Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gode råd om arv og arveavgift

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gode råd om arv og arveavgift"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Gode råd om arv og arveavgift
Av: Advokat Karsten A. Anfinsen

3 Dette kan du lære…. Hvem arver hvem Hvordan arver man
Avgiftsreglene fra 2009 Overføring av gaver Overføring av fast eiendom Med mer…

4 Hvem arver? Ektefeller/samboer 2. Slektsarvinger 3. Testamentarvinger
- Alt, noe eller ingenting 2. Slektsarvinger - 1.2.eller 3. linje 3. Testamentarvinger 4. Ingen arvinger?

5

6 Ektefellers arverett Arverett: Etter arveloven: - Testament:
Hvis livsarvinger 1/4 andel (min. 4 G) Hvis ikke livsarvinger ? 1/2 andel (min 6 G) ved 2. linje ellers 1/1 andel ved 3. linje - Testament: Hvis livsarvinger – pliktdelsarv på 2/3 av arven (maks 1 mill. til hvert barn, 200’ til barnebarn). Utover dette – testasjonsfrihet Hvis ikke livsarvinger – full testasjonsfrihet.

7 Samboeres arverett Arverett: Etter arveloven: - Testament:
Felles barn: 4 x G Ikke felles barn: Samboere i mindre enn 5 år – ingen arverett - Testament: - Utg.pkt: Samme som for ektefeller - Samboere i minst 5 år – arverett på 4 x G hvis testament-

8 Testament Formelle krav Navn, personnummer, (sivilstatus) Sted, dato
1. Testator Navn, personnummer, (sivilstatus) Sted, dato Underskrift 2. Vitnepåtegning To vitner over 18 år, ikke tilgodesett i testamentet som undertegner som vitne mens testator er til stede. (Sett også inn adresse og fødselsdato/personnummer). Oppbevaring I utgangspunktet valgfri, men alternativt hos Skifteretten som har et Testamentsregister (fra 1994) – liten avgift Innhold: Så lenge de formelle krav og pliktdelsregler oppfylles er det meste mulig.

9 Hvem bør sette opp testament?
Ektefeller med særkullsbarn Samboere Personer uten livsarvinger Skilte med barn Alle andre? Testamentet - ikke bare for å fordele arven og dermed spare arveavgift, men også for å unngå konflikter mellom arvinger eller legge føringer for bruken av midlene.

10 Arveavgiften… (Blir den fjernet?)

11 Arveavgiften 2008-avgift:______ 2009-avgift:_______
Første 470’: 0% Neste 330’: 6% (8%) Over 800’: 10% (15%) Fra én til én person To foreldre: 940’ 2008-avgift:______ Første 250’: 0% Neste 300’: 8% (10%) Over 550’: 20% (30%)

12 Avgift på arv OG gaver Lov om arveavgift: Hvem, hvor mye, hva, når?
Arv  Alle arvinger (ikke ektefeller/samboere) Fra og med 2006 er samboere (som har levd sammenhengende i minst to år i ekteskapliglignende forhold) likestilt med ektefeller, når det gjelder fritak fra arveavgift. Gaver  Visse gavemottagere Spm: avgift på gaver til naboen?

13 Unntak Årlig fribeløp på ½ G, som i 2013 utgjør kr ,- fra hver person, dvs 1G fra to foreldre.(1 G kr ) – Gjelder for gave (ikke arv). Gjelder ikke for overføring av fast eiendom eller ikke- børsnoterte aksjer og lignende.   Selv om fribeløpet ikke gjelder for overføring av fast eiendom så kan kontantoverføringer brukes til å nedbetale lån som eksempelvis har oppstått ved et salg. 

14 Sette lavt avgiftsgrunnlag?
Hus, hytte, tomt m.v. : Loven; antatt salgsverdi Forsiktighetsprinsippet Opplysningsskjema eller takst Innbo, løsøre Meget lavt, affeksjonsverdi Dog: større hjem, kunst, smykker m.v. (takst) Aksjer Børsnoterte: kursen Ikke-børstnoterte: 60 % el. 100 % av skattemessig formuesverdi OBS! Ved videresalg/skatteplikt; Ikke sett verdiene lavt

15 Fradragene… Begravelsesutgifter:
Avgift av nettoen: Trekk fra alle forpliktelser Skatt, gjeld, m.v. Begravelsesutgifter: 42’ (1/2 G) eller høyere hvis dokumentert Aldersfradrag for unge: 1 G (85 000) per år mangler på 21 Skifteomkostninger, advokat, salgsomkostninger, omreg. avgift, tinglysningsgebyr, reiser, dok.avgift m.v. Husk å spar på kvitteringer!

