Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SAMARBEIDSMØTE – KONSTITUERING FAU Onsdag Vestmyra skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SAMARBEIDSMØTE – KONSTITUERING FAU Onsdag Vestmyra skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 SAMARBEIDSMØTE – KONSTITUERING FAU Onsdag 28.09.2016 Vestmyra skole

2 Mål for økta: Vite hva en klassekontakt gjør. Vite om skolens utvalg og de muligheter som ligger der. Bli kjent med skolens satsingsområder. Konstituere FAU/SMU. Valg av representant til SMU/SU. Samarbeid – klassekontaktene/øvrige lærere og klassekontaktene.

3 Hva gjør en klassekontakt? Klassekontakten er bindeleddet mellom skolen / kontaktlærerne og de foresatte. Klassekontakten skal gjennom samarbeid skape et godt miljø som kjennetegnes av trivsel og gode forutsetninger for læring. Ivareta ”nye” foreldre i klassen Gå gjennom årsplaner og lærestoff sammen med lærerne for neste halvår og peke på informasjonsbehovet foreldrene har. Ha god kontakt med alle foreldrene i gruppen og formidle deres ideer og synspunkter til de rette instanser. Være bindeledd mellom FAU og klassen.

4 Samarbeidet med klassens foreldre/elever /ansatte. Samarbeid – læringsmiljø Forebygge mobbing Ved konflikter – være foreldrenes talsmann overfor skolen Komme med innspill i forhold til foreldremøtene Oppmuntre til deltakelse på foreldremøter / temakvelder Planlegge foreldrestyrte trivselstiltak Være pådrivere i forhold til satsningsområdene NB! Gratisprinsippet – turer i regi av foreldrene

5 Betydningen av skole-hjem samarbeid Forskning viser at et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en aktiv rolle, har positiv betydning for barn og unge på en rekke områder relatert til skolen. Det fører til bedre læringsutbytte, bedre selvregulering, bedre trivsel, færre atferdsproblemer, mindre fravær, gode relasjoner til medelever og lærere, bedre arbeidsvaner, en mer positiv holdning til skolen, bedre leksevaner og arbeidsinnsats og høyere ambisjoner med hensyn til utdanning. (Epstein et al., 2002; Epstein, 2005; Fan & Chen, 2001; Semke & Sheridan, 2010).

6

7 Til diskusjon: Hvordan få foreldrene engasjerte i skole- hjem-samarbeid?

8 Taushetsplikt Som foreldrekontakt får du innsyn i taushetsbelagt informasjon. Taushetsplikt gjelder for skolen og alle som kommer i kontakt med opplysninger i forbindelse med arbeid eller tjeneste.

9 Om skolens utvalg og de muligheter som ligger der. Foreldrerådets arbeidsutvalg – FAU Skal sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. Samarbeidsutvalget – SU Har rett til å uttale seg om alle saker som angår skolen. Representanter fra skolen, kommunen, elevene og de foresatte. Særlig arbeide for å fremme kontakten mellom skolen og lokalsamfunnet. Skolemiljøutvalget –SMU Rett til å uttale seg om alle saker vedrørende skolemiljøet.

10 Utviklingsmål skoleåret 2016/2017 Forbedre elevenes grunnleggende ferdigheter med fokus på lesing. Øke elevmedvirkningen. Utvikle klasser med godt læringsmiljø med spesielt fokus på: struktur og regler og støttende relasjoner. Se kortfilm – Prinsen inni froskenPrinsen inni frosken

11 Konstituering FAU Valg av ledere – nestleder og sekretær Valg av tre representanter til SU Valg av tre representanter til SMU Hvilke saker ønsker FAU på agendaen på første FAU- møte? Hvilken organiseringsform ønsker FAU?

12 Møteplan FAU/SU/SMU FAU: 28.09.16: Samarbeidsmøte med klassekontaktene. Konstituering av FAU/SMU. 18.00-20.30. 27.10.16: Møte FAU. 19.00-20.30 02.11.16: Møte FAU. 19.00-20.30 02.02.17: Møte FAU. 19.00-20.30. 09.03.17: Møte FAU. 19.00-20.30 27.04.17: Møte FAU. 19.00-20.30 SMU: 28.09.16: Valg av representanter fra FAU til SMU. 31.10.16: SMU-møte. 17.30-19.00 28.11.16: SMU-møte. 17.30-19.00 06.02.17: SMU-møte. 17.30-19.00 13.03.17: SMU-møte. 17.30-19.00 04.05.17: SMU-møte. 17.30-19.00 SU: 28.09.16: Valg av representanter fra FAU til SU. 31.10.16: SU-møte. 19.00-21.00 28.11.16: SU-møte. 19.00-21.00 06.02.17: SU-møte. 19.00-21.00 13.03.17: SU-møte. 19.00-21.00 04.05.17: SU-møte. 19.00-21.00

13 Til orientering Trafikk Endringer i lærerstaben


Laste ned ppt "SAMARBEIDSMØTE – KONSTITUERING FAU Onsdag Vestmyra skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google