Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mastergradavhandling-IKT i Læring Høgskolen Stord/Haugesund Januar 2005 Av Ole Bjørn Løvviken Av Ole Bjørn Løvviken.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mastergradavhandling-IKT i Læring Høgskolen Stord/Haugesund Januar 2005 Av Ole Bjørn Løvviken Av Ole Bjørn Løvviken."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mastergradavhandling-IKT i Læring Høgskolen Stord/Haugesund Januar 2005 Av Ole Bjørn Løvviken Av Ole Bjørn Løvviken

2 Tekstutvikling på begynnerstadiet En studie innen Tekstskapingsprosessen der Datamaskin inngår som arbeidsredskap

3 Problemformulering Hvordan påvirker tekstutvikling på datamaskin elevenes skriftspråksuttrykk i 1.klasse? Hvordan påvirker tekstutvikling på datamaskin elevenes skriftspråksuttrykk i 1.klasse?

4 Andre problemstillinger Hvordan påvirker datamaskinskriving barns skrive- og leseferdighet? Hvordan påvirker datamaskinskriving barns skrive- og leseferdighet? Har elever som skriver på datamaskin bedre bokstavkunnskaper ved slutten av 1.klasse enn elever som har skrevet for hånd? Har elever som skriver på datamaskin bedre bokstavkunnskaper ved slutten av 1.klasse enn elever som har skrevet for hånd? Vil elever som skriver på datamaskin skåre bedre på skrivetest enn de som skriver for hånd? Vil elever som skriver på datamaskin skåre bedre på skrivetest enn de som skriver for hånd? Hvordan bruke datamaskinskriving i tekstutvikling på begynnerstadiet? Hvordan bruke datamaskinskriving i tekstutvikling på begynnerstadiet?

5 Forsøkt å skaffe kunnskap ved - elevtekster - elevtekster - bokstavtester - bokstavtester - skrivetester - skrivetester - elevintervju - elevintervju - observasjon - observasjon

6 Teoribakgrunn Vygotsky Vygotsky Sosiokulturelt syn på læring Sosiokulturelt syn på læring Stillasprinsippet Stillasprinsippet Sonen for mulig utvikling/Vekstsonen Sonen for mulig utvikling/Vekstsonen Internalisering Internalisering Bakhtin Bakhtin Dialogiske diskursmodell Dialogiske diskursmodell Kontekst Kontekst Dewey – learning by doing Dewey – learning by doing

7 Leik og moro Hva sier læreplanen om leik? Hva sier læreplanen om leik? Vygotskys syn på leik Vygotskys syn på leik

8 Tidligere forskning Writing to Read Writing to Read Å Skrive seg til lesing – Trageton 2003 Å Skrive seg til lesing – Trageton 2003 Write now, Read Later – Chromsky Write now, Read Later – Chromsky Bergensprosjektet Bergensprosjektet

9 Valg av metode Kvantitativ Kvantitativ eller eller Kvalitativ metode Kvalitativ metode Andre begreper. Etnografisk metodologi, fenomenologisk, antropologi, hermeneutisk metode, grounded theory

10 Barneintervju Intervju som forskningsmetode ikke spesifikt rettet mot barn. Intervju som forskningsmetode ikke spesifikt rettet mot barn. Voksende interesse for å spørre barn. Voksende interesse for å spørre barn. Hva sier Piaget om bruk av barneintervju? Hva sier Piaget om bruk av barneintervju? Tiller – det finnes områder vi kan gå ut fra at ingen vet bedre enn barn selv. Tiller – det finnes områder vi kan gå ut fra at ingen vet bedre enn barn selv.

11 Eksempel på en tekst

12 Hvem er viktige personer?

13 Lekeskriving med begge hendene

14 Tord skriver på tastatur TORDJEG SKAL TIL PORTUGAL OG DE ER FLOT VISKALSPISE ISOG DE ER FIN PÅ FLYE OG JEGSKALSPØREKAPTEINEN OM OG SE FRAME

