Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Offentlige anskaffelser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Offentlige anskaffelser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Offentlige anskaffelser
Seniorrådgiver Johan Englund, Difi

2 Offentlige anskaffelser for dummys - fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser

3 Grunnleggende prinsipper i anskaffelsesregelverket
Konkurranse Likebehandling – ikke-diskriminering Forholdsmessighet Forutberegnelighet Etterprøvbarhet

4 Ulike prosedyreformer i regelverket
Anskaffelsesprosedyren beskriver hvordan anskaffelsen skal gjennomføres. Prosedyreformer i anskaffelsesregelverket Åpen anbuds/tilbudskonkurranse Begrenset anbuds/tilbudskonkurranse Konkurransepreget dialog Konkurranse med forhandling Plan – og designkonkurranse Konkurranse om innovasjonspartnerskap

5 Mot en kontrakt med en leverandør…..
Kontrakts-inngåelse Evaluering (inkl valg av leverandører) Levering av endelig tilbud Forhandlinger Innlevering av tilbud Prekvalifisering av leverandører Kunngjøring

6 Evaluering av løsningsforslag
Avvisning av Tilbud 3 Rangering Tilbud 1 Tilbud 2 Tilbud 3 Tilbud 4 Tilbud 5 Tilbud 6 1. Tilbud 2 2. Tilbud 4 3. Tilbud 1 4. Tilbud 5 5. Tilbud 6 Tildelingskriterier For eksempel: Pris (20%) Kvalitet (50%) Gjennomføringsevne (30%) Absolutte krav

7 Mot en kontrakt med en leverandør…..
Kontrakts-inngåelse Evaluering (inkl valg av leverandører) Levering av endelig tilbud Forhandlinger Innlevering av tilbud Prekvalifisering av leverandører Kunngjøring

8 Gruppediskusjon: Hvorfor mislykkes IT-anskaffelser?

9 Det verifiserte behovet
Delivery Volume Legal requirements Capacity Quality Price Life cycle cost Service level Ordering Guarantees Risk IPRs Environment

10 Konkurransegrunnlaget
Leverings- tid Volum Risiko Grensesnitt Kapasitet Kvalitet Levetid Levering Bestillings- rutiner Pris- elementer Kontrakts- gjenstand Garanti Rettig – heter Miljø Konkurransegrunnlaget skal beskrive: Kontraktsgjenstanden, egenskaper ved denne, grensesnitt og forhold som er viktige for leveransen hvordan tilbyder skal svare (konkurranseregler) Dårlig tid, lav innkjøpsfaglig kompetanse og manglende tverrfaglighet medføre lett at konkurransegrunnlaget ikke gjenspeiler det verifiserte behovet.

11 Leverandørens tilbud Leverandørens tilbud kan avvike fra konkurranse-
Leverings- tid Volum Risiko Grensesnitt Kapasitet Kvalitet Levetid Levering Bestillings- rutiner Pris- elementer Kontrakts- gjenstand klausul Garanti Rettig – heter Miljø Leverandørens tilbud kan avvike fra konkurranse- grunnlaget grunnet: at konkurransegrunnlaget ikke er forstått avvik forbehold (leverandørens forutsetninger) bevisst utelatelse/formulering ”slurv”

12 Endelig kontrakt Endelig kontrakt som ikke dekker
Leverings- tid Volum Risiko Grensesnitt Kapasitet Kvalitet Levetid Levering Bestillings- rutiner Pris- elementer Kontrakts- gjenstand klausul Rettig – heter Miljø Endelig kontrakt som ikke dekker det verifiserte behovet kan skyldes: usystematisk og/eller mangelfull evaluering svak gjennomføring av forhandlinger at ”feil” fra tidligere aktiviteter i prosessen akkumuleres

13 Endelig kontrakt ≠ Verifisert behov
Leverings- tid Volum Risiko Grensesnitt Kapasitet Miljø Kvalitet Pris- regulering Levetid Levering Bestillings- rutiner elementer Kontrakts- gjenstand Garanti Rettig – heter Leverings- tid Volum Risiko Grensesnitt Kapasitet Kvalitet Levetid Levering Bestillings- rutiner Pris- elementer Kontrakts- gjenstand klausul Rettig – heter Miljø

14 ANSKAFFELSESPROSESSEN Definere behov og forberede konkurranse
grunnlag Test / Dialog Kontrakt Leveranse Kontrakt oppfølging Konkurranse Definere behov og forberede konkurranse Konkurranse Kontraktsoppfølging

15 Sentrale elementer i en innovativ anskaffelse
Fokus på behov Åpne spesifikasjoner Dialog med markedet Fleksible kontrakter

16 Takk for oppmerksomheten!
Johan Englund


Laste ned ppt "Offentlige anskaffelser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google