Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Internasjonalisering Rapport fra et høgskoleperspektiv ved Jørn Wroldsen, rektor HiG.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Internasjonalisering Rapport fra et høgskoleperspektiv ved Jørn Wroldsen, rektor HiG."— Utskrift av presentasjonen:

1 Internasjonalisering Rapport fra et høgskoleperspektiv ved Jørn Wroldsen, rektor HiG

2 Hvorfor internasjonalisering? Stortingsmelding nr 14 (2008-2009) ”Internasjonalisering av utdanning” Internasjonalisering skal gjelde ALLE elever, studenter, og ansatte ved utdanningsinstitusjonene. Etter kvalitetsreformen 2003 -økt fokus, men må rette mer fokus mot de kvalitative fordelene med internasjonalisering Internasjonalisering skal gi høyere faglig kvalitet og dermed også bidra til å forberede elever, studenter og lærere på en mer globalisert hverdag : et flerkulturelt Norge og et internasjonalt rettet arbeidsmarked Med kvalitetsreformen ble det som alltid hadde vært aktive forskeres hverdag institusjonalisert. Samarbeid innen utd. og forskning er so m regel lettå få aksept for.

3 Spesielt 4 stikkord er viktig: Kvalitet –øke kvaliteten på norsk utdanning Relevans –gi en relevant utdanning Attraksjon – gjøre institusjonene til attraktive samarbeidspartnere, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt Samarbeid – samarbeide med gode og komplementære partnerinstitusjoner Essens – å skape forståelse og fred

4 Spesielle utfordringer for Høgskolen i Gjøvik Relativt liten høgskole- hvordan være attraktiv for gode internasjonale partnere? Tilbyr såkalte korte profesjonsutdanninger som sykepleie og ingeniør -mindre tid i rammeplanen for utveksling? Administrative utfordringer (opptak, eksamen, mottak, bopel, folkeregisteret, markedsføring…)

5 Status – noen detaljer Felles internasjonalt kontor med HiL, samarbeider også med HiHm. Gjør oss mer attraktive for potensielle utenlandske partnere. Gratisplasser for våre studenter To master studieprogram på engelsk- god rekruttering av internasjonale gradsstudenter. Større studietilbud på engelsk, også bachelor nivå Best på studenter til CERN (CSC). Internasjonal spisskompetanse og aktive forskere på utvalgte fagområder. Stikkord: CIMET/ERASMUS MUNDUS, CERN, NISLAB/PhD, Turbine, eGIS, BEST,.. I startgropa vedr. internasjonalisering av campus. God rekruttering av faglig tilsatte internasjonalt.

6 Mobilitet - utreisende studenter

7 Mobilitet - innreisende studenter

8 Hvorfor reiser studenter ut? Kultur og språk Gode støtteordninger økonomisk Internasjonal arbeidskompetanse (CV) Faglig utvikling Men: Studieprogresjon? Hvorfor vil studenter komme til Gjøvik? Kultur og språk Faglig relevans Gode engelskkunnskaper Snø og skiforhold Men: Norge er et høykostland visumreglement

9 Samarbeidspartnere Til sammen har HiG og HiL ca 120 partnerinstitusjoner i utlandet. Avtaler i Europa, Peru, USA, Canada, Australia, New Zealand, Sør-Afrika, Palestina, Namibia, Kina, Russland Ulike program: Erasmus, Nordplus, Erasmus Mundus, Kvoteprogrammet UNISKA UTFORDRINGER : Sterkere satsing på færre partnere (eks.: Hubei) Forene ”bottom up” og ”top down” Samordne med nasjonale prioriteringer (EU, BRICS,..)


Laste ned ppt "Internasjonalisering Rapport fra et høgskoleperspektiv ved Jørn Wroldsen, rektor HiG."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google