Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

-på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "-på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø."— Utskrift av presentasjonen:

1 -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø

2 Spilleren i fokus – laget i sentrum - klubben i hjerte.

3 Løvenstad FK Sportslig Styret Sportslig Komite Sp.ansv. Sen/Jr Hovedtrener A Trenere/ass..trenere Sp ansv. ungd gutt 13-16 Hovedtrener Trenere/ass..trenere Sp.ansv. damer/jenter Hovedtrener Trenere/ass..trenere Sp.ansv. barn Trenere Rektutteringsansv. Sportslig utviklingssjef/ Adm, avd.ledere TrenerKoordinator + spillerutvikler.

4 Sportslig ledelse: –Sportslig utviklings ansvarlig: Terje Rustad -Utviklings ansvarlig planverk: Stig Sandum -Sportslig ansvarlig sen/jr: Stig Sandum / Terje Rustad -Sportslig ansvarlig ungd. 13-16: Nils Thomas / Terje -Sportslig ansvarlig barn 6-12 år: Nils Thomas Magelsen -Sportslig ansvarlig damer/jenter: Thomas Skretteberg ---------------------------------------------------------------------- Trenerkoordinator: Per Eriksen Spillerutvikler 12-16 år: Gunnar Westerlund

5 Klubbens verdier er: Klubbånd, lagånd, bredde, utvikling og toleranse. Hovedmål Å gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel både gjennom trening og kamp, samt deltakelse i sosiale og trygge lags-og klubbmiljø. Klubben er sjefen, Klubben bestemmer, utfra hva som er best for utviklingen i hele klubben – Rammer, regler. Det er ikke hvert enkelt lag som bestemmer. De må følge klubbens planer, rammer, regler.

6 LFK 2004: 24 lag – 1 lekeparti lag et par på sone samlinger – ingen på krets 2007: 27 lag + 2-3 lekeparti lag 12 på sone samlinger – 3-5 på krets 2009: 29 lag + 2-3 lekeparti lag 12 på sone samling– 2 på krets nå,94-92 2011: 30- lag + 2-3 lekeparti lag - 13 på sone samling– 5-6 på krets, 96-99 2 96 gutter fra LFK – LSK 2010: landskamper 2011. 1 94 gutt fra LFK – LSK 2008- lanskamper 2011

7 Trenere skal Være lojale mot klubb, styret, sp.ledelse, Være lojale mot lagledere, trenere etc. Være på jobb - være godt forberedt være flinke Forklare og vise øvelser lære fra seg til spillerne, instruere / coache være sosiale være høflige, men bestemte holde orden på spillerne skape trygghet, trivsel og mestring kunne løse konflikter barna imellom

8 Barna skal at de er velkomne og at vi er der for de glede at de lærer noe at de har det morsomt både sportslig og sosialt at fotball er morsomt og lærerikt Trygghet Trivsel Mestring Utvikling

9 Bygge lag - Beholde / utvikle : Erfaring fra LFKs barnefotball ( fra Gutt 93-98 ) viser at for å utvikle alle best mulig og beholde alle lengst mulig, så bør følgende gjøres: * Kontinuitet på trener / leder siden: hele veien + spes. være med fra 7er til 11er. * Samhold / Bygge årskull - få med alle, utvikle alle – skape lag - alle må sees -- alle må få høre minst en positiv kommentar fra hver trener, på hver enkelt trening - hver årsklasse bør være en treningsgruppe lengst mulig, selvom selvsagt enkelte trener mer enn andre - Barna må få trene/spille med vennene sine - Snakk med barn/ungd. – å kjefte hjelper på de færreste - Alle skal spille tilnærmet like mye 6-12 år -Eks. jevne grupper a 3-4 spillere på 5er, å 4-5 på 7er,å la gruppene rullere på å spille kamper sammen. - hospitering /trene med eldre lag hvertfall fra 11-12 års alderen, kan begynne før, for de som vil det. - gjøre sosiale ting / andre akt. enn fotball - har laget/kullet både 5er+7er eller 7er+11, la alle spille begge deler, selvom noen spiller mer 7er/11er. * Gode og engasjerte trenere: - trenere med kurs, trenermøter - Barna må føle: glede - at de har det morsomt både sportslig og sosialt - at de lærer noe - at fotball er morsomt og lærerikt - Trygghet, Trivsel, Mestring. Utvikling Klubb som Løvenstad FK; Viktig at lag hjelper hverandre; eks. hjelpe eldre lag med spillere til ekstra 7er eller 11er lag, hvis de mangler noen få spillere te lag nr. 2 eller 3. Ungdoms fotballen må å bygge på det samme + at det er mer differensiering, første / andre lag etc. Med bredde, trygghet, trivsel og mestring kommer utvikling.

