Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tall og fakta 2006 1.01 Antall virkestoffer med norsk markedsføringstillatelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tall og fakta 2006 1.01 Antall virkestoffer med norsk markedsføringstillatelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tall og fakta 2006 1.01 Antall virkestoffer med norsk markedsføringstillatelse

2 Tall og fakta 2006 1.02 Nye og utgåtte virkestoffer

3 Tall og fakta 2006 1.03 Antall legemidler i Norge

4 Tall og fakta 2006 1.04 Antall markedsføringstillatelser i Norge

5 Tall og fakta 2006 1.05 Legemiddelsalg i Norge, 2005-kroner

6 Tall og fakta 2006 1.06 Legemiddelsalg pr innbygger i Norge, 2005-kroner

7 Tall og fakta 2006 1.07 Omsetningen av legemidler i Norge

8 Tall og fakta 2006 1.08 Omsetningsvekst i volum og verdi

9 Tall og fakta 2006 1.09 Omsetning av legemidler fordelt på terapeutiske hovedgrupper (ATC)

10 Tall og fakta 2006 1.10 De 25 største legemiddelfirmaene på det norske markedet

11 Tall og fakta 2006 1.11 De 25 legemidlene på det norske markedet med høyest omsetning

12 Tall og fakta 2006 1.12 De 25 mest omsatte legemidlene i definerte døgndoser (DDD)

13 Tall og fakta 2006 1.13 Fordeling av legemiddelomsetningen på omsetningsleddene

14 Tall og fakta 2006 1.14 Nye innovative legemidlers andel av totalmarkedet

15 Tall og fakta 2006 1.15 Innovative legemiddelgruppers omsetningsfordeling

16 Tall og fakta 2006 1.16 Omsetning av generiske legemidler (DDD)

17 Tall og fakta 2006 1.17 Kopipreparaters andel av det samlede generiske markedet

18 Tall og fakta 2006 1.18 Omsetning av parallellimporterte legemidler

19 Tall og fakta 2006 1.19 Markedsandel for legemiddelgrossister

20 Tall og fakta 2006 1.20 Antall apotek etter kjedetilhørighet

21 Tall og fakta 2006 1.21 Apotekenes omsetning etter kjedetilhørighet

22 Tall og fakta 2006 1.22 Apotekenes omsetning etter kjedetilhørighet, ekskl. sykehusapotek

23 Tall og fakta 2006 2.01 Prisendring på legemidler og generell prisvekst

24 Tall og fakta 2006 2.02 Offentlige utgifter til legemidler på blå resept

25 Tall og fakta 2006 2.03 Finansiering av legemiddelforbruket

26 Tall og fakta 2006 2.04 Offentlige utgifter til legemidler pr innbygger

27 Tall og fakta 2006 2.05 Offentlige helseutgifter, kr pr innbygger

28 Tall og fakta 2006 2.06 Offentlige utgifter til helsetjeneste og legemidler

29 Tall og fakta 2006 2.07 Offentlige legemiddelutgifter i prosent av offentlige helseutgifter

30 Tall og fakta 2006 2.08 Legemiddelutgifter i privat og offentlig sektor

31 Tall og fakta 2006 2.09 Daglige kostnader for bruk av legemidler

32 Tall og fakta 2006 2.10 Forbrukerens utgifter til legemidler i forhold til andre utgifter

33 Tall og fakta 2006 2.11 Legemiddelutgifter som andel av samlede driftsutgifter i helseinstitusjoner i Norge

34 Tall og fakta 2006 2.12 Folketrygdens utgifter til ulike formål

35 Tall og fakta 2006 2.13 Utgifter til helseformål

36 Tall og fakta 2006 3.01 Reseptfrie legemidlers andel av totalmarkedet (AUP) i omsetning

37 Tall og fakta 2006 3.02 Reseptfrie legemidlers andel av totalmarkedet (DDD)

38 Tall og fakta 2006 3.03 De 25 reseptfrie legemidlene med høyest omsetning

39 Tall og fakta 2006 3.04 Reseptfrie legemidlers omsetning fordelt etter utvalgte terapigrupper (ATC)

40 Tall og fakta 2006 3.05 De 10 største legemiddelfirmaene innen reseptfrie legemidler

41 Tall og fakta 2006 3.06 De 10 legemiddelfirmaene med høyest reseptfriandel

42 Tall og fakta 2006 3.07 Omsetningen av reseptfrie legemidler

43 Tall og fakta 2006 3.08 Omsetningen av reseptfrie legemidler DDD

44 Tall og fakta 2006 3.09 Reseptfrie legemidlers andel av omsetningen (AUP) i enkelte land

45 Tall og fakta 2006 3.10 Omsetningsfordeling for reseptfrie legemidler (DDD)

46 Tall og fakta 2006 4.01 De 10 veterinærlegemidlene til akvakultur med høyest omsetning

47 Tall og fakta 2006 4.02 De 10 veterinærlegemidlene til varmblodige dyr med høyest omsetning

48 Tall og fakta 2006 4.03 De 5 største firmaene innen akvakultur

49 Tall og fakta 2006 4.04 De 10 største firmaene innen øvrig veterinærmedisin

50 Tall og fakta 2006 4.05 Omsetning veterinære antibakterielle midler

