Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rentabilitetsanalyser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rentabilitetsanalyser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rentabilitetsanalyser
Med rentabilitet menes inntjeningen på investert kapital Kapittel 6

2 Ulike rentabilitetsmål
For å analysere virksomhetens lønnsomhet beregnes ofte følgende nøkkeltall: Totalkapitalens rentabilitet Kalles også totalavkastningen eller totalrentabiliteten Totalkapitalens omløpshastighet Resultatgraden Egenkapitalens rentabilitet Driftsmarginen Avkastningen på sysselsatt kapital Kapittel 6

3 Totalkapitalens rentabilitet
Viser rentabiliteten (avkastningen) på den totale kapitalen som er bundet i bedriften (sum eiendeler) Hvis for eksempel totalkapitalens rentabilitet er 10 %, har bedriften oppnådd en avkastning lik 10 % av bedriftens verdier (uttrykt som sum totalkapital i balansen) Kapittel 6

4 Totalkapitalens rentabilitet (RTK)
Balanse Resultatregnskap 2. Eierens andel av resultatet Kostnader ekskl. finanskostn. Egenkapital Eiendeler Inntekter RTK Resultat før finanskost. Gjeld 1. Långivernes andel av resultatet (rentekostnadene) Kapittel 6

5 Totalkapitalens rentabilitet
Totalkapitalrentabiliteten beregnes på følgende måte: Gjennomsnittlig totalkapital = (IB + UB)/2 Kapittel 6

6 Rentabilitet av totalkapitalen
Krav til totalrentabiliteten: Minst være lik den gjennomensnittlige lånerenten bedriften betaler for sine lån. Målsetningen for RTK ved normal risiko vil være 5-6 % høyere enn den avkastningen som en risikofri pengeplassering gir Kapittel 6

7 Eller gruppert på en annen måte
Kapitalens omløpshastighet Resultatgraden Kapittel 6

8 Sammenhengen mellom resultatgrad, kapitalens omløpshastighet og totalkapitalrentabilitet
15% grad 10% Totalkapitalrentabilitet 5% 15% 10% 0% 1 2 3 4 Kapitalens omløps- Kapittel 6 hastighet

9 Egenkapitalens rentabilitet
Egenkapitalens rentabilitet før skatt: Kapittel 6

10 Rentabilitet av egenkapitalen etter skatt
Egenkapitalrentabiliteten (REK) etter skatt: Kapittel 6

11 Krav til egenkapitalrentabiliteten
Minst like høy som den avkastningen eierne kunne fått ved en alternativ plassering av kapitalen i andre prosjekter med tilsvarende risiko Egenkapitalen bærer en høyere risiko enn fremmedkapitalen, og avkastningskravet bør derfor settes noe høyere Kapittel 6

12 Hva påvirker egenkapitalrentabiliteten?
Egenkapitalrentabiliteten er avhengig av totalrentabiliteten og gjeldsgraden Vi benytter symbolene Totalkapitalens rentabilitet = RTK Egenkapitalens rentabilitet = REK Gjennomsnittlig gjeldsrente = r Gjennomsnittlig egenkapital = EK Gjennomsnittlig gjeld = G Sammenhengen er: Kapittel 6

13 Hva påvirker egenkapitalrentabiliteten (2)
Egenkapitalrentabiliteten avhenger av tre forhold: Totalkapitalens rentabilitet (RTK) Gjeldsgraden ( ) Differansen mellom totalrentabiliteten (RTK) og gjennomsnittlig gjeldsrente (r) Leddet ∙ (RTK – r) blir positivt når RTK > r og negativt når RTK < r. Sammenhengen fremgår av tabellen på neste side. G EK G EK Kapittel 6

14 Hva påvirker egenkapitalrentabiliteten (3)
Kapittel 6

15 Driftsmarginen Driftsmarginen viser hvordan selve driften har gått uavhengig av hvordan bedriften er finansiert: Kapittel 6

16 Avkastning på sysselsatt kapital
Med sysselsatt kapital menes normalt totalkapitalen minus rentefri gjeld Et formål med avkastningen på sysselsatt kapital er å se om bedriftens drift genererer en avkastning som er større enn bedriftens kapitalkostnader Kapittel 6


Laste ned ppt "Rentabilitetsanalyser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google