Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Øvelser med kommunal kriseledelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Øvelser med kommunal kriseledelse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Øvelser med kommunal kriseledelse

2 Øvelser - bakgrunn Bl.a. instruks, lov og forskrift.
Forskrift § 7, komm. beredskapsplan skal øves hvert annet år. Vi (FM) plikter å øve kommunene hvert 4. år. Forskriften sier også at kommunen skal ha system for opplæring.

3 Hvorfor øvelser Læring Økte kunnskaper og ferdigheter
Evaluering – hva var bra og hva kan bli bedre? Foreslå tiltak og implementere endringer i planverk Økte kunnskaper til å håndtere uønska hendelser som med sikkerhet vil komme i en eller annen form. Evaluering og implementering er viktig, ellers går vi i samme «fella» neste gang.

4 Øvelser Samme scenario alle kommuner Øvet 16 av 21 kommuner
Bortfall av strøm i dårlig vær og uønska hendelser som kan inntreffe forårsaket av dette Tett samarbeid med MET og kraftbransjen Formøte – konsekvensanalyser - opptrappingsdager 4. år Noen synes nok det har vært for mange uønska «følge-hendelser» Formøte har til hensikt å informere om øvingskonseptet. Mye av øvelsen er gjennomført når vi kommer til øvelsesdagen.

5 Formål: Kommunal kriseledelse skal få øvet sin evne til å håndtere uønska hendelser i henhold til egen beredskapsplan – er planen dekkende? Er målet oppnådd? Planene er øvd Mye kunnskap sitter «under huden» - må deles Forbedringspunkter funnet Ressursoversikter (interne og eksterne) Befolkningsvarsling Kommunikasjon (også uten strøm og nett) Planen ble øvd? Eller hadde man det under huden? Denne kunnskapen må inn i planene!

6 Øvingsmål: Styrke kommunal kriseledelses evne til å håndtere uønska hendelser i henhold til eget planverk Er plan for organisering, ansvar, roller og fullmakter dekkende Oppdaterte og kjente varslingslister Oppdaterte og dekkende ressursoversikt, både interne og eksternt Plan for befolkningsvarsel og evakueringsplan Krisekommunikasjon Som dere så av forrige bilde, fantes det forbedringspunkter blant øvingsmålene.

7 Prinsippene: Nærhet Ansvar Likhet Samvirke
Øvde vi etter disse? Ja, men fordi det var øvelse og skulle gi størst mulig utbytte for flere var krise-ledelsene litt store, dvs. sektorledere og noen ganger flere var med hele tiden. Dette for læring og mulighet til å rullere kriseledelsen ved hendelser som går over tid. Alle må hvile etter x antall timer. Samvirke, mange opplevde at de ble kjent med nye ressurser og muligheter i andre etater og organisajoner.

8 Noen «klipp» evalueringene
Nyttig, lærerikt, positivt og spennende Veldig nyttig med praktisk øvelse. Mye læring i at vi øver flere dager Mange steiner ble løftet og mange problemer berørt Gjør det mulig å evaluere og forbedre våre rutiner/planer Fikk bekreftet at beredskap/kriseplan fungerer Avdekket læring/forbedringspunkter

9 Samhandlingen mellom oss og andre aktører var spennende og nyttig
Noe lavt stressnivå En ser hvor sårbart et samfunn er ved strømbortfall Overrasket over hvor motiverte egen organisasjon har vært gjennom øvelsen

10 Neste øvelse? Planlegging Ønsker innspill fra dere Scenario? Fra ROS?
Langsom eller akutt øvelse? Kan ikke love å innfri alle ønsker, men viktig å se behov og ta det med i videre arbeid hos oss Sender ut dette til alle kommuner, også de som ikke er her og ber om tilbakemelding på e-post.

11 Takk for oppmerksomheten 


Laste ned ppt "Øvelser med kommunal kriseledelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google