Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Individuell oppfølging i brukerens hjem Sosialt boligarbeid og oppfølging i bolig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Individuell oppfølging i brukerens hjem Sosialt boligarbeid og oppfølging i bolig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Individuell oppfølging i brukerens hjem Sosialt boligarbeid og oppfølging i bolig

2 Hvem er vi? Elin Winsnes Sundsbarm Fagansvarlig boligsosialt arbeid Bachelor i Sosialt arbeid Videreutdanning i Boligsosialt arbeid Ansatt siden 2009 Samrand Khezri Booppfølger Bachelor i Velferdsfag Ansatt siden 2013

3 Hvem er vi? Organisasjonskart – svært forenklet NAV Nordstrand Sosialtjenesten Oslo kommune Avd. Tiltak Avd. Rus/psykiatri NAV Stat Statlig bistand/ytelser

4 Hvordan jobber vi? Fra henvisning til individuell oppfølging i bolig Hvordan kommer vi i kontakt med brukeren? –Sosialtjenesten –Bekymringsmeldinger (borettslag, naboer, utleiere, etc.) –Bestillerkontor –§4-18 –varsler (Boligbygg KF) –Boligkontoret –Andre

5 Boligen En bolig A.Maslow, 1943 ”En bolig er et grunnfjell i menneskers liv. Uten en bolig hvor vi føler trygghet og trivsel, vil det være vanskelig å opprette god helse, arbeidsforhold og sosiale relasjoner” (St.meld.nr 23 (2003-2004)).

6 Boligen Boligens psykologi integritet – at vi ikke slipper andre mennesker for tett innpå livet og identitet - at boligen uttrykker hvem vi er.

7 Boligen Et hjem ”Et hjem er en adresse i et nabolag i et lokalsamfunn. Å trives og klare å bli boende handler også om å være en del av lokalmiljøet” (Brodtkorp og Rugkåsa 2007). Vilhelm Aubert (1922-1988) tolker hjemmet som en forlengelse av identiteten eller jeget. Når noen krenker hjemmet, oppleves det som et fysisk, forkroppsliggjort ubehag (Aubert 1981).

8 Booppfølging Oppfølging i bolig «Det å mestre et boforhold forutsetter praktiske, sosiale og kulturelle ferdigheter. Oppfølging i bolig innebærer at individuelt tilpassede tiltak bidrar til at den enkelte blir best mulig i stand til å ta ansvar for sitt boforhold» «Målet med oppfølgingen er å fremme mestring i eget liv, knyttet til forhold rundt det å bo for seg selv. Tjenesten skal forebygge utkastelser, isolasjon og ensomhet, og være et virkemiddel for å legge til rette for mestring av praktiske ferdigheter knyttet til det å bo i egen bolig». (www.husbanken.no)www.husbanken.no

9 Booppfølging Elling og Kjell Bjarne sitt møte med boveileder Frank «Fra nå er det opp til dere å vise at dere fikser å bo aleine. Vaske dass. Handle. Lage mat. Her trekker Frank ned på do for å sjekke at vannet funker. Og det gjør det. I det de skal ut, trekker Elling en gang til, som et barn. Frank drar dem videre ut i gangen, hvor han sjekker at det er summetone i telefonen. Frank: Ta telefonen når den ringer. Gå ut og treffe folk. I det hele tatt, bevise at dere fikser å leve som vanlige folk. Fikser dere det ikke, så er det nok av andre som gjerne overtar denne leiligheten. Frank dytter dem så foran seg inn på et lite kjøkken. Frank: Jeg bare sier det sånn det er. Og husk at jeg ikke er hushjælpa eller mora deres. Dere må klare dere sjæl».

10 Booppfølging Praktisk botrening, vask, stell, hygiene, innkjøp

11 Booppfølging Personlig økonomi, herunder forpliktelser knyttet til boforholdet Søknader og dokumentasjon –Startlån –Tilskudd –Kommunal leilighet –Bostøtte –Økonomisk sosialhjelp Husleie Livsopphold Strøm Annet Skjema –Flyttemelding Regninger –Avtalegiro –Autotrekk –Forvaltning? –Hjelpeverge?

12 Booppfølging Veiledning om ernæring og matlaging

13 Booppfølging Bistand til å bli kjent i lokalmiljø, møteplasser

14 Booppfølging Sosial trening

15 Booppfølging Nettverksbygging, forebygge isolasjon

16 Booppfølging Sykdomsmestring, medisinhåndtering, rusmestring

17 Booppfølging Familie- /samlivsveiledning

18 Booppfølging Behandling av naboklager/ mekling i nabokonflikter

19 Booppfølging Sysselsetting, fritidsaktiviteter


Laste ned ppt "Individuell oppfølging i brukerens hjem Sosialt boligarbeid og oppfølging i bolig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google