Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Følg det lammet! En taleserie om Johannes Åpenbaring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Følg det lammet! En taleserie om Johannes Åpenbaring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Følg det lammet! En taleserie om Johannes Åpenbaring

2 Åpenbaringen Forvirrende billedbruk?
Skremmende stor fokus på den onde siden? Skumle tolkninger om fæle ting? En voldelig Jesus?

3

4

5

6

7

8 Åp 5 –visjonen av lammet 6 Og jeg så et lam: Det stod midt i kretsen, mellom tronen og de fire vesener og de eldste, og Lammet så ut som det var slaktet. … 7 Lammet kom bort til ham som satt på tronen, og tok imot boken av hans høyre hånd. 8 Da det tok boken, falt de fire vesener og de tjuefire eldste ned for Lammet. Hver av dem hadde en harpe og gullskåler fulle av røkelse, det er de helliges bønner. 9 De sang en ny sang:

9 Åp 5 –visjonen av lammet Verdig er du til å ta imot boken
og åpne seglene på den. For du ble slaktet og har med ditt blod frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tungemål, av alle folk og nasjoner. 10 Til et kongerike har du gjort dem, til prester for vår Gud, og de skal herske på jorden.

10 Åp 5 –visjonen av lammet Og i mitt syn hørte jeg koret av de mange engler som stod omkring tronen og de fire vesener og de eldste – det var titusener på titusener, tusener på tusener av dem. 12 De ropte med høy røst: Verdig er Lammet som ble slaktet, verdig til å få all makt og rikdom, visdom og styrke, ære og pris og takk.

11 Åp 5 –visjonen av lammet 13 Og hver skapning i himmelen og på jorden og under jorden og på havet, ja, alt som der finnes, hørte jeg si: Han som sitter på tronen, han og Lammet skal ha all takk og ære, pris og makt i all evighet. 14 De fire vesener svarte: Amen. Og de eldste kastet seg ned og tilbad.

12 Drømmen Abraham: Alle slekter på jorden skal bli velsignet…
Moses: …Gjennom et fellesskap som ser ut slik: ……. (moseloven) Forutsetter samarbeid. Vrengbilde: Vi må blidgjøre Gud så han frelser oss fra fiendene våre

13 Luk 11,21-22 – glemt faktor? Når den sterke med våpen i hånd vokter gården sin, får det han eier, være i fred. 22 Men kommer det en som er enda sterkere og overmanner ham, da tar han fra den sterke alle våpnene som han satte sin lit til, og fordeler byttet.

14 Luk 4,5-6 – Glemt faktor Så førte djevelen ham høyt opp og viste ham på et øyeblikk alle verdens riker og sa til ham: «Jeg vil gi deg all denne makt og herlighet. For makten er gitt i min hånd, og jeg gir den til hvem jeg vil.

15 Misforståelsen HELLIG GUD * Menneskene har gjort opprør
* Guds vrede over brutte lover * Menneskene må straffes * Jesus kommer og redder oss fra Gud

16 Luk 4,5-6 - Solgt Så førte djevelen ham høyt opp og viste ham på et øyeblikk alle verdens riker og sa til ham: «Jeg vil gi deg all denne makt og herlighet. For makten er gitt i min hånd, og jeg gir den til hvem jeg vil.

17 1 Mos 3,1-6 - Bedratt Slangen var listigere enn alle ville dyr som Herren Gud hadde laget. Den sa til kvinnen: «Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen?» 2 Kvinnen sa til slangen: «Vi kan spise av frukten på trærne i hagen. 3 Men om frukten på treet som står midt i hagen, har Gud sagt: Dere må ikke spise av den og ikke røre ved den; for da skal dere dø.» 4 Da sa slangen til kvinnen: «Dere skal slett ikke dø! 5 Men Gud vet at den dagen dere spiser av den, vil øynene deres bli åpnet, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt.» 6 Nå fikk kvinnen se at treet var godt å spise av og en lyst for øyet – et forlokkende tre, siden det kunne gi innsikt. Så tok hun av frukten og spiste. Hun ga også til mannen sin, som var sammen med henne, og han spiste. Opprør? Opplysningsplikt

18 1 Joh 5,19 - Solgt Vi vet at vi er av Gud, og at hele verden ligger i det onde. «And that the whole world is under the control of the evil one»

19 1 Joh 3,8 – Mission possible Og det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds Sønn åpenbarte seg.

