Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PTF-kurs Eirik Sundan – Roger Øverås Foto: Bjørn Erik Olsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PTF-kurs Eirik Sundan – Roger Øverås Foto: Bjørn Erik Olsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 PTF-kurs Eirik Sundan – Roger Øverås Foto: Bjørn Erik Olsen

2 Program for dagen 09.00Innledning v/Eirik Sundan og Roger Øverås 10.00Pause 10.15Informasjon fra opplæringskontor 10.30Gruppeoppgaver m/oppsummering 12.00Lunsj 12.45Skole-arbeidsliv m/oppgaver 13.45Oppsummering 14.00Slutt

3 Kursets målsetting Kvalitetssikre organisering og gjennomføring av prosjekt til fordypning på en mest hensiktsmessig måte Virkemidler for å øke gjennomføringen av videregående opplæring Informere om kurs i «overgang skole-næringsliv

4 Nyheter.. Overgang elev-lærling Utdanning.no PTF-forum Arbeidsavtale Endring av forskriftene Samarbeid skole-arbeidsliv

5 Endring av forskriften PTF – tydeligste effekt på elevenes yrkesvalg, motivasjon, mulighet for læreplass og forståelse av teori↔praksis Nytt navn –Fordypningsfag? Tydeliggjøre samarbeid skole og arbeidsliv Regionalt og lokalt arbeidsliv sammen med skolen, definere innholdet i opplæringen i tråd med lokale komp.behov Endring av forskriften

6 Fleksibilitet eller faglighet (Fafo 2012) Hva sier rapporten? Delrapporten viser at organiseringen er enkeltpersoners kontakter Samarbeides det med opplæringskontor/videregående skole Så langt det er mulig bør PTF foregå i bedrift/virksomhet Kan man timeplanfeste PTF først også organiseres resten av fagene ut i fra disse planene? (tilpasses lokalt næringsliv) Inntrykket fra intervjuene er aktørerene i næringslivet er i liten grad med i prosessen i utformingen av de lokale læreplanene Rektorene opplever at økt kontakt med arbeidslivet ↔ formalisere nettverk og avtaler

7 Organisering av PTF Arbeide med å utvikle lokale læreplaner med felles struktur, noen felles læreplanmål Utvikle gode vurderingsrutiner i faget som fremmer læringsarbeidet Utnytte hospiteringsordningen til kvalitetsutvikling av faget PTF Samarbeid med lokalt næringsliv

8 Gruppeoppgave Diskuter hvordan faget PtF organiseres og gjennomføres Se på de ulike skjemaer og planer dere bruker. -Er dette godt nok? -Hva kan/bør endres på ? -Hva må det jobbes mer med? -Samarbeid med næringsliv/oppl.ktr? -Samarbeid internt på skolen? (rådgivere,fellesfaglære,andre programområder osv..) Hver gruppe legger fram en konklusjon/oppsummering http://www.udir.no/Lareplaner/Veiledninger-til-lareplaner/Revidert- 2013/Veileder-for-Prosjekt-til-fordypning/

9 Samarbeid skole-arbeidsliv Formålet med samarbeidsprosjektet er å bidra til: økt kvalitet og relevans i utdanningen at samfunnet får dekket sitt behov for arbeidskraft Det skal spesielt støtte opp målet om økt gjennomføring i utdanningen, inngått samfunnskontrakt om å tilby tilstrekkelig med læreplasser, at tilbudsstruktur i videregående opplæring er i samsvar med næringsstrukturen i fylket og at elever tar mest mulig informerte utdanningsvalg. Prosjektet har to hovedmål som henger nært sammen og understøtter hverandre: 1. Utvikle hensiktsmessige og varige samarbeidsarenaer mellom skole og arbeidsliv som skal bidra til en mer velfungerende dimensjonering, flere læreplasser og mer bevisste utdanningsvalg 2.Utvikle og ta i bruk et digitalt verktøy for samarbeid mellom skole – arbeidsliv som skal være en nasjonal pilot og inngå i utdanning.no Det er videre beskrevet flere delmål. Hovedmål 2 forutsettes gjennomført i samarbeid med Senter for IKT i utdanningen.

10 Delmål til hovedmål 1: Få en helhetlig oversikt over dagens samarbeid mellom skole og arbeidsliv i Nordland Utvikle og prøve ut en modell for samarbeid mellom skole – arbeidsliv gjennom utprøving i noen geografiske områder. Basert på utprøvingen, gjøre nødvendige tilpasninger og iverksette en hensiktsmessig felles modell for samarbeid mellom skole – arbeidsliv med avklarte roller til ulike regionale aktører. Modellen skal gi rom for lokale variasjoner

11 Delmål til hovedmål 2: Utvikle en modul i utdanning.no som skal gi en oversikt over arbeidslivet på kommune, regionalt og fylkesnivå. Oversikt skal bl.a vise ulike bransjer, gi oversikt lærebedrifter, vise kart, tabeller med mer Utvikle en ny modul i utdanning.no som gi en oversikt over samarbeidstiltak/partnerskapsarbeid mellom skole og arbeidsliv Gjennomføre en pilotutprøving i et begrenset antall fylker Gjøre tilgjengelig moduler i utdanning.no som fritt skal kunne brukes av alle landets fylker og av ulike målgrupper.

12 Veien hit Veien videre

13

14

15

16

17

18 Bruk av verktøyet Oppgave om bruk av verktøyet.. Tidsbruk ca 20-25 min..

19 Oppsummering Målsetting for kurset Veien videre??

20 Takk for oss og vel hjem Takk for oss og vel hjem 26.09.2016


Laste ned ppt "PTF-kurs Eirik Sundan – Roger Øverås Foto: Bjørn Erik Olsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google