Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lensmann i Røyken og Hurum Sigrid Andreassen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lensmann i Røyken og Hurum Sigrid Andreassen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Status politireform Presentasjon for fellesnemnda i nye Asker kommune 10. november 2017
Lensmann i Røyken og Hurum Sigrid Andreassen Leder i region Øst, Søndre Buskerud pd Øyvind Aas. Politiinspektør Einar Aas. Stasjonssjef i Asker Politiinspektør Stein Olav Bredli leder av enhet vest

2 OSLO POLITIDISTRIKT Antall ansatte ca 3200

3 STATUS I REFORMARBEIDET
NÆRPOLITIREFORMEN – HVA INNEBÆRER DET FOR KOMMUNENE? KVALITETSREFORM (2018 – 2020) STRUKTURREFORM ( Nye OPD etablert ) TYNGDEPUNKTENE SKAL VÆRE VED DE GEOGRAFISKE DRIFTSENHETENE PRIORITERTE FUNKSJONER I 2017 POLITIRÅD/POLITIKONTAKT ETTERRETNING POLITIPATRULJEN - POLITIARBEID PÅ STEDET FELLES STRAFFSAKSINNTAK TJENESTEKONTOR OPERASJONSSENTRALEN PROSESSEN VIDERE I POLITIET AVKLARING PÅ FULLMAKTER OG FØRINGER TETT DIALOG MELLOM ENHET VEST OG RØYKEN OG HURUM/LEDER GDE BUSKERUD UTARBEIDE EN PLAN FOR SAMMENSLÅINGSPROSESSEN LØPENDE DIALOG MED KOMMUNENE

4 Enhet vest Asker politistasjon – politikontakt pi. Einar Aas
Bærum politistasjon – politikontakt pi. Stein Olav Bredli (Enhetsleder) Majorstuen politistasjon – politikontakt pi. Arne Solberg (Nk) Ca 380 ansatte 5 seksjoner og 2 støttestaber Ansvar for polititjeneste i Asker, Bærum og bydelene vestre Aker, nordre Aker, Ullern og Frogner i Oslo. Antall straffesaker: ca i året Antall innbyggere: ca

5 Røyken og Hurum lensmannskontor
Røyken og Hurum lensmannskontor – Lensmann Sigrid Andreassen Leder av region øst, Søndre Buskerud – Politistasjonssjef Øyvind Aas 24 ansatte fordelt på; Politiseksjon Forvaltning Sivil rettspleie Ansvar for polititjeneste i Røyken og Hurum Antall straffesaker: ca 1100 i året / 3200 innen sivil rettspleie Antall innbyggere: ca

6 POLITIINNSATS I ASKER KOMMUNE:
Enhet vest Seksjon for kriminalitetsforebygging Patruljeseksjonen Påtaleseksjonen Etterforskningsseksjonen Etterretningsseksjonen 2 staber Beredskap og arrangementer mv Felles enhet for operativ tjeneste (FOT) Operasjonssentral (styrer all patruljetjeneste i OPD) Seksjon for innsatsledelse Seksjon for hunde- og ryttertjeneste Seksjon for trafikk – og sjøtjeneste

7 Felles enhet for utlending og forvaltning(FUF)
Utlendingskontroll Pass (Bærum og Oslo) Våpensaker og førerkort for OPD (Asker politistasjon) Utlendingsforvaltning (Oslo S) Felles enhet for nasjonale bistandsressurser (FNB) Beredskapstroppen Helikopter Bombehund Krise – og gisselforhandling

8 Felles kriminalenhet (FKE)
Kriminalvakta Arrestavsnittet Digitalt politiarbeid (Ligger også ute lokalt) Kriminalteknisk seksjon Seksjon for felles straffesaksinntak og påtale(FSI) Felles enhet for forebygging (FEF) Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE) Pårørendeoppfølging (Selvdrap, drap) Evakuert pårørendeoppfølging (EPS) Grove økonomisaker, Drap/drapsforsøk Organisert kriminalitet Menneskehandel Grove seksuallovbrudd

9 SAMARBEIDSPARTNERE Politiråd og utvalg Barnevernet i kommunen
Krisesenter Nav Boligkontor SLT Samordningsmodell for lokale, forbyggende tiltak mot rus – og kriminalitet. Styret, Koordineringsgruppen og utøvende nivå Beredskapsarbeid i Asker kommune Jevnlig dialog med beredskapsansvarlig i Asker kommune Foredrag for skoler, helse mv

10 Spørsmål?


Laste ned ppt "Lensmann i Røyken og Hurum Sigrid Andreassen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google