15 TORD DRAR TIL PORTUGAL TORD DRAR TIL PORTUGAL TORD DRAR TIL PORTUGAL TORD JEG SKAL TIL POTUGAL OG DE ER FLOT TORD JEG SKAL TIL POTUGAL OG DE ER FLOT OG JEG SKAL SPØRE KAPTEINEN OM OG SE FRAME OG NÅR VI KOMER TIL PORUGAL SÅ OG JEG SKAL SPØRE KAPTEINEN OM OG SE FRAME OG NÅR VI KOMER TIL PORUGAL SÅ SKALVISPISE PIRIPIRI SOM IKE ER STERK SKALVISPISE PIRIPIRI SOM IKE ER STERK OG VI SKAL SPISE IS OG FØRVI DRAR SÅ SKAL VI PAKE OG JEG GLEDER MEI VI SKAL VERE DER I TO UKER OG JEG SKAL LERE OG SVØME OG DE ER FINT OGJEG SKAL LERE LIT ENERST HÅPER DE BLIR FINT VER OG JEG HAR 50 KRONER OG SØPE IS OG SØPE BRUS OG KOSE MEI BARE JEG OG LILEBROR OGPAPPA OG MAMMA OGVI MÅ HAME PAS FOR DE MO VI ELERS KAN VI IKE KOMERVI IKE PÅ FLYE FOR ELERS VEIT DI IKE VEM VI ER OG VI SKAL SPISE IS OG FØRVI DRAR SÅ SKAL VI PAKE OG JEG GLEDER MEI VI SKAL VERE DER I TO UKER OG JEG SKAL LERE OG SVØME OG DE ER FINT OGJEG SKAL LERE LIT ENERST HÅPER DE BLIR FINT VER OG JEG HAR 50 KRONER OG SØPE IS OG SØPE BRUS OG KOSE MEI BARE JEG OG LILEBROR OGPAPPA OG MAMMA OGVI MÅ HAME PAS FOR DE MO VI ELERS KAN VI IKE KOMERVI IKE PÅ FLYE FOR ELERS VEIT DI IKE VEM VI ER HILSEN TORD RØNING HILSEN TORD RØNING

16 Tord er tilbake og forteller jeg HAR HOLT EN KROKODILE OGDREPE EN KROKODIL OG jeg HAR HOLT EN KROKODILE OGDREPE EN KROKODIL OG DEN VAR LITEN OG MEVER MOTUVEI OG DE VAR FLOT PÅ HOTELE VIHADDE DEN VAR LITEN OG MEVER MOTUVEI OG DE VAR FLOT PÅ HOTELE VIHADDE ET BADEBASENG OG ET STORT BADEBASENG OG JEG LERTEOG SVØMME ET BADEBASENG OG ET STORT BADEBASENG OG JEG LERTEOG SVØMME HILSEN TORD OG BRAGE OGPAPPA OG MAMMA HILSEN TORD OG BRAGE OGPAPPA OG MAMMA

17 Det tok lang tid å spikke seljefløyte, og ikke alle fikk. Noen ble skuffet. DEK PT S B K V P OLEB T SBÅ TFR S VDM MNSOLVEIG F E JHDMRO DEK PT S B K V P OLEB T SBÅ TFR S VDM MNSOLVEIG F E JHDMRO Jente våren i 1.klasse Jente våren i 1.klasse Det var en gang en tur som barna kunne være med på. Ole Bjørn tok fram en sag og begynte å spikke seljefløyte. Det var veldig mange som fikk. Men Solveig fikk ikke. Solveig hadde det moro for det. Jente våren i 1.klasse

18 Uteskole i Hundremeterskogen JKNSTEN DEVAR SEPEGEG. VISPISTEKAKE. OJLEBØN LAGDE FØTER. JEKATAITRENE.DEVARSEPEGØJ Jente og gutt våren i 1.klasse JLIT SBJK JLEMSÅKA KLT ANDRIEADBSDAG Jente våren i 1.klasse

19 Seljefløyta FØRST SÅ SKAL MAN TREGER EN SAG OG EN KNIV Å SÅ TREGER VI BJØRK ELER SELJE OG SÅ MÅ MAN LAGE EN SKRÅ NEDÅVER KANT SÅ MÅ VI LAGE ET HAK SÅ MÅ VI BAGKE LITEGRANE SÅ MÅ VI PRØVE OGSÅ SAL VI VERE VELFÅRSIKTI ME OG TAAV BARKEN FØRST SÅ SKAL MAN TREGER EN SAG OG EN KNIV Å SÅ TREGER VI BJØRK ELER SELJE OG SÅ MÅ MAN LAGE EN SKRÅ NEDÅVER KANT SÅ MÅ VI LAGE ET HAK SÅ MÅ VI BAGKE LITEGRANE SÅ MÅ VI PRØVE OGSÅ SAL VI VERE VELFÅRSIKTI ME OG TAAV BARKEN ÅPSKRIFT PÅ SELIJE FLØJTE ANDRINE ÅPSKRIFT PÅ SELIJE FLØJTE ANDRINE