16 Trikset med å spre! Gunstig å spre  470’ fra hver til hver
Fra felleseie (ulempe med særeie) Fordele innenfor fribeløpene: Eksempel: 3 barn = 1,410’ avgiftsfritt x 2 = 2,820’ 3 barnebarn = + 2,8 mill + 2,8 mill Fra uskiftebo + fellesbarn  Fra begge Fra uskiftebo + barnebarn  Fra begge Ved død: Gi avkall på arv

17 Arveavgift – formalia Gavemelding: Arvemelding:
Frist? 1 mnd. (En melding for hver) Rubrikken: Hvem betale avgiften? Pass på! Arvemelding: Frist? 6 mnd (En samlet melding) Husk alle fradrag Skattefogden øker verdien?

18 Slik kan barn gjøres arveløse…
Fordel arven mens du lever - gaver Bruk testamentet aktivt Bruk forsikringsalternativer Begrens rådigheten over arven Beskytt mot kreditor: Beslagsforbud Beskytt mot arving: Begrense rådigheten

19 Dine muligheter i live….
Gi gaver! Begge lever/enke i skiftet bo – full frihet i live Uskiftet bo: - større begrensninger Ulempe m/eiendom? Dokumentavgift Når man vil gi gaver: Vilkår om ”særeie”? Gaver til svigersønn/datter  bindende

20 Gaver – Avgiftspliktig
Hva er gave? Enhver økonomisk fordel: Eiendom/løsøre, verdpapirer, penger m.v. (Også gavesalg) Rentefrie lån, ettergivelse av gjeld, Betale andres utgifter Forsikringssum m.v.

21 Gaver – kan unngå gevinstskatt
Ikke bare gunstig for formuesskatten: Eksempel: Tomt/utleieleilighet => skattepliktig Nåverdi: 2 500’ før 1 000’ = Skattbar gevinst: 1 500’ x 28 % = ,-  kan spares Mottakers avgift av 2,500’ Mottakers salg: kostpris blir 2,500’!

22 Gaver: avgift, men ikke alltid…
Årlige fritak: ½ G= – fra én Ikke eiendom, forsikring (unoterte) aksjer X 2 fra foreldre (ikke fra uskiftet bo) Periodiske ytelser Utdeles over tid, beløp, forbrukt før givers død Utdannelse (Skolepenger + leveomkostninger) Konkret vurdering av størrelse

23 Overføring av eiendom Fordeler: Ulemper: Fradrag for bruksrett?
Glede/styring/formuesskatt/gevinstskatt osv Redusert avgift? Bruksrett, senere prisstigning Ulemper: prisnedgang, dokumentavgift, kontroll Fradrag for bruksrett? Fritidseiendom: Maks 4 uker Boligeiendom: Kun hvis avstår mesteparten

24 Hvordan overføre eiendom…
Gavebrev eller kontrakt (”eiendomsrett”) + betale med lån?  Gjeldsbrev Skjøte (”hjemmel”) + egenerklæring Gavemelding (”Opplysningsplikt”) + vedlegg (takst/skjema m.v.) + evt. sameieavtale (viktig)

25 Spare dokumentavgift? Vente med hjemmel til død? Gunstigst: enearving
Eksempel: To barn – far beholder hjemmel Ved død: eier arver ½ hjemmel ½ hjemmel overtas fra bror/søster

26 Fordele ved død: Testament
Ikke barn? full frihet Med barn? Begrensning 1/3, men max 1 mill Krav (tidligere gjennomgått) Testament i uskifte: 1/3 av ½ = 1/6

27 Unge arvinger: viktig! Under 18 år: Som studenter
Overformynderiet – Over ca kr Giver kan dog bestemme Som studenter Ift stipend og lån Formue: > 280,000 (2011/enslig)

28 Ta lån på bolig som pensjon
Lån på bolig = Mer frihet nå  Lavere arv (mindre avgift) Salg av bolig: Livsvarig bruksrett Lavere kjøpesum (Tinglyses)

29 TAKK FOR MEG; TA GJERNE KONTAKT
E-post: Web:


Laste ned ppt "Gode råd om arv og arveavgift"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google