Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2003 Ontopia AS1 Tanker om standarder for e-læring Emnekart og published subjects Lars Marius Garshol, utviklingsleder Ontopia,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2003 Ontopia AS1 Tanker om standarder for e-læring Emnekart og published subjects Lars Marius Garshol, utviklingsleder Ontopia,"— Utskrift av presentasjonen:

1 http://www.ontopia.net/© 2003 Ontopia AS1 Tanker om standarder for e-læring Emnekart og published subjects Lars Marius Garshol, utviklingsleder Ontopia, larsga@ontopia.net

2 http://www.ontopia.net/© 2003 Ontopia AS1 Jeg kan ikke dette! E-læring er ikke noe jeg har jobbet med De fleste begrepene (LOM osv) er nokså uklare for meg Det jeg vil gjøre er derfor bare å skissere mulighetene emnekart tilbyr – jeg har ingen innsikt i de politiske mulighetene og behovene Det er også fryktelig mulig at jeg feilbedømmer hva man trenger

3 http://www.ontopia.net/© 2003 Ontopia AS1 Behovene Gjenfinning av læringsressurser Utveksling av læringsressurser – og metadata om dem Aggregering av informasjon om læringsressurser Evnen til å definere utvidbare vokabularer

4 http://www.ontopia.net/© 2003 Ontopia AS1 Hva emnekart tilbyr Et metodikk for organisering av informasjon En vokabular-nøytral datamodell En syntaks for utveksling av data Muligheten for å definere vokabularer

5 http://www.ontopia.net/© 2003 Ontopia AS1 Sammenligning med LOM LOM har ingen datamodell LOM har ingen syntaks LOM er bare et vokabular og en abstrakt modell Med andre ord – LOM er teknologinøytral – LOM har startet i rett ende: modellen først – LOM er ikke ferdig enda!

6 http://www.ontopia.net/© 2003 Ontopia AS1 Gjenfinning Emnekart og metadata

7 http://www.ontopia.net/© 2003 Ontopia AS1 Gjenfinning At emnekart kan dekke dette behovet er klart, antar jeg Spørsmålet er hvordan – hvordan forholder emnekart seg til metadata? – hvordan lager man et emnekart?

8 http://www.ontopia.net/© 2003 Ontopia AS1 Er emnekart metadata? Metadata er informasjon om en ressurs For dokumenter kan dette være (fra Dublin Core) – tittelen til dokumentet – skaperen av dokumentet – nøkkelordene til dokumentet – opprettelsesdatoen til dokumentet – formatet det er lagret i Alt dette kan representeres i emnekart – men, hele poenget med emnekart er å gjøre noe mer

9 http://www.ontopia.net/© 2003 Ontopia AS1 Problemet med metadata ● Når man leter etter informasjon om et emne er man kun interessert i dokumenter som omhandler emnet ● Å vite hvem som skrev dokumentene og når er sjelden noen hjelp ● All informasjonen om emnekoblingene ligger i nøkkelordene ● Klassiske metadata gir altså svært lite hjelp til gjenfinning ● De har dog fortsatt sin misjon i administrasjonen av innholdet Dette er ikke ordentlig tekst, bare noe jeg skrive for at dette skal se ut som et dokument, selv om det altså egentlig ikke er noe dokument, men bare juks som jeg skal bruke i denne presentasjonen. Nuvel. tolog Lars M. Garshol tolog, topic maps,... 2001-02-28 text/xml

10 http://www.ontopia.net/© 2003 Ontopia AS1 Metadata Hvordan beskrive dette med emnekart Dette er ikke ordentlig tekst, bare noe jeg skrive for at dette skal se ut som et dokument, selv om det altså egentlig ikke er noe dokument, men bare juks som jeg skal bruke i denne presentasjonen. Nuvel. tolog 2001-02-28 text/xml T T tolog T topic maps T query language Lars M. Garshol T OKS creator for type implemented-in about

11 http://www.ontopia.net/© 2003 Ontopia AS1 Konklusjon: Emnekart og metadata Emnekart går utover metadata – de kan fange opp det som er i tradisjonelle metadata – men også ta tak i emnene som beskrives i dokumentene Metadata beskriver ressursene Emnekart beskriver – ressursene – den verden som ressursene omhandler – og koblingene mellom de to Dette er det som gjør at de fungerer for gjenfinning Metadata gir et godt utgangspunkt for å bygge emnekart

12 http://www.ontopia.net/© 2003 Ontopia AS1 Utveksling XTM Fragmenter

13 http://www.ontopia.net/© 2003 Ontopia AS1 XML Topic Maps ISO 13250:2003 definerer XML Topic Maps – dette er en XML-syntaks for utveksling av emnekart – all emnekartprogramvare støtter i dag denne syntaksen – det finnes også programvare som eksporterer til XTM Behovet for utveksling av komplette emnekart er i praksis dekket av denne syntaksen

14 http://www.ontopia.net/© 2003 Ontopia AS1 Fragmenter Man jobber i dag med å standardisere hvordan fragmenter av emnekart kan utveksles Dette gjør det mulig å sende biter av emnekart mellom ulike tjenester på en standardisert måte XTM kan allerede brukes til dette, men bedre konvensjoner hadde vært nyttig Dette kan brukes i – klient-tjener-applikasjoner – P2P-applikasjoner – mobil teknologi

15 http://www.ontopia.net/© 2003 Ontopia AS1 Aggregering Fletting Temaindikatorer

16 http://www.ontopia.net/© 2003 Ontopia AS1 Fletting i emnekart Fletting er aggregering Hvordan fletting skal skje er definert i emnekartstandarden To emner skal flettes hvis – de representerer samme informasjonsressurs – de har samme temaindikator

17 http://www.ontopia.net/© 2003 Ontopia AS1 Emner og informasjonsressurser Emner kan representere informasjons- ressurser direkte Ressursen identifiseres ved URI – http://www.ontopia.net/topicmaps/tao.html – file:///home/larsga/.emacs – urn:isbn:1238271442 – urn:doi:234839823922 – x-ontopia:cms:server.example.com:8080:12311

18 http://www.ontopia.net/© 2003 Ontopia AS1 Andre typer emner De fleste emnene vi er interessert i er ikke informasjonsressurser Emner som ikke er informasjons-ressurser har ingen URI Så hvordan kan vi identifisere dem?

19 http://www.ontopia.net/© 2003 Ontopia AS1 Temaindikatorer Løsningen i emnekart er å publisere en ressurs som definerer emnet “Giacomo Puccini, italiensk komponist, 1858-1924, mest kjent...” Ressursen har en URI! Emner kan nå peke på den, og si – mitt tema er det som er definert der Hvis to emner har samme indikator må de også ha samme tema

20 http://www.ontopia.net/© 2003 Ontopia AS1 Hvorfor fungerer dette? URI-er er globalt unike: http://www.example.com/foo/bar#baz Alle kan publisere ressurser som har en URI – uten at det blir konflikter – uten at publiseringen krever mye innsats De som skal bruke dette kan velge hva de vil bruke – brukerne kan selv velge hvem de har tillit til

21 http://www.ontopia.net/© 2003 Ontopia AS1 Utvidbarhet Vokabularer Individer Hvordan kombinere

22 http://www.ontopia.net/© 2003 Ontopia AS1 Vokabularer i emnekart Med emnekart kan man definere egne vokabularer Dette gjøres ved å definere temaindikatorer for ting som – beskrivelseforekomsttype – personemnetype – skrevet-avassosiasjonstype – osv

23 http://www.ontopia.net/© 2003 Ontopia AS1 Individer Standardiseringen kan også omfatte individer Man kan lage indikatorer for – barneskolenindividuelt emne – 7, klasseindividuelt emne – norskindividuelt emne (allerede gjort)

24 http://www.ontopia.net/© 2003 Ontopia AS1 LOM og emnekart

25 http://www.ontopia.net/© 2003 Ontopia AS1 LOM som emnekart-vokabular Det er mulig å representere LOM som en emnekart-ontologi – med temaindikatorer for entiteter, attributter, osv Dette kan gjøres av hvem som helst – men det er best om et standardiseringsorgan gjør det Er det nok? – sannsynligvis ikke...


Laste ned ppt "2003 Ontopia AS1 Tanker om standarder for e-læring Emnekart og published subjects Lars Marius Garshol, utviklingsleder Ontopia,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google