdateringen av punkt 8 i Diploma Supplement -Kontakt med de elektroniske studentsystemene om oppdatering -Opplæringsseminarer Spørsmål: Etterspør NOKUT vitnemål og vitnemålstillegg i forbindelse med evalueringer? FS evt andre Implementering av oppdateringer fra NOKUT SIU -Informasjon om Diploma Supplement Label -Bolognaekspertene UHR -Mottaker av forslag fra lærestedene til forbedringer? -De nasjonale fagrådene? Lærestedene -Utstedelse og KVALITETSSIKRING av Diploma Supplement

19 19 Forslag til tilleggstekst i Diploma Supplement punkt 8 The Norwegian grading scale, which is employed by all Norwegian institutions of higher education, follows the ECTS letter grading scale, but is applied in accordance with nationally established grading criteria. There is a qualitative description for each of the different grades and the scale is used absolutely (criterion-referenced assessment) rather than relatively (norm-referenced assessment). The use of the grading scale is monitored by a national group appointed by the Norwegian Association of Higher Education Institutions and the distribution of the grades is evaluated in accordance to the ECTS grading scale. (Your Guide UiB 2008)‏

20 Diploma Supplement Lærestedets visittkort


Laste ned ppt "Bologna-prosessen og Norges ansvar i forhold til utstedelse av DS. Hva er egentlig et Diploma Supplement – vitnemålstillegg? Seminar om Diploma Supplement."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google