Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FAIR PLAY I BARNEFOTBALLEN ASKØY FOTBALLKLUBB 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FAIR PLAY I BARNEFOTBALLEN ASKØY FOTBALLKLUBB 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 FAIR PLAY I BARNEFOTBALLEN ASKØY FOTBALLKLUBB 2016

2 FAIR PLAY FAIR PLAY GJELDER ALLE! FAIR PLAY HANDLER OM: HVORDAN VI OPPFØRER OSS MOT HVERANDRE, BÅDE PÅ OG UTENFOR BANEN! GJENSIDIG RESPEKT FOR DE ULIKE ROLLENE SOM UTØVES I FOTBALLEN; SPILLERNE, TRENERNE, LAGLEDERNE, DOMMEREN OG PUBLIKUM. ALLE BØR BESTREBE Å ETTERLEVE INTENSJONEN OM FAIR PLAY. FOKUS PÅ FAIR PLAY – SKAPER POSITIVITET SOM IGJEN GIR ”GODE OPPLEVELSER”

3 NFF’S VISJON FOTBALLGLEDE, MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ALLE! BARNEFOTBALLENS GRUNNVERDIER LIKHETSPRINSIPPET JEVNBYRDIGHETSPRINSIPPET BREDDEFORMEL; TRYGGHET + MESTRING = TRIVSEL

4 BARNEFOTBALLENS GRUNNVERDIER LIKHETSPRINSIPPET - ALLE SKAL HA LIKE MULIGHETER - ALLE SKAL SPILLE LIKE MYE - ALLE SKAL FÅ SPILLE FRA START (RULLERE) - TOPPING SKAL IKKE FOREKOMME - FOKUS PÅ PRESTASJONER, RESULTATER OG TOPPING GIR UHELDIGE SIGNALER TIL UNGENE

5 BARNEFOTBALLENS GRUNNVERDIER JEVNBYRDIGHETSPRINSIPPET - FORHOLDET MELLOM LAGENE - JEVNBYRDIGHET I KAMP OG PÅ TRENING - SKAPE SPENNING, GLEDE OG ENGASJEMENT - BEGGE LAG MÅ PRAKTISERE DETTE PRINSIPPET - INGEN ER TJENT MED Å TAPE 10-0, OG INGEN ER TJENT MED Å VINNE 10-0 - TRENER/LAGLEDER KAN JUSTERE VED Å BYTTE DE BESTE UT OG INN

6 BARNEFOTBALLENS GRUNNVERDIER BREDDEFORMELEN: TRYGGHET + MESTRING = TRIVSEL - AKTIVITETEN MÅ LEGGES TIL RETTE PÅ EN SLIK MÅTE AT BARNA OPPLEVER TRYGGHET OG MESTRING, OG DERMED TRIVSEL - TRYGGHET – ET GRUNNLEGGENDE BEHOV - MESTRING – Å FÅ TIL NOE, BEHERSKE EN UTFORDRING - TRIVSEL – FELLESSKAP, INKLUDERING, TILHØRIGHET - PRIMÆRT I NÆRMILJØET - AKTIVITETENE SKAL DRIVES PÅ BARNAS PREMISSER - RESPEKT OG FORSTÅELSE FOR HVERANDRE, ALLE ER LIKE VERDIFULLE

7 BARNEFOTBALLENS 8 REGLER 1. BARNEFOTBALL ER LEKBETONT! 2. DET VIKTIGSTE FOR SMÅ SPILLERE ER Å VÆRE SAMMEN MED VENNER! 3. ALLE SKAL SPILLE LIKE MYE! 4. LÆR BARNA Å TÅLE BÅDE SEIER OG TAP! 5. MER TRENING OG FÆRRE KAMPER! 6. BARNEFOTBALL – EN ALLSIDIG AKTIVITET! 7. FOTBALL ER ET SPILL! 8. LA OSS GÅ SAMMEN OM GLA’FOTBALL FOR DE SMÅ!