20 Joh 16,11 – Mission possible Dommen er at denne verdens fyrste er dømt.

21 Joh 12,31 – Mission possible Nå felles dommen over denne verden, nå skal denne verdens fyrste kastes ut.

22 Kidnappet

23 Hebr 2,14 – Mission possible
Siden barna er av kjøtt og blod, måtte også han fullt ut bli som dem. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som har dødens makt, det er djevelen,

24 Joh 12,27-28 – Fars kamp Nå er min sjel fylt av angst. Men skal jeg så si: Far, frels meg fra denne timen? Nei, til denne timen skulle jeg komme. 28 Far, la ditt navn bli herliggjort!» Da lød det en røst fra himmelen: «Jeg har herliggjort det og skal herliggjøre det igjen.»

25 Joh 14,30 – Fars kamp Jeg skal ikke si mye til dere etter dette, for verdens fyrste kommer. Han har ingen makt over meg. 31 Men verden må få vite at jeg elsker Far, og at jeg gjør som Far har befalt meg. Stå opp, la oss gå herfra.

26 Joh 14,9-10 – Fars kamp Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett Far. Hvordan kan du da si: ‘Vis oss Far’? 10 Tror du ikke at jeg er i Far og Far i meg? De ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra meg selv: Far er i meg og gjør sine gjerninger.

27 * Menneskene har gjort opprør * Guds vrede over brutte lover
HELLIG GUD * Menneskene har gjort opprør * Guds vrede over brutte lover * Menneskene må straffes * Jesus kommer og redder oss fra Gud * Korset viser Guds vrede over synd * Jesus dør i vårt sted * Vi slipper * Drept av Guds vrede * Gud anklager oss for synd * Jesus forsvarer oss mot Gud. KJÆRLIG FAR * Menneskeheten blitt lurt og kidnappet * Guds vrede over å miste barna sine *Satan må beseires * Gud redder oss gjennom Jesus fra Satan * Korset viser Guds kjærlighet * Jesus gir livet sitt i kampen mot Satan * Vi er kalt til samme offer * Drept av en vred Satan * Satan anklager oss for å være med ham * Jesus forsvarer oss mot Satans anklager

28 Luk 4,13 – Jesu motstander Da djevelen var ferdig med å friste ham på alle måter, holdt han seg borte fra ham for en tid.

29 1 Mos 3,15 – Meningen med korset
Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hæl.»

30 Luk 13,32 – Mission possible Men han svarte: «Gå og si til den reven: I dag og i morgen driver jeg ut onde ånder og helbreder syke, og den tredje dagen er jeg ved målet.

31 Apg 10,38 - mission possible Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham.

32 Joh 8,44 – Bedratt Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen av og står utenfor sannheten, for det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.

33 Joh 18,37 - mission possible «Du er altså konge?» sa Pilatus. «Du sier at jeg er konge», svarte Jesus. «For å vitne om sannheten er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden. Hver den som er av sannheten, hører min røst.»

34 Mark 10,45 - mission possible
For heller ikke Menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.» Løsepenger

35 Joh 18,11 - mission possible Men Jesus sa til Peter: «Stikk sverdet i sliren! Skulle jeg ikke tømme det begeret min Far har gitt meg?» Beger

36 (Matt 20,22– Ikke i stedet Men Jesus sa: «Dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke det beger jeg skal drikke?» «Det kan vi,» svarte de. 23 Jesus sa: «Mitt beger skal dere få drikke)

37 * Menneskene har gjort opprør * Guds vrede over brutte lover
HELLIG GUD * Menneskene har gjort opprør * Guds vrede over brutte lover * Menneskene må straffes * Jesus kommer og redder oss fra Gud * Korset viser Guds vrede over synd * Jesus dør i vårt sted * Vi slipper * Drept av Guds vrede * Gud anklager oss for synd * Jesus forsvarer oss mot Gud. KJÆRLIG FAR * Menneskeheten blitt lurt og kidnappet * Guds vrede over å miste barna sine *Satan må beseires * Gud redder oss gjennom Jesus fra Satan * Korset viser Guds kjærlighet * Jesus gir livet sitt i kampen mot Satan * Vi er kalt til samme offer * Drept av en vred Satan * Satan anklager oss for å være med ham * Jesus forsvarer oss mot Satans anklager

38 Luk 22,53 – Korset og Satan Dag etter dag var jeg sammen med dere på tempelplassen uten at dere la hånd på meg. Men dette er deres time, nå er det mørket som har makten.»

39 Joh 14,30 – Seierherre Jeg skal ikke si mye til dere etter dette, for verdens fyrste kommer. Han har ingen makt over meg.

