Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Leppefiskstatistikk Tove Aasheim, Statistikkavdelingen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Leppefiskstatistikk Tove Aasheim, Statistikkavdelingen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Leppefiskstatistikk 2014-2016 Tove Aasheim, Statistikkavdelingen
Evalueringsmøte leppefisk

2 Disposisjon Antall fartøy Antall fisk (stk) Fangstinntekt
Fisketillatelser Eiere Eventuell lukking

3 1. Antall fartøy - totalt 2014 2015 2016 Fartøy i merkeregisteret 380
2014 2015 2016 Fartøy i merkeregisteret 380 432 477 Fartøy utenfor merkeregisteret/ fritidsfartøy 11 6 16 Totalt 391 438 493

4 1. Antall fartøy - fylkesfordeling
fylke (kode) Fartøyfylke 2014 2015 2016 Endring i antall Prosentvis endring 20 Finnmark 2 1 -1 -50 % 19 Troms -100 % 18 Nordland 8 7 -13 % 17 Nord-Trøndelag 16 6 % Sør-Trøndelag 26 36 30 4 15 % 15 Møre og Romsdal 50 63 69 38 % 14 Sogn og Fjordane 22 28 25 3 14 % 12 Hordaland 96 109 121 26 % 11 Rogaland 45 47 56 24 % 10 Vest-Agder 53 62 66 13 25 % 9 Aust-Agder 27 29 40 48 % Telemark Vestfold 5 63 % 6 Buskerud Oslo 0 % Akershus Østfold 8 % Totalt 380 432 477 97

5 1. Antall fartøy – lengdefordeling totalt
Lengdegruppe 2014 2015 2016 Endring i antall Prosentvis endring ,99 meter st. l. 13 15 2 15 % ,99 meter st. l. 54 75 118 64 119 % ,99 meter st. l. 73 85 95 22 30 % ,99 meter st. l. 74 86 102 28 38 % ,99 meter st. l. 46 40 -6 -13 % ,99 meter st. l. 36 41 33 -3 -8 % ,99 meter st. l. 58 57 -1 -2 % ,99 meter st. l. 3 1 -2 -67 % ,99 meter st. l. 12 14 9 -25 % ,99 meter st. l. -50 % ,99 meter st. l. 5 6 20 % meter st. l. og over 4 -4 -100 % Totalsum 380 432 477 97 26 %

6 1. Antall fartøy – lengde 5-5,99 m, fylkesvis
(kode) Fartøyfylke 2014 2015 2016 Endring i antall Prosentvis endring 20 Finnmark 1 0 % 18 Nordland 17 Nord-Trøndelag 2 5 4 100 % 16 Sør-Trøndelag 9 125 % 15 Møre og Romsdal 7 11 10 143 % 14 Sogn og Fjordane -1 -100 % 12 Hordaland 40 % Rogaland 140 % Vest-Agder 13 26 160 % Aust-Agder 6 167 % 8 Telemark 3 500 % Vestfold 133 % Buskerud Oslo Østfold 67 % Totalt 54 75 118 64 119 %

7 1. Antall fartøy – lengde 7-7,99 m, fylkesvis
Fartøy-fylke (kode) Fartøyfylke 2014 2015 2016 Endring i antall Prosentvis endring 18 Nordland 1 0 % 17 Nord-Trøndelag 6 4 -2 -33 % 16 Sør-Trøndelag 3 33 % 15 Møre og Romsdal 8 10 7 233 % 14 Sogn og Fjordane 133 % 12 Hordaland 33 35 43 30 % 11 Rogaland 13 36 % Vest-Agder 9 Aust-Agder 5 100 % Vestfold 2 Østfold -1 Totalt 74 86 102 28 38 %

8 2. Antall fisk - fylkesfordeling

9 2. Antall fisk (stk) – fartøy fordelt på grupper
Grupper av antall fisk 2014 2015 2016 01. Under stk 17 20 13 stk 34 40 36 stk 30 stk 25 32 48 stk 27 29 50 stk 38 59 57 stk stk 21 47 stk 111 83 101 stk stk 11 14 stk 12 6 5 stk og over 2 3 1 Totalt 391 438 493

10 3. Fangstinntekt - fylkesfordeling

11 3. Fangstinntekt - gruppering
Gruppering fangstinntekt 2014 2015 2016 01. Under kr 34 32 21 kroner 24 27 36 kroner 14 23 18 kroner 19 17 kroner 26 35 41 kroner 25 47 kroner 42 52 49 kroner 38 62 kroner 22 39 kroner 93 85 100 kroner 44 kroner 13 12 16 kroner 5 3 kroner 1 kroner og over Totalt 391 438 493

12 3. Fangstverdi – gjennomsnitt 2016

13 3. Fangstverdi – antall fartøy, leppefisk/annen fisk
2014 2015 2016 Kun leppefisk 176 201 246 Leppefisk og annen fisk 215 237 247 Totalt 391 438 493

14 4. Fartøy med fisketillatelser
Deltakelse lukkede fiskeri 2014 2015 2016 Deltar i lukket fiskeri m/aktuelt fartøy 65 62 56 Deltar i lukket fiskeri m/annet fartøy 36 46 50 Deltar ikke i lukkede fiskerier 279 324 371 Totalt 380 432 477

15 4. Fartøy med fisketillatelser - 2016

16 5. Eiere – antall fartøy per eier
2014 2015 2016 7 1 6 5 4 3 2 37 43 60 290 323 337 Totalt 332 372 402

17 5. Eiere – aldersfordeling 2016
Aldersgrupper Antall eiere 1. Yngre enn 20 år 7 år 48 år 66 år 96 år 105 år 56 år 28 8. 70 år og over 39 Totalt 445

18 5. Eiere – kjønnsfordeling 2016
Antall eiere Kvinner 7 Menn 438 Totalt 445

19 5. Eiere – manntallsstatus 2016
Antall eiere Blad A 97 Blad B 346 Ikke manntallsført 2 Totalt 445

20 6. Eventuell lukking Kriterie for lukking
Fangstinntekt for leppefisk på minst kr i to av årene 2014, 2015 eller 2016 Totalt er det 346 fartøy som kvalifiserer til lukket gruppe på dette kriteriet.

21 6. Eventuell lukking - fylkesfordeling
Fartøyfylke (kode) Fartøyfylke 2014 2015 2016 18 Nordland 5 17 Nord-Trøndelag 11 14 16 Sør-Trøndelag 26 23 15 Møre og Romsdal 31 50 46 Sogn og Fjordane 12 Hordaland 71 91 79 Rogaland 29 39 34 10 Vest-Agder 35 45 9 Aust-Agder 25 22 8 Telemark 6 7 Vestfold 4 3 Oslo 1 Østfold Totalt 253 338 295


Laste ned ppt "Leppefiskstatistikk Tove Aasheim, Statistikkavdelingen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google