8 FAIR PLAY I BARNEFOTBALLEN FORELDREVETTREGLER - ”DET GRØNNE KORTET” - STEMNING/ ATMOSFÆRE RUNDT BANEN - ROLLEMODELLER FOR SPILLERNE TRENER - JEVNBYRDIGHETSPRINSIPPET - LIKHETSPRINSIPPET SPILLER - FOKUS PÅ MOBBING, BÅDE TRENING OG KAMPER - ROLLEMODELLER FOR YNGRE SPILLERE I KLUBBEN - HOLDNINGSKONTRAKTER

9 FORELDREVETTREGLER 1. MØT OPP PÅ TRENING OG KAMP – BARNA ØNSKER DET! 2. GI OPPMUNTRING TIL ALLE SPILLERNE – IKKE BARE DITT EGET BARN! 3. GI OPPMUNTRING I MEDGANG OG MOTGANG! 4. RESPEKTER TRENER/LAGLEDERS BRUK AV SPILLERE – SERIØSE INNSPILL KAN DU GI ETTER KAMPEN! 5. SE PÅ DOMMEREN SOM EN VEILEDER – RESPEKTER AVGJØRELSENE! 6. STIMULER OG OPPMUNTRE DITT BARN TIL Å DELTA – IKKE PRESS DET

10 FORELDREVETTREGLER 7. SPØR OM KAMPEN VAR MORSOM OG SPENNENDE – IKKE BARE OM RESULTATET! 8. SØRG FOR RIKTIG OG FORNUFTIG UTSTYR – MEN IKKE OVERDRIV! 9. VIS RESPEKT FOR KLUBBENS ARBEID – DELTA PÅ FORELDREMØTER FOR Å AVKLARE HOLDNINGER OG AMBISJONER 10. TENK PÅ AT DET ER DITT BARN SOM SPILLER FOTBALL- IKKE DU! 11. VIS RESPEKT FOR ANDRE – IKKE RØYK PÅ SIDELINJA! 12. HUSK AT BARNA GJØR SOM DU GJØR – IKKE SOM DU SIER!

11 FAIR PLAY KAPTEIN OG KAMPVERT AFK ALLE LAG I BARNEFOTBALLEN I AFK SKAL HA EN FAIR PLAY KAPTEIN. DETTE SKAL GÅ PÅ RUNDGANG. FORESATTE TIL FAIR PLAY KAPTEIN ER KAMPVERT. FAIR PLAY KAPTEIN BÆRER FAIR PLAY KAPTEINSBÅNDET UNDER KAMPEN OG HAR ET EKSTRA «ANSVAR» PÅ BANEN.(SE EGET SKRIV) FAIR PLAY KAMPVERT SKAL HA KAMPVERTVEST PÅ SEG FØR, UNDER OG ETTER KAMP. SKAPE GODE RAMMER RUNDT KAMPEN(E) I. SKAPE GODE OPPLEVELSER FOR ALLE INVOLVERT I KAMPEN, INKL. FORELDRE RUNDT BANEN.

12 INSTRUKS TIL KAMPVERT EN RUNDE RUNDT BANEN FØR KAMPEN, ØNSKE VELKOMMEN! BIDRA TIL FAIR PLAY HILSEN FØR OG ETTER KAMPEN, TILSTEDE UNDER HILSEN. TA KONTAKT MED KLUBBDOMMER SOM HAR TIDLIGERE FÅTT INFO OM AT EN VOKSEN MED VEST SKAL HA ANSVAR FOR KAMPEN OG DOMMEREN HA POSITIV OPPMERKSOMHET PÅ BEGGE FORELDREGRUPPEN. BRUKE FORELDREVETTSREGLENE/ GRØNNE KORT HVIS DET IKKE ER POSITIV STEMNING RUNDT KAMPEN. AVSLUTTER KAMPEN MED Å ØNSKE GJESTENE VELKOMMEN TILBAKE

13 FAIR PLAY UTVALG I AFK LENE HAUG (HAUG.LENE@GMAIL.COM MOB 47 64 61 93) ER FAIR PLAY KONTAKTPERSON.HAUG.LENE@GMAIL.COM FAIR PLAY UTVALGET I KLUBBEN BESTÅR AV: LENE HAUG, ARILD HJELLE, SILJE GULENG, MONICA HANSELMANN


Laste ned ppt "FAIR PLAY I BARNEFOTBALLEN ASKØY FOTBALLKLUBB 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google