Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen!.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen!."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen!

2 Jeg vil bidra til en bedre verden også etter at jeg har gått bort.
Det å ha skrevet testament har gitt meg trygghet og indre ro. Det gir en god følelse til livslinja, at en leilighet på Bjølsen kan gi andre folk en sjanse. Tove, 57 år Jeg tror det er naturlig å tenke på hva som skjer når man en dag går bort, og kunne ikke tenke meg noe bedre enn å gi noe til en organisasjon som har hjulpet meg. De gjør en fantastisk jobb! Anniken, 74 år Min tante Elisabeth hadde alltid pratet om å testamentere til gode formål. Vi i familien er bare glade og stolte over å få hjelpe til med å oppfylle hennes vilje og takknemlige for at en gave doneres til hennes hjertesak. Nevø av barnløs testator på 87 år Jeg vil bidra til en bedre verden også etter at jeg har gått bort. Ove, 72 år

3

4 Oversikt Innledning Hvem arver uten testament? - arvegangsreglene
Uskifte Enkelte endringer foreslått i NOU 2014: – Ny arvelov Hvem kan opprette testament? Hvordan opprette testament – formkravene Forberedelser og vurderinger ved skriving av testament

5 Arvetavlen – hvem arver uten testament?

6 Forts. – hvem arver uten testament
Avdøde etterlater seg ektefelle og barn ¼ - del til ektefellen ¾-deler til barna Minstearv til ektefellen i mindre dødsbo - 4 G I dag kr

7 Forts. – hvem arver uten testament
Avdøde etterlater seg bare barn Alt går til barna

8 Forts. – hvem arver uten testament
Avdøde etterlater seg ektefelle og slektninger ½-part til ektefellen ½-part til søsken/nieser/nevøer Minstearv til ektefellen i mindre dødsbo - 6 G I dag kr

9 Forts. – hvem arver uten testament
Fjernere slektninger enn fettere og kusiner arver ikke – "herreløs arv" Staten som arving Fra 1. september Herreløs arv skal gå til frivillige organisasjoner og deres arbeid for barn og unge.

10 Kort om samboeres arverett
Samboeres arverett – betinget rett til minstearv på 4 G Dagens regel Har hatt, har eller venter barn Men samboer i minst 5 år – uten barn – kan gis arverett i testament

11 Litt om uskifte Praktisk viktig regel for ektefeller
Utsetter skifte/delingstidspunktet til egen død Ubetinget rett for lengstlevende ektefelle overfor felles barn Krever samtykke fra særkullsbarn Viktig å vite at man i testament bare kan bestemme over sin andel av uskifteboet Normalt ½-parten

12 Kort om NOU 2014:1 Ny arvelov Hovedpunkter fra utkastet:
Ektefellens arverett utvides Samboere med felles barn eller 5 års samliv likestilles arvemessig med ektefeller Pliktdelen reduseres og beregningsmåten endres Notartestament

13 Hvem kan opprette testament?
I utgangspunktet alle myndige personer

14 Den økonomiske grensen for å kunne opprette testament
Personens egen familie og formuessituasjon må tas i betraktning for å sikre at testamentet blir gyldig Ektefellens arverett – ¼ - del og minst 4 G Livsarvingers pliktdelsarv – 2/3-deler Pliktdelsarvens maksimale grense på 1 million kroner Grensen hvis man har ektefelle og barn er en formue som er over 12 G - i dag kr

15 Forklaring – den økonomiske grensen
Kvantitativ testasjonskompetanse – arvelater med ektefelle og barn 12 G som minimum for å kunne ha kvantitativ testasjonskompetanse (G = G = ) 4 G som ektefellens minstearv i konkurranse med livsarvinger 8 G som pliktdelsarv til livsarvinger (2/3 – deler av boets netto formue)

16 Eksempler – Avdøde etterlater seg ektefelle og barn
Dødsbo på kr ¼-del til ektefellen: kr 2/3-deler er pliktdel til livsarvingene: kr Resterende til disp. i testament: kr

17 Eksempler – Avdøde etterlater seg ektefelle og 2 barn
Dødsbo på kr ¼-del til ektefellen: kr 2/3-deler er pliktdel til livsarvingene: kr Resterende til disp. i testament: kr men,

18 Eksempler – Avdøde etterlater seg ektefelle og 2 barn
Dødsbo på kr – samme som forrige eksempel ¼-del til ektefellen: kr maksimal pliktdelsarv 2 barn (begrenset i testament): kr Resterende til disp. i testament: kr

19 Formkravene til testament
Arveloven § 49 – strenge men oversiktlige formkrav Skriftlig 2 vitner som er til stede samtidig Kravet til vitnene – vitnenes habilitet Vitnenes kunnskap – må vite at de bevitner et testament I tillegg flere forhold man bør ha i tankene

20 Eksempel TESTAMENT Undertegnede NN, pnr som har / ikke har livsarvinger bestemmer følgende om det jeg etterlater meg: Min leilighet skal arves av __________, født/org.nr., adresse XXX. Kontanter og innestående på min bankkonto skal arves av ________, født/org.nr, adresse YYY. Det skal opprettes gravlegat for stell av min grav i hele festetiden. Alt jeg for øvrig etterlater meg, herunder innbo i min leilighet, skal arves av _____________. Alt ____________ og _____________ arver etter meg, skal være deres særeie_______.   __________, _________________  ____________________________________________ N.N.

21 Den gode prosess - forberedelser og vurderinger
Det vanskelige – snakke om døden Etter sjokket om å snakke om døden – hva er ditt ønske og formål med testamentet? Avkortning av tidligere forskudd på arv – har en av livsarvingene fått økonomisk hjelp en av de andre ikke har fått? Ønsker du en bestemt fordeling av eiendeler? Ikke forsøk å legge til rette for løsninger det ikke er økonomisk reelt å få gjennomført La arvingene få ordne opp selv – av og til kan det handle om å gi slipp Har du en venn eller en hjertesak, eller flere, som du ønsker tilgodese?

22 Eksempel – tilgodese en hjertesak
TESTAMENT Undertegnede NN, pnr som har / ikke har livsarvinger bestemmer følgende : Kontanter, bankinnskudd og fond/aksjer skal arves av ________, født/org.nr, adresse YYY. Min leilighet skal realiseres og salgssummen skal arves av organisasjon 1 (org.nr.), organisasjon 2 (org.nr), med en ½-part hver. Det skal opprettes gravlegat for stell av min grav i hele festetiden. Alt jeg for øvrig etterlater meg, herunder innbo i min leilighet, skal arves av _____________. Alt ____________ og _____________ arver etter meg, skal være deres særeie_______.   __________, _________________  ____________________________________________ N.N.

23 Eksempel tilgodese hjertesak(-er)
TESTAMENT – bruk av den frie 1/3-delen Undertegnede NN, pnr som, er gift med NN. og har 2 felles livsarvinger bestemmer følgende : Testamentet skal oppfylles på skiftet etter den lengstlevende av oss, slik at min ektemann kan sitte i uskiftet bo hvis jeg skulle falle fra først. Det er mitt ønske at Barn 1 og Barn 2 skal arve 1/3-del hver av det jeg etterlater meg. Resterende 1/3-del skal fordeles slik med lik andel på hver: Organisasjon 1 Organisasjon 2 Organisasjon 3   __________, _________________  ____________________________________________ N.N.

24 Eksempel tilgodese hjertesak(-er)
TESTAMENT – med begrensning til maksimal pliktdelsarv Undertegnede NN, pnr som, er gift med NN. og har 2 felles livsarvinger bestemmer følgende : Testamentet skal oppfylles på skiftet etter den lengstlevende av oss, slik at min ektemann kan sitte i uskiftet bo hvis jeg skulle falle fra først. Våre barn har gjennom livet fått store økonomiske bidrag og skal motta pliktdelsarven, for tiden maksimalt kr Resterende av det jeg etterlater meg skal fordeles slik med lik andel på hver: Organisasjon 1 Organisasjon 2 Organisasjon 3   __________, _________________  ____________________________________________ N.N.

25 Den gode prosess – forts.
Oppbevaring av testament hos tingretten Sikrer at testamentet blir kjent Gebyr – for tiden kr 839 nytt gebyr for hver oppbevaring Praktisk ved endringer og tillegg Ved endrede forhold – vurdere tilbakekall, endring og tillegg til eksisterende testament Ikke vent – erfaringen tilsier at for mange venter til det er for sent

26 Kontaktinformasjon Kontaktperson
Kvale Advokatfirma DA Haakon VIIs gate 10 Postboks 1752 Vika, N-0122 Oslo Tel Fax Jacob W. Lindegaard Senioradvokat Tel:

27 Tid for individuelle spørsmål


Laste ned ppt "Velkommen!."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google