51 Tall og fakta 2006 4.06 Fiskeoppdrett og antibiotikabruk

52 Tall og fakta 2006 4.07 Omsetningsfordeling i legemiddelmarkedet for varmblodige dyr

53 Tall og fakta 2006 5.01 Legemiddelindustriens investeringer i forskning og utvikling

54 Tall og fakta 2006 5.02 Investeringer i forskning og utvikling i prosent av omsetningen

55 Tall og fakta 2006 5.03 Innmeldte kliniske studier

56 Tall og fakta 2006 5.04 Pågående kliniske studier i regi av legemiddelindustrien

57 Tall og fakta 2006 5.05 Igangsatte kliniske studier i regi av legemiddelindustrien

58 Tall og fakta 2006 5.06 Norges import og eksport av legemidler

59 Tall og fakta 2006 5.07 Antall mottakerland av norskproduserte legemidler

60 Tall og fakta 2006 5.08 Antall ansatte i legemiddelindustrien og distribusjonsleddene

61 Tall og fakta 2006 5.09 Antall ansatte i legemiddelindustrien i Norge

62 Tall og fakta 2006 5.10 Ansatte i farmasøytiske bedrifter med produksjon i Norge

63 Tall og fakta 2006 6.01 Internasjonal prisindeks for legemidler

64 Tall og fakta 2006 6.02 Ledende farmasøytiske selskap på verdensmarkedet

65 Tall og fakta 2006 6.03 Fusjoner og oppkjøp

66 Tall og fakta 2006 6.04 Ledende legemidler på verdensmarkedet

67 Tall og fakta 2006 6.05 Det norske legemiddelmarkedet sett i forhold til Europa

68 Tall og fakta 2006 6.06 Legemiddelforbruk (DDD) i Norden pr innbygger

69 Tall og fakta 2006 6.07 Legemiddelforbruk (AIP) i Norden pr innbygger

70 Tall og fakta 2006 6.08 Omsetningsutvikling for legemidler i Norden

71 Tall og fakta 2006 6.09 Helse- og legemiddelutgifter i OECD

72 Tall og fakta 2006 6.10 Legemiddelutgifter som andel av helseutgifter i OECD

73 Tall og fakta 2006 6.11 Offentlige legemiddelutgifter i prosent av offentlige helseutgifter i OECD

74 Tall og fakta 2006 6.12 Forsknings- og utviklingskostnader for et nytt legemiddel

75 Tall og fakta 2006 6.13 Andel nye legemidler som stoppes på hvert utviklingstrinn

76 Tall og fakta 2006 6.14 Samlet antall nye virkestoffer introdusert på verdensbasis

77 Tall og fakta 2006 6.15 Legemiddelindustriens investeringer i forskning og utvikling i Europa

78 Tall og fakta 2006 6.16 Samlede FoU-investeringer fordelt på bioteknologiske og øvrige legemidler

79 Tall og fakta 2006 6.17 Legemiddelindustriens investeringer i FoU i Europa og USA

80 Tall og fakta 2006 6.18 FoU-investeringer fordelt etter kategori

81 Tall og fakta 2006 6.19 FOU-investeringer i bioteknologi fordelt på region

82 Tall og fakta 2006 6.20 Fordeling av den samlede globale legemiddelomsetningen på regioner

83 Tall og fakta 2006 6.21 Global omsetningsvekst legemidler

84 Tall og fakta 2006 6.22 Legemiddelutgifter som andel av helseutgifter i Europa

85 Tall og fakta 2006 6.23 Egenbetaling for refunderte legemidler

86 Tall og fakta 2006 6.24 Mva på legemidler og andre varer og tjenester i Europa

87 Tall og fakta 2006 6.25 Generikas andel av totalmarkedet

88 Tall og fakta 2006 6.26 Antall innbyggere pr apotek i Europa

89 Tall og fakta 2006 6.27 Fordeling av legemiddelomsetningen i Norden

90 Tall og fakta 2006 6.28 Samlede forskningsinvesteringer som andel av brutto nasjonalprodukt

91 Tall og fakta 2006 7.01 Fylkesvis omsetning av legemidler

92 Tall og fakta 2006 7.02 Innbyggere pr lege i fylkene

93 Tall og fakta 2006 7.03 Finnmark

94 Tall og fakta 2006 7.04 Troms

95 Tall og fakta 2006 7.05 Nordland

96 Tall og fakta 2006 7.06 Nord-Trøndelag

97 Tall og fakta 2006 7.07 Sør-Trøndelag

98 Tall og fakta 2006 7.08 Møre og Romsdal

99 Tall og fakta 2006 7.09 Sogn og Fjordane

100 Tall og fakta 2006 7.10 Hordaland

101 Tall og fakta 2006 7.11 Rogaland

102 Tall og fakta 2006 7.12 Vest-Agder

103 Tall og fakta 2006 7.13 Aust-Agder

104 Tall og fakta 2006 7.14 Telemark

105 Tall og fakta 2006 7.15 Vestfold

106 Tall og fakta 2006 7.16 Buskerud

107 Tall og fakta 2006 7.17 Akershus

108 Tall og fakta 2006 7.18 Oslo

109 Tall og fakta 2006 7.19 Oppland

110 Tall og fakta 2006 7.20 Hedmark

111 Tall og fakta 2006 7.21 Østfold


Laste ned ppt "Tall og fakta 2006 1.01 Antall virkestoffer med norsk markedsføringstillatelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google