Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læreplanen seier at du skal kunne gjere greie for og samanlikne språksituasjonen og språkpolitkken i dei nordiske landa gjennomføre arbeidet med ei sjølvvald.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læreplanen seier at du skal kunne gjere greie for og samanlikne språksituasjonen og språkpolitkken i dei nordiske landa gjennomføre arbeidet med ei sjølvvald."— Utskrift av presentasjonen:

1 Læreplanen seier at du skal kunne gjere greie for og samanlikne språksituasjonen og språkpolitkken i dei nordiske landa gjennomføre arbeidet med ei sjølvvald fordjupingsoppgåve og utforme henne som ein munnleg, skriftleg eller samansett tekst med språkleg, litterært eller anna norskfagleg emne Kapittel 10 Språk og språkpolitikk i Norden 1 Tema Vg3, kap 10

2 Tore Hansen (f. 1949): Diagonal, 1985 2 Tema Vg3, kap 10

3 Oversikt over kapittel 10 Ein felles nordisk språkpolitikk Språksituasjonen i Norden Språkpolitikk i Norden 3 Tema Vg3, kap 10

4 Nasjonalspråk Språket som lovene i eit land er skrivne på, og som blir brukt i all offentleg kommunikasjon (norsk, dansk, svensk, finsk og islandsk er nasjonalspråk i Norden) 4 Tema Vg3, kap 10

5 Hovudspråk Språk som blir brukt som administrasjons-, undervisnings- og kyrkjespråk, men som ikkje har status som nasjonalspråk (grønlandsk og færøysk er hovudspråk på Grønland og på Færøyane) 5 Tema Vg3, kap 10

6 Minoritetsspråk Språk som blir snakka av minoritetsgrupper i ein region eller nasjon (døme: samisk, kvensk og tyrkisk) 6 Tema Vg3, kap 10

7 To slags minoritetar Nasjonale minoritetar: kjem inn under det europeiske sjarteret for region- og minoritetsspråk, ein del av den europeiske kulturarven –Døme: kvenar, samar og rom-folket Nye minoritetar: har kome til ein region/nasjon i nyare tid –Døme: tyrkarar, vietnamesarar og pakistanarar 7 Tema Vg3, kap 10

8 Språket til nasjonale minoritetar i Noreg Kvenar og skogfinnar: kvensk og finsk Jødar: jiddisk og hebraisk Taterar: romani Sigøynarar/rom-folket: romanes 8 Tema Vg3, kap 10

9 Nasjonale minoritetsspråk i andre nordiske land Danmark: tysk Sverige: finsk, samisk, tornedalsfinsk, romani, jiddisk Finland: samisk, russisk, romani, jiddisk, tatarisk 9 Tema Vg3, kap 10

10 Teiknspråk Språk der hender, kropp og ansiktsmimikk – ikkje språklydar – utgjer det primære uttrykket Meir enn hundre ulike teiknspråk på verdsbasis Teiknspråk i Norden: norsk teiknspråk, svensk teiknspråk, finlandssvensk teiknspråk, dansk teiknspråk, finsk teiknspråk og islandsk teiknspråk 10 Tema Vg3, kap 10

11 Språkpolitikk i Noreg 2006: Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder 2008: Stortingsmelding nr. 35 (2007–2008): Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk 2004: Samisk er tøft! 2005: Kvensk blir eige språk. 2007: Kvensk språkråd blir danna. 11 Tema Vg3, kap 10

12 Språkpolitikk på Island Islandsk språkpolitikk har to hovudformål: 1Ta vare på det islandske språket 2Syte for at språket utviklar seg i takt med samfunnsutviklinga, og at islandsk kan brukast på så mange samfunnsområde som råd Island har ingen minoritetsspråk, og det er derfor ikkje behov for å regulere forholdet mellom slike språk. 12 Tema Vg3, kap 10

13 Språkpolitikk i Sverige 2005: Bästa språket – en samlad svensk språkpolitik lagd fram 2008: Bästa språket – en samlad svensk språkpolitik endeleg vedteken Hovudmål: 1Svensk skal vere hovudspråket i Sverige. 2Svensk skal vere eit fullstendig og samfunnsberande språk. 3Svensk brukt i offentlege samanhengar skal vere korrekt og velfungerande. 4Alle skal ha rett til språk. 13 Tema Vg3, kap 10

14 Språkpolitikk i Danmark 2003: Dansk sprognævn (= det danske språkrådet) formulerer fire sentrale mål for ein nasjonal dansk språkpolitikk: 1Dansk som vitskapsspråk og språk i høgare undervisning 2Korrekt og velfungerande dansk i det offentlege rommet 3Forsterka undervisning i dansk på alle nivå 4Forsterka undervisning i framandspråk 2007: Dansk sprognævn (= det danske språkrådet) karakteriserer dansk som eit komplett og samfunnsberande språk. 14 Tema Vg3, kap 10

15 Språkpolitikk på Færøyane Føroyska málnevndin (= det færøyske språkrådet) har ansvaret for språkpolitikken på Færøyane og har desse hovudoppgåvene: 1Samle inn og registrere nye færøyske ord 2Føreslå færøyske avløysarord for importord 3Halde kontakt med tilsvarande organ i andre land 15 Tema Vg3, kap 10

16 Språkpolitikk på Grønland Oqaasileriffik (= det grønlandsk språkrådet) har ansvaret for språkpolitikken på Grønland, som har desse hovudoppgåvene: 1Gi råd til dei grønlandske styresmaktene om bruk av nye utanlandske ord og namn 2Fastsetje reglar for teiknsetjing og ortografi 3Spreie informasjon om det grønlandske språket og samarbeide med språkråda for inuittsamfunna i Canada, USA og Russland 16 Tema Vg3, kap 10

17 Språkpolitikk i Finland Forskningscentralen för de inhemska språken har ansvaret for den offisielle finske språkpolitikken, som omfattar både nasjonalspråka finsk og svensk og språka til dei nasjonale minoritetane. Hovudoppgåva er å gi råd til finske styresmakter og til folk flest om språk og språkbruk. 17 Tema Vg3, kap 10

18 Biletliste side 2Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Museet for samtidskunst/Morten Thorkildsen © Tore Hansen 18 Tema Vg3, kap 10


Laste ned ppt "Læreplanen seier at du skal kunne gjere greie for og samanlikne språksituasjonen og språkpolitkken i dei nordiske landa gjennomføre arbeidet med ei sjølvvald."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google