40 Apg 10,38-40 – makt til å fri oss Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham. Og vi er vitner om alt han gjorde rundt omkring i jødenes land og i Jerusalem, han som de hengte på et tre og drepte. Bedratt og kidnappet

41 Apg 3,13-15 – drept av kidnappingsoffrene han kom for å redde
Nei, Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, våre fedres Gud, har herliggjort sin tjener Jesus. Dere utleverte ham og fornektet ham for Pilatus, som hadde besluttet å gi ham fri. 14 Dere fornektet Den hellige og rettferdige og ba om å få løslatt en morder. 15 Men livets opphavsmann drepte dere,

42 Apg 2,22-24 drept av kidnappingsoffrene han kom for å redde
Israelitter, hør disse ord! Jesus fra Nasaret var en mann som Gud pekte ut for dere med mektige gjerninger og under og tegn som Gud lot ham gjøre blant dere. Alt dette kjenner dere til. 23 Han ble utlevert til dere, slik Gud på forhånd hadde bestemt og kjente til, og ved lovløses hånd naglet dere ham til korset og drepte ham. 24 Men Gud reiste ham opp og løste ham fra dødens rier. Døden var ikke sterk nok til å holde ham fast.

43 Rom 5,19 Slik det ene menneskets ulydighet gjorde de mange til syndere, skal nå den enes lydighet gjøre de mange rettferdige.

44 Fil 2,8 Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv
og ble lydig til døden, ja, døden på korset.

45 Kol 2,15 Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset.

46 Luk 11,21-22 – The Message Når en sterk man – bevæpnet til tennene står på vakt foran døra, er huset hans trygt og sikkert. Men hva om en sterkere mann med overlegne våpen kommer? Da blir han slått i sitt eget spill, arsenalet som gav ham slik selvsikkerhet blir tatt fra ham og hans kjære eiendeler plyndret.

47 Joh 12,31 Nå felles dommen over denne verden, nå skal denne verdens fyrste kastes ut.

48 Åp 12,10 «Nå er seieren og makten og riket fra vår Gud kommet,
nå har hans Salvede herredømmet. For anklageren er styrtet, han som dag og natt anklaget våre søsken for vår Guds ansikt.

49 Før Etter Så førte djevelen ham høyt opp og viste ham på et øyeblikk alle verdens riker og sa til ham: «Jeg vil gi deg all denne makt og herlighet. For makten er gitt i min hånd, og jeg gir den til hvem jeg vil. Luk 4,5-6 Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler Matt 28,18-19

50 Kol 2, Satans krav Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. 15 Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset.

51 Rom 5,18 – Frifunnet (ikke benådet)
Altså: Som ett menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører ett menneskes rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle.

52 Kol 1,13 For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede Sønns rike.

53 Joh 14,30 - Seier Jeg skal ikke si mye til dere etter dette, for verdens fyrste kommer. Han har ingen makt over meg.

54 Apg 2,23-24 – Aldri underlagt Satan
ved lovløses hånd naglet dere ham til korset og drepte ham. Men Gud reiste ham opp og løste ham fra dødens rier. Døden var ikke sterk nok til å holde ham fast. (NOB 05/11) 24 Men Gud reiste ham opp og løste ham fra dødens veer. Det var jo ikke mulig for døden å holde ham fast. (NOB 78/85)

55 Fil 2,8-11 han fornedret seg selv
og ble lydig til døden, ja, korsets død. 9 Derfor har Gud høyt opphøyet ham og gitt ham navnet over alle navn, 10 for at hvert kne skal bøye seg i Jesu navn, i himmelen, på jorden og under jorden, 11 og hver tunge bekjenne: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære!

56 Åp 5 –visjonen av lammet Verdig er du til å ta imot boken
og åpne seglene på den. For du ble slaktet og har med ditt blod frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tungemål, av alle folk og nasjoner. 10 Til et kongerike har du gjort dem, til prester for vår Gud, og de skal herske på jorden.

57 Åp 5 –visjonen av lammet Og i mitt syn hørte jeg koret av de mange engler som stod omkring tronen og de fire vesener og de eldste – det var titusener på titusener, tusener på tusener av dem. 12 De ropte med høy røst: Verdig er Lammet som ble slaktet, verdig til å få all makt og rikdom, visdom og styrke, ære og pris og takk.

58 Åp 5 –visjonen av lammet 13 Og hver skapning i himmelen og på jorden og under jorden og på havet, ja, alt som der finnes, hørte jeg si: Han som sitter på tronen, han og Lammet skal ha all takk og ære, pris og makt i all evighet. 14 De fire vesener svarte: Amen. Og de eldste kastet seg ned og tilbad.

59


Laste ned ppt "Følg det lammet! En taleserie om Johannes Åpenbaring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google