Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Diskopplegg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Diskopplegg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Diskopplegg

2 Diskopplegg Fiskedisken skal: Vær spenstig – du har stor fantasi!
Vise butikkens utvalg av fersk sjømat Presentere butikkens kvalitetsprofil Tilfredsstille kundens behov Vær spenstig – du har stor fantasi!

3 Diskopplegg Før du legger opp disken, gjør deg et ”bilde” av disponeringen. Ta hensyn til: Diskens størrelse Varesortiment Sesonger og aktiviteter Hvilken ukedag det er Fisk og skalldyr har et mangfold av fargespill – bruk det aktivt.

4 Gode råd om diskopplegg
Kontroller alltid at disken er godt rengjort Legg et fyldig lag med is over hele bunnen av disken Grupper varene godt Sløyet fisk skal ligge med buken ned Fiskefileter skal ikke legges direkte på is. Bruk plast, papir eller folie Rent fiskekjøtt skal ikke komme i kontakt med fiskeslim

5 Gode råd om diskopplegg
For høye stabler medfører risiko for redusert kvalitet Levende skalldyr bør ikke ”graves ned” i isen Kokte krabber skal fortrinnsvis ligge på rygg Røkte produkter skal oppbevares tørt, kjølig og luftig Marinerte produkter skal alltid ligge i egne fat / bakker Fiskemat må avskjermes godt mot øvrige fiskeprodukter

6 Gode råd om diskopplegg
Strø ”lett og spredt” med is over de ”våte” produkter i disken – både når du er ferdig med å legge opp disken, og som vedlikehold gjennom dagen Av og til kan det være nødvendig å vedlikeholde ”rå” fisk og skalldyr med ”lett dusj” av rent isvann – fersk sjømat trives best i fuktig og kaldt klima Etterfyll disken gjennom dagen, og følg alltid med på kvaliteten Husk varerullering. Ferske sjømatprodukter skal ”sirkulere” i disken

7 Sjømat i disk Skaff deg oversikt over sortiment og volum før du begynner Kartlegg disken – gjør en totalvurdering av hvordan den skal disponeres Kundens oppmerksomhet kan inndeles i 3 prioriterte like store felter: Det midterste feltet Så feltet til høyre for kunden Til sist det venstre feltet fra kundesiden

8 Sjømat i disk Vær bevisst og målrettet. Her kan du utfolde deg kreativt Bruk tid til å begynne med – hurtighet kommer med trening Ta hensyn til sesonger, spesielle produkter og butikkens aktiviteter Disken skal være oversiktlig. For lite og for mye er like galt Bruk av og til ”en spesiell fisk” som ekstra oppmerksomhet Plasser tilbudsvarer fornuftig Legg alltid ”den beste siden” mot kundene

9 Sjømat i disk Når disken er ferdig lagt opp – se fra kundesiden om du er fornøyd Naturpynt (kruspersille, dill, sitron m.m.) er ikke tillatt. Følg godt med på temperaturen gjennom dagen. Fersk sjømat er sårbart Hold orden rundt deg!! Rot omkring ødelegger en flott fiskedisk Pass på at kniver, fjøler o.a. utstyr holdes rent gjennom dagen Fiskedisken ledsager deg hele dagen – stell godt med den

10 Mellomlagring Kontroller at fisk og skalldyr ligger godt emballert i rene kasser Påse at produktene ikke utsettes for press eller trykk Forviss deg om at fiskefileter og skiver er omsvøpt med plast / papir Sørg for godt med is- overskudd i kassene Kontroller at kasser / bakker er riktig og fullstendig merket. Sett fisk og skalldyr omgående på kjølelager

11 Mellomlagring Sørg for at alle produkter får god kjøling – og ubrutt kjølekjede Påse at smeltevann ikke overføres til andre produkter Levende skalldyr skal oppbevares fuktig, luftig og ”kjølig” (ca 2 – 4゚C) Røket fisk skal oppbevares luftig og kjølig Fiskemat som ikke er emballert tar lett smak av andre varer

12 Dagens slutt Tøm disken helt hver dag
Pakk alltid ned varene fra disken i rene kasser / bakker Sørg for at det er dreneringshull i kassene / bakkene Bruk godt med ren og ny is, og legg alltid plast / papir i bunnen (Stikk hull i hjørnene så smeltevannet renner ut)

13 Dagens slutt Legg alltid fiskefilet og annen fisk i hver sin kasse
Legg alltid plast mellom fiskeslagene. Sløyet fisk legges med buken ned. Legg aldri for mye i hver kasse – Press på fisken gir åndenød! Røket fisk skal oppbevares tørt, kjølig og luftig

14 Dagens slutt Levende skalldyr skal oppbevares fuktig, luftig og temperert Merk alltid kassen med innhold og dato Stable kasser og bakker slik at smeltevann ikke finner veien til det som ligger under Sett kassene på kjølelager – om nødvendig litt spredt p.g.a. kjølingen

15 Forskriftenes krav Forskrift om næringsmiddelhygiene – sist endret 7. mars 2000. Det skal være tilgang på håndvask utstyrt med et blandebatteri for rennende varmt og kaldt vann, og som fortrinnsvis ikke betjenes med hendene. Det skal være dispenser med dosering av såpe, engangshåndklær og avfallskurv. Lokaler der det omsettes næringsmidler skal være i god stand, være god orden og holdes rene. Renholdsmidler skal passe til formålet og ikke komme i kontakt med matvarer. Frambud av næringsmidler skal skje på en hygienisk tilfredsstillende måte.

16 Forskriftenes krav Uvedkommende personer, hunder, katter eller andre dyr har ikke adgang til området der det håndteres næringsmidler. Næringsmiddelavfall skal plasseres i beholdere som kan lukkes, og ikke samles opp i lokalet der det finnes næringsmidler. Personer som kan mistenkes for å lide av sykdom som kan overføres gjennom næringsmidler, eller som har sår, hudskader, infeksjoner eller diare, skal ikke arbeide i området. Personer som arbeider med næringsmidler skal opprettholde en høy grad av personlig hygiene og bruke rene og hensiktsmessige klær.

17 Forskriftenes krav Forskrift om prisopplysning for varer – sist endret 1.juli 2001. Ervervsdrivende som selger varer i detalj til forbruker skal opplyse om varens salgspris og enhetspris slik at prisene lett kan sees av kundene. Salgspris og enhetspris for en vare skal oppgis samlet og med tilnærmet lik meddelelseseffekt på eller i umiddelbar nærhet av varen. Enhetsprisen skal angis til venstre for salgsprisen, og angis med to desimaler. Prisopplysningsplikten gjelder uten hensyn til hvor varen forevises, for eksempel utstillingsvindu, utstillingsskap eller på annet sted.

18 Forskriftenes krav Ervervsdrivende som ved skriftlig markedsføring overfor én eller flere forbrukere opplyser om salgsprisen for en vare, skal samtidig angi enhetsprisen. Enhetsprisen pliktes ikke oppgitt når den er identisk med salgsprisen. For varer som selges i løs vekt pliktes bare enhetsprisen oppgitt.

19 Diskopplegg Fiskedisken er en viktig medspiller i salg av sjømat . . .
. . . men er avhengig av selgerens kunnskap og disponering


Laste ned ppt "Diskopplegg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google