Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lillian Almaas 21. august 2007 VALPRAKS PRAKSISORDNINGEN En gjennomgang av –Opplegget –Frister –Informasjonskilder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lillian Almaas 21. august 2007 VALPRAKS PRAKSISORDNINGEN En gjennomgang av –Opplegget –Frister –Informasjonskilder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lillian Almaas 21. august 2007 VALPRAKS PRAKSISORDNINGEN En gjennomgang av –Opplegget –Frister –Informasjonskilder

2 Kontaktinformasjon om dette møtet ikke gir alle svar info@jus.uio.no eller praksisordningen@jus.uio.no Informasjonssenteret er også kontaktpunkt. Administrativ ansvarlig for praksisordningen Lillian Almaas tlf. 22 85 95 47, mailto:lillian.almaas@jus.uio,no mailto:lillian.almaas@jus.uio,no

3 Viktige frister og datoer høst 2008: Oppmelding 25. august, manuelt skjema Fylle ut utdanningsplan med melding til eksamen på StudentWeb innen 1. september – VALPRAKS Obligatorisk undervisning 28. august. 09.15 – 15.00, Aud. 4, DA. Fordeling av praksisplasser 3. sept. kl. 10.15 i Aud 4, DA Praksisoppholdet gjennomføres f.o.m. uke 39 t.o.m. uke 44, dvs. f.o.m. 22. sept. t.o.m. 31. okt. Frist for innlevering av praksisrapport er 15. des

4 Hva er praksisordningen?  Valgfag som krediteres 15 studiepoeng.  Består av tre elementer:  Obligatorisk undervisning (fordelt over 2 dager)  Praksisperiode (6 uker – fulle arbeidsdager)  Praksisrapport (som må være godkjent)  Alle elementer må være gjennomført og godkjent for å få karakteren bestått.

5 forts… hva er praksisordningen?  Du må være ferdig med 3. avd. (fellesdelen) for å melde deg til praksis.  Privatister får ikke tilgang til praksisordningen.  Det kreves studierett til ”master i rettsvitenskap”.

6 forts… hva er praksisordningen? Populært emne. Praksisstudentene er gjennomgående fornøyd med ordningen – evalueringene forteller oss at de som har gjennomført praksis mener at flere bør velge det. Fin mulighet til å få kontakt med potensielle arbeidsgivere. Kjekt å ha på din CV. En mulighet til å prøve seg i det virkelige arbeidslivet, men uten lønn.

7 Hvordan kan jeg få en praksisplass?  Søke praksisplass senest 25. august 2008 (skjema finnes på semestersiden).  Delta på obligatorisk undervisning 28. august. i Aud 4. DA og i fordelingsmøte 3. sept. (loddtrekning om plassene).  Du må velge VALPRAKS i utdanningsplanen og melde deg til eksamen høsten 2008 innen 1. september i StudentWeb.

8 Hvor kan jeg ha praksis Oversikt over praksisstedene ligger på semestersiden: http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/VALPRAKS/h0 8/ Her finner du også oppmeldingsskjema.

9 Hva skjer på obligatorisk undervisning? Du får forelesninger over følgende tema: ”Juristen i praksis” ”Orientering om praksisrapporten” ” Yrkesetikk - bevisstgjøring av juristrollen” ”Bevisstgjøring av yrkesrollen og formålet med praksis” Studenters erfaring fra praksisperioden Fordeling av praksisplassene

10 Hvordan fordeles plassene 3. september fordeles praksisplasser. De som har skaffet en (ny) praksisplass er garantert en plass (men ikke den man har skaffet). Hvis antall plasser er lik eller høyere en antall oppmeldte studenter, fordeles plassene ved loddtrekning. Loddnummer er bestemmende for i hvilken rekkefølge studentene skal velge blant de ledige praksisplassene. Dersom det er flere søkere enn praksisplasser, går de med lengst studieansiennitet foran og det trekkes lodd gruppevis.

11 Kort om praksisrapporten Praksisrapporten skal leveres innen 15. desember. Praksisrapporten leveres i fronter. Den skal være 3500 – 4500 ord, fagansvarlig informerer om praksisrapporten på undervisningsdagen 28 august. VALPRAKS har karakteren bestått/(ikke bestått) Praksis blir godkjent dersom alle tre elementer (obligatorisk undervisning, praksis og rapport) er gjennomført og godkjent.

12 Viktige frister og datoer – nok en gang: Oppmelding tirsdag 25. sept. Fylle ut utdanningsplan med melding til eksamen på StudentWeb innen 1. sept – VALPRAKS Obligatorisk undervisning 28 august 09.15 – 15.00, og fordeling av praksisplasser 3. sept. i Aud. 4, DM. Praksisoppholdet f.o.m. uke 39 t.o.m. uke 44, dvs. f.o.m. 22. sept. t.o.m. 31. okt. Frist for innlevering av praksisrapport er 15. desember i høstsemesteret.


Laste ned ppt "Lillian Almaas 21. august 2007 VALPRAKS PRAKSISORDNINGEN En gjennomgang av –Opplegget –Frister –Informasjonskilder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google