20 Uteskole i Spøkelsesdalen og tema er stein. En gutt fant en stor stein og spurte om å få ta den med til skolen. Jeg sa den var for tung. SENTURE SENTURE JEGLEKTE JEGLEKTE JEGJIKOPPÅ HUGEG JEGFIKIKE SELEFLØJTE JEGPRØVDE OGKLATREITRÆNE JEG VARSLITEN Gutt våren i 1.klasse JEGJIKOPPÅ HUGEG JEGFIKIKE SELEFLØJTE JEGPRØVDE OGKLATREITRÆNE JEG VARSLITEN Gutt våren i 1.klasse Steinturen Jeg lekte. Jeg gikk opp på haugen. Jeg fikk ikke seljefløyte. Jeg prøvde å klatre i trærne. Jeg var sliten. Gutt våren i 1.klasse

21 Opplysende tekst og stillas DATAENE KAN FÅ VIRUS DA MÅ VI REPARERE DATAEN. DATAENE KAN FÅ VIRUS DA MÅ VI REPARERE DATAEN. VI TAR EN PC CD IN I CD ROM, VI TAR EN PC CD IN I CD ROM, HVIS DEN IKKE VIRKER DA DA MÅ VI REPARERE HJERNEN TIL DATAEN. HVIS DEN IKKE VIRKER DA DA MÅ VI REPARERE HJERNEN TIL DATAEN. HVIS IKKE MÅ VI KJØPE EN NY DATA. HVIS IKKE MÅ VI KJØPE EN NY DATA. MAN KAN SKRIVE PÅ DATAENE OG GJØRE MANGE MAN KAN SKRIVE PÅ DATAENE OG GJØRE MANGE ANDRE TING PÅ DEN OGSO MAN KAN FOR EKSEMPEL ANDRE TING PÅ DEN OGSO MAN KAN FOR EKSEMPEL SPILLE PÅ DEN. SPILLE PÅ DEN.

22 Se meg! Se hva jeg kan! Verdsett meg! JGIHTE EIRIK JOHAN.6ÅR JGIHTE EIRIK JOHAN.6ÅR SPILE PC DERMO RO ÅERTEJENTENE.SY.S ERJ.GI LIKERPOKIMONIKÅ RT. SPILE PC DERMO RO ÅERTEJENTENE.SY.S ERJ.GI LIKERPOKIMONIKÅ RT. Gutt våren i 1.klasse Gutt våren i 1.klasse Jeg heter Eirik Johan. 6 år. Spille PC det er moro og erte jentene synes jeg. Jeg liker pokemon-kort. Gutt våren i 1.klasse

23 Teksten under er også resultat av et samarbeid ANDRE ANDRE OLIVER OLIVER TORD TORD MALENE MALENE SONDRE SONDRE ANDREA ANDREA ISSA ISSA LUKAS LUKAS LIVE LIVE TUVA TUVA CRISTOFFER CRISTOFFER ZIAVDIN ZIAVDIN NAIAT NAIAT OLE BJØRN OLE BJØRN GRO GRO LENA LENA NAHID NAHID ÅSE ÅSE ANDERS ANDERS VIBKE VIBKE 4 elever våren i 1.klasse 4 elever våren i 1.klasse KRISTIN KVIN JASMIN BIL BOT MARIIUS BRRUS BBBBUS BLO D ØR TAVLE EDERKOP KOP FLI FAYT FIS MAREHN MALR SONDREAR6ÅR

24 Vi får ikke vite hva som skjer når reven har spist kaninene DEVARENGAGENREV SÅMSKULEPÅJAKTSÅMØT EPÅSINVENMÅ NSTERSÅJIKHNVIDRESKÅ MHNTILKANIN HLAÅHNSPRATINSPISEÅA LKANINE SNIPSNAPSUTESÅVARENT YRE Gutter våren i første klasse Det var en gang en rev som skulle på jakt. Så møtte han sin venn Monster. Så gikk han videre. Så kom han til kaninhulen, og han spratt inn og spiste alle kaninene. Snipp snapp snute så er eventyret ute. Gutter våren i første klasse

