Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 6: Gjeldsgrad og risiko

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 6: Gjeldsgrad og risiko"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Kapittel 6: Gjeldsgrad og risiko

3 Kapitel 6: Oversikt 1. Investeringsrisiko 2. Finansieringsrisiko
3. Gjeldsgrad og systematisk risiko

4 1. Investeringsrisiko Gjeldsandel: VG/VE + VG Gjeldsgrad: VG/VE
Høy risiko Gjeldsandel: VG/VE + VG Gjeldsgrad: VG/VE Investeringsrisiko: - usikkerhet på eiendelssiden - usikkerhet i driftsresultatet (OFR) - uavhengig av fordeling av kontantstrøm mellom eiere og kreditorer Ved 100% eierfinansiering (kun EK): Investeringsrisiko = EK-risiko Ved gjeldsfinansiering: Eierne må også bære finansieringsrisiko Investeringsrisiko < EK-risiko

5 2. Finansieringsrisiko Høy risiko Finansieringsrisiko: Usikkerhet for eierne skapt av selskapets gjeldsfinansiering Eksempel: Et helt egenkapitalfinansiert selskap har utestående 2 mill. aksjer med markedskurs pr. aksje på Selskapet er ikke i skatteposisjon. Ledelsen budsjetterer med overskudd pr. aksje (OFR) for ulike tilstander som vist nedenfor. Hver tilstand har samme sannsynlighet. Regn ut overskudd pr. aksje (OPA) OPA endres proposjonalt med OFR

6 2. Finansieringsrisiko (forts.)
Høy risiko Overskudd pr. aksje (OPA) og finansieringsrisiko: Eksempel (forts.): Selskapet låner 600 mill. til 10 % årlig rente. Antall aksjer reduseres fra 2 mill. til 1 mill. Regn ut overskudd pr. aksje (OPA). OPA uten gjeld (fra forrige side):

7 2. Finansieringsrisiko (forts.)
Høy risiko Eksempel (forts.): Selskap uten gjeld: Mål på finansieringsrisiko

8 2. Finansieringsrisiko (forts.)
Høy risiko Eksempel (forts.): Selskap med gjeld: Mål på finansieringsrisiko

9 2. Finansieringsrisiko (forts.)
Eksempel (forts.):

10 2. Finansieringsrisiko (forts.)
Høy risiko Økt gjeldsgrad øker finansieringsrisikoen Økt risiko i OPA; OPA blir høyere i gode tider og lavere i dårlige Utfallsspekter øker Standardavvik øker Variasjonskoeffisient øker Variasjonskoeffisient ved 0 gjeld (0,61) reflekterer total investeringsrisiko Økningen til 1,0 reflekterer total finansieringsrisiko E(OPA) øker også Hittil: Risikofri gjeld; ingen konkursrisiko

11 3. Gjeldsgrad og systematisk risiko
bI = systematisk investeringsrisiko; ikke-diversifiserbar Reflekter usikkerhet i selskapets kontantstrøm fra driften (uavhengig av finansiering) Fra beta-sammenhengene: bT = wE . bE + wG. (1-s).bG wG = 0 bT = bE = bI Uten skatt: Det kan vises at bT er uavhengig av gjeldsgrad bT = bI = wE . bE + wG . bG. Setter inn wE = E/(G + E) og wG= G/(G + E) bE = bI + (bI - bG) . G/E Systematisk aksjerisiko = systematisk investeringsrisiko + tillegg for systematisk finansieringsrisiko

12 3. Gjeldsgrad og systematisk risiko (forts.)
Eksempel: Et selskap uten gjeld har beregnet aksjens systematiske risiko til 0,7. Ved gjeldsgrad til og med 1 anser ledelsen at konkursrisikoen er 0. Gjeldsgrad utover dette øker gjeldsbeta med 0,1 enheter pr. enhet økt gjeldsgrad. Hva skjer med systematisk eierrisiko ved økende gjeldsfinansiering? bE = bI + (bI - bG) . G/E bE = 0,7 + (0,7 - bG) . G/E

13 3. Gjeldsgrad og systematisk risiko (forts.)
bI bG b bE

14 Oppsummering Investeringsrisiko er eiendelsrisiko, som er uavhengig av hvordan kontantstrøm fra driften deles mellom eiere og kreditorer Finansieringsrisiko er usikkerhet for eierne skapt av gjeldsfinansiering Økt gjeldsgrad øker finansieringsrisikoen bI = systematisk investeringsrisiko; reflkterer ikke-diversifiserbar usikkerhet i kontantstrøm fra driften bI = bT = wE . bE + wG. (1-s).bG Uten skatt: bE = bI + (bI - bG) . G/E

15 Oppgave 1 I selskap A er investeringsbeta anslått til 1,5 og gjeldsbeta til 0,5. Egenkapitalbeta er anslått til 2. Se bort fra skatt. Hva er gjeldsandelen? Oppgave 2 Bedrift B har en gjeldsgrad på 0,5. Selskapets gjeldsbeta er 0,3 og egenkapitalbeta er 2. Selskapet planlegger et nytt prosjekt med samme systematiske risiko som dagens eiendeler. Prosjektet skal fullt ut gjeldsfinansieres. Dette vil øke gjeldsgraden til 1 og gjeldsbetaen til 0,5. Hva blir selskapets egenkapitalbeta etter at det nye prosjektet er igangsatt (se bort fra skatt)?

16 Oppgave 3 Selskap C har utestående aksjer. Dagens aksjekurs er 300 kr. Gjelden på 2 mill. kr (markedsverdi) er risikofri. Forventet egenkapitalavkastning er 20% og risikofri rente er 10%. Hva er selskapets markedsverdi? Oppgave 4 Hvilken gjeldsgrad har selskap C i oppgave 3?


Laste ned ppt "Kapittel 6: Gjeldsgrad og risiko"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google