Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø Spilleren i fokus – laget i sentrum - klubben i hjerte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø Spilleren i fokus – laget i sentrum - klubben i hjerte."— Utskrift av presentasjonen:

1 Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø Spilleren i fokus – laget i sentrum - klubben i hjerte.

2 Klubbens verdier er: Klubbånd, lagånd, bredde, utvikling og toleranse. Hovedmål Å gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel både gjennom trening og kamp, samt deltakelse i sosiale og trygge lags-og klubbmiljø. Utviklingsmål Stimulere til at flest mulig unge spillere og trenere får bedre forutsetninger for å mestre idretten på en best mulig måte. Klubben er sjefen, Klubben bestemmer, utfra hva som er best for utviklingen i hele klubben – Rammer, regler. Det er ikke hvert enkelt lag som bestemmer. De må følge klubbens planer, rammer, regler.

3 Sportslige overordnede mål – fra klubbens handlingsplan Alle lag, trenere etc. må følge klubbens handlingsplan og sportslige plan. Alle trenere skal ha trenerkurs, fra barnefotballkvelden på de aller yngste til trener 2 på ungd/sen. Være best på rekruttering og å utvikle og beholde flest mulig spillere lengst mulig. Spilleren skal være i sentrum, og det gjelder alle spillerene. Mestringspedagogikk / coaching skal brukes av trenere. Alle skal få et godt trenings- og kamptilbud på eget lag. Basis ferdigheter, innsats, holdninger skal være fokus. Barn/ungdom skal følge trygghet, mestring og Trivsel. De skal glede seg til trening/kamp. Klubben skal benytte ekstra treninger, hospitering, differensiering, keepertrening og Fotball akademi for å utvikle spillere der dette er behov eller ønsket ( når/hvor/hvem bestemmes av Sportslig komite) Klubben har et ufravikelig mål at alle i gruppen 6 – 12 år skal spille tilnærmet like mye i kamp som i trening. Alle må trene for å kunne spille kamper. Spilleren skal være i sentrum, ikke kampresultatene. I gruppen 13 – 14 år skal alle spillere som trener spille kamper, alle som møter til kamp skal spille minst 1/3-1/2 kamp iht. spilletid. Holdninger, ferdigheter, fokus/vilje og innsats til trening og kamp skal være retningsgivende for lag 1 vs. lag 2 og spilletid i kamper. Klubben skal utvikle spillere til sone og kretslag. Målet er å ha to lag på hvert aldersnivå G13 – G19, ett lag i 1.divisjon og ett lag på lavere nivå. For jentelagene ønskes ett lag på hvertfall annhvert aldersnivå - trenger ofte 2 årsklasser for å holde lag på jentesiden. Seniorfotballens mål er å prestere så gode resultater som mulig innenfor de rammer som ressurs- grunnlaget setter. Mål 2012; Topp 5 div. Mål opprykk fra 5 div- og for 2015 3.divisjon. B-lag bør klubben ha, maks 2 divisjoner bak A-laget. Mosjon. 7er, OB/OG.

4 Bygge lag; rekruttere, beholkde og utvikle Erfaring fra LFKs barnefotball ( fra Gutt 93-98 ) viser at for å utvikle alle best mulig og beholde alle lengst mulig, så bør følgende gjøres: * Kontinuitet på trener / leder siden: hele veien + spes. være med fra 7er til 11er. * Samhold / Bygge årskull - få med alle, utvikle alle – skape lag - alle må sees -- alle må få høre minst en positiv kommentar fra hver trener, på hver enkelt trening - hver årsklasse bør være en treningsgruppe lengst mulig, selvom selvsagt enkelte trener mer enn andre - Barna må få trene/spille med vennene sine - Snakk med barn/ungd. – å kjefte hjelper på de færreste - Alle skal spille tilnærmet like mye 6-12 år -Eks. jevne grupper a 3-4 spillere på 5er, å 4-5 på 7er,å la gruppene rullere på å spille kamper sammen. - hospitering /trene med eldre lag hvertfall fra 11-12 års alderen, kan begynne før, for de som vil det. - gjøre sosiale ting / andre akt. enn fotball - har laget/kullet både 5er+7er eller 7er+11, la alle spille begge deler, selvom noen spiller mer 7er/11er. * Gode og engasjerte trenere: - trenere med kurs, trenermøter - Barna må føle: glede - at de har det morsomt både sportslig og sosialt - at de lærer noe - at fotball er morsomt og lærerikt - Trygghet, Trivsel, Mestring. Utvikling Klubb som Løvenstad FK; Viktig at lag hjelper hverandre; eks. hjelpe eldre lag med spillere til ekstra 7er eller 11er lag, hvis de mangler noen få spillere te lag nr. 2 eller 3. Ungdoms fotballen må å bygge på det samme + at det er mer differensiering, første / andre lag etc. Med bredde, trygghet, trivsel og mestring kommer utvikling

5 Retningslinjer spilletid Vedr. Barnefotball: - alle som trener hver uke, skal få være med på treningskamper / cuper/seriekamper. - helt nye spillere, eller spillere med lang pause bør trene hvertfall en 3-6 ganger før de er med på kamp ( flest treninger på de eldste 11-12 år ) Alle skal få spille kamper, men de som trener hver uke gjennom vinteren får flere treningskamper enn de som trener lite,/kun nå og da, uavhengig av hvem som er best/mindre bra eller ikke! Det må trenes for at en skal spille kamper. Hvertfall dobbelt så mye treninger som kamper. - Alle skal spille tilnærmet like mye. Vedr. ungdomsfotball: -alle som trener hver uke skal få treningskamper og mulighet til å delta på cuper. - helt nye spillere, eller spillere med lang pause bør hvertfall trene et par ganger pr. uke, i ett par-tre uker før de er med på kamp. De som trener lite gjennom vinteren, får mindre spilletid om vinteren. Laguttak etter treninger, holdninger, innsats og ferdigheter, men alle skal få spille, hvertfall på lag 2. alle som er med på kamp skal få hvertfall 1/3 kamp-1/2 kamp, når det gjelder spilletid. Generelt: Det at enkelte har andre aktiviteter som gjør at de trener mindre/kun 1-2 gang pr. uke vinterstid med fotball, skal ikke bety noe. Alternativ trening er sunt. De som trener kun nå og da gjennom vinteren, får mindre spilletid om vinteren. Men alle skal få både trene og spille kamper! - På denne måten skaper vi lag, glede og samhold, rekrutterer og beholder spillerne, og utvikler både spillere og lag. Erfaring fra flere årsklasser viser det.

6 Hvordan Coache / Hvordan trene / lede laget : –All trening på Kunstgresset med ball, –- viktig at det skal være morsomt, lærerikt og utviklende - det skal være gøy. - viktig at det lages mange mål - spille mye, 1-1, 2-2 /3-3 til 5-5. –Trene mye ferdigheter med ball, pasninger, mottak/medtak, 1 forsvarer, 1 angriper, headinger, innlegg, skudd, avslutninger, mye en mot en, ref. NFFs anbefalinger, NFFs læreplan barn, og klubbens sportslige plan, og anbefalte øvelser. –Enkelt på de yngste, mer sammensatt på de eldre og spesielt på ungdom –Roller trenes fra 10/11 år. Lagsorganisering litt 13 år, mer på 14 år, mer på eldre. –På en halvannen times trening bør en hvertfall spille 30-45 min. –Skape motivasjon og glede slik at spillerne gleder seg til å trene. Forbedre ferdighetene til spillerne, både teknisk, taktisk og mentalt. Trenerne skal være tydelig, og all aktivitet skal foregå i en positiv form. Smil og godt humør med god konsentrasjon skal prege treningsmiljøet. – coache mest på det som er bra, rettlede på det som må bedres, være positive Viktig å også legge vekt på kroppsbeherskelse, koordinasjon, balanse, spenst, gjerne på ekstra alternative treninger, spesielt vinterstid på trening inne i gymsal. Hvordan spille fotball - Spille der det er rom – utnytte rommet. –Spille fra keeper, utpå backer, vinkle inn, ut på kant – innlegg foran mål, avslutning –Tørre å; vinne ball, heade, holde ball, slå pasning, gå med ball/utfordre, slå innlegg, og skyte. Hjelpe hverandre, bruke bredden. Tro på hverandre.

7 Fotballferdighet og Holdninger Fotballferdighet = valg av handling og utførelse av handling til fordel for eget lag Fotball skal spilles – der det er rom! - Identifisere kjapt hvor det er rom. - Skape rom. - Vurdere risiko v gevinst – hvor bevisste er vi på det? - Lære spillerne å ta valg til beste for laget Holdninger »Treningen skal bestå av lek – aktivitet – trygghet – trivsel. »barna skal være trygge med hverandre og omgivelsene »Det må skapes regler/rammer for barns samvær. · Barn og foreldre MÅ Følge og respektere trener, lagleder og dommerens avgjørelser »· Respektere felles regler og rammer »· Rose hverandre, unngå negativ munnbruk mot medspillere, motspillere og dommere »Innsats, vilje og god oppførsel »Møte korrekt tid / melde forfall »Fair Play

8 Sportslige sentral klubbledelse Løvenstad FK har en sportslig komite, trenerkoordinator, spillerutvikler, som utfører LFKs sportslige organisering, planlegging, lager sportslige rammer, og gjennomfører, for så å rettlede trenere på utførelse, gi råd, og oppfølging av lag/trenere/spiller. * Løvenstad FK er en breddeklubb, men har også Fokus på Spillerutvikling for de som vil mer/trene mer/utvikle seg mer, Fotballakademiet for barn, spillerutvikling dagtreninger 14-16 år, LFK utvikling fra 13-16 år, hospitering fra 12 år, kan skje fra 9/10 år, NB! Hospitering/lån av spillere til trening/kamper skal kun gjennomføres etter avtale mellom trenerne. Trenere skal ikke avtale direkte med spillere/foreldre, Klubben har også fokus på keeperutvikling og leder-/trenerutvikling. Krav til trenere om kurs – fra barnefotballkveld til trenerkurs, og at de møter på trenerforum. * På den måten som er beskrevet i denne PP utfra handlingsplan, sportslig plan og retningslinjer NFF og LFK, ønsker LFK å drive sin klubb. Vi vet av erfaring fra andre eldre lag og andre klubber at dette fungerer, og at vi på denne måten skaper lag, glede og samhold, rekrutterer og beholder spillerne, og utvikler både spillere og lag. Mer fra sportslig finner dere på www.lovenstadfk.no Venstremenyen under Sportslig, se spesielt trenerforum og under for sportslig utvalg.www.lovenstadfk.no Men også Sportslig plan, sportslige målsetninger, barnefotball etc. finner dere der.


Laste ned ppt "Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø Spilleren i fokus – laget i sentrum - klubben i hjerte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google