10 Hvordan Coache / Hvordan trene / lede laget : –- viktig at det skal være morsomt, lærerikt og utviklende - det skal være gøy. - viktig at det lages mange mål - spille mye, 1-1, 2-2 /3-3 til 5-5. –- På en halvannen times trening bør en hvertfall spille 30-45 min. –Skape motivasjon og glede slik at spillerne gleder seg til å trene. Forbedre ferdighetene til spillerne, både teknisk, taktisk og mentalt. Trenerne skal være tydelig på hva de ønsker og all aktivitet skal foregå i en positiv form. Smil og godt humør med god konsentrasjon skal prege treningsmiljøet. Ansvarsfølelse og ønske om og ta ansvar er viktig for å utvikle spilleren. Mentale ferdigheter blir utviklet gjennom bevisst coaching. – - coache mest på det som er bra –rettlede på det som må bedres –være positive

11 Hvordan trene/spelle - øvelser med ball;eks: føre, vende, pasning, mottak, medtak, skudd, 1 A + 1 F Mye spell 1-1 – 5-5 Spille fra keeper, utpå backer, vinkle inn, ut på kant – innlegg foran mål Gode treninger 1.Aktiviteter med hovedvekt på individuell ballbehandling 2.Aktiviteter med hovedvekt på å ”spille sammen med!” 3.Aktiviteter med hovedvekt på å ”spille mot” 4.Blandingskategori med diverse spill og lekformer.

12 Fotball skal spilles Fotball skal spilles – der det er rom! Identifisere kjapt hvor det er rom. Skape rom. Vurdere risiko v gevinst – hvor bevisste er vi på det? Lære dem å ta valg til beste for laget Lager du selvstendige spillere? Bruker du øvelser hvor du inkluderer valget og lar dem bruke innsida av hodet?

13 Fotballferdighet = valg av handling og utførelse av handling til fordel for eget lag Valget – hvordan du oppfatter, vurderer og bestemmer deg i en situasjon Utførelsen – selve handlingen Valget er generelt undervurdert. Det er gode valg og god forståelse som ofte skiller de beste spillerne fra resten..

14 Holdnnger »Treningen skal bestå av lek – aktivitet – trygghet – trivsel. »barna skal være trygge med hverandre og omgivelsene »Det må skapes regler/rammer for barns samvær. · Barn og foreldre MÅ Følge og respektere trener, lagleder og dommerens avgjørelser »· Respektere felles regler og rammer »· Rose hverandre, unngå negativ munnbruk mot medspillere, motspillere og dommere »Møte korrekt tid / melde forfall »Fair Play

15 DET HANDLER OM RESPEKT, IKKE SANT? Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen! »Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen! »NFFs hovedmål er å skape en bedre fotballaktivitet ute i våre mer enn 27.000 lag. Barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) er våre prioriterte målgrupper, men alle i fotballfamilien skal trives og ha det gøy. »Alle som har lyst til å spille fotball er velkommen og skal få et fotballtilbud i klubben sin. Ingen stenges ute, uansett sosial eller kulturell bakgrunn, kjønn, nivå, alder, funksjonshemming, seksuell orientering eller av andre grunner. »Spillere, trenere, ledere, dommere, foresatte/foreldre, besteforeldre, publikum, media og andre aktører i fotballen har alle et ansvar for å forsterke det gode fotballmiljøet. Alle har også et ansvar for å endre og/eller påvirke holdninger der en opplever episoder preget av manglende respekt og toleranse. »NFF og Norsk Tipping vil samarbeide med klubbene for å bevisstgjøre arbeidet med Fair Play programmet.

16 Fokuspunkter – ungd. hver trening 1. HOLDNINGER - Innsats,- Holdninger på banen, Holdninger utenfor banen:. 2. BASISFERDIGHETER Angrep: - Pasningsferdighet,- Mottaks-/Vendingsferdighet,- Avslutningsferdighet, - Dribleferdighet,Førsteberøring Forsvar: - Førsteforsvarferdighet inkl. Duellstyrke, Andre frsvarer Keepere; - For keepere vil basisferdighetene være: strekarbeid, feltarbeid og igangsetting. Holdningsbiten vil naturligvis være som for utespillere. HUSK AT DET I FERDIGHETSBEGREPET OGSÅ LIGGER INNE SPILLEFORSTÅELSE, DET Å OPPFATTE, VURDERE OG VELGE GODE LØSNINGER UTFRA SITUASJONEN SOM OPPSTÅR PÅ BANEN. 3. PREGE KAMPBILDE 4. Fysiske ressurser Den viktigste faktoren her er: Hurtighet. Det er viktig å vurdere ferdigheter foran fysisk størrelse.

17 Hospiteringsordning De beste fra 12 år spillerne skal regelmessig hospitere på lag over sitt eget alderstrinn. Det legges opp til at 2-4 hospiterer per trening – og minst en trening hver uke og minst to treninger i hospiteringsuka. Trenere oppfordres også til å gi hospitanter spilletid i kamper under hospteringsukene. Det er viktig med påvirkning over litt tid, derfor legges det opp til at spillerne hospiterer 1 g. pr. uke fast + 1-2 uker om gangen hospteringsukene.


Laste ned ppt "-på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google