25 En trivelig hverdagsfortelling DE VAR EN GANG EN MAN SOM HADE DOLI TI DE VAR EN GANG EN MAN SOM HADE DOLI TI HAN MOTE SKYNDTE SEG HAN TOK HATEN SIN HAN MOTE SKYNDTE SEG HAN TOK HATEN SIN OG HAN KJØRTE BIL SNIP SNAP SNUTE OG HAN KJØRTE BIL SNIP SNAP SNUTE

26 Her ser vi bilen til tyven DVARENGANGATDVAREN TYVPÅGÅRNÅSÅ TOKHAN ALEDYRENENEÅSÅKÅMBONENJEMÅGSÅALEDYRENESOMVARBORTESNIPSNAPSNUTE Elev våren i 1.klasse Her ser vi bilen til tyven, men hvor tyven er blitt av med alle dyrene får vi ikke vite.

27 Det var en gang og snipp snapp snute DVAENG. 1MAS ISØE. BIL.SPTØBTN.FØEØSSB.ÅSØ1UN.ÅDAMAA.SØTEDÆN.DEMAN.DSOMSØT.EUNIBTN. Jente våren i 1.klasse Jente våren i 1.klasse

28 Siri sin fortelling DVARENGANGSOMATDVARENENBONE SOMSKULE KØPEMAT ÅNÅRHANKAMJEMSÅVARALEDYRA BORTE DIHADEVÆRTOS NAB

29 Her er ikke noe mystikk eller underliggjøring DE VAR EN KAT SOM HVAR SÅ SNIL DEN KOSTE DE VAR EN KAT SOM HVAR SÅ SNIL DEN KOSTE OG KLEMTE ALT DEN SO OG DEN VAR SO SNIL OG KLEMTE ALT DEN SO OG DEN VAR SO SNIL

30 Erfaringsfortelling RÅKÆBÆN VIRÅKER DVAKOKUL VISPISTGÅTRI JÆIHADEDÆGØ

31 Fantasifortelling Her er teksten Erik og Lukas skrev. Her er teksten Erik og Lukas skrev. DE ER FULER OSO ERDEET HUS OSO ROMSKIP OSO ROMVENER OSO SYER OSO SOL OSO SOERFUGEL Å BIL Å ROMVESENE INVADERER JORE ÅMENSKENEER INIHUSENE Å ROMVESNE ER SEME DI HARPISTOLERDIKOFRMAS DET ER EN PLANET. DE ER FULER OSO ERDEET HUS OSO ROMSKIP OSO ROMVENER OSO SYER OSO SOL OSO SOERFUGEL Å BIL Å ROMVESENE INVADERER JORE ÅMENSKENEER INIHUSENE Å ROMVESNE ER SEME DI HARPISTOLERDIKOFRMAS DET ER EN PLANET. To gutter våren i 1.klasse To gutter våren i 1.klasse

32 Første kategorisering 1. Skole og utdanning 2. Datamaskin 3. Lese for andre 4. Fritid 5. Jobb og arbeidsliv 6. Kommunikasjon 7. Reise 8. Kunnskap 9. Bok og blad

33 Andre kategorisering

34 Er det forskjell på uttalelser til elever med stor/liten bokstavkunnskap når det gjelder forståelsen av hensikt med å lære å lese?

35 Skrivetest – grad av samsvar

36 Skrivetest – hva fant jeg?

37 Bokstavtest 1A og 1 B

38 Bokstavtest 1 C

39 Hva mener barna om datamaskinen som skriveredskap?

40 Vanskegrad for gjenkjenning av bokstaver

41

42

43 Fikk jeg forventet svar på min problemformulering? Hvordan påvirker tekstutvikling på datamaskin elevenes skriftspråksuttrykk i 1.klasse? Hvordan påvirker tekstutvikling på datamaskin elevenes skriftspråksuttrykk i 1.klasse? Har elever som skriver på datamaskin bedre bokstavkunnskaper ved slutten av 1.klasse enn elever som har skrevet for hånd? Har elever som skriver på datamaskin bedre bokstavkunnskaper ved slutten av 1.klasse enn elever som har skrevet for hånd? Vil elever som skriver på datamaskin skåre bedre på skrivetest enn de som skriver for hånd? Vil elever som skriver på datamaskin skåre bedre på skrivetest enn de som skriver for hånd?


Laste ned ppt "Mastergradavhandling-IKT i Læring Høgskolen Stord/Haugesund Januar 2005 Av Ole Bjørn Løvviken Av Ole Bjørn Løvviken."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google