Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FINANSIERING/ BALANSEVURDERINGER

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FINANSIERING/ BALANSEVURDERINGER"— Utskrift av presentasjonen:

1 FINANSIERING/ BALANSEVURDERINGER
Forelesning Mål med forelesningen: Bli kjent med passivasida i balansen og se denne i sammenheng med praktiske finansieringsspørsmål

2 BALANSEN:

3 BALANSEN (2):

4 BALANSEN (3): Diskusjon 1
Hva mener vi med arbeidskapital ? (Beskriv det med egne ord) Hvorfor er arbeidskapital et viktig begrep? Hva er det arbeidskapitalen forteller oss noe om ? (finansieringen eller likviditeten)

5 LITT OM LIKVIDITET: Likviditet er egentlig en stadig strøm av penger
Eiendelssiden i balansen er bygd opp slik at det minst likvide er øverst og det mest likvide er nederst Hvorfor er likviditet så viktig ?

6 LITT OM LIKVIDITET (2): Hvordan måler vi likviditet ?
Krav om kontantstrømanalyse for store foretak

7 FINANSIERING: Finansiering dreier seg om å besvare 2 spørsmål:
1. Hva skal forholdet mellom EK og Gjeld være ? 2. Hvordan skal EK og Gjeld være sammensatt ?

8 FINANSIERING (2): GJELDEN kjennetegnes ved at TILBAKEBETALINGEN ER KONTRAKTSFESTET I KRONER => Renter og avdrag er faste kostnader

9 FINANSIERING (3): Avkastningen for egenkapitalen er IKKE kontraktsfestet Egenkapitaleierne får det som blir igjen etter at långiverne har fått sitt Egenkapitaleierne tar større risiko Egenkapitaleierne vil kreve høyere avkastning enn långiverne

10 FINANSIERING (4): 1. Forholdet mellom EK og Gjeld:
Dette spørsmålet er blitt diskutert blant teoretikere og praktikere i mange årtier - fortsatt har ingen løst gåten Diskusjon 2: Hva tror du påvirker valget mellom EK og Gjeld ?

11 FINANSIERING (5): 2. Sammensetningen av EK og gjeld
EK: Innskutt EK og opptjent EK Fri og bunden EK ?

12 FINANSIERING (6): 2. Sammensetningen av EK og Gjeld (2):
Gjeld: Langs.gjeld og korts.gjeld Kortsiktig gjeld: Leverandørgjeld, kassekreditt, annen kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld: Alternative lånetyper med forskjellige betingelser (rente, nedbetaling o.s.v.)

13 FINANSIERING OG LIKVIDITET:
Et eksempel: Investering i lastebil kr Låner 100 %, annuitetslån over 5 år, 9 % p.a. rente 25 % skattemessige saldoavskrivninger Driftsresultat før avskrivninger = kr

14 FINANSIERING OG LIKVIDITET (2):

15 FINANSIERING OG LIKVIDITET (3):
Hva har skjedd ? Hvorfor har det skjedd ? Hva kan vi gjøre ?

16 FINANSIERING SETT FRA BANKEN:
Diskusjon 3: Hva tror du at banken legger vekt på i vurderingen av lånesøknad ?

17 FINANSIERING SETT FRA BANKEN (2):
Forholdstall som sier mye om konkursrisiko: Arbeidskapital i % av sum eiendeler Driftsresultat i % av sum eiendeler Egenkapitalprosenten

18 SELVFINANSIERING: Viktig begrep som kan defineres som:
Resultat etter skatt + avskrivninger = Det beløpet vi kan bruke til - investering i eiendeler - nedbetaling av gjeld

19 FINANSIERING OG RISIKO:
Desto høyere risikoen i et prosjekt er desto høyere avkastning vil investorene kreve Avkastning Risiko

20 FINANSIERING OG RISIKO (2):
Bankens produkter passer dårlig når risikoen er veldig høy. Hva betyr det for en entreprenør ? Et godt råd i etableringsfasen - forsøk å spre den finansielle risikoen på flere

21 FINANSIERING OG RISIKO (3):
Diskusjon 4: Se på tegningsinnbydelsen til NCR Eiendom SA - Er det noe som skurrer ? Finnes det ”snille onkler” ?

22 UTBYTTE: Utbytte er det som deles ut til eierne (utdeling på aksjer i oppgava) Viktig spørsmål: Hvor stor del av resultatet skal deles ut som utbytte og hvor stor del skal selskapet selv beholde ?

23 UTBYTTE (2): Teorien er enkel: Hvilken avkastning kan eierne få dersom de får disponere pengene og hvilken avkastning kan selskapet gi disse pengene ?

24 UTBYTTE (3): Utbyttepolitikk i praksis: Signaleffekt:
Redusert utbytte gir signal om at selskapet er i pengeknipe => negativt signal

25 SWEDENET 2: Rørerelseskapitalbindingen er kapitalbinding i omløpsmidler hva er egentlig dette ? Hva er langsiktige investeringer (AN) og hva er kortsiktige investeringer (OM) ?

26 SWEDENET 2 (2): Pkt. 1, 2 og 3 går på eiernes forhold til selskapet hva er det banken setter fingeren på i dette forholdet ?

27 SWEDENET 2 (3): Pkt. 4: Et godt råd: Gå til dine eiendeler før du går til banken Hvilke alternativer har vi ?


Laste ned ppt "FINANSIERING/ BALANSEVURDERINGER"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google