Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fleksibilitet i utdanning v/Edel Storelvmo Rektor ved Høgskolen i Narvik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fleksibilitet i utdanning v/Edel Storelvmo Rektor ved Høgskolen i Narvik."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fleksibilitet i utdanning v/Edel Storelvmo Rektor ved Høgskolen i Narvik

2 Innhold •Situasjonen på arbeidsmarkedet •Kompetansebasert næringsliv… •Hva gjør Institusjonene? Hva gjør HiN? •Hva gjør bedriftene? •Løsningen ligger i samspillet !!

3 Situasjonen på arbeidsmarkedet, noen overskrifter •Rekordlav arbeidsledighet •Ingeniørmangel hindrer oppdrag •Ingeniørmangel gir økte boligpriser •Ingeniørmangel hindrer tunnelsjekk •Ingeniørmangel kritisk for bedriftene •Ingeniørmangel truer vindmølleindustri

4 Hva kan institusjonene gjøre? På lang sikt og hele tiden: •Rekruttering nasjonalt •Rekruttering internasjonalt •Tydelig og mer formidling •Gjøre utdanningene spennende, virkelighetsnær og mer tilgjengelig •Synliggjøre spennende og aktuell forskning •Utvikle og styrke egen kompetanse •Videreutvikle samarbeidet med arbeidslivet På kort sikt: •Gjøre utdanningene mer tilgjengelig for flere grupper og på flere steder •Bruke moderne teknologi, for eksempel nettkurs •Inngå konkrete samarbeidsavtaler med bedriftene om kompetanseheving •Tilby relevant EVU etter behov •Videreutvikle samarbeidet med arbeidslivet

5 Høgskolens oppgaver •Utdanning •Forskning og utvikling •Samfunnsrollen •Internasjonalisering

6 Utdanning Kvalifisert arbeidskraft: •Fleksibel ingeniørutdanning •Fleksibel sivilingeniørutdanning •Utenlandske studenter •Samarbeid med andre institusjoner

7 Teknologiutdanningene Bachelor i ingeniørfag •Allmenn bygg •Industriteknikk •Kraftdesign •Elektronikk •Datateknikk •Romteknologi Doktorgradsutdanning I teknologi (Dr.ing) Master i teknologi Sivilingeniørutdanning •Integrert bygningsteknologi •Industriell teknologi •Ingeniørdesign •Elektroteknikk •Data – IT •Romteknologi

8 Fleksibilitet – hvordan? Bachelor i ingeniørfag: •Forkurs – på eller utenfor campus, hel eller halv progresjon •Førsteåret – på eller utenfor campus, hel eller halv progresjon •Andreåret – på campus (hel), samlingsbasert (halv) •Tredjeåret – på campus eller utenfor campus i samarbeid med næringslivet på stedet som har behov for kompetansen. Dette næringslivet deltar aktivt i spissingen av utdanningen. Basert på forpliktende avtaler med næringslivet. Master i teknologi – sivilingeniør •Studieåret deles i fire deler •Du kan følge alle fire eller bare to •Hver del har intensivuker og leseuker •Prosjektoppgaver og hovedoppgave kan gjøres relevant for bedriften studenten er tilknyttet

9 Hovedoppgaver •VVS og energiteknikk •Materialteknologi •Styrkeberegninger •Instrumentering, måleteknikk •Kraftforsyning •Simulering •Vegbygging •Gang- og sykkelveier •Logistikk •Produksjonsteknologi •Kvalitetsledelse •Robotteknikk •Vegbyggingsmaterialer •Systemer for kosteffektivisering

10 Doktorgradsstipender HiN har til enhver tid 15 - 20 doktorgradsstipendiater, noen finansiert av næringslivet. Aktuelle områder: •Reguleringsteknikk •Simulering og modellering av snøskred •Kraftelektronikk •Energiteknikk, integrering av varmesentraler •Bygningsmaterialer i kaldt klima •Logistikk •Komposittmaterialer •Vindkraft

11 Andre Bachelorutdanninger •Bachelor i Multimediaprogrammering •Bachelor Lærerutdanning i realfag og teknologi •Bachelor i sykepleie - Sykepleieutdanning •Bachelor i økonomi og administrasjon med spesialisering i Logistikk eller Informasjonsteknologi Kvalifisering •Forkurs for ingeniørutdanning •Forkurs for utenlandske studenter •Treterminsordningen

12 Videreutdanninger: Forebyggende rusarbeid Rusrelatert arbeid Praksisveiledning Datateknikk Praktisk økonomi og ledelse Matematikk for lærere grunnskole og vgs Praktisk – pedagogisk utdanning Kunnskapsløftet i skolen Byggeadministrasjon Vedlikehold av veger og gater

13 Hva gjør bedriftene? •Rekrutteringsstrategi •Samarbeid med institusjonene – enkeltvis eller gjennom bransjeorganisasjon •Studentavtaler •Trainee-ordninger •Markedsføring av yrkene •Karriereplaner •Mer fokus på FoU og innovasjon Er det tilstrekkelig? Er det de riktige grep?

14 Samarbeidsformer •Hovedoppgaver: Utvikling, Rekruttering, Kontakt med fagmiljø, Kvalitet i utdanning, Innovasjoner, Knoppskyting •Stipendiater: Kompetansebygging, Strategisk satsing, Langsiktig perspektiv, Rekruttering, Bygge spisskompetanse, Innovasjoner, Knoppskyting •Studentavtaler: Rekruttering •Fleksibel ingeniør- og siv.ingutdanning: Rekruttering, gjensidig kompetansebygging, styrket bosetting, •Kandidatutplassering (trainee): Utvikling, rekruttering med støtteordning •Utdanne egne ansatte: Lønnsomhet, konkurransekraft

15 Og videre: •Delta i utdanningene Kvalitet og relevans i utdanningene, gode relasjoner, rekruttering. •Spisskompetanse i fellesskap Bli best på noe •Utveksle personell Innovasjoner Sterkt fagmiljø •Prosjekterfinansiering Skattefunn, Innovasjon Norge, brukerstyrte prosjekter, nasjonalt og internasjonalt

16 Forskning og utvikling Fem FoU-grupper godkjent av høgskolestyret •Simulering. Teknologi i kaldt klima •Inhomogene materialer, lettvektskonstruksjoner •Logistikk, virtuell produksjon og Supply Chain Management •Elektromekaniske systemer •Energiteknikk I tillegg foregår det FoU innenfor blant annet: Bygg/ Konstruksjon, Romteknologi, Didaktikk for teknologi og realfag, Innovasjon/Entreprenørskap, Helse, Helse/samfunn (Rus)

17 Viktige satsinger •Kaldt klima •Fornybar energi •Satelittprosjekter •Elektromekanikk •Logistikkprosjekter •Miljøteknologi •Innovasjons- og entreprenørskapsprosjekter •Kvalitet i undervisning innenfor teknologi og realfag

18 Samhandling er nøkkelen! Takk for oppmerksomheten! Besøk HiN på www.hin.no


Laste ned ppt "Fleksibilitet i utdanning v/Edel Storelvmo Rektor ved Høgskolen i Narvik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google