Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gjøre greie for hovedsyn og argumentasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gjøre greie for hovedsyn og argumentasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gjøre greie for hovedsyn og argumentasjon
Langsvarsoppgave 4 Hovedmål, høsten 2018 Lenke til oppgaven: 3a5656e6465&r1val=Videreg%C3%A5ende&r2=%C7%82%C7%82456b73616d656e736f &r2val=Eksamensop pgaver&r3=%C7%82%C7% d32&r3val=H%C3%B8st%202018&openedmodalwindow=1

2 Oppgaven Vedlegg: «Ikke glem språket vårt» av Åse Wetås, fra Bergens Tidende Formuler kort hovedsynet i teksten og forklar hvordan forfatteren argumenterer for synet sitt. Kommenter til slutt denne påstanden fra teksten: «Språket definerer hvem vi er.» Kommentar: Oppgaven er tredelt. I den første delen skal du kort og presist formulere hovedsynet. I den andre delen skal du bruke relevant fagspråk. I den siste delen skal du vise evne til selvstendig refleksjon.

3 Hvorfor bør du velge denne oppgavetypen?
Disposisjonen er gitt i oppgaveformuleringen. Du kan bruke det du kan om språk. Du får vist evne til å forstå tekst (tekstkompetanse). Dette er en oppgave der du ofte blir bedt om å si din egen mening til slutt.

4 Les vedlegget med pennen
Les artikkelen to ganger. Strek under hovedsynet. Strek under argumentene. ©NTBscanpix

5 Hovedsynet i teksten Husk at hovedsynet er en mening eller en holdning – ikke et faktum. Et hovedsyn er noe som kan argumenteres for. Tittelen er neppe tilfeldig. Den kan antyde et hovedsyn. Skriv ned det du mener er hovedsynet i denne teksten. Les det du mener er hovedsynet i artikkelen, for en gruppe på 3–4 medelever. Diskuter hvordan dere kan formulere hovedsynet på en kort og presis måte.

6 Innledning og hovedsyn
Skriv innledningen. Du må ha med følgende informasjon: Tittel og forfatter på teksten du skal skrive om, hvor og når den er publisert. Du kan formulere hovedsynet allerede i innledningen. Iallfall bør du si noe om hva teksten handler om. Når du formulerer hovedsynet, bør du bruke begrepet «hovedsyn». Du kan også innlede med noen generelle tanker om det teksten tar opp.

7 Vurder innledningen Gå sammen i grupper på 3–4.
Les innledningene høyt for hverandre. Vurder hvilken innledning som fungerer best, og forklar hvorfor den fungerer så godt. Gå tilbake til teksten din og juster innledningen.

8 Argumentasjon Du skal bruke fagspråk når du forklarer argumentasjonen.
Diskuter hvilke fagbegreper som er relevante. Oppgaven ber ikke om retoriske begreper, men du kan bruke det (for eksempel etos-, patos- og logosappell, retoriske spørsmål, gjentakelse, plussord, metafor, sammenlikning). Skriv et utkast til del to. Forslag til temasetninger: Gjennom de språklige virkemidlene gjentakelse og besjeling peker Wetås på hvor viktig det er at det norske språket ivaretas som en del av kulturarven vår. Ved hjelp av positivt ladde ord om norsk språk appellerer Wetås til følelsene våre og understreker at det norske språket er en del av det som definerer oss som nasjon.

9 Sjekkliste for del to av oppgaven
Bruker du fagspråk? Har du skrevet temasetninger som innleder hvert avsnitt? Svarer du på hvordan Wetås argumenterer? Underbygger du med eksempler? Er språket ditt korrekt og presist? Er språket variert? Bruk gjerne synonymfunksjonen. Bruker du tekstbindere?

10 Kommentar og refleksjon
I den siste delen av oppgaven skal du kommentere påstanden «Språket definerer hvem vi er». Her skal du vise selvstendig refleksjon. Å kommentere innebærer at du kan dele dine tanker om dette. Du skal vise refleksjon, men det er også en fordel å vise at du har lært noe i språkhistorien som kan støtte tankene dine. Du kan trekke inn egne tanker, erfaringer og eksempler. Har språket noen gang definert deg? Har noen tenkt eller sagt noe om deg ut fra hvordan du snakker eller skriver? Denne delen av oppgaven bør være 1–2 avsnitt. Den skal ikke utgjøre bare avslutningen. Det bør definitivt være mer enn et par linjer.

11 Avslutning I avslutningen må du binde de delene som handlet om artikkelen, sammen med dine refleksjoner rundt den ene påstanden fra teksten. Du bør avslutte på en slik måte at leseren forstår at teksten er slutt. Du bør ikke bringe nye momenter eller eksempler inn i konklusjonen din.

12 Skriveramme Hva må med? Eksempel på temasetning/setningstartere
Innledning Presenter artikkelen. Sett artikkelen inn i en kontekst. Artikkelen «Ikke glem språket vårt» ble publisert i Bergens Tidende i 2017. Hovedsyn Formuler hovedsynet kort og presist. Bruk uttrykket «hovedsyn». I artikkelen hevder Wetås at … Argumentasjon 2–3 avsnitt om hvordan Wetås argumenterer Bruk fagspråk! Gjennom de språklige virkemidlene gjentakelse og besjeling peker Wetås på hvor viktig det er at det norske språket må ivaretas som en del av kulturarven vår. Kommenter påstand 1–2 avsnitt Wetås har på mange måter rett i at språket definerer hvem vi er. På den ene siden … På den andre siden … Derimot … Vi kan heller ikke se bort fra at … Avslutning Oppsummering/refleksjon Ved å koble språket til vår identitet som norske oppfordrer Wetås … Skriveramme

13 Sjekkliste Sjekk at du har fått med alle detaljene i innledningen.
Sjekk at kursiv og anførselstegn er brukt på korrekt måte. Sjekk at du siterer korrekt. Sjekk at du svarer på alle delene av oppgaven. Sjekk at du underbygger med sitater/parafraserer artikkelen når du analyserer argumentasjonen. Sjekk at du bruker fagspråk. Sjekk at du varierer språket ditt. Bruk gjerne Ctrl + H for å sjekke hyppigheten av ord du tror du bruker mye. Bruk synonymfunksjonen. Sjekk at du har gode temasetninger og sammenbinding mellom avsnittene. Bruk tekstbindere! Sjekk at det ikke er skrivefeil og tegnsettingsfeil i svaret ditt. Sjekk at konklusjonen virkelig avrunder svaret ditt. Sjekk at kildelista er korrekt, og at du har oppgitt kilder på en korrekt måte.


Laste ned ppt "Gjøre greie for hovedsyn